0723598256

NSSM 97
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea uleiurilor si a altor grasimi vegetale

PREVEDERI GENERALE

CONTINUT

Art. 1. Normele specifice de protectie a muncii pentru activitatea de fabricare a uleiurilor si a altor grasimi vegetale, cuprind masuri de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice acestor activitati.

SCOP

Art. 2. Scopul prezente lor norme este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare sau imbolnaviri profesionale existente in cadrul acestor activitati, proprii celor patru componente ale sistemului de munca (executant - sarcina de munca - mijloace de productie ­mediu de munca).

DOMENIU DE APLICARE

Art. 3. Prezentele norme se aplica persoanelor juridice precum si persoanelor fizice care desfasoara activitati de fabricare a uleiurilor si a altor grasimi vegetale, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora.

Art. 4. Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile actelor normative cuprinse in Anexa 1 si Anexa 2.

Art. 5. Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate sau completate ori de cate ori este necesar ca urmare a schimbarilor de natura legislativa sau tehnica.

PREVEDERI COMUNE

2.1. Selectia personalului in vederea incadrarii si repartizarii pe locuri de munca

Art. 6. Angajarea si repartizarea personalului la locurile de munca, inclusiv examenele medicale periodice si instruirea pe linie de protectie a muncii, se vor face in conformitate cu Normele generale de protectie a muncii.

Art. 7. Dotarea si folosirea echipamentului de protectie si a echipamentului de lucru, se vor face conform prevederilor Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie si a Normelor generale de protectie a muncii.

2.2. Echipamente tehnice

Art. 8. Se interzice exploatarea echipamentelor tehnice necertificate din punctul de vedere al protectiei muncii.

Art. 9. Inainte de inceperea lucrului se va verifica starea tehnica a echipamentelor tehnice si in mod deosebit functionalitatea aparaturii de masura si control precum si a dispozitivelor de protectie.

Art. 10. Orice interventie pentru revizie, reparatie, reglare etc. care se efectueaza la echipamentele tehnice folosite pentru fabricarea uleiurilor si a altor grasimi vegetale, se face de catre personal calificat dupa decuplarea alimentarii cu energie si blocarea contra pornirii accidentale, inclusiv montarea de tablite avertizoare.

Art. 11. La echipamentele tehnice verificarea masurilor de electrosecuritate se va face conform tabelului 1.

Art. 12. La organizarea locurilor de munca se va avea in vedere dotarea cu materiale, scule si dispozitive de lucru corespunzatoare specificului lucrarilor, mentinerea ordinii si curateniei in spatiile de lucru, de circulatie si acces, asigurandu-se coordonarea si supravegherea permanenta si competenta a lucrarilor.

Art. 13. In functie de particularitatile proceselor de munca se vor elabora instructiuni proprii de protectie a muncii care vor fi afisate la loc vizibil.

Art. 14. Se interzice efectuarea operatiilor de intretinere si reparare a echipamentelor tehnice in timpul functionarii acestora.

Art. 15. Conductele din interiorul sectiei (apa, aburi, amoniac etc.) trebuie sa fie vopsite in culori conventionale.

Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

Art. 16. Pentru prevenirea incendiilor si exploziilor care se pot produce in sectiile de precuratare a semintelor, la uscatorii si depozite de materii prime si de coji de floarea­-soarelui, la decojirea semintelor, la macinat, prajirea si presarea semintelor, purificareasi extractia uleiului cu solventi, la depozitarea srotului, rafinarea uleiului, electroliza, hidrogenarea si comprimarea oxigenului, prepararea grasimilor vegetale si a margarinii, se vor aplica prevederile legislatiei in vigoare de prevenire si stingere a incendiilor si in mod deosebit urmatoarele masuri:

a) persoanele juridice si persoanele fizice vor elabora, aproba si controla realizarea masurilor inscrise in programul de protectie antifoc-explozie;

b) controlul lunar al locurilor de munca, al echipamentelor tehnice si intocmirea raportului privind starea unitatii;

c) inscriptionarea vizibila a locurilor de munca cu interdictiile privind fumatul, folosirea focului deschis si a pericolului de explozie;

d) in cazul folosirii sudurii electrice sau oxiacetilenice, lucrarea se va executa cu trusa de sudura antifoc-explozie.

ACTIVITATEA DE TRANSPORT SI DESCARCARE A SEMINTELOR

Art. 17. Activitatea de transport feroviar si auto de pe teritoriul unitatii se va desfasura in conformitate cu prevederile Normelor specifice de protectie a muncii privind transportul pe calea ferata si ale Normelor specifice de protectie a muncii pentru transport intern si Normelor specifice de protectie a muncii pentru transporturi rutiere.

Art. 18. Silozurile in care se descarca seminte vor fi prevazute cu gratare de protectie.

ACTIVITATEA DE CANTARIRE SI PRECURATARE A SEMINTELOR

Art. 19. La instalatiile de cantarire si precuratare a semintelor se va lucra numai dupa montarea capacelor de etansare de la cantare si dupa punerea in functiune a instalatiei de aspiratie a prafului.

Art. 20. Se interzice functionarea curatatoarelor pneumatice cu capacele demontate. Se admite demontarea partiala a capacelor numai in perioada curatarii sitelor.

Art. 21. Se va verifica periodic functionalitatea apara­telor de retinere a corpurilor feroase, acestea inlaturandu-se ori de cate ori este necesar.

ACTIVITATEA DE USCARE A SEMINTELOR

Art. 22. Punerea in functiune a focarului si a instalatiei pentru uscat seminte se va face pe baza dispozitiei conducatorului direct al locului de munca.

Art. 23. La curatarea si vizitarea canalelor de gaze, focarelor etc. aflate la inaltime se vor folosi platforme de lucru fixe prevazute cu scari de acces si balustrade de protectie.

Art. 24. La focarele si canalele de gaze prevazute cu dispozitive de siguranta (clape de explozie etc.) se interzice blocarea cu mijloace care ar impiedica deschiderea lor la suprapresiuni de gaz

Art. 25. La curatarea focarului si canalelor de gaze se vor respecta urmatoarele:

a) se blocheaza cu flanse oarbe cu coada conducta de alimentare cu gaze naturale sau dispozitivul de alimentare cu pacura, intre ventil si arzator sau cu o clapa in cazul gazelor cu ardere de la cazane;

b) sa se raceasca focarul sub limita prevazuta de tehnologie;

c) se va admite intrarea in focar si in canalele de gaze numai dupa ce s-a asigurat un tiraj suficient, focarul si canalele de fum s-au aerisit si nu exista pericol de cadere a caramizilor sau a bucatilor de zgura.

Art. 26. La focarele alimentate cu coji de floarea-­soarelui vor fi asigurate buncare pentru depozitarea cojilor, prevazute cu capace de inchidere.

Art. 27. Legatura dintre buncar si focar se face printr-o ecluza, care sa nu permita trecerea flacarii din focar in buncar.

Art. 28. Se va asigura functionarea dispozitivelor cu semnalizare optica si acustica ale focarelor alimentate cu gaze in care presiunea pe retea a scazut sau alimentarea cu gaze a fost oprita.

Art. 29. Interventia in interiorul uscatorului se face numai dupa decuplarea alimentarii cu energie electrica si luarea masurilor impotriva pornirilor accidentale, precum si asigurarea unei supravegheri competente.

Art. 30. Inainte de incalzirea focarului se va verifica sa nu existe fisuri la zidurile focarului. La instalatii se va verifica etanseitatea conductelor de gaze, pozitia clapelor conform instructiunilor de lucru.

Art. 31. Pentru a se preveni patrunderea semintelor in canalul de gaze, alimentare a tamburului de uscare se va face uniform si va fi astfel reglata incat nivelul semintei uscate din camera de expansiune sa nu fie mai mare de 10-15 cm deasupra dozatorului snecului.

Art. 32. Se vor controla si evacua depunerile de seminte pe clapele de siguranta.

Art. 33. In cazul aprinderii semintelor de floarea- soarelui in tambur, se vor lua urmatoarele masuri:

a) se va opri imediat alimentarea cu combustibil si ventilatorul de aer cald (gaze) de la capatul tamburului;

b) se va deschide clapa de pe burduful de tiraj natural al focarului si se va inchide clapa spre canalul de gaze;

c) se va opri imediat alimentare a tamburuluicu seminte de floarea-soarelui;

d) se va inchide surubul de sub camera de expansiune sau dozatorul, pentru ca semintele arse sa nu ajunga in racitor, ci sa fie eliminate prin usa de vizitare, prin functionarea tamburului in continuare;

e) este interzisa depozitarea semintelor arse in locuri special amenajate;

f) depozitarea semintelor arse se face in locuri special amenajate;

g) uscatorul de seminte nu se va porni pana cand focul nu este complet eliminat si pana nu s-a curatat instalatia.

Art. 34. Se va urmari si inregistra periodic temperatura semintelor si temperatura aerului cald dupa preincalzire, uscare si racire.

Art. 35. Se va mentine in stare de functionare instalatia automata pentru reglarea temperaturii precum si a celei pentru incalzirea aerului.

Art. 36. La uscarea germenilor de porumb se va indeparta zilnic pulberea care se depune pe cosul de evacuare a aburului si pe separatorul de praf.

Art. 37. In timpul rotirii uscatorului nu este permis sa se scoata material prin clapetele de control.

ACTIVITATEA DE DEPOZITARE
A MATERIILOR PRIME SI A COJILOR DE FLOAREA-SOARELUI

Art. 38. La gurile de descarcare a semintelor din magaziile etajate se interzice inlaturarea aparatorilor de protectie in timpul lucrului.

Art. 39. Gratarele de la buncarele deschise din interiorul depozitelor vor fi mentinute in buna stare, fiind interzisa inlaturarea lor in timpul lucrului, inclusiv la buncarele de descarcare a semintelor din vagoane in magazii.

Art. 40. Se interzice stationarea pe gramezile de seminte, srot etc., precum si in incaperile depozitelor, a persoanelor care nu sunt in exercitarea atributiilor de serviciu in aceste zone.

Art. 41. Orice interventie in silozuri si buncare pentru inlaturarea depunerilor sau aglomerarilor de seminte pe peretii acestora se va face pe baza unui program de lucru intocmit si aprobat prin care sa fie stabilita tehnologia de lucru sub supraveghere competenti cu masurile de prevenire a accidentelor. Lucrarile de interventie in aceste spatii se vor efectua de catre personal abilitat de catre conducerea unitatii si sub supraveghere permanenta si competenta,

Art. 42. Inainte de interventiile in silozuri si buncare se va proceda la verificarea starii tehnice a echipamentelor tehnice si sculelor de lucru.

Art. 43. Se interzice stationarea sub orificiile de scurgere a semintelor in magazii,

Art. 44. Este interzisa depozitarea semintelor de oleaginoase in silozuri fara ca in prealablil sa se efectueze operatiunile corespunzatoare de precuratare.

Art. 45. Capacele si gratarele de protectie de la gurile de vizitare ale silozurilor si buncarelor vor fi venficate periodic in ceea ce priveste starea acestora.

Art. 46. Este interzisa circulatia personalului pe capacele utilajelor si instalatiilor de transport, iar traversarea peste acestea se face numai pnn locurile amenajate in acest scop.

Art. 47. Periodic, se va controla existenta aglomerarilor de seminte pe peretii silozurilor, precum si a degajarilor de aburi sau gaze din seminte si se vor lua masuri de inlaturare.

Art. 48. In zonele spatiilor de depozitare a semintelor si cojilor de seminte (ex. floarea-soarelui) se vor afisa placute avertizoare si de interdictie privind fumatul si lucrul cu foc deschis, stationarea pe materialele depozitate etc.

Art. 49. In statiile de depozitare a semintelor si cojilor de seminte se vor efectua controale periodice in scopul combaterii autoaprinderilor.

ACTIVITATEA DE DECOJIRE SI MACINARE A SEMINTELOR

Art. 50. Periodic, se va controla buna functionare a instalatiilor de retinere a corpurilor feroase (placi magnetice sau electromagneti) din materialele supuse prelucrarii (fig. 3).

Art. 51. Orice interventie la instalatiile dedecojire sau macinare (revizii, reparatii, reglare, ungere etc.) se face numai dupa oprirea din functiune si blocarea contra pornirii accidentale.

Art. 52. Este interzisa functionarea instalatiilor de decojire a semintelor atunci cand tobele de spargere sunt neechilibrate.

Art. 53. Periodic, se va controla starea de curatare a decojitoarelor in vederea prevenirii incendiilor SI exploziilor prin depuneri de pulberi.

Art. 54. Se interzice desfundarea sau curatarea instalatiilor de transport pneumatic in timpul functionarii.

Art. 55. Orice defectiune la suflante si dozatoare se face sub coordonate si supraveghere competenta.

Art. 56. La instalatiile de decojire si macinare a semintelor situate la inaltime se utilizeaza platforme de lucru asigurate cu ingradiri de protectie (de ex.curatarea sitelor montate pe conductele de aspiratie, separatoare etc.).

Art. 57. Pentru orice interventie la instalatiile de macinat (valturi, aplatizoare, concasoare, mori etc.) se folosesc numai dispozitive destinate acestui scop.

Art. 58. Luarea probelor inainte si dupa macinare se va face cu lopeti de lemn numai din locurile stabilite in instructiunile proprii de protectie a muncii.

ACTIVITATEA DE PRAJIRE SI PRESARE A SEMINTELOR

Art. 59. Se interzice functionarea instalatiilor de prajire a semintelor la care nu sunt asigurate masurile de izolare termica.

Art. 60. Scarile si platformele folosite pentru accesul la partea superioara a instalatiilor de prajire vor fi mentinute in stare tehnica corespunzatoare (fig. 4).

Art. 61. Aparatura de masura si control utilizata la instalatiile de prajire cat si la orice alte instalatii, va fi supusa controlului metrologic si inlocuita ori de cate ori nu mai corespunde cerintelor de exploatare normala (sigiliu rupt, indicatii eronate etc.).

Art. 62. In spatiile in care functioneaza instalatiile de prajire a semintelor este interzisa depozitare a sau folosirea de materiale sau materii combustibile.

Art. 63. Instalatiile de ventilare din incaperile in care functioneaza prajitoarele vor fi verificate periodic in ceea ce priveste functionarea la parametrii proiectati, urmarindu-se si curatarea. tubulaturii de ventilatie.

Art. 64. Interventiile in interiorul prajitoarel6r se fac numai dupa decuplarea alimentarii cu energie electrica si cand temperatura masurata este sub 40°C, asigutandu-se blindarea ventilului de umectare cu abur sau apa fierbinte. Se va asigura supravegherea din exterior a salariatilor care lucreaza in aceste conditii (fig. 5).

Art. 65. Se interzice luarea probelor de material direct din instalatiile de prajire si presare sau din locuri care nu sunt indicate in instructiunile tehnologice.

Art. 66. Pornirea preselor nu se face cu conusul strans sau cand in strecuratoare (zaier) se afla material intarit.

ACTIVITATEA DE PURIFICARE A ULEIULUI

Art. 67. Pentru prevenirea stropirii cu ulei este interzisa functionarea vibratorului fara acoperirea palniei de alimentare.

Art. 68. In timpul functionarii vibratorului este interzisa urcarea pe acesta. Curatarea sitei vibratorului se face numai cu dispozitive destinate acestui scop.

Art. 69. Functionarea filtrelor - presa este obligatorie numai cand este asigurat intregul sistem de rame si placi, fiind interzisa utilizarea unor rame si placi de filtre - presa cu defectiuni.

Art. 70. In timpul filtrarii uleiului cald este interzisa utilizarea ramelor si placilor filtrelor care nu sunt asigurate cu capace care sa previna stropirea.

Art. 71. Materialul rezultat de la curatarea filtrelor (zaturi) seva colecta din zonele de lucru si se va depozita in locurile amenajate in acest scop.

Art. 72. Montarea panzelor pe filtru se va face astfel incat acestea sa nu prezinte cute.

Art. 73. Presiunea la inchiderea hidraulica a filtrului ­presa si supapa de siguranta nu trebuie sa depaseasca pe cea din instructiunile de exploatare.

Art. 74. Este interzisa deschiderea filtrului, presa atat timp cat mai persista presiunea si cat ventilul sursei de presiune (abur, aer etc.) este deschis. Desfacerea filtrului se va face numai dupa ce acesta s-a racit si nu mai prezinta pericol de arsuri.

Art. 75. Panzele, carpele, hartiile etc. imbibate cu ulei, vor fi evacuate din zonele de lucru si depozitate in locuri amenajate in acest sens.

Art. 76. Rezervoarele utilizate pentru decantarea uleiului precum si gurile de vizitare vor fi asigurate cu capace sau gratare de protectie prevazute cu sisteme de inchidere sigure.

Art. 77. Sistemele de prevenire a deversarii uleiului fierbinte din rezervoare vor fi verificate periodic cu privire la functionarea lor.

Art. 78. Curatarea rezervoarelor se face dupa ce au fost racite, masurandu-se temperatura astfel ca aceasta sa fie sub 40°C, avandu-se in vedere intreruperea alimentarii cu ulei, aburirea si aerisirea pentru eliminarea eventualelor urme de benzina.

Art. 79. Inainte de instalarea filtrelor este obligatorie efectuarea probelor de presiune.

Art. 80. Periodic, se controleaza functionalitatea siste­mului de blocare a inelului de inchidere, etanseitatea flanselor si starea garniturilor de etansare.

ACTIVITATEA DE EXTRACTIE A ULEIULUI CU SOLVENTI

Art. 81. Se interzice efectuarea de modificari in instalatiile tehnologice de extractie a uleiului cu solventi, fara avizul proiectantului de specialitate.

Art. 87. Pentru separarea si colectarea benzinei din apele reziduale si reintroducerea acesteia in procesul de productie se verifica periodic functionalitate a separatoarelor de benzina, luandu-se masuri de sistare a activitatii atunci cand se constata deficiente.

Art. 82. Ori de cate ori se constata scapari de vapori de benzina sau gaze de piroliza in zonele de lucru, se opreste activitatea pana la remedierea deficientelor.

Art. 83. In toate cazurile in care se constata deteriorarea izolatiei termice la partile din instalatiile de extractie care lucreaza la temperaturi ridicate, se iau masuri pentru refacerea acesteia.

Art. 84. Periodic, se verifica si se inlatura praful depus pe suprafetele descoperite ale instalatiilor sau conductelor supraincalzite in vederea autoaprinderii.

Art. 85. Se interzice utilizarea apei de condensare care provine din conductele sau manetele de abur care vin in contact cu benzina sau miscela.

Art. 86. Evacuarea la retelele de canalizare a apelor reziduale, de racire, de curatare etc. se face numai dupa neutralizarea acestora.

Fac exceptie sectiile de extractie continua, unde apa de condensare este prevazuta a se folosi partial la racirea aburului si la cicloanele de desprafuire.

Art. 88. Zilnic, se verifica starea instalatiilor de ventilare precum si a instalatiilor electrice de tip entiexploziv din incaperile de lucru, luandu-se masuri de remediere a deficientelor constatate.

Art. 89. Se vor elimina imediat neetanseitatile care apar la armaturi, conducte si aparate de masura si control, in special la presetupele de etansare a pompelor de benzina si miscela, a extractoarelor si snecurilor.

Art. 90. Cel putin o data pe schimb se vor efectua determinari ale concentratiilor de vapori de benzina sau altor gaze toxice in locurile periculoase. Rezultatele acestor determinari se inregistreaza in registrele sectiilor si functie de acestea se iau masurile necesare in consecinta.

Art. 91. Se vor mentine la parametrii proiectati instalatiile de ventilare din sectiile de extractie si alte locuri unde exista posibilitatea acumularii unor concentratii periculoase de vapori de benzina sau altenoxe.

Art. 92. In sectia de extractie si in anexe, unde s-ar putea degaja vapori de benzina, se vor monta instalatii de inundare cu abur, ale caror ventile de manipulare vor fi montate in exteriorul cladirii. Intreaga instalatie de inundare cu abur va fi controlata cel putin o data pe saptamana.

Art. 93. Conductele tehnologice din sectiile de extractie se vopsesc in culori conventionale.

Art. 94. Scarile si pardoselile din sectiile de extractie se executa numai din materiale antiscanteie.

Art. 95. Se verifica zilnic etanseitatea instalatiilor, conductelor si a elementelor de inchidere a acestora, iar in cazul aparitiei unor scurgeri de benzina se va anunta imediat conducatorul locului de munca, care va dispune masurile necesare.

Art. 96. La toate locurile de munca este interzisa spalarea sau curatarea cu benzina a oricaror obiecte, piese sau echipamente de protectie sau de lucru.

Art. 97. Rezervoarele de benzina vor fi legate la instalatia de deflegmare, iar controlul legaturilor se va face periodic.

Art. 98. Se interzice amplasarea conductelor de benzina de extractie in tuneluri comune cu conductele de gaze, abur si cabluri electrice.

Art. 99. . Incalzirea conductelor de benzina inghetate se face numai cu apa calda sau abur, fiind interzisa folosirea flacarii deschise.

Art. 100. Luarea probelor este interzisa in timpul incarcarii sau pomparii benzinei si se va efectua cu dispozitive care nu produc scantei prin lovire.

Art. 101. Se interzice ca la efectuarea stocului de benzina sa se scoata de la rezervoare capacele gurilor de vizitare. Benzina se va masura prin introducerea riglei gradate din material neferos, prin orificiile special construite in acest scop si care vor fi inchise cu dopuri de alama.

Art. 102. Legatura instalatiei de deflegmare cu rezervorul de benzina (pentru rezerva) se va face utilizand cutii metalice spargatoare de flacari.

Art. 103. In timpul functionarii instalatiilor de extractie de orice tip, depozitul subteran de benzina trebuie sa fie incarcat astfel incat sa permita evacuarea intregii cantitati de benzina din sectie, in caz de necesitate.

10.1. Activitatea cu instalatii de extractie continua

Art. 104. In timpul functionarii instalatiei de extractie continua se vor respecta prevederile instructiunilor de protectie a muncii si de lucru din cartea tehnica.

Art. 105. In cazul constatarii unor scurgeri de benzina la extractor, se opresc din functiune pompele de benzina si blocul de pompe pentru circulatia miscelei si se intrerupe incalzirea miscelei si a benzinei.

Art. 106. Pentru eliminarea antrenarii benzinei in uscatoarele de srot se vor scoate din- functiune pompele si se intrerupe alimentare a electromotorului care actioneaza extractorul si snecurile de uscare.

Art. 107. Pentru eliminarea pericolului cauzat de prezenta gazelor de benzina, nu se vor alimenta extractorul si celelalte utilaje pana ce nu se va asigura o buna ventilatie a halei si o alimentare suficienta cu apa a condensatoarelor si instalatiei de deflegmare cu agent frigorific sau cu agent absorbant stabilit.

Art. 108. Accesul in extractoarele continue se face numai dupa golirea acestora, aerisirea si verificarea lipsei substantelor periculoase.

Art. 109. In timpul alimentarii buncarului extractorului se va verifica lipsa vaporilor de benzina, iar la golirea extractorului se opreste din functiune dozatorul de alimentare.

Art. 110. Atunci cand in instalatia prin care circula benzina se constata o crestere de presiune, se iau masuri de eliminare a cauzelor care au produs presiune, dupa care se reporneste extractorul.

Art. 111. In timpul dezbenzinarii, cand se constata presiune, se va opri imediat alimentarea cu material si se vor remedia cauzele care provoaca presiune.

Art. 112. Deschiderea extractorului, a rezervorului de miscela, vaselor florentine si a tuturor aparatelor cu benzina, se va face numai cu aprobarea conducatorului locului de munca, care va lua masurile necesare de siguranta, buna ventilatie si aerisire a sectiei.

Art. 113. Este interzisa punerea in functiune a instalatiei de distilare fara umplerea prealabila a condensatorilor si a racitoarelor cu apa, precum si in cazul cand lipseste apa la rezervoarele de siguranta.

Art. 114. Orice interventie la instalatiile electrice in constructie antiexploziva (aparat electric, electromotoare etc.) se va face numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica si controlul, lipsei atmosferei explozlve.

Art. 115. Inainte de a se intra in interiorul toasterului se verifica lipsa gazelor si a vaporilor de benzina, luandu-se masuri de intrerupere a alimentarii toasterului.

Art. 116. Sectia de extractie continua se opreste din functiune in toate situatiile in care se constata prezenta gazelor si a vaporilor de benzina, cand nu este asigurat debitul necesar de apa, cand apar defectiuni la instalatiile electrice, iar aparatura de masura si control nu corespunde din punct de vedere metrologic, precum si atunci cand instalatiile de deflegmare si de ventilatie nu functioneaza la parametrii proiectati.

10.2. Activitatea de extractie semicontinua (in baterie)

Art. 117. Este interzisa schimbarea pozitiei de montaj a ventilelor de abur pentru dezbenzinarea macinaturii si a celor de evacuare a gazelor din extractor, precum si folosirea instalatiilor cand dispozitivul de blocare este defect.

Art. 118. Apele de condensare ce vin in contact cu benzina sau miscela vor fi recuperate si evacuate numai dupa trecerea prin separator si instalatia de neutralizare.

Art. 119. Se interzice intrarea in extractor inainte ca acesta sa fie golit, aerisit si racit, iar maneta depunere in functiune sa fie blocata (fig. 6).

Art. 120. Deschiderea usilor prinzatoarelor de srot se va face numai cand extractoarele nu sunt introduse la aburire si cand toate ventilele de aburi si gaze sunt inchise.

Art. 121. Deschiderea filtrelor de benzina, miscela precum si a vaselor florentine se face numai cu aprobarea conducatorului de lucrari si cu asigurarea unei asistente tehnice competente.

Art. 122. Periodic, se verifica functionalitate a instala­tii lor de inundare cu abur in incaperile in care sunt montate rezervoarele de benzina de circuit.

Art. 123. Legatura instalatiei de deflegmare cu rezervorul de benzina se face numai utilizand cutii metalice spargatoare de flacari.

10.3. Activitatea de extractie cu solventi a uleiului din amestecul de ulei-pamant-decolorant si ulei-kieselgur

Art. 124. Pentru evitarea pericolului de autoaprindere, la instalatiile de extractie dotate cu malaxoare este interzisa depozitarea in malaxor a pamantului ce se supune extractiei fara a fi diluat cu ulei (concentratie de cca 80% ulei).

Art. 125. In sala de lucru se interzice depozitarea pamantului de albit cu ulei (kieselgur cu ulei) si nici a pamantului de albit sau kieselgur din care s-a extras uleiul.

Art. 126. La instalatiile dotate cu filtre de albire si care efectueaza operatiunea de recuperare a ulei ului din pamant, se interzice deschiderea capacului inainte ca presiunea in filtru sa fie redusa la zero.

Art. 127. Este interzisa punerea in functiune a vibratorului pneumatic pentru detasarea turtelor de pe sitele metalice inainte de punerea in functiune a snecului de evacuare a pamantului extras.

Art. 128. Pe perioada cand nu se folosesc instalatiile de aer comprimat se vor inchide ventilele de aer.

Art. 129. La operatiunile de delecitinizare a uleiului se interzice punerea in functiune a centrifugei cu tamburi care au piese componente defecte sau montate necorespunzator, cu tamburi necuratati, care prezinta vibratii sau zgomote anormale.

Art. 130. Se interzice alimentare a centrifugei daca aceasta nu a ajuns la turatia de regim.

ACTIVITATEA DE DEPOZITARE A SROTULUI

Art. 131. In spatiile de depozitare se fac masuratori ale temperaturii srotului, urmarindu-se ca aceasta sa nu depaseasca cu mai mult de 5°C temperatura mediului inconjurator, iar continutul de benzina sa fie sub 0,10%.

Art. 132. La transportul srotului cu ajutorul benzilor transportoare se interzice folosirea covoarelor din cauciuc care pot acumula electricitate statica.

Art. 133. Echipamentele tehnice folosite in spatiile de depozitare a srotului vor fi in constructie antiexploziva.

Art. 134. Spatiile de depozitare a srotului vor fi astfel amenajate si intretinute incat sa fie eliminata posibilitatea de formare a focarelor de autoaprindere.

Art. 135. Instalatiile de ventilare din spatiile de depozitare a srotului se verifica periodic din punct de vedere al functionalitatii la parametrii proiectati.

Art. 136. In spatiile de depozitare a srotului, cat si in alte incaperi in care sunt amplasate echipamentele tehnice, se iau masuri pentru eliminarea acumularilor de concentratii periculoase de gaze sau pulberi.

ACTIVITATEA DE RAFINARE A ULEIULUI

Art. 137. Neetanseitatile aparute la instalatiile de rafinare se remediaza imediat, luandu-se masuri de prevenire a scurgerilor de ulei pe suprafete incalzite.

Art. 138. La incalzirea uleiului, schimbatorul de caldura tubular va fi alimentat cu abur numai prin intermediul regulatorului de temperatura.

Art. 139. Malaxoarele de la demucilaginare si neutralizare se verifica si curata numai dupa decuplarea alimentarii cu energie si oprirea circulatiei uleiului, lesiei, acidului citric.

Art. 140. Curatarea atomizorului de la coloana de dezodorizare se face numai dupa ce temperatura din coloana masurata a scazut sub limitele stabilite prin procesul tehnologic.

Art. 141. Capacul reactorului de albire si gura de vizitare a coloanei de dezodorizare nu se desfac decat dupa golirea si racirea coloanelor, pana la temperatura prevazuta de tehnologia de lucru.

Art. 142. Separatoarele de uleiuri (batalurile) vor fi mentinute permanent ingradite sau acoperite cu capace de protectie.

Art. 143. Accesul in bataluri se face numai dupa golirea si aerisirea acestora, folosind mijloace de acces si protectie corespunzatoare si sub supraveghere competenta.

Art. 144. In timpul operatiunii de scindare a sapunului de rafinare trebuie respectate urmatoarele masuri:

a) sa nu fie oprita din functiune instalatia de ventilare;

b) sa nu se utilizeze recipiente care prezinta scurgeri;

c) sa existe in dotare materiale neutralizante;

d) recipientele de scindare sa fie prevazute cu sisteme de pulverizarea apei sau a aburului.

12.1. Recuperarea uleiului din pamant decolorant prin autoclavare

Art. 145. Introducerea materialului supus degresarii se va face numai dupa introducerea in autoclave a cantitatii corespunzatoare de solutie de soda.

Art. 146. La decantoarele de receptie a materialului din autoclave capacele de control vor fi mentinute inchise, pentru a preveni stropirea cu lichid fierbinte.

Art. 147. Deschiderea capacelor autoclavelor se va face numai dupa ce se constata lipsa presiunii in instalatie.

Art. 148. Este interzisa interventia la garnitura de etansare a capacului autoclavei in timpul functionarii instalatiei.

12.1.1. Manipularea si diluarea acidului sulfuric

Art. 149. Transportul acidului sulfuric se face numai in recipiente inchise etans, protejate in exterior cu materiale care sa previna spargerea.

Art. 150. In cazul transportului manual al acidului sulfuric (de ex. damigene) se folosesc numai dispozitive destinate acestui scop. Se interzice transportul damige­nelor in spate sau cu bratele.

Art. 151. Recipientele, rezervoarele, damigenele etc. in care se depoziteaza, transporta si manipuleaza acidul sulfuric, vor fi etichetate conform standardelor in vigoare.

Art. 152. In incaperile in care se gasesc substante inflamabile (alcool, eter, benzina etc.) se interzice depozitarea acidului sulfuric.

Art. 153. Diluarea acidului sulfuric se face intotdeauna prin turnarea acidului in apa.

Art. 154. Periodic, se vor efectua analize privind concentratiile gazelor toxice sau care cu aerul pot da amestecuri explozive, luandu-se masuri cand se constata concentratii peste limitele admise.

Art. 155. Accesul persoanelor care nu au atributii de serviciu in incaperile sectiei de solidificare a uleiurilor este interzis.

Art. 156. In incaperile sectiei de solidificare a uleiurilor se interzice fumatul, utilizarea flacarii deschise, depozitarea materialelor inflamabile sau efectuarea de lucrari care pot produce scantei.

Art. 157. Personalul din cadrul sectiei de hidrogenare va fi dotat si va utiliza sortimente de echipament de protectie antistatizate si fara accesorii metalice.

Art. 158. Periodic, se verifica functionalitatea instalatiilor de ventilare mecanica si integritatea instalatiilor electrice de tip antiexploziv.

Art. 159. Interventiile cu flacara deschisa in incaperile in care exista instalatii pentru comprimare, depozitare si transpq:ti hidrogen, se fac numai pe baza de "permis de lucru cu foc" respectand instructiunile proprii de protectie si lucru.

Art. 160. Ori de cate ori se constata deteriorarea izolatiei sau a etanseitatii conductelor si recipientelor din sectiile de solidi­ficare a uleiurilor, se iau imediat masuri de refacere a acesteia.

Art. 161. Curatarea rezervoarelor destinate depozitarii uleiului se face numai pe baza de program de lucru aprobat, stabilindu-se masurile de securitate necesare.

DEPOZITAREA, IMBUTELIEREA SI EXPEDIEREA ULEIULUI VEGETAL

Art. 162. Zilnic, se verifica starea tehnica a dispozi­tivelor de protectie (gratare, balustrade, scari etc.) necesare pentru accesul in zona gurilor de vizitare ale rezervoarelor folosite pentru depozitarea uleiurilor.

Art. 163. Depozitele de ulei vor fi ingradite, atentio­nandu-se asupra pericoleleor prin plantarea de placute avertizoare.

Art. 164. Navetele cu sticle vor fi asezate astfel incat sa nu prezinte pericol de cadere.

Art. 165. La transportul navetelor pe carucior acestea vor fi asezate in asa fel incat sa aiba stabilitate si sa nu fie posibila rasturnarea lor in timpul transportului.

Art. 166. Este interzis a se trece sau circula pe transportorul cu role, accesul facandu-se numai prin locurile amenajate in acest scop.

PREPARAREA GRASIMILOR VEGETALE COMESTIBILE
SI A MARGARINEI

Art. 167. In cazul unor scapari de amoniac se iau masuri de evacuare a salariatilor precum si de interventii urgente, folosindu-se echipament de protectie corespunzator.

Art. 168. Instalatia de sterilizare cu raze ultraviolete va fi pusa in functiune numai dupa ce s-a verificat ca toti salariatii au parasit incaperea.

Art. 169. Este interzisa executarea lucrarilor de sudura la instalatiile sau conductele care contin amoniac.

SPALAREA AMBALAJELOR

Art. 170. Dypozitarea butoaielor de soda caustica se va face in incaperi uscate, ferite de umezeala si pe un singur rand.

Art. 171. Se interzice utilizarea sodei caustice in alte scopuri decat cele necesare procesului tehnologic.

Art. 172. In caz de stropire cu soda caustica se va folosi o solutie neutralizanta si cu jet de apa.

Art. 173. Uscarea butoaielor dupa spalare se va efectua prin suflarea cu aer cald. Dupa uscare, butoaiele vor fi verificate in interior cu ajutorul unei lampi portative alimentata la tensiune nepericuloasa.

Art. 174. Este interzisa intrarea in cistemele in care au fost depozitate substante nocive. Inainte de a se intra in cisterne C.F. pentru curatare, ele vor fi aburite si aerisite.

Art. 175. Gratarele metalice de la separatoarele de grasime ale statiilor de spalare cisterne vor fi mentinute in buna stare de functionare.

Art. 176. Panzele de filtru vor fi bine spalate pentru a nu ramane resturi de ulei care provoaca autoaprinderea acestora.

Art. 177. Pastrarea panzelor de filtru, spalate si uscate, se va face pe stelaje metalice sau in dulapuri metalice, care vor fi controlate la fiecare schimb.

PREVEDERI DE PROIECTARE

Art. 178. Masinile, utilajele si instalatiile vor fi preva­zute cu protectori ficsi, mobili si reglabili, dupa caz si cu dispozitive de protectie.

Art. 179. Canalele de gaze vor fi astfel dimensionate incat sa permita accesul salariatilor, in scopul verificarii si curatarii lor.

Art. 180. Uscatorul vertical pentru seminte, cu camere de aer cald si coloana de racire, va fi prevazut cu instalatie automata pentru reglarea temperaturii semintelor.

Art. 181. Gurile de descarcare a semintelor din magaziile etajate vor fi prevazute cu aparatori de protectie.

Art. 182. Buncarele deschise, din interiorul depozitului si celulele silozurilor vor fi prevazute cu gratare cu ochiuri de 10 x 10 cm si capace de control de 20 x 20 cm.

Art. 183. Silozurile vor fi dotate la partea superioara cu instalatii corespunzatoare care sa asigure accesul si inter­ventiile necesare in interiorul acestora in conditii de siguranta.

Art. 184. Masinile pentru decojirea semintelor de floarea-­soarelui vor fi prevazute inaintea tobelor de spargere, cu electromagneti pentru retinerea partilor feroase.

Art. 185. Sectiile de productie de la decojire vor fi dotate cu platforme mobile cu balustrada de protectie, mana curenta si scara pentru accesul nepericulos la locul de demontarea sitelor plane.

Art. 186. Pentru demontarea fara pericol a strecuratorii de la presarea semintelor, locul de munca va fi dotat cu instalatie de ridicat corespunzatoare, fiind interzisa folosirea de improvizatii.

Art. 187. Cladirile sectiilor de extractii vor avea usi exterioare care sa se deschida in afara si situate pe laturi diferite, iar in interior, scari corespunzatoare pentru circulatia intre etaje si iesiri de la fiecare etaj la scarile exterioare de evacuare in caz de nevoie. Usile interioare vor fi batante si prevazute cu garnituri de cauciuc.

Art. 188. Instalatiile electrice din sectiile de fabricatie in care se folosesc substante care pot genera explozii si incendii vor fi de tip antiexploziv. Cladirile sectiilor de fabricatie vor fi protejate contra supratensiunilor atmosferice.

Art. 189. Conductele de benzina nu vor fi amplasate in tuneluri comune cu conductele de gaze, abur si cabluri electrice.

Art. 190. Platformele de lucru ale buncarelor vor fi prevazute cu balustrade de protectie.

Art. 191. Incaperea unde se afla rezervoarele de benzina de circuit va fi prevazuta cu instalatie de inundare cu abur.

Art. 192. Rezervoarele de receptie pentru ulei brut vor fi prevazute cu balustrade si gratare la gurile de vizitare.

Art. 193. Incaperea in care se monteaza electrolizoarele nu va avea usi, geamuri sau orice deschidere catre alte incaperi. Intrarea in aceasta incapere se va face numai direct din exteriorul cladirii. Nu vor exista usi de comunicare directa intre sala electrolizoarelor si sala instalatiei cu convertizoare, redresoare etc.

Art. 194. Usile de intrare in chesoanele rezervoarelor de benzina vor fi din material neferos sau din fier, prevazute cu garnituri de cauciuc.

Art. 195. Rezervoarele pentru depozitarea benzinei vor fi montate subteran conform Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor. Terenul va fi ingradit si va avea afisate tablite avertizoare:"Fumatul oprit", "Nu folositi focul deschis", "Pericol de explozie".

Art. 196. Teava care iese in atmosfera de la ultima coloana a deflegmatorului va fi ridicata deasupra coamei acoperisului cu minimum 2 m si departata de conductorii electrici.

Art. 197. Incaperea unde sunt montate rezervoarele de benzina de circuit va fi prevazuta cu instalatie de inundare cu abur, ventil ele de comanda ale acestora fiind montate in afara.

Art. 198. Usile de intrare la depozitul de benzina vor fi metalice, cu garnituri din cauciuc sau material neferos.

Art. 199. La magaziile de srot se vor monta instalatii pentru prefirarea srotului.

Art. 200. Instalatiile de solidificare se vor amplasa in incaperi separate de restul spatiilor de fabricatie si la distanta de celelalte sectii. Este interzis ca sectia de solidificare sa aiba geamuri sau usi decomunicatie cu celelalte sectii.

Art. 201. Incaperile sectiei de solidificare vor fi prevazute cu ferestre si usi din material necombustibil a caror deschidere se va face spre exterior.

Art. 202. Conductele de gaze vor fi asezate in mod obli­gatoriu la distanta de minimum 0,80 m de sursa de caldura.

Art. 203. Rezervoarele care se folosesc pentru depozi­tarea uleiului vor avea guri de vizitare prevazute cu gratar cu ochiuri de maximum 20 x 20 cm si cu capac cu lacat.

Art. 204. Rezervoarele de depozit vor avea gura de vizitare laterala cu diametrul de minimum 400 mm.

Art. 205. Cazanele de fiert, masina de spalat si orice vas din care se degaja vapori de apa trebuie sa fie prevazute cu hote de aerisire.

ANEXA 1

LISTA NORMELOR CONEXE

Norme specifice de protectie a muncii pentru transport intern.

Norme specifice de protectie a muncii pentru transporturi pe calea ferata.

Norme specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice in medii normale.

Norme specifice de protectie a muncii pentru receptionarea, conservarea, pastrarea si valorificarea produselor agricole.

Norme specifice de protectie a muncii pentru prelucrarea, pastrarea, industrializarea si livrarea furajelor.

Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice.

Norme specifice de protectie a muncii pentru exploatarea si intretinerea transportoarelor cu banda.

Norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului.

Norme specifice de protectie a muncii pentru transporturi rutiere.

Norme specifice de protectie a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice.

Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul, distributia si utilizarea energiei termice.

Norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului.

Norme specifice de protectie a muncii pentru instalatii frigorifice.

Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.

Norme generale pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Prescriptii minime privind asigurarea semnalizarii de securitate si/sau sanatate la locul de munca.