0723598256

NSSM 37
Norme specifice de securiteate a muncii pentru prelucrarea automata a datelor

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Continut. Scop

A 1. (1) Normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automata a datelor cuprind masuri de prevenire a accidentarii si imbolnavirii profesionale, luand in considerare riscurile specifice la care este expus persnalul lucrator in cadrul acestor activitati.

(2) Scopul prezentelor norme este de a reglementa organizarea si desfasurarea activitatilor de prelucrare automata a datelor in conditii de securitate si sanatate.

1.2. Domeniu de aplicare

A 2. Prezentele norme se aplica activitatilor din unitatile de informatica (prin unitati de informatica, in sensul prezentelor norme, se inteleg centrele, oficiile si statiile de calcul eloctronic), activitatilor de birou ce presupun lucrul cu echipamente etectronice pentru prelucrarea automata a datelor, inclusiv.activitatilor desfasurate la videoterminale.

A 3. Lucratorii din unitatile de informatica, ce se deplaseaza la diferiti agenti economici pentru lucrari de aualiza. programe, implementare sau orice alte lucrari 1egate de realizarea prevederilor contractelor incheiate, vor respecta, in afara prezentelor norme si normele de securitate a muncii sau instructiunile proprii specifice pentru activitatea agentului economic respectiv.

1.3. Conexiunea cu alte acte normative

A 4. (1)Normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automata a datolor se aplica cumulativ cu .Normele generale de protectie a muncii si cu Normele specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.

(2)Organizarea si desfasurarea activitati de prevenire si stingere a incendiilor se va realiza potrivit normelor PSI in vigoare.

(3)Dotarea cu echipament individual de protectie se va realiza in functie de riscurile specifice, potrivit prevederilor Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, nr. 225 / 21.07.1995.

A 5. Conducerea unitatilor de informatica si a agentilor economici, care au in dotare echipamente de prelucrare automata a datelor, vor elabora instructiuni proprii cuprinzand masuri suplimentare de protectie a muncii fata de prevederile prezentelor norme, in conformitate cu specificul locurilor de munca si al activitatilor desfasurate.

1.4. Incadrarea si repartizarea lucratorilor

A 6. (1)Lucratorii care urmeaza sa desfasoare activitati la echipamentele de calcul; vor fi incadrati si repartizati la posturile de lucru numai dupa efectuarea examenelor medicale obligatorii prevazute de reglementarile in vigoare ale Ministerului Sanatati, inclusiv a examenului medical oftalmologic.

(2)Examenul medical se va realiza periodic, in confomitate cu prevederile 0rdinului nr.15/1982 al Ministrului Sanatatii si ori da cate ori lucratorii acuza simptome vizuale sau generale posibil a fi determinate de exercitarea profesiunii.

1.5. Protectia vederii

A 7 (1)In cazul in care la controlul medical oftalmologic se constata ca nu pot fi utilizati ochelari de corectie obisnuiti, lucratorii vor fi dotati cu mijloace de corectie speciale, adecvate sarcinii de munca.

(2)Plata mijloacelor de corectie speciale va fi suportata de unitatea de informatica sau agentul economic respectiv.

1.6. Informarea si instruirea lucratorilor

Art. 8. - Conducerea unitatii de informatica sau a agentului economic respectiv va asigura informarea lucratorilor asupra tuturor aspectelor de securitate si sanatate derivate din, cerintele desfasurarii activitatilor, precum si asupra masurilor aplicabile la locul de munca.

Art. 9. - Lucratorii vor fi instruiti in utilizarea echipamentului de calcul inainte de inceperea activitatii si ori de cate ori se modifica organizarea sau dotarea locurilor de munca.

Art. 10. - Lucratorii vor fi instruiti special asupra necesitatii amenajarii ergonomice a locului de munca si asupra pozitiilor corecte pe care trebuie sa le adopte in timpul lucrului.

Art. 11. - Organizarea si desfasurarea instructajului de protectie a muncii se vor realiza in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

1.7. Organizarea activitatii

Art. 12. - Conducerea unitatilor de informatica sau a agentilor economici vor planifica si organiza activitatile de prelucrare automata a datelor astfel incat activitatea zilnica in fata ecranului sa alterneze cu alte activitati.

Art. 13. - (1) In cazul in care alternarea activitatilor nu este posibila, iar sarcina de munca impune utilizarea ecranelor in cea mai mare parte a timpului de lucru, se vor acorda pauze suplimentare fata de cele obisnuite.

(2) Durata si periodicitatea pauzelor suplimentare se vor reglementa prin instructiuni proprii, cu consultarea unor institutii specializate sau specialisti, in functie de modul de organizare a activitatii si de caracteristicile sarcinii de munca (complexitate, ritm, durata, repetitivitate etc.) si vor fi incluse in timpul de lucru.

(3) Timpul de asteptare a raspunsului calculatorului nu va fi considerat ca pauza in activitatea lucratorilor.

2. AMENAJAREA LOCULUI DE MUNCA

Art. 14. - Amenajarea locului de munca trebuie astfel realizata incat sa ofere utilizatorilor confort si libertate de miscare si sa diminueze in masura maxim posibila riscurile de natura vizuala, mentala si posturala.

Art. 15. - Posturile de munca trebuie concepute si amenajate astfel incat sa permita unor persoane diferite sa reallizeze o gama diversa de sarcini de munca, intr-un mod confortabil si eficace, 1a nivelul de performante cerut.

Art. 16. - Amenajarea posturilor de munca trebuie sa permita adaptarea acestora la schimbari de cerinte si situatii.

Art. 17. - Locul de munca trebuie sa permita o buna corelare intra caracteristicile antropofunctionale ale utilizatorilor si munca lor prin asigurarea posibilitatilor de reglare a diferitelor elemente componente ale acestuia. (fig.1)

Art. 18. - Utilizatorii trebuie sa aiba posibilitati de modificare a pozitiei de lucru, in timpul activitatii.

Art. 19. - Daca utilizatorii se deplaseaza de la un punct de lucru la altul, este indicat sa se prevada elemente de prindere sub planul de lucru, pentru a usura miscarea (de ex. o canelura sub birou cu adancime suficienta pentru prindere).

Art. 20. - Distantele si unghiurile de vedere trebuie sa fie in raport cu cerintele sarcinii de munca si in conformitate cu pozitia de lucru standard. (fig.2).

Art. 2. - l. (l) Pentru a pastra o pozitie de lucru confortabila si pentru a evita raflexiile si efectul de orbire, utilizatorul trebuie sa incline, sa basculeze sau sa roteasca ecranul, oricare ar fi inaltimea ochilor deasupra planului de lucru.

(2) Inaltimea optima a centrului ecranului trebuie sa corespunda unei directii de privire inclinate intre 10 si 20o sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor.

Art. 22. - Inaltimea tastaturii trebuie sa asigure in timpul utilizarii un unghi intre brat si antebrat de minimum 90o.

Art. 23. - In pozitie asezat, distanta dintre planul de lucru si, suprafata de sedere trebuie sa fie cuprinsa intre 200 si 260 mm.

Art. 24. - Ecranul, suportul de documente si tastatura trebuie amplasate la distante aproximativ egale fata de ochii utilizatorului, respectiv 600 +/- 150 mm.

Art. 25. - Videoterminalele vor fi astfel amplasate incat directia de privire sa fie paralela cu sursele de lumina (naturala si artificiala).

Art. 26. - Posturile de munca la videoterminale vor fi amplasate intre sirurile de corpuri de iluminat din incaperea de lucru.

Art. 27. - (1) Videoterminalele vor fi amplasate la distanta fata de ferestre.

(2) In cazul in care videoterminalele sunt amplasate in incaperi in care se desfasoara si alte activitati, in apropierea ferestrelor vor fi amplasate posturile de lucru ce nu necesita activitate la ecran.

(3) Suprafetele vitrate nu trebuie sa fie situate in fata sau in spatele utilizatorului.

Art. 28. - Se va evita, pe cat posibil amplasarea videoterminalelor in incaperi cu suprafete vitrate de mari dimeusiuni. Daca acest lucru nu este posibil, in cazul incaperilor mari, cu suprafete vitrate importatnte, dispuse pe mai multi pereti, se vor lua masuri adecvate pentru mascarea zonelor cu luminanta ridicata (pereti mobili, storuri cu lamele orizontale la ferestre etc.).

Art. 29. - Pentru asigurarea cerintelor de securitate si stabilitate, la locul de munca trebuie:

a) sa se reduca la minimum vibratiile inerente sau transmise;

b) sa se elimine posibilitatea bascularii planului de lucru;

c) sa fie posibila reglarea inaltimii mesei fara risc de coborare brusca si deci de ranire;

d) sa nu se utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul.

Art. 30. - Amenajarea posturilor de munca intr-o incapere trebuie realizata astfel incat sa se asigure:

a) accesul usor si rapid al utilizatorilor la locul lor de munca;

b) accesul usor si rapid al personalului de intretinere la toate partile echipamentului, la pozitiile cablurilor si la prizele electrice, fara itreruperea activitatii in desfasurare sau cu o intrerupere minima;

c) un spatiu de lucru care sa raspunda nevoilor de spatiu personal, de comunicare intre indivizi si de intimitate.

Art. 31. - (1) Conductorii electrici si cablurile trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

a) sa nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planu1 de lucru sau pe sol;

b) sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta 1a nevoile reale si previzibile ale utilizatorilor, inclusiv in cazul unei reamenajari a incaperii;

c) sa asigure accesul usor iar intretinerea sa se efectueze fara intreruperea activitatii;

d) cablajul trebuie sa corespunda intregului domeniu de reglare a planurilor de lucru.

(2) Conductorii electrici nu vor traversa caile de acces fara a fi protejati impotriva deteriorarilor mecanice.

3. EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL

Art. 32. - Se interzice lucratorilor sa utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc si pentru care nu au instruirea necesara.

Art. 33. - (1) Punerea sub tensiune a tablourilor de distributie va fi efectuata numai de catre personalul autorizat in acest scop.

(2) Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul sa intervina la tablouri electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare, stabilizatoare, instalatii de climatizare, sau la orice alte instalatii auxiliare specifice.

Art. 34. - La punerea sub tensiune a calculatoarelor electrice se vor respecta, in ordine, urmatoarele prevederi:

a) verificarea temperaturii si umiditatii din sala;

b) verificarea tensiunii la tabloul de alimentare;

c) punerea sub tensiume a unitatii centrale, prin actionarea butonului corespunzator de pe panoul unitatii centrale;

d) punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin actionarea butoanelor corespunzatoare de pe panouri1e de comanda, in succesiunea indicata in documentatia tehnica a calculatorului

Art. 35. - Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electronice se va realiza in succesiunea inversa celei prevazute la punerea sub tensiune.

Art. 36. - Punerea in functiune a unui echipament dupa revizii sau reparatii se va face numai dupa ce personalul autorizat sa efectueze revizia sau reparatia confirma in scris ca echipamentul respetiv este in buna stare de functionare.

Art. 37. - Se interzice indepartarea dispozitivelor de protectie ale echipamentelor de calcul.

Art. 38. - Se interzice efectuarea oricarei interventii in timpul functionarii echipamentului de calcul.

Art. 39. - (1) Functionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheata pentru a se putea interveni imediat ce se produce o defectiune.

(2) Se interzice continuarea lucrului 1a echipamentul de calcul atunci cand se constata o defectiune a acestuia.

(3) Remedierea defectiunilor se va realiza numai de catre personalul de intretinere autorizat. Art.40. Daca in timpul functionarii echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite, acesta va fi oprit si se va anunta personalul de intretinere pentru control si remediere.

Art. 41. - Se intercice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fara legatura la pamant.

Art. 42. - Inlocuirea sigurantelor la instalatiile electrice se va face numai de catre personalul autorizat in acest scop.

Art. 43. - (l) La utilizarea imprimantelor de mare viteza se vor evita supraancalzirile care pot conduce la incendii.

(2) In apropierea acestor imprimante se vor amplasa stingatoare cu praf si dioxid de carbon.

(3) In timpul functionarii, capacul superior al imprimantelor va fi mentinut inchis; deschiderea capacului imprimantelor, pentru diverse regliaje se va realiza numai dupa deconectarea acestora de la sursa.

Art. 44. - (1) La utitizarea imprimantelor se va evita atingerea partilor fierbinti.

(2) Orice interventie in timpul functionarii impimantelor, permisa in documentatia tehnica, se va realiza cu luarea masurilor de evitare a antrenarii partilor corpului de catre imprimanta.

Art. 45. - In timpul functionarii calculatorului, usile de acces la sala calculatorului nu se vor bloca sau incuia, pentru a permite evacuarea rapida, in caz de pericol, a personalului de deservire.

Art. 46. - Se interzice fumatul in incaperile cu volum mare de documente.

Art. 47. - (1) In cazul unui inceput de incendiu in sala calculatoarelor, se va actiona cu stingatorul cu praf si dioxid de carbon.

(2) Reluarea lucrului in zonele de actiune a dioxidului de carbon se va face numai dupa ventilarea spatiilor respective cu instalatia de climatizale in functiune, in circuit deschis, un timp stabilit in functie de capacitatea ventilatoarelor si volumului incaperilor, dar nu mai putin de o ora.

Art. 48. - Se interzice consumul alimetelor pe masa suport, a calculatorului sau deasupra tastaturii.

Art. 49. - (1) In timpul lucrului la videoterminale; se va evita purtarea ochelarilor colorati.

(2) Pentru evitarea reflexiilor difuze sau speculare se vor utiliza filtre antireflexii (sub forma de retea, aplicate pe suprafata ecranului)

Art. 50. - (1) Utilizatorii echipamentelor de calcul prevazute cu ecran de vizualizare trebuie sa cunoasca necesitatea si posibilitatile de reglare a echipamentului si mobilierului.

(2) Reglarile se vor efectua in raport cu cerintele sarcinii de munca, conditiile de mediu si caracteristicile antrorapofunctionale si psihofiziologice individuale.

(3) Se vor regla in principal:

- luminanta ecranului, contrastul intre caractere si fond, pozitia ecranului (inaltime, orientare, inclinare);

- inaltimea si inclinarea suportului pentru documente;

- inaltimea mesei de lucru (daca este reglabila);

- inaltimea suprafetei de sedere a scaunului, inclinarea si inaltimea spatarului scaunului. INTRETINEREA SI REPARAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL

Art. 5. - l. Se interzice accesul personalului de intretinere si reparatii la echipamentele de calcul pe care nu le cunosc si pentru care nu au fost instruiti.

Art. 52. - Orice reparatie a echipamentelor de calcul se va efectua in conformitate cu prevederile din documentatia tehnica a calculatorului.

Art. 53. - Pentru fiecare echipament de calcul se vor intocmi grafice de control periodic pentru semnalizarea deficientelor si remedierea acestora.

Art. 54. - Inainte de inceperea oricarei lucrari de reparare se vor verifica sculele dispozitivele de lucru si echipamentul individual de protectie adecvat riscurilor existente.

Art. 55. - Personalul de intretinere si reparatii va verifica existenta dispozitivelor de protectie si a carcaselor si nu va autoriza punerea in functiune a echipamentului respectiv decit dupa montarea dispozitivelor si carcaselor de protectie.

Art. 56. - Se interzice curatarea sau ungerea echipamentelor in timpul functionarii acestora.

Art. 57. - (1)Suprafetele ecranelor videoterminalelor se vor curata periodic de dcpunerile de praf sau amprente digitale, pentru a nu se reduce vizibilitatea.

(2)Curatarea se va face numai cu produsele prescrise de producatorul echipamentului.

Art. 58. - Conducatorul locului de munca impreuna cu personalul care lucreaza la echipamentele electrice vor verifica permanent imposibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune (carcase intacte si la locul lor, capace inchise, izolatia cablurilor nedeteriorata etc. ).

Art. 59. - Personalul de intretinere a echipamentelor electrice trebuie sa asigure dotarea circuitelor cu sigurante fuzbile originale si calibrate corespunzator si reglarea aparatelor de protectie pentru a deconecta la curentul de reglaj stabilit de proiectant.

Art. 60. - Mijloacele si instalatiile de protectie impotriva pericolului de electrocutare vor fi verificate pe baza unui plan de verificari aprobat de coducerea unitatii de informatica sau agentului economic respectiv.

Art. 6. - l. Se interzice interventia la instalatiile electrice a persoanelor necalificate in meseria de electrician si autorizate.

Art. 62. - Interventiile la instalatiile si echipamentele electrice trebuie executate conform prevederilor Normelor specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.

5. PREEVEDERI DE PROIECTARE

Art. 63. - La proiectarea activitatilor de prelucrare automata a datelor se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automata a datelor precum si prevederile standardelor de ergonomie si securitate a muncii astfel incat fiecare echipament sau componenta a acestuia sa fie prevazute cu sisteme da protectie si sa indeplineasca cerintele ergonomice, pentru a nu constitui un pericol pentru sanatatea sau securitatea lucratorilor.

5.1. Cerinte pentru echipamentete electronice de calcul si instalatiile electrice

Art. 64. - Echipamentele electronice de calcul si instalatiile e1ectrice care le alimenteaza cu energie electrica trebuie astfel proiectate si realizate incat sa fie asigurata protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta.

Art. 65. - Echipamentele electronice si instalatiile electrice care le alimenteaza cu energie electrica trebuie sa corespunda mediului in care sunt utilizate.

Art. 66. - Tensiunea de alimentare a echipamentelor electronice de calcul trebuie sa fie de maximum 220 V.

Art. 67. - Echipamentele electronice de calcul trebuie sa corespunda cel putin gradului IP2X.

Art. 68. - Echipamentele electrice de clasa I de protectie trebuie sa fie alimentate cu energie electrica printr-un cablu care, pe langa conductoarele de lucru, trebuie sa contina si un conductor de protectie prin care sa se lege masa echipamentelor la nul de protectie, in cazul alimentarii dintr-o retea electrica legata la pamant (retea TN) sau la pamant, in cazul alimentarii dintr-o retea izolata fata de pamant (retea IT).

Art. 69. - Ca protectie suplimentara impotriva electrocutarii, pe circuitul de alimentare cu energie electrica a echipamentelor electrice de clasa I de protectie trebuie sa fie prevazut un iutreruptor de curent de defect care sa deconecteze echipamentul la un curent de defect de 30 mA.

Art. 70. - Circuitele electrice din care sunt alimentate echipamentele electronice de calcul trebuie sa fie protejate la curenti de scurtcircuit prin sigurante fuzibile, sigurante automate sau intreruptoare automate.

Art. 7. - l. Sigurantele fuzibile trebuie sa fie originale si calibrate la curentul nominal indicat de proiectant.

Art. 72. - Curentul de scurtcircuit la care deconecteaza sigurantele fuzibile si intreruptoarele automate trebuie sa aiba valoarea indicata de proiectant.

Art. 73. - Echipamentele electrice de clasa II de protectie sunt construite cu izolatie suplimentara sau intarita si nu necesita nici o alta masura de protectie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta.

Art. 74. - (1) Echipamentele de clasa III de protectie sunt construite pentru a fi alimentate la o tensiune foarte joasa.

(2) Sursa de tensiune foarte joasa trebuie sa fie realizata astfe1 incat sa nu poata aparea in circuitul de tensiune foarte joasa o tensiune mai mare.

Art. 75. - Circuitele de alimentare cu energie electrica a echipamentelor de calcul trebuie sa fie separate de cele care alimenteaza alte instalatii si prevazute cu posibilitatea de alimentarii inca cel putin 5 minute de la intreruperea tensiunii retelei electrice si semnalizarea acestui defect.

Art. 76. - Orice dispozitiv periferic al calculatorului va fi prevazut cu un intreruptor care sa permita operatorului deconectarea dispozitivului respectiv, in caz de ncesitate.

5.2. Cerinte pentru ecrane de vizualizare

Art. 77. - Caracterele de pe ecran trebuie sa fie bine definite, cu un format clar, de marime suficienta si cu spatiu corespunzator intre caractere si intre linii.

Art. 78. - Inaltimea minima a caracterului trebuie sa subintinda un arc de 16'.

Art. 79. - Latimea caracterelor va fi de 50 pana la 100% din inatimea lor.

Art. 80. - Spatiul intre caractere trebuie sa fie egal sau mai mare decat grosimea liniei de scriere a caracterului (sau 1 pixel),

Art. 8. - l. Grosimea liniei de scriere a caracterelor va fi cuprinsa intre 8 si 17% din inaltimea lor.

Art. 82. - Spatiul intre linii va fi mai mare sau egal cu 1 pixel.

Art. 83. - Raportul dintre latime si inaltime va fi cuprins intre 0,7:1 si 0,9: 1.

Art. 84. - Spatiul intre cuvinte trebuie sa fie egal cu minimum latimea unui caracter ("N" pentru spatiere proportionala).

Art. 85. - (1) Pentru prezentarea caracterelor numerice alfanumerice numai cu majuscule trebuie sa fie folosita o matrice de cel putin 5 x 7 pixeli.

(2) Pentru sarcini care necesita citirea continua a textului sau in care este importanta vizibilitatea fiecarui caracter in parte, se va folosi o matrice de 7 x 9 pixeli.

Art. 86. - (1) Imaginea de pe ecran trebuie sa fie stabila.

(2) Pentru a elvita fenomenul de scanteiere a imaginii se va asigura o frecventa de regenerare verticala a fosforului mai mare de 65 Hz pentru ecranele cu fond deschis si de ce1 putin 75 Hz pentru ecranele cu rezolutie ridicata.

Art. 87. - (1) Se va asigura un contrast adecvat intre caractere si fond.

(2) La ecranele cu contrast negativ (caractere deschise pe fond inchis), rapoartele optime de luminanta trebuie sa fie cuprinseo intre 3:1 si 14:1 (optim intre 5:1 si 10:1),

(3) Se va prevedea posibilitatea controlului si a reglarii luminantei caracterelor si/sau a fondului de catre utilizatozul echipamentului.

Art. 88. - Ecranul nu trebuie sa prezinte reflexii care sa provoace disconfort utilizatorului. Este de preferat ca el sa fie tratat din fabricatie inpotriva reflexiilor.

Art. 89. - (1) Ecranul trebuie sa poata fi orientat si inclinat usor si liber pentru a putea fi adaptat nevoilor utilizatorilor.

(2) Ecranul trebuie sa fie vizibil sub orice unghi de vedere mai mic de 40o (unghi masurat in raport cu perpendiculara la suprafata ecranului intr-un plan oarecare)

(3) Se va prevedea posibilitatea pozitionari ecranului astfel incat acele zone ale sale care trebuie privite, in mod continuu sa poata fi vazute sub un unghi al liniei de vedere cuprins intre orizontala si 60o sub orizontala.

5.3. Cerinte pentru tastatura

Art. 90. - Tastatora trebuie astfel conceputa incat sa permita utilizatorului localizari si actionari corecte, rapide si confortabile ale tastelor si in final o performanta ridicata.

Art. 91. - Tastatura trebuie sa fie separata si mobila fata de ecran pentru a permite reglarea distantei de citire in functie de cerintele vizuale si de utilizarea optima a planului de lucru

Art. 92. - (1) Inaltimea rindului de referiula (randul C ) nu trebuie sa depaseasca 30 mm. Inaltimea randului A poate depasi randul B care nu trebuie sa depaseasca inaltimea randului de referinta (a se vedea fig.3).

(2) Inclinarea campului de taste nu trebuie sa depaseasca 15o atunci cand randul de referinta are inaltimea de 30 mm. Inclinarea tastaturii trebuie sa fie cuprinsa intre 0 si 25o fata de orizontala.

Art. 93. - Marimea mminima a tastaturii este limitata de prescriptiile privind zonarea, spatierea tastelor si marimea capului tastei. Marimea globala a tastaturii trebuie sa depaseasca aceasta marime minima cat mai putn posibil.

Art. 94. - (1) Principalele sectiuni ale tastaturii trebuie sa fie separate vertica1 si orizontal prin spatii de cel putin jumatate din inaltimea tastei.

(2) In cazul unor tastaturi de inaltime mai mare este necesara prevederea unui reazem pentru mana.

(3) Daca proiectarea include un reazem pentru mana, atunci in fata randului A (a se vedea fg.3) trebuie sa se prevada o adancitura de cel putin 100 mm. Cand nu este prevazut un asemenea reazem, zona din fata randului A trebuie sa fie cat mai aproape posibil de marginea din fata a tastaturii.

Art. 95. - Tastatura trebuie sa fie mata, pentru evitarea reflexiilor.

Art. 96. - Tastele trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte:

a) forta necesara pentru actionarea unei taste: 0,25 pana la 1,50 N;

b) cursa unei taste: intre 1,5 - 6 mm ;

c) marimea unei taste patrate: 12 - 15 mm;

d) distanta intre centrele a doua taste alfanumerice adiacente: 18-20 mm;

e) taste mate cu caractere intunecate pe fond luminos, lizibile din pozitie de lucru normala;

f) contrastul intre nivelul de luminanta a fondului si ce1 al caracterelor: 3: 1 pentru toate tastele:

g) actionarea unei taste sa fie insotita de un semnal tactil sau sonor sau de ambele,

h) revenirea automata a tastei la pozitia initiala dupa actionare.

5.4. Cerinte privind suportul pentru documente

Art. 97. - Suportul pentru documente trebuie sa fie reglabil in inaltime si ca distanta fata de utilizator. Art.98. Marimea suportului va fi corelata cu cea a documentelor, de preferat cu 10 mm mai mica decat a acestora, pentru a facilita manipularea lor. Art.99. Suportul va fi stabil astfel incat sa nu fie afectat de miscarea pe planul de lucru si va avea coeficient de reflexie scazut.

5.5. Cerinte pentru mobilierul de lucru

Art. 100. - Mobilierul de lucru trebuie conceput si realizat in functie de caracteristicile antropofunctionale ale utilizatorilor si de caracteristicile sarcinii de lucru, astfel incat sa asigure acestora libertatea miscarilol, o pozitie de lucru corecta, confortabila si o performanta ridicata.

Masa (planul) de lucru

Art. 101. - Planul de lucru va avea o suprafata suficienta pentru o amplasare flexibila a ecranului, tastaturii documentelor si echipamnentului auxiliar.

Art. 102. - Latimea minima a mesei va fi de 800 mm.

Art. 103. - Suprafata de lucru trebuie sa fie mata pentru a evita reflexele. Sunt contraindicate culorile deschise care pot produce un contrast excesiv de luminanta.

Art. 104. - (1) Mesele nereglabile vor avea o inaltime de 73o +- 10 mm.

(2) In conditiile in care echipamentul de calcul este utilizat succesiv de mai multe persoane, mesele vor fi reglabile in inaltime, cu posibslitati de reglare intre 650 si 740 mm.

(3) Adancimea minima a spatiului liber disponibil pentru membrele iferioare sub planul de lucru va fi de 700 mm.

Art. 105. - Materialul din care este confectionat planul de lucru nu trebuie sa fie rece la atingere sau sa antreneze o conductivitate excesiva a caldurii catre corpul utilizatorului.

Scaunul de lucru

Art. 106. - Scaunul trebuie sa fie stabil si sa-i permita utilizatorui libertate de miscare si o pozitie confortabila.

Art. 107. - (l) Inaltimea scaunului trebuie sa poata fi reglabila.

(2) Mecanismele de reglare a inaltimii scaunului trebuie sa poata fi actionate cu usurinta si concepute astfel incat sa nu fie posibila o modificare involuntara a inaltimii scaunului.

Art. 108. - Atunci cand inaltimea scaunului nu poate fi reglata pentru a se adapta unor utilizatori de talie mica, se va prevedea un reazem pentru picioare.

Art. 109. - (1) Scaunul trebuie prevazut cu mecanism de basculare astfel incat sa fie posibila o basculare de cateva grade spre inainte a suprafetei de sedere si sa poata fi adoptate pozitii de lucru inclinate (caz in care bascularea scaunuli trebuie sa functioneze sincronizat cu inclinarea spatarului).

(2) Miscarile scaunului prin mecanismul de basculare nu trebuie sa modifice inaltimea marginii anterioare a scaunului.

Art. 110. - (1) Spatarul scaunului trebuie sa fie reglabil atat ca inaltime cat si ca inclinare.

(2) Spatarul trebuie sa sprijine zona lombara umerii si partea superioara a toracelui si terbuie sa fie convex in regiunea lombara pentru a deveni plat sau concav mai sus.

(3) Se va evita curbarea excesiva a spatarelor.

Art. 111. - Unghiul sau bascularea suprafetei de sedere a scaunului trebuie sa functioneze simultan cu unghiul spatarului, determinand o basculare pozitiva atunci cand spatarul este inclinat, dar nu o basculare excesiva care sa deranjeze la asezarea sau ridicarea de pe scaun.

Art. 112. - (1) Daca este necesar, locul de munca va fi prevazut cu reazem pentru picioare.

(2) Reazernul trebuie pozitionat pe sol si trebuie sa prezinte stabilitate.

(3) Suprafata trebuie sa fie antiderapanta si sa prezinte o marime suficienta pantru a permite libertate de miscare (latime mai mare sau egala cu 450 mm si adancime mai mare sau egala cu 350 mm).

(4) Inclinarea suprafetei de sprijin trebuie sa fie reglabila intre 0o -15o.

5.6. Cerinte privind interfata calculator/operator

Art. 1. - l3. La proiectarea, selectarea si modificarea software-ului precum si la proiectarea sarcinilor de utilizare a echipamentului cu ecran de vizualizare, se vor respecta urmatoarele prevederi:

a) software-ul trebuie sa curespunda sarcinii de lucru;

b) software-ul trebuie sa fie usor de utilizat si adaptat nivelului de cunostinte si experientei operatorului; orice facilitate de verificare cantitativa sau calitativa va fi adusa la cunostiinta operatorilor;

e) sistemele trebuie sa afiseze informatiile intr-un format si ritm care sa fie adaptate operatorilor;

d) principiile ergonomice ale software-ului trebuie sa fie aplicate, in special, la prelucrarea datelor de catre operator.

5.7. Cerinte privind mediul de munca

5.7.1. Iluminat

A.114. Iluminatul incaperilor de lucru va fi proiectat in functie de caracteristicile sarcinii de munca si cerintele vizuale ale utilizatorilor, astfel incat sa se asigure niveluri de iluminare si un contrast adecvat intre ecran si mediu, pentru obtinerea unei performante vizuale ridicate.

Art. 115. - Valorile parametrilor de iluminat sunt cele prevazute in Normele generale de protectia a muncii.

Art. 116. - Ferestrele vor fi prevazute cu un sistem corespunzator de protectie reglabil.

Art. 117. - Posibilele reflexii si straluciri pe ecran sau pe alte elemente ale postului de munca, vor fi evitate coreland caracteristicile tehnice si amplasarea surselor de lumina cu; amenajarea incaperilor si posturilor de munca.

5.7.2. Microclimat

Art. 118. - In incaperile in care se desfasoara activitati de prelucrare automata a datelor, se vor asigura conditiile de confort termic, valorile parametrilor de microclimat fiind cele prevazute in Normele generale de protectie a muncii.

Art. 119. - Atunci cand este necesar un microclimat strict controlat, se va umari sa nu se creeze curenti de aer suparatori. Umiditatea aerului va fi mai mare de 40% pentru a se evita uscarea mucoaselor.

Art. 120. - Echipamentul apartinand postului de lucru nu va produce o caldura excesiva, care sa produca disconfortul lucratorilor.

5.7.3. Zgomot

Art. 121. - (1) Zgomotul emis de echipamentele care apartin postului de munca nu trebuie sa distraga atentia si sa perturbe comunicarea verbala.

(2) Nivelurile de zgomot vor fi cele prevazute in Normele generale de protectie a muncii, pentru locuri de munca cu nivel ridicat de concentrare a atentiei.

Art. 122. - Imprimantele de mare viteza, care constituie surse de zgomot, vor fi asezate in incaperi separate de sala calculatoarelor, izolate fonic si prevazute cu geamuri transparente pentru a facilita vizualizarea procesului de imprimare.

Art. 123. - Instalatiile de ventilare nu trebuie sa antreneze prin functionarea lor o crestere semnificativa (mai mare de 3 dB) a nivelurilor sonore din aceste incaperi.

5.7.4. Radiatii

Art. 124. - Toate radiatiile, exceptand partile vizibile ale spectrului electromagnetic trebuie sa fie reduse la niveluri neglijabile din punct de vedere al protectei sanatatii si securitatii lucratorilor, in conformitate cu reglementarile Normelor generale de protectia muncii.

5.7.5. Substante periculoase

Art. 125. - Emisiile de ozon (03) de la imprimantele laser trebuie reduse la niveluri neglijabile din punct de vedere al protectiei sanatatii si securitatii lucratorilor.