0723598256

NSSM 23
Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere

Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala in conditii de securitate a muncii.

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere pentru prevederea si asigurarea oricaror alte masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatilor respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr- un sistem unitar de reglementari privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din:

- Norme generale de protectie a muncii care cuprind prevederile de securitate a muncii si de igiena muncii, general valabile pentru orice activitate;

- Norme specifice de securitate a muncii care cuprind prevederile de securitate a muncii, specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin aceasta prevederile normelor generale de protectie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice de securitate a muncii se aplica cumulativ si cu valabilitate nationala, indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii, practicata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii.

Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:

- Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;

- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;

- Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca);

- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care, unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati, in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant- sarcina de munca- mijloace de productie- mediu de munca propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru:

- activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;

- autorizarea functionarii unitatilor;

- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;

- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor.

In contextul general prezentat, "Normele specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere" au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirea pericolelor specifice, astfel incat, pentru fiecare pericol sa existe cel putin o masura de prevedere la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

Structurarea acestei norme este facuta pentru fiecare activitate, prevederile urmand o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului in procesul de munca.

Pe langa prevederile specifice privind exploatarea mijloacelor auto structurate pe sistem de munca, normele noi cuprind un capitol de prevederi privind proiectarea mijloacelor de productie, prevederi care raman valabile pana la acoperirea problematicii tratate, prin standarde In domeniu.

In acelasi timp, pentru terminologia de securitate a muncii utilizata la elaborare, normele mai cuprind o anexa in care sunt explicati o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce priveste continutul, dar si ca forma de prezentare, s- a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceasta problematica, facilitand astfel, pentru utilizatori intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

1. Prevederi generale

1.1. Continut

Art. 1. - Normele specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere cuprind prevederi de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca in activitatile de exploatare a autovehiculelor.

1.2. Scop

Art. 2. - Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare existente in cadrul acestor activitati, proprii celor patru componente ale sistemului de munca (executant- sarcina de munca- mijloace de productie- mediu de munca).

1.3. Domeniu de aplicare

Art. 3. - Se aplica persoanelor juridice precum si persoanelor fizice care utilizeaza in activitatea de exploatare mijloace auto.

Art. 4. - (1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor Generale de Protectie a Muncii si, selectiv, cu prevederile Regulamentului pentru aplicarea Decretului 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector, cu modificarile ulterioare si ale Conditiilor tehnice pentru vehicule rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania, nr. 158 / 17.04.1994 ale Ministerului Transporturilor si nr. 380 / 18.04.1994 ale Ministerului de Interne.

(2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare activitatii de exploatare a autovehiculelor se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate in Anexa 1.

1.4. Revizuirea normelor

Art. 5. - Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite la nivel national, ale unitatilor sau proceselor de munca.

2. Prevederi comune tuturor categoriilor de autovehicule

2.1. Incadrarea personalului

Art. 6. - Conducerea autovehiculelor este permisa conducatorilor auto numai in conditiile prevazute de Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice si instructiunile si dispozitiile in vigoare emise de Ministerul Transporturilor.

Conducatorilor auto carora li s- au suspendat permisele de conducere pentru abateri de la regulamentul privind circulatia pe drumurile publice nu li se va permite sa conduca autobuze sau autocamioane care transporta persoane sau marfuri in trafic interurban decat dupa efectuarea unui stagiu de conducere (stabilit prin reglementarile in vigoare) pe alte tipuri de autovehicule, in transportul intern de marfuri, stagiu care se va incheia cu o testare asupra cunostintelor profesionale.

Testarea va fi efectuata de seful formatiei de lucru.

2.2. Instruirea personalului

Art. 7. - Instructajul de protectia muncii se va face pe faze, in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii in vigoare.

Art. 8. - Instructajul periodic se va face lunar si la fiecare schimbare a tipului de autovehicul si/sau a incarcaturii transportate.

Art. 9. - Persoanele desemnate (sefii formatiei de lucru) vor lua masuri pentru informarea conducatorilor auto asupra particularitatilor de conducere a autovehiculelor in caz de polei, mazga, ceata etc.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 10. - Conducatorii auto care transporta marfuri periculoase vor fi dotati de catre sefii formatiilor de lucru si vor fi obligati sa utilizeze echipament de protectie in conformitate cu Acordul european privitor la transportul rutier international de marfuri periculoase si cu normele specifice de securitate a muncii prevazute in anexa 1.

2.4. Organizarea locului de munca

Art. 11. - Persoanele fizice sau juridice care utilizeaza in activitatea lor mijloace auto trebuie:

a) sa stabileasca traseele de acces la/de la drumurile publice precum si traseele interioare;

b) sa asigure conditiile de parcare a autovehiculelor;

c) sa asigure conditiile de efectuare a lucrarilor de intretinere si exploatare auto;

d) sa asigure amenajarea si intretinerea in stare de circulatie a drumurilor de acces, a rampelor, a cheiurilor fixe si a locurilor de incarcare- descarcare a autovehiculelor;

e) sa asigure descongestionarea drumurilor de acces si a spatiului de manevra pentru intrarea si iesirea la rampele sau la locurile de incarcare- descarcare a autovehiculelor;

f) sa asigure marcarea si semnalizarea locurilor sau a zonelor periculoase in care se limiteaza viteza de circulatie a mijloacelor de transport ;

g) sa asigure iluminatul pe timp de noapte a cailor de acces, a spatiilor pentru incarcarea- descarcarea si manevrarea autovehiculelor si a altor puncte de lucru periculoase;

h) sa asigure instruirea persoanelor care piloteaza autovehicule.

2.5. Conditii tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca autovehiculele

Art. 12. - Pentru a asigura buna functionare a autovehiculelor in parcurs si pentru a evita defectiunile si accidentele, autovehiculele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii tehnice:

a) dispozitivul de pornire automata sa fie in stare de functionare;

b) volanul sa nu aiba joc mai mare de 15°;

c) piesele mecanismului de directie sa nu prezinte defectiuni si uzuri (jocuri la articulatie, lipsa splinturi etc.);

d) puntea fata precum si puntea (puntile) spate sa nu prezinte deformari sau alte defectiuni la elementele de fixare de cadrul autovehiculului;

e) elementele suspensiei (arcuri lamelare si spirale, perne de aer, amortizoare etc.) sa nu prezinte defectiuni;

f) rulmentii rotilor sa nu aiba jocuri care depasesc limitele stabilite in prescriptiile tehnice de functionare ale acestora;

g) sistemul de alimentare al autovehiculelor sa nu aiba scurgeri de carburant sau fisuri, fiind interzise orice fel de improvizatii;

h) carburatorul (pompa de injectie) sa fie bine fixat si reglat pentru a se evita orice scurgere de combustibil;

i) rezervorul de carburant sa fie prevazut cu capac bine fixat si asigurat pentru a nu se deschide in timpul mersului, iar suporturile de sustinere si colierele de fixare ale rezervorului sa nu prezinte fisuri;

j) instalatia electrica a autovehiculului sa fie in perfecta stare; sunt interzise legaturile improvizate, cablurile neizolate, sigurantele necalibrate, lipsa capacelor de protectie etc. care pot provoca scurt- circuite;

k) bateria acumulatoare sa fie in buna stare, bine fixata, acoperita si amplasata in asa fel incat bacurile sa nu se sparga in timpul mersului;

l) releele regulatoarelor de tensiune si de curent sa fie bine reglate si izolate fata de exterior (capac etc.) pentru a se evita scurtcircuitele;

m) sistemele de franare sa fie reglate corect si sa fie in perfecta stare de functionare;

n) compresorul de aer sa fie in buna stare de functionare, astfel incat sa asigure presiunea si debitul corespunzator de aer, potrivit tipului anvelopei si autovehiculului;

o) anvelopele sa fie de acelasi tip si de aceleasi dimensiuni si sa nu prezinte deformatii ce indica dezlipiri sau ruperi ale straturilor componente, iar presiunea sa fie cea prescrisa de fabricant. Nu se vor folosi anvelope a caror banda de rulare prezinta o uzura peste limita prevazuta de normele tehnice. Este interzisa folosirea anvelopelor resapate pe axa din fata;

p) jantele si cercurile elastice nu trebuie sa prezinte deformatii ca urmare a uzurii si a loviturilor. Jantele vor fi bine fixate cu piulitele respective;

r) teava de evacuare a gazelor arse va fi in buna stare, fara fisuri sau garnituri defecte si va fi prevazuta cu amortizor de zgomot (toba de esapament);

s) parbrizul si celelalte geamuri ale autovehiculului sa fie in buna stare si curate. Se interzice inlocuirea geamurilor cu geamuri de alta calitate decat cele prescrise de constructor, cu alte materiale sau cu geamuri care nu sunt corect fixate. Parbrizul va fi prevazut cu stergatoare in perfecta stare de functionare;

t) la autobuze, caroseria sa nu permita patrunderea apei, iar pentru spargerea geamurilor in caz de nevoie, autobuzele vor fi dotate cu ciocane speciale, amplasate la locuri accesibile.

Art. 13. - Pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a parcului de autovehicule, persoanele fizice si juridice care detin autovehicule trebuie:

a) sa asigure si sa controleze efectuarea lucrarilor de intretinere a autovehiculelor in conformitate cu prescriptiile din Cartea tehnica a autovehiculului respectiv;

b) sa organizeze baza tehnico- materiala necesara efectuarii in bune conditii a lucrarilor de intretinere zilnica a parcului de autovehicule pe care le detin;

c) sa asigure conditii corespunzatoare de lucru;

d) sa supravegheze operatiile de intretinere zilnica a autovehiculelor si a remorcilor urmarind executarea lor in conditii bune de catre conducatorii auto;

e) sa asigure luarea masurilor de prevenire si de combatere a incendiilor la autovehicule si statiile de alimentare din incinta;

f) sa verifice prin sondaj starea tehnica la plecarea si inapoierea din cursa cat si pe traseu a autovehiculelor, precum si a remorcilor si semiremorcilor;

g) sa organizeze actiunea de depanare a autovehiculelor defecte pe trasee si sa asigure asistenta tehnica a autovehiculelor care circula in tranzit.

Art. 14. - Se interzice plecarea in cursa a autovehiculelor care prezinta stare tehnica si estetica necorespunzatoare sau care depasesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau concentratiile maxime admise ale noxelor in gazele de evacuare.

Art. 15. - Se interzice plecarea in cursa a autovehiculelor destinate transporturilor de persoane care nu sunt amenajate in conformitate cu prevederile Regulamentului privind circulatia pe drumurile publice si ale prezentelor norme.

Art. 16. - Conducatorii auto au obligatia ca, pentru asigurarea conditiilor tehnice ale autovehiculelor, sa verifice inainte de plecarea in cursa urmatoarele:

a) instalatia de alimentare cu carburanti, instalatia electrica, instalatia de evacuare a gazelor arse (esapate), instalatia de incalzire, sistemul de directie, semnalizare, rulare si franare care trebuie sa fie in stare corespunzatoare si fara improvizatii;

b) sa nu aiba atasate rezervoare suplimentare de combustibil, in afara celor montate de catre uzina constructoare;

c) existenta si integritatea fizica si functionala a oglinzilor retrovizoare;

d) usile sa fie in buna stare de functionare;

e) sa confirme, prin semnatura pe foaia de parcurs, ca autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic.

Art. 17. - Este interzisa circulatia autovehiculelor cu remorci, daca una din componentele sistemului de imperechere este defecta sau deteriorata.

Art. 18. - Este interzisa manevra de manevra de mers inapoi a autovehiculelor cu remorca, daca nu se blocheaza in prealabil, peridocul.

Art. 19. - Persoanele fizice sau persoanele juridice trebuie sa asigure ca in inventarul autovehiculului sa se gaseasca:

a) lampa electrica portabila;

b) dispozitivul de protectie impotriva saririi inelului de siguranta al jantei (pe timpul umflarii anvelopelor nedemontate);

c) dispozitivul suplimentar pentru fixarea cabinei dupa rabatarea ei;

d) doua capre pentru suspendarea autovehiculului;

e) patru pene pentru asigurarea impotriva deplasarii necomandate a mijloacelor de transport in timpul remedierii defectiunilor tehnice, in diferite situatii ivite;

f) manometru pentru verificarea presiunii pneurilor;

g) trusa medicala de prim ajutor;

h) trusa de scule si unelte, in buna stare, corespunzatoare tipului de autovehicul;

i) cric corespunzator tonajului autovehiculului incarcat si suport de lemn pentru stabilitatea acestuia;

j) doua triunghiuri reflectorizante sau dispozitiv de semnalizare a avariilor;

k) manivela de pornire la motoarele cu aprindere prin scanteie;

l) stingator, iar in cazul autovehiculelor care transporta incarcaturi usor inflamabile sau periculoase, cate doua stingatoare precum si lada sau sac cu nisip, o patura groasa si o lopata pentru imprastierea nisipului;

m) in functie de natura transportului, autovehiculul va fi dotat si cu alte mijloace in scopul preintampinarii accidentelor (frAnghii, prelate etc.);

n) pe timp de iarna, autovehiculele vor fi dotate, in plus, cu: huse pentru acoperirea mastii radiatorului, lanturi antiderapante, lopeti, nisip, sare etc.

Art. 20. - Mijloacele auto care transporta persoane vor fi intretinute in stare buna de functionare si de curatenie, iar inainte de plecare in cursa, conducatorul auto va efectua, in afara de cele aratate in art.16, un minutios control tehnic privind:

a) starea geamurilor, a usilor, buna lor inchidere si functionare;

b) starea parasolarului de protectie montat deasupra parbrizului;

c) existenta si starea perdelelor de la geamuri si din spatele scaunului conducatorului auto;

d) etanseitatea sistemului de evacuare a gazelor esapate;

e) functionarea pe timp friguros a sistemului de incalzire din dotarea mijlocului de transport, astfel incat sa asigure incalzirea corespunzatoare a salonului autobuzului, fiind interzise orice improvizatii;

f) existenta oglinzilor retrovizoare, starea si amplasarea lor, astfel incat sa permita soferului sa supravegheze de la locul sau usile de la urcare, coborare, precum si carosabilul din spate.

Art. 21. - In afara de verificarile prezentate la art.16, conducatorul auto de pe autobasculante va controla buna functionare a dispozitivelor de inchidere a obloanelor precum si dispozitivului de siguranta impotriva bascularii necomandate a benei.

Se interzice plecarea in cursa daca se constata ca dispozitivele nu sunt corespunzatoare.

Art. 22. - In afara de verificarile prezentate la art.16, conducatorul auto al mijlocului auto cu remorca sau semiremorca cu greutate maxima mai mare de 750 kgf, va controla existenta si buna functionare a:

a) instalatiei de franare a remorcii sau semiremorcii actionata din cabina autovehiculului tragator;

b) lanturilor sau cablurilor pentru legarea suplimentara a remorcii de autovehiculul tragator;

c) dispozitivului care permite franarea (imobilizarea) rotilor cand remorcile sau semiremorcile sunt decuplate de autovehiculul tragator.

Se interzice plecarea in cursa daca se constata ca dispozitivele de mai sus nu sunt corespunzatoare.

Art. 23. - Conducatorilor auto le este interzis sa transporte in cabina mijlocului de transport un numar de persoane mai mare decat cel stabilit prin constructia autovehiculului si inscris in certificatul de Inmatriculare.

Art. 24. - Conducatorului auto ii este interzis sa foloseasca, pentru pornirea motorului cu manivela, persoane neinstruite in acest scop.

2.6. Parcarea

Art. 25. - Este interzisa parcarea autovehiculelor pe drumurile de trecere din garaj si din incinta unitatilor sau subunitatilor, precum si sub liniile electrice aeriene.

Art. 26. - Locurile de parcare devenite alunecoase prin scurgeri sau imprastieri de substante grase, lichide etc. vor fi curatate si apoi presarate cu materiale aderente (nisip, cenusa, zgura etc.)

Art. 27. - In timpul iernii, drumurile de acces, trotuarele, pasajele din parcare vor fi curatate de zapada sau de gheata, presarandu- se rumegus, zgura, nisip, sare etc.

Art. 28. - La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop, conducatorii auto vor lua urmatoarele masuri:

a) vor asigura distanta de manevrare in siguranta dintre autovehicule si intre acestea si constructii;

b) vor opri motorul;

c) vor frAna autovehiculul;

d) vor scoate cheile din contact;

e) vor inchide si vor asigura prin incuiere usile cabinei;

f) vor scoate de sub tensiune instalatia electrica a mijlocului de transport, actionand intrerupatorul general (daca este cazul).

Art. 29. - Se interzice folosirea flacarii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motorului.

Art. 30. - Se interzice parasirea autovehiculului cu motorul in functiune.

Art. 31. - La locul de parcare sunt interzise:

a) efectuarea probelor de franare in mers. Acestea se vor efectua la standurile de incercare a eficientei sistemului de franare sau In zone special amenajate;

b) alimentarea cu combustibili sau lubrifianti;

c) aruncarea cArpelor Imbibate cu produse petroliere etc.;

d) parcarea autovehiculelor incarcate cu materiale explozive sau usor inflamabile, cu rezervoare de benzina fisurate sau sparte, cu busoane lipsa sau neetanse.

Art. 32. - Parcarea autovehiculelor destinate transportului de produse petroliere (cisterne, remorci - cisterne etc.) se va face separat fata de celelalte autovehicule. Este interzisa parcarea acestor autovehicule in apropierea statiilor de alimentare.

Art. 33. - Iesirea autovehiculelor din parcare si din incintele agentilor economici in drumurile publice se va face cu fata. In cazul cand nu este posibil, iesirea pe drumurile publice se efectueaza numai prin pilotare.

3. Transportul calatorilor

Art. 34. - Transporturile de calatori se vor efectua cu autobuze sau, in cazuri deosebite, cu autocamioane special amenajate.

Art. 35. - Persoanele fizice sau juridice vor lua masuri de popularizare a regulilor ce trebuie respectate de catre calatori in locurile de imbarcare si in parcurs.

Art. 36. - Urcarea, aranjarea, fixarea si coborarea bagajelor din portbagajul autobuzului se vor face numai de catre conducatorul auto sau de catre personalul incadrat in acest scop.

Art. 37. - Se interzice transportul marfurilor rau mirositoare, al buteliilor de aragaz, al bidoanelor, al sticlelor etc. care contin materiale inflamabile, atat in interiorul autobuzelor, cat si in portbagajul acestora.

Art. 38. - Transportul vietatilor mici (pasari, purcei, caini etc.) este admis numai in custi, in portbagaj.

Art. 39. - Autobuzele vor fi dotate cu cate doua stingatoare, amplasate unul langa usa din fata a autobuzului iar celalalt langa usa din spate.

Art. 40. - Se interzice pastrarea suplimentara in salonul autobuzelor a anvelopelor de rezerva sau a oricaror obiecte si bagaje care pot impiedica circulatia la urcarea sau coborarea calatorilor.

Art. 41. - Este interzis ca in timpul circulatiei sau al stationarii autobuzelor sa se ridice capacele interioare ale compartimentului motor in scopul incalzirii spatiului afectat pasagerilor.

Art. 42. - Conducatorilor auto de pe autobuze le este interzis:

a) sa conduca sub influenta alcoolului;

b) sa efectueze improvizatii in instalatia de alimentare cu combustibili sau electrica a autobuzului;

c) sa amplaseze pe platforma din fata scaune suplimentare, in afara de cele prevazute prin constructia autobuzului;

d) sa amplaseze pe bordul autobuzului becuri, fotografii, ilustrate etc.;

e) sa gareze sau sa parcheze autobuzul in alte locuri decat cele destinate acestui scop si mentionate in foaia de parcurs.

Art. 43. - In timpul transportului de calatori, conducatorilor auto le revin urmatoarele obligatii:

a) sa supravegheze in permanenta ca urcarea si coborarea calatorilor sa se faca in ordine si in conditii care sa evite accidente;

b) sa porneasca din statie numai dupa coborarea si urcarea calatorilor;

c) sa nu opreasca si sa nu porneasca din statie cu usile deschise (in cazul in care manevrarea usilor este comandata de la bord, sa deschida usile numai dupa oprirea completa a autobuzului si sa le inchida inainte de a porni de pe loc).

Art. 44. - In cazuri speciale, cand transportul de persoane se impune a fi executat cu autocamioane, se vor lua urmatoarele masuri:

a) caroseria va fi prevazuta cu banci fixate rigid pe podea, a caror inaltime va fi cu 15 cm mai mica decat inaltimea obloanelor;

b) autocamionul va fi dotat cu o scara mobila care se va fixa, la urcare si la coborare, in partea din spate a autocamionului;

c) caroseria autocamionului va fi prevazuta cu coviltir si prelata in stare buna.

Art. 45. - In foaia de parcurs a autocamionului destinat transportului de persoane se va mentiona - pe raspunderea celui care incuviinteaza transportul - ca autovehiculul poate transporta persoane, fiind pregatit In acest scop.

Art. 46. - Obligatiile si raspunderile conducatorilor auto care executa transporturi de persoane cu autocamioanele sunt cele stabilite pentru conducatorii auto de pe autobuze.

Art. 47. - Este interzis transportul, In caroseria autocamioanelor amenajate, a unui numar de persoane mai mare decat cel stabilit de Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice pentru tipul si marca autovehiculului respectiv.

Art. 48. - Inainte de urcarea calatorilor, conducatorul auto va face cunoscut responsabilului de transport regulile ce trebuie respectate la urcare, coborare si in parcurs cu autocamioanele amenajate.

Persoanele transportate sunt obligate sa respecte cu strictete regulile de transport, fiind direct raspunzatoare de nerespectarea lor.

4. Transportul marfurilor

4.1. Masuri generale de securitate a muncii privind marfurile transportate

Art. 49. - Incarcarea autovehiculelor se va face in conformitate cu indicatiile date de fabrica constructoare.

Art. 50. - La manevrarea, pozitionarea si fixarea autovehiculelor pentru incarcare - descarcare, conducatorii auto vor respecta prevederile normelor de protectie a muncii specifice locurilor de munca respective.

Art. 51. - Conducatorii auto vor supraveghea ca incarcatura sa fie repartizata uniform pe platforma autovehiculelor, precum si respectarea tonajului si gabaritului.

Art. 52. - Conducatorul autovehiculului care efectueaza transportul va verifica la plecarea in cursa si in parcurs modul cum a fost legata incarcatura. Se interzice plecarea in cursa daca acesta constata ca incarcatura nu a fost legata corespunzator.

Art. 53. - Asezarea marfurilor in autovehicule se va face astfel incat sa fie asigurata stabilitatea lor in timpul parcursului. Responsabilitatea asupra modului de asezare si de ancorare a incarcaturii revine unitatii la care se face incarcarea. Conducatorul auto va refuza efectuarea transportului daca aceasta nu indeplineste conditiile de tonaj si/sau gabarit. In cazul incarcaturilor formate din lazi, butoaie, cutii sau colete, se interzice sa se lase locuri goale intre acestea. La nevoie, intre randuri se vor pune chituci sau sipci de lemn.

La transportul pieselor si materialelor cilindrice, cu volum si greutate mare, acestea se vor fixa de catre expeditor cu juguri care se fixeaza de platforma caroseriei. Cand raman spatii pe platforma caroseriei, se va asigura incarcatura impotriva deplasarii.

Art. 54. - In caroseria autocamioanelor se pot transporta impreuna cu incarcatura numai incarcatorii sau insotitorii marfurilor prevazuti in foaia de parcurs, cu obligatia sa nu calatoreasca deasupra incarcaturii sau in picioare si sa nu fumeze. Pentru transportul lor se amenajeaza un spatiu prevazut cu banca fixata rigid de platforma, in partea din spate a caroseriei.

Art. 55. - Este interzis sa se transporte persoane pe partile laterale ale caroseriei, in picioare, in caroserie, pe scari, precum si in remorci, sau deasupra incarcaturii.

Art. 56. - Este interzis sa se transporte in caroseria sau cabina autovehiculului, persoane care se afla in stare de ebrietate.

Art. 57. - Se interzice urcarea sau coborArea persoanelor In timpul mersului.

Art. 58. - Se interzice accesul la locul de incarcare - descarcare al autovehiculelor, persoanelor care nu au nici o atributie la aceste operatii.

Art. 59. - Incarcarea cu materiale a autovehiculelor va fi astfel facuta incat conducatorul auto sa aiba vizibilitatea necesara in mers si posibilitatea supravegherii parcursului.

Art. 60. - La incarcarea autovehiculelor cu ajutorul macaralelor sau excavatoarelor, se vor respecta urmatoarele masuri:

a) incarcarea se va face dinspre partile laterale ale autovehiculului sau dinspre partea din spate;

b) incarcatura va fi asezata pe platforma cat mai incet posibil pentru a se evita socurile, avariile sau accidentele;

c) conducatorul auto nu va permite stationarea de persoane pe platforma autovehiculului, in cabina si pe scari;

d) conducatorul autovehiculului (camion, basculanta, tractor etc.) va parasi cabina si se va indeparta de zona de actiune a macaralei sau a excavatorului; prin exceptie, la incarcarea cu excavatorul a autovehiculelor prevazute cu aparatoare de cabina, se admite prezenta in cabina a conducatorului auto. In cazul incarcarii marfurilor care depasesc gabaritul este interzisa prezenta conducatorului auto in cabina, indiferent de mijloacele de incarcare utilizate si de capacitatea autovehiculului.

Art. 61. - Conducatorul auto nu va efectua controlul tehnic sau repararea autovehiculului in timpul incarcarii sau descarcarii acestuia.

Art. 62. - Marfurile care ar putea sa se imprastie in timpul transportului trebuie sa fie ambalate si acoperite cu prelata, iar caroseria autovehiculelor destinate unor astfel de transporturi nu trebuie sa permita scurgerea marfii.

Art. 63. - In functie de felul si dimensiunile marfii transportate, precum si de lungimea autovehiculelor in care se transporta, pentru a se efectua toate manevrele cu usurinta si fara pericol de accidentare, la locurile de incarcare - descarcare,beneficiarul transportului trebuie sa asigure spatii corespunzatoare.

4.2. Marfuri grele si voluminoase

Art. 64. - Autovehiculele si remorcile nu vor fi incarcate cu marfuri ce pot depasi gabaritul admis si greutatea pe osie prevazute de Regulamentul pentru aplicarea Decretului 328/1966.

Art. 65. - Daca incarcatura autovehiculelor depaseste gabaritul admis pentru circulatie pe drumurile publice, transportul se va efectua numai cu aprobarea organelor Ministerului de Interne si Regia Autonoma a Drumurilor. In aceasta situatie transportul se va efectua in conditiile prevazute de Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice (circulatia autovehiculelor cu gabarite si tonaje depasite).

Art. 66. - Marfurile ambalate pot depasi inaltimea obloanelor, cu conditia de a fi asigurate prin legare pentru a nu cadea in parcurs. Legarea marfurilor se va face in asa fel incat ambalajul sa nu aiba muchii taioase care, in parcurs, sa poata produce taierea (roaderea) legaturilor sau desfacerea acestora.

Art. 67. - Operatiile de incarcare si descarcare a pieselor grele si voluminoase in si din autovehicule se vor face cu ajutorul instalatiilor de ridicat.

Art. 68. - Manipularea greutatilor mari pe platforma autovehiculelor se va face cu dispozitive speciale de ridicat, omologate.

Art. 69. - Caroseria autovehiculului in care se face incarcarea marfurilor grele trebuie sa fie neteda si rezistenta.

Art. 70. - Descarcarea marfurilor grele trebuie sa se faca pe suprafete nivelate si consolidate.

Art. 71. - La incarcarea si descarcarea marfurilor grele cu ajutorul planurilor inclinate se vor folosi trolii. In aceste cazuri lucratorii vor pastra o distanta corespunzatoare fata de marfurile ce se incarca - descarca.

4.3. Obiecte cu lungime mare

Art. 72. - Incarcatura de transportat nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport. In cazul materialelor lungi, acestea nu trebuia sa atinga solul in timpul mersului.

Art. 73. - Daca incarcatura depaseste in lungime partea din spate a caroseriei sau a peridocului, aceasta va fi semnalizata, ziua cu stegulet rosu in spate si cu stegulete albe in fata, iar noaptea cu lumina rosie, care va fi fixata in partea din spate a incarcaturii si lumini albe in fata.

Art. 74. - Incarcarea sau descarcarea obiectelor cu lungime mare (care nu se poate face cu macaraua) se va face pe plan inclinat, pe sine sau pe grinzi care vor fi fixate la capatul inferior (pe pamant) cu pene.

Art. 75. - Tragerea obiectelor se va face cu odgoane ori cu trolii.

Art. 76. - Deplasare obiectelor pe planul inclinat se va face cu ajutorul rangilor.

Art. 77. - Operatia de descarcare a obiectelor cu lungime mare din mijloacele de transport va incepe numai dupa verificarea stabilitatii incarcaturii pe platforma. Descarcarea se va face succesiv, incepand cu randul superior.

4.4. Marfuri ambalate sau cu forme geometrice regulate

Art. 78. - Incarcarea si descarcarea marfurilor ambalate sau cu forme geometrice regulate in si din autovehicule se vor face in trepte, incepand de la partea superioara a stivei la descarcare si invers la incarcare.

Art. 79. - Manipularea marfurilor pe platforma autovehiculelor se va face numai dupa ce acestea au fost verificate sa nu aiba cuie sau capete de balot iesite, care ar putea produce taieturi.

Art. 80. - Lazile cu geamuri se vor incarca si descarca de pe autovehicule numai cu ajutorul instalatilor de ridicat. Se vor folosi numai autovehicule dotate cu instalatii de ridicat.

Art. 81. - Incarcarea si descarcarea butoaielor in si din autovehicule se vor face prin rostogolire pe plan inclinat sau prin folosirea obloanelor ridicatoare din dotarea autovehiculelor.

Art. 82. - Marfurile incarcate pe paleti trebuie sa fie bine fixate, in vederea prevenirii deplasarii sau rasturnarii.

Art. 83. - Paletii trebuie asezati in caroseria autovehiculului cu latura mica inspre cabina mijlocului de transport.

Art. 84. - Paletii de dimensiuni mici vor fi stivuiti in caroserie, intretesut.

4.5. Materiale in vrac

Art. 85. - La incarcarea si descarcarea materialelor pulverulente in vrac, in si din autovehicule se va evita stationarea lucratorilor in zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrari in apropierea locului respectiv.

Art. 86. - Se interzice transportul In vrac al materialelor toxice.

Art. 87. - Incarcarea - descarcarea bitumului in vrac si a produselor care contin bitum, a materialelor cu actiune fotosensibilizanta sau fotoalergizanta, precum si a acelora care au actiune cancerigena asupra organismului, se vor face pe timpul noptii. In mod exceptional aceste operatii pot fi efectuate si in zilele fara soare (cu nori ) sau in spatii acoperite.

Art. 88. - Se interzice incarcarea in autovehicule a cerealelor neaerisite.

Art. 89. - In timpul operatiilor de incarcare mecanizata a materialelor in vrac cu ajutorul benzilor transportoare, greiferelor etc., lucratorii nu vor stationa in raza de actiune a acestora sau in zona de propagare a prafului.

Art. 90. - La incarcarea- descarcarea minereurilor, agregatelor de balastiera, cariera etc. le este interzis lucratorilor sa se urce In caroseria autovehiculelor sau In bena autobasculantelor pentru a trage materialele In jos cu diferite unelte.

4.6. Materiale periculoase (corozive, toxice, inflamabile, explozive)

Art. 91. - Transportul materialelor periculoase se efectueaza conform prevederilor "Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR), incheiat la Geneva, in 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat in 1994 si cu prevederile cuprinse in articolele ce urmeaza.

4.6.1. Materiale corozive si de origine animala

Art. 92. - Incarcarea si descarcarea produselor corosive sau caustice in si din autovehicule, se vor face pe rampe sau pe platformele magaziilor aflate la nivel cu podeaua mijlocului de transport si numai sub supravegherea delegatului expeditorului.

Art. 93. - Vasele goale care au servit la transportul de solutii caustice sau corozive vor fi asezate vertical pe podeaua autovehiculului. Se interzice rasturnarea acestora pe podea, dupa operatia de descarcare.

Art. 94. - Transportul materiilor prime de origine animala (piei, oase, par, lana etc.) fara ambalaj sau in ambalaj moale se va face numai dupa ce podeaua si caroseria autovehiculului au fost bine acoperite cu folii mari din material plastic. Dupa efectuarea unor asemenea transporturi, autovehiculele vor fi spalate si dezinfectate, iar conducatorul auto va face dus cu apa calda si sapun.

4.6.2. Produse toxice,precum si plante care contin substante toxice

Art. 95. - Transportul acestor produse si substante se va efectua numai pe baza unui "ordin de transport" emis de conducerea unitatii expeditoare sau de persoane imputernicite de aceasta pentru fiecare transport in parte. Transportul plantelor care contin substante toxice nu se poate efectua fara ordin de transport de la producatorul de culturi la beneficiar. Lista substantelor toxice si a plantelor care contin substante toxice a fost aprobata de Ministerul Sanatatii prin Ordinul nr. 43/7.02.1980 si publicata in Buletinul oficial nr. 14/15.02.1980.

Art. 96. - Transportul produselor si substantelor toxice se efectueaza cu insotitor desemnat de conducerea unitatii expeditoare, de regula din randul chimistilor sau tehnicienilor, care va fi instruit asupra modului de transport, asupra proprietatilor toxice ale produselor, precum si asupra masurilor ce trebuie luate in caz de deteriorare a ambalajelor sau de raspandire a produselor si substantelor. Transportul de plante care contin substante toxice se va efectua cu insotitor instruit in acest scop.

Art. 97. - Transportul produselor si substantelor toxice se va face in containere speciale care sa asigure securitatea acestora. Transportul plantelor uscate care contin substante toxice se va face in saci, baloti presati sau lazi.

Art. 98. - Mijloacele de transport contaminate cu substante toxice in timpul transportului vor fi denocivizate de catre beneficiari imediat dupa descarcare.

Art. 99. - Este interzis transportul produselor si substantelor toxice cu vehiculele cu care se transporta persoane, alimente, animale sau materiale ce pot fi contaminate. De asemenea, este interzisa stationarea in centrele populate a vehiculelor care transporta substante toxice sau ce emana gaze ori prezinta pericol de explozii.

Art. 100. - Manipularea pe si de pe autovehicule a produselor si substantelor toxice se va face in prezenta si pe raspunderea personalului desemnat in acest scop de conducerea unitatii beneficiare.

4.6.3. Produse petroliere si adezive

Art. 101. - Conducatorii auto, autocisternele precum si mijloacele auto care transporta ocazional produse petroliere si adezive trebuie sa indeplineasca cerintele prezentate de "Normele specifice de securitate a muncii pentru desfacerea produselor petroliere".

Art. 102. - La operatiile de incarcare- descarcare precum si in transportul produselor petroliere si adezive conducatorul auto va respecta prevederile din Normele specifice de securitate a muncii pentru desfacerea produselor petroliere.

4.6.4. Materiale explozive

Art. 103. - Transportul materialelor explozive cu mijloace auto se face In conformitate cu Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul, depozitarea si folosirea materiilor explozive.

4.6.5. Substante periculoase cu regim special de transport

Art. 104. - Obligatiile conducatorilor mijloacelor auto care transporta substante periculoase cu regim special de transport sunt prezentate in:

a) Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportarea produselor anorganice;

b) Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice);

c) Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, stocarea si transportul oxigenului si azotului;

d) Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice;

e) Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si utilizarea hidrogenului;

f) Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei.

4.6.6. Recipiente cu gaze sub presiune

Art. 105. - Autovehiculele destinate transportului de recipiente cu gaze sub presiune si conducatorii auto respectivi trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si autovehiculele destinate transportului de produse petroliere prezentate in "Normele specifice de securitate a muncii pentru desfacerea produselor petroliere, la fabricarea transportul si depozitarea oxigenului si azotului, acetilenei si a hidrogenului".

Art. 106. - Se interzice incarcarea in mijlocul de transport a recipientelor butelie cu gaze sub presiune, fara cele doua inele de cauciuc pentru amortizarea socurilor si fara capacul de protectie montat.

Art. 107. - Se interzice rostogolirea pe podeaua mijlocului de transport a recipientelor butelie sub presiune, indiferent daca sunt pline sau goale.

Art. 108. - Recipientele butelie cu gaze sub presiune vor fi incarcate in autovehicule pana la nivelul superior al obloanelor si vor fi asezate orizontal cu capacele inspre oblonul din dreapta al autovehiculului, perpendicular pe directia de mers inainte.

Art. 109. - La transportul recipientelor butelie cu autovehicule descoperite se vor folosi prelate pentru acoperirea acestora, indeosebi in timpul verii (pentru a fi ferite de temperaturi excesive) ;autotrenurile incarcate cu butelii vor circula numai pe drumuri amenajate, evitand declivitatile drumului care ar putea produce rasturnarea incarcaturii.

5. Masuri de securitate a muncii la mijloacele auto

5.1. Autobasculante

5.1.1. Autobasculante mai mici de 20 t

Art. 110. - Inainte de a pleca in cursa, conducatorul auto va verifica starea tehnica a autobasculantei, conform prevederilor din art.16. In plus va verifica:

a) existenta si starea tijei de blocare a benei;

b) starea cablurilor de limitare a cursei de ridicare a benei;

c) functionarea corecta a dispozitivului de ridicare si coborare a benei.

Art. 111. - Conducatorul auto nu va porni de pe loc si nu va circula cu autobasculanta avand bena ridicata.

Art. 112. - In timpul incarcarii mecanizate a autobasculantei conducatorului auto ii este interzis sa stea in cabina autovehiculului, daca aceasta nu este prevazuta cu aparatoare de cabina.

Art. 113. - La descarcare, inainte de a comanda ridicarea benei, conducatorul auto:

a) va asigura autobasculanta cu frana de mana;

b) se va asigura ca bena, in pozitie ridicata, nu se va lovi de constructiile invecinate;

c) se va asigura ca bena, in pozitie ridicata, nu se va opri la distanta periculoasa de o linie electrica aeriana.

Art. 114. - Este interzis conducatorului auto sa intervina la instalatia hidraulica. Repararea acesteia trebuie sa fie efectuata de personal calificat.

Art. 115. - La defectarea sistemului hidraulic de ridicare, conducatorul auto va proceda dupa cum urmeaza:

A. Daca mecanismul de ridicare al benei raspunde la comenzile automate necorespunzator, iar autobasculanta are tija de blocare in buna stare:

a) va comanda coborarea benei in pozitie orizontala (rezemata de sasiu);

b) va descarca materialele din bena;

c) va comanda ridicarea benei in pozitie maxima si va fixa bena in aceasta pozitie cu tija de blocare;

d) va remedia defectiunile constatate la partea mecanica a mecanismului de ridicare a benei ; este interzisa interventia conducatorului auto la instalatia hidraulica;

e) va verifica starea sasiului , jocul bolturilor de fixarea benei pe sasiu si fixarea axei portabile pe sasiu;

f) va efectua probele de ridicare si de coborare a benei .

B. Daca mecanismul de ridicare al benei nu raspunde la comenzi, iar bena a fost blocata intr- o pozitie intermediara de ridicare, conducatorul auto:

a) va sprijini bena in pozitia in care se afla prin introducerea unor grinzi sau chituci de lemn intre sasiu si bena;

b) va descarca materialele din bena;

c) va remedia defectiunea constatata la partea mecanica a mecanismului de ridicare a benei;

d) dupa iesirea de sub autobasculanta a celui care a remediat defectiunea, va comanda ridicarea automata a benei in pozitie maxima;

e) va scoate grinzile sau chitucii care au servit la sprijinirea benei;

f) va verifica modul de functionare al mecanismului de ridicare a benei, executandu- se de mai multe ori coborarea si ridicarea automata a benei, fara incarcatura.

Art. 116. - Este interzis transportul de persoane In bena autobasculantelor.

Art. 117. - La autobasculantele care basculeaza pe trei parti, se va urmari ca, inainte de plecarea in cursa, bena sa fie bine fixata pe suporti prin cele patru cuie de blocare, iar obloanele inchise prin carligele lor. La basculare, bena acestora va fi bine fixata pe suport prin cele doua cuie de blocare ramase in locasurile lor, iar cele doua coliere de siguranta ale suportului spate vor fixa, bine stranse, cepurile de oprire.

Art. 118. - La transportul gunoiului si zapezii cu autobasculante se vor respecta, in afara de cele prezentate in art.16, si urmatoarele prevederi:

a) lucratorii care deservesc autobasculanta vor calatori numai in cabina;

b) la descarcarea gunoiului, se interzice deplasarea autobasculantei pana la marginea rampei de gunoi;

c) la incarcarea zapezii, autobasculanta va fi manevrata astfel incat lucratorii ce o incarca sa se afle intre aceasta si bordura trotuarului;

d) la descarcarea zapezii, manevrarea la mersul inapoi a autobasculantei se va dirija de catre un lucrator aflat pe sol, lateral, in stanga spate, in campul vizual al conducatorului; distanta de la gura canalului la rotile din spate va fi de cca. 1m.

Art. 119. - La descarcarea zapezii pe estacade, se vor respecta urmatoarele:

a) se pot descarca simultan mai multe autobasculante, in functie de constructia si capacitatea estacadei;

b) manevrarea la estacada a autobasculantei se va dirija de catre un lucrator aflat la sol, instruit special in acest scop;

c) se vor respecta sensurile unice de circulatie;

d) la intrarea pe estacada pe distanta de 200 m pana la grinda opritoare a estacadei, viteza maxima de deplasare va fi de 3 km/h, iar la iesirea din estacada a autobasculantei descarcate, viteza maxima va fi de 4 km/h.

5.1.2. Autobasculante cu capacitatea intre 20- 100 t

Art. 120. - Soferul va proceda la pornirea motorului si la manevrarea autobasculantei numai dupa ce va verifica si se va convinge ca nu se gasesc persoane sub masina sau in apropierea ei.

Art. 121. - La incarcarea autobasculantelor, acestea vor fi asezate astfel incat incarcarea sa se faca numai prin spate sau pe partile laterale, iar cupa excavatorului sa nu treaca pe deasupra cabinei autovehiculului.

Art. 122. - Conducatorul auto va ramane in cabina autobasculantei in tot timpul operatiilor de incarcare- descarcare a acesteia si ori de cate ori se efectueaza urcarea sau coborarea benei.

Art. 123. - Dupa incarcare, conducatorii auto vor verifica repartizarea uniforma a incarcaturii in bena autobasculantelor, precum si a gabaritului acestora.

Art. 124. - Trecerea prin vaduri a autobasculantelor de mare capacitate se va face cu respectarea prescriptiilor tehnice ale uzinei constructoare, pentru a se evita intrarea apei in motoarele electrice de tractiune.

Art. 125. - In timpul circulatiei si manevrarii autobasculantelor se va urmari ca partea din fata a benei - cozorocul - sa nu loveasca linii electrice, copaci, stanci, constructii etc.

Art. 126. - Cand vizibilitatea este redusa, viteza de deplasare a autobasculantelor de mare capacitate nu va depasi 8- 10 km/h. Se interzice circulatia autobasculantelor, cand vizibilitatea este sub 20 m.

Art. 127. - Autobasculantele de mare capacitate fiind agabaritice, nu vor efectua transporturi pe drumurile publice.

Deplasarea autobasculantelor pe drumurile publice (de la un loc de munca la altul) este admisa fara sarcina utila si numai la acelea care nu depasesc o incarcare maxima pe osie mai mare de 26,5 t. Aceste deplasari se vor efectua numai cu aprobarea organelor in drept (Ministerul de Interne si Regia Autonoma a Drumurilor ).

Art. 128. - Remorcarea autobasculantelor mari va fi permisa numai daca acestea au motorul in stare buna de functionare si daca bara rigida de remorcare este de dimensiuni corespunzatoare.

Remorcarea autobasculantelor care au motorul defect se va face numai cu ajutorul unui dispozitiv special construit (triunghiular, cu bare rigide) si numai dupa ce a fost desfacuta parghia de comanda a distribuitorului de directie.

Art. 129. - In cazul opririi autobasculantei sau a tractorului de remorcare In panta, se va opri motorul, se va actiona frana de serviciu, iar rotile vor fi calate cu pene. Este interzis sa se franeze autobasculanta, oprita in panta, prin cuplarea intr- o treapta a cutiei de viteze daca motorul nu functioneaza, deoarece legatura dintre rotile conductoare si motor este intrerupta.

Art. 130. - Locul de descarcare a autobasculantelor va fi prevazut cu un opritor de siguranta pentru limitarea miscarii autovehiculului la mersul inapoi. Autobasculanta se va apropia de marginea taluzului la o distanta nepericuloasa, in functie de tonajul autobasculantei si starea terenului, dar nu mai mica de 3 m.

Art. 131. - Este interzisa suspendarea benei autobasculantei (in vederea unor lucrari de intretinere si exploatare), fara asigurarea benei cu ajutorul tirantului si bolturilor din dotare.

Art. 132. - Este interzis sa se scota pneul de pe janta inainte de a se evacua aerul din el.

Montarea unei roti pe autobasculanta se va face numai dupa ce presiunea din pneul ei va fi de 1 bar si numai dupa ce se va constata ca inelul de inchidere acopera intreaga circumferinta si este bine fixat. Umflarea pneurilor pana la presiunea prescrisa se va face numai dupa fixarea rotii in dispozitivul de protectie. Cand pana se remediaza in parcurs, umflarea pneurilor se va face numai dupa asigurarea cu dispozitiv de protectie.

Art. 133. - Rezistentele de franare, dulapurile de automatizare, redresoarele etc. vor fi mentinute in permanenta curate. Toate operatiile de curatare se vor face cu motorul oprit si intrerupatorul bateriei- masa decuplat.

Art. 134. - Pentru a se evita pericolul de explozie, la demontarea de pe autobasculanta a cilindrului suspensiei, se va proceda mai intai la evacuarea totala a gazului din cilindru. Evacuarea se va realiza deschizandu- se de 3- 4 ori supapele de incarcare la intervale de cate 3 minute. Cilindrul nu se va demonta decat dupa ce se va constata ca nu mai contine gaz sub presiune.

Art. 135. - Este interzis sa se incarce cilindrul suspensiei cu azot daca dispozitivul de incarcare nu este in stare buna de functionare.

Art. 136. - Se interzice incarcarea cilindrului suspensiei cu oxigen.

5.1.3. Autobasculante cu capacitate de 100 t si 120 t

Art. 137. - Utilizarea acestor autovehicule se va face numai dupa efectuarea unui control asupra starii tehnice inaintea pornirii motorului termic, inainte de punerea in miscare precum si in timpul deplasarii autobasculantei.

a) Inaintea pornirii motorului termic

Art. 138. - Se vor verifica toate elementele electrice daca au legaturile corect facute.

Art. 139. - Se va controla si se vor lua masuri pentru indepartarea de partile metalice ale autobasculantei a obiectelor sprijinite pe sol.

Art. 140. - Se va verifica existenta capacelor de protectie a tuturor bornelor de legatura exterioara a dulapurilor de automatizare, a redresoarelor, a rezistentelor de franare, a generatorului si a excitatricei.

Art. 141. - Se va controla daca bornele sunt bine stranse, iar carcasele metalice bine legate de sasiu.

Art. 142. - Se va proceda la indepartarea sculelor sau obiectelor de pe partile componente ale instalatiei electrice sau de pe acele piese care, la pornirea motorului, vor intra in miscare.

Art. 143. - Se va controla daca sunt corect intinse curelele de antrenare ale excitatricei si ventilatorului si daca aparatoarea de protectie este bine fixata.

Art. 144. - Se va verifica daca tubulatura de ventilatie a motoarelor este in perfecta stare.

Art. 145. - Se va verifica existenta si starea de functionare a mijloacelor proprii de PSI.

Art. 146. - Defectiunile constatate la verificarea elementelor electrice se vor remedia inainte de pornirea motorului termic.

Art. 147. - Dupa verificarea elementelor electrice se va trece la verificarea partii mecanice a autobasculantei, care se va efectua in conformitate cu prevederile instructiunilor emise de uzina constructoare.

Art. 148. - Este interzis sa se intervina la elementele electrice si la partea mecanica a autobasculantei cu motorul termic pornit si cu intreruptorul baterie- masa cuplat.

Art. 149. - Se vor controla cabina si platforma autobasculantei care trebuie sa fie lipsite de obiecte, piese sau materiale care l- ar incomoda sau distrage pe sofer.

Art. 150. - Se va verifica daca usile dulapurilor de automatizare sunt incuiate.

Art. 151. - Se va verifica daca sculele si uneltele din dotarea autobasculantei sunt asezate in locuri special amenajate.

b. Inainte de punerea in miscare a autobasculantei

Art. 152. - Se va verifica starea de functionare a tuturor lampilor de control. Cele arse sau defecte vor fi inlocuite, avand grija ca intreruptorul baterie- masa sa fie decuplat.

Art. 153. - Se va verifica daca sub autobasculanta sau in apropierea ei se afla vreo persoana, dupa care se va claxona, se va cupla intreruptorul baterie- masa si se va porni motorul termic.

Art. 154. - Autobasculanta nu va fi pusa in miscare decat dupa ce presiunea din circuitele pneumatice va atinge valoarea prescrisa (6- 7 bari).

La mersul inapoi se va cupla sistemul de avertizare sonora si optica.

Art. 155. - Este interzisa cuplarea instalatiei electrice inainte de pornirea motorului termic.

c. In timpul deplasarii autobasculantelor

Art. 156. - Conducatorul auto este obligat sa respecte instructiunile de functionare a autobasculantei emise de constructor.

Art. 157. - In timpul deplasarii autobasculantei este interzisa manevrarea inversorului de sens.

Art. 158. - In timpul functionarii, se vor supraveghea in permanenta lampile de control de la bord. La semnalizarea oricarei defectiuni se va decupla alimentarea blocului electronic, se va opri motorul termic, dupa care se va trece la remedierea defectiunii.

d. Curatarea autobasculantelor

Art. 159. - Curatarea autobasculantelor de 100 t si 120 t se va face numai cu jet de aer si prin curatarea cu perii si carpe curate, si numai cu motorul termic oprit si intrerupatorul baterie- masa decuplat. Spalarea acestor autobasculante cu jet de apa este interzisa.

5. 2 Autocamioane

5.2.1. Autocamioane cu platforma basculabila si cu remorci basculabile

Art. 160. - Autocamioane cu platforma basculabila destinate transportului de materiale ca: balast, nisip, pamant, cereale si deseuri vor fi verificate inainte de plecarea in cursa asupra starii tehnice, conform art.16, controlandu- se de asemenea si:

a) existenta sigiliului la supapa de siguranta a instalatiei hidraulice;

b) daca robinetul de comanda a bascularii este in pozitie "coborare";

c) existenta celor doua cabluri de siguranta.

Art. 161. - La remorcile basculabile se va verifica starea cuplajelor (hidraulic de franare si de semnalizare) precum si sistemul de imperechere a remorcii cu autovehiculul tragator: carlig de tractiune, protap si lanturi de siguranta.

Art. 162. - Dupa cuplarea remorcii de autovehiculul tragator se va asigura cu splint carligul de tractiune al autovehiculului tragator.

Art. 163. - Este interzis sa se efectueze viraje stranse pentru a se evita suprasolicitarea protapului.

Art. 164. - La incarcarea autocamioanelor cu platforma basculabila si a remorcilor basculabile, conducatorul auto va cobora din cabina si va iesi din raza de actiune a utilajului de incarcare mecanizata, dupa asigurarea autocamionului impotriva pornirii necomandate.

Art. 165. - La descarcarea prin basculare a autocamioanelor cu platforma basculabila si a remorcilor basculabile, conducatorul auto se va asigura ca pe platforma si in raza de actiune a acestora sa nu existe nici o persoana.

Art. 166. - Dupa descarcarea si coborarea platformei basculabile si a remorcii basculabile si inainte de a porni de pe loc, acestea vor fi blocate din nou prin manevrarea celor doua manete in pozitia "coborare".

Art. 167. - Nu se admite pornirea de pe loc a autocamionului cu platforma basculabila si a remorcii basculabile inainte de a aseza corect caroseria si de a se bloca de bolturi.

5.2.2. Autocamioane cu dispozitive de imprastiat sare

Art. 168. - Nu se vor folosi la imprastiatul sarii decat autocamioane amenajate corespunzator.

Art. 169. - Viteza maxima de deplasare in actiunea de imprastiere a sarii este de maximum 10 km/h.

Art. 170. - In timpul imprastierii sarii, conducatorul auto va conduce autocamionul astfel incat sa asigure o deplasare cat mai uniforma (fara accelerari sau franari bruste).

Art. 171. - In cazul aparitiei unei blocari a dispozitivului de imprastiat sare, nu se va interveni decat numai dupa decuplarea de la sursa de energie a dispozitivului si numai de catre personal calificat.

Art. 172. - Dispozitivul de imprastiat sare va fi astfel reglat incat sarea sa fie impinsa numai pe carosabil.

5.2.3. Autocamioane de transportat gunoi

Art. 173. - Conducatorul auto nu va deplasa autocamionul cu lucratori pe caroserie (chiar daca gunoiul este acoperit cu prelata) sau pe scari (chiar daca se deplaseaza de la o casa la alta).

Art. 174. - Se va manevra astfel autocamionul incat incarcarea gunoiului sa se faca pe partea dreapta a autovehiculului.

Art. 175. - La rampa de descarcare, conducatorul auto se va asigura ca lucratorii prezenti nu se gasesc in zona si apoi va manevra autocamionul.

Art. 176. - Se interzice deplasarea autocamionului pana la marginea rampei de gunoi.

Art. 177. - La intrare in autobaza, autocamionul folosit la transportul gunoiului trebuie spalat; la intrarea in atelier, trebuie sa fie si dezinfectat.

5.2.4 Autocamioane de transportat zapada

Art. 178. - Pentru incarcarea zapezii, autocamionul se va manevra in sensul de circulatie al strazii, astfel incat lucratorii ce incarca sa se afle intre autovehicul si bordura trotuarului.

Art. 179. - Pentru descarcarea zapezii, manevra autocamionului la gura de canal va fi dirijata de catre o persoana aflata la sol.

Art. 180. - Se interzice transportul lucratorilor cu autocamionul incarcat cu zapada.

5.3. Autocisterne

Art. 181. - Obligatiile conducatorilor mijloacelor auto care transporta produse periculoase sau toxice sunt prezentate in art.104.

5.3.1. Semiremorca cisterna cuplata la autotractor

Art. 182. - Cuplarea si decuplarea semiremorcii cisterna la si de la autotractorul cu sa se va efectua numai pe teren orizontal, cu semiremorca franata manual, respectandu- se urmatoarele: a)manevrarea autotractorului pentru cuplare se va face numai dirijata de catre un lucrator de la sol, care va sta lateral in timpul manevrei. Este interzisa stationarea persoanelor in spatiul dintre autotractor si semiremorca;

b) la cuplare, se vor fixa piciarele telescopice de sprijin ale semiremorcii in pozitia care asigura ridicarea placii pivotului la inaltimea placii de reazem a seii autotractorului;

c) cuplarea se va face lent, fara socuri, pana la autodeclansarea inchizatoarelor, dupa care se va lasa in jos capacelul de siguranta;

d) decuplarea autotractorului se va face prin mers spre inainte, fara socuri.

5.3.2. Autostropitoare

Art. 183. - Ridicarea si lasarea capacului de umplere se va face cu multa atentie.

Art. 184. - Se va cupla hidrantul cu gura de alimentare a cisternei dupa care se va da drumul la apa.

Art. 185. - In timpul stropitului sau spalarii carosabilului, personalul insotitor trebuie sa nu deschida usa cabinei si nici sa nu se urce sau sa coboare din cabina.

5.3.3. Autostropitori cu perie

Art. 186. - Conducatorul auto este obligat sa verifice daca lantul periei este bine intins si in buna stare, dupa care se verifica daca s- a efectuat in mod corespunzator cuplarea reductorului.

Art. 187. - In timpul functionarii periei, se interzice efectuarea interventiilor sau verificarilor lantului Galle sau a periei. Aceste operatii se vor face numai dupa ce dispozitivul de punere in functiune a fost oprit.

Art. 188. - Remedierea defectiunilor trebuie sa se faca numai de personal calificat.

Art. 189. - Stationarea autostropitorii se va face numai in locurile indicate, cu respectarea conditiilor de tehnica a securitatii muncii la opriri, in parcurs sau in incinta unitatii de transport auto, dupa caz.

Art. 190. - In timpul efectuarii operatiilor de stropit si periat a carosabilului precum si in timpul circulatiei acestui autovehicul, conducatorul auto va conduce astfel incat sa pastreze o distanta corespunzatoare fata de bordura si alte vehicule, pentru a nu le lovi cu extremitatile periei.

Art. 191. - In cazul utilizarii acestui utilaj pentru indepartarea zapezii, se va alege turatia periei - in functie de gradul de umiditate (afanare) a zapezii - astfel incat zapada sa fie aruncata pana la rigola.

Art. 192. - Inainte de miscarea autostropitorii se va verifica daca in zona de actiune a periei nu se afla persoane.

5.3.4. Autostropitori cu plug

Art. 193. - Montarea sau demontarea lamei de plug trebuie sa fie efectuata numai de personal instruit in acest scop.

Art. 194. - La montarea lamei de plug se va acorda o atentie deosebita la:

a) introducerea bulonului in locasul lamei;

b) manevrarea spre inainte a autovehiculului, astfel ca bulonul sa intre in orificiul suportului.

Art. 195. - Pornirea motorului se va face numai prin utilizarea sistemului automat.

Art. 196. - Stationarea de persoane in raza de actiune a plugului este interzisa.

5.3.5. Autocisterne pentru curatarea gurilor de canal

Art. 197. - Inainte de plecarea autocisternelor la punctele de lucru, lucratorii sunt obligati sa verifice daca sunt corespunzatoare sculele (tarnacoapele, rangile, carligele, sinele pentru desfundari, clestii pentru extras corpurile tari), echipamentul de protectie precum si furtunurile ce cupleaza sorbul de autocisterna.

Art. 198. - Sorbul de la autocisterna trebuie manuit numai de personal instruit in acest sens.

Art. 199. - La executarea lucrarilor de curatare cu autopompe sau masini speciale, se va avea grija ca, la manevrarea furtunului, sa nu se produca raniri, zgarieturi, atingeri de cabluri electrice etc.

Art. 200. - Este interzis sa se stea pe scara masinii sau pe bara din fata in timpul mersului.

Art. 201. - Echipa va fi formata din minimum doi muncitori dintre care unul trebuie sa fie conducatorul autocisternei.

Art. 202. - Daca se lucreaza pe strazi in panta, masina trebuie sa fie asigurata cu pene de calare la roti.

Art. 203. - Lucratorii nu vor sta in spatele autocisternei in timpul manevrarii acesteia si nici nu vor tine sorbul cu mana. Lucru se va incepe numai dupa pozitionarea autocisternei.

5.3.6. Autovidanje

Art. 204. - Inainte de inceperea lucrului se va face verificarea bazinului, a decantorului, a caminului haznalei etc., in vederea amplasarii autovehiculului pe un teren corespunzator.

Art. 205. - Autovehiculul se va asigura cu pene de calare la roti, daca se lucreaza pe teren in panta.

Art. 206. - Manevrarea furtunurilor si montarea garniturilor la cuplarea acestora se va face astfel incat sa nu se produca raniri.

Art. 207. - Este interzisa folosirea vidanjorilor la pornirea motorului cu manivela.

Art. 208. - La canalizarea localitatilor nu se vor descarca decat apele fecaloid - menajere, apele pluviale si cele uzate care nu contin substante toxice sau explozive (benzina, mirosuri deosebite, carbid etc.).

Art. 209. - Este interzisa descarcarea produselor vidanjate in canalele de serviciu. Se vor respecta punctele de descarcare in colectoare indicate de seful grupei.

Art. 210. - Apele cu reziduuri petroliere sau de carbid se vor descarca la groapa de gunoi, iar cele cu continut mare de suspensii, namoluri, numai de pe o rampa special construita care sa evite patinarea sau deraparea autovehiculului.

5.4. Autotrenuri

Art. 211. - Conducatorii auto nu vor pune in miscare autotrenurile inainte de a se convinge ca nu exista oameni intre autotren si remorci sau intre remorci, precum si in fata sau in spatele acestora.

Art. 212. - La conducerea autotrenurilor vor fi folositi numai conducatorii auto cu experienta de minimum un an in conducerea autovehiculelor, special instruiti si verificati de agentul economic proprietar al autotrenurilor.

Art. 213. - Conducatorii auto sunt obligati sa supravegheze operatiile de incarcare in remorci si semiremorci si sa urmareasca asezarea uniforma a marfurilor pe platforma acestora, fixarea si asigurarea lor in vederea transportului fara pericole.

Art. 214. - Este interzis sa se circule cu autotrenuri al caror sistem de franare este blocat la unul din vehicule sau fara presiunea nominala in instalatia de franare, prescrisa de cartea tehnica.

5.4.1. Autotractor cu semiremorca

Art. 215. - Cuplarea si decuplarea semiremorcii de autotractor trebuie sa se efectueze numai pe teren orizontal si cu semiremorca franata manual si numai pe suprafetele care sa reziste presiunii exercitate de dispozitivul de sprijinire a remorcii pe sol.

Art. 216. - La cuplarea autotractorului cu semiremorca, conducatorul auto trebuie sa efectueze urmatoarele operatii:

a) va verifica daca inaltimea partii din fata a semiremorcii permite intrarea autotrenului sub semiremorca si daca se poate asigura cuplarea;

b) se va asigura ca intre autotractor si semiremorca nu este nici o persoana;

c) va fixa picioarele telescopice de sprijin ale semiremorcii in pozitia care asigura ridicarea placii pivotului la inaltimea placii de reazem a scarii autotractorului;

d) va manevra autotractorul inapoi, lent, fara socuri, pana la autodeclansarea inchizatoarelor;

e) va inchide capacelul de siguranta al sistemului de cuplare;

f) va defrana semiremorca;

g) va verifica functionarea instalatiei electrice, respectiv a lampilor de semnalizare si iluminare a numarului de inmatriculare precum si zavorarea obloanelor cu lanturile de siguranta;

h) va verifica sistemele de frAnare a semiremorcii.

i) va verifica dispozitivele de sprijin ale semiremorcii pe sol.

5.4.2. Autotractor cu 1 - 2 remorci

Art. 217. - Se admite remorcarea simultana a cel mult doua remorci.

Art. 218. - Cuplarea remorcii se va face lent, iar modul de cuplare trebuie sa asigure intoarcerea usoara a acesteia.

Art. 219. - Obloanele remorcii vor fi bine inchise cu carlige si asigurate cu sigurante.

Art. 220. - Manevrarea remorcilor este permisa numai dupa ce conducatorul vehiculului motor s- a asigurat ca in zona de manevra nu sunt oameni.

Art. 221. - Manevra si circulatia remorcilor pline sau goale pe caile de acces din depozite se vor face cu viteza redusa.

Art. 222. - Este interzis sa se transporte persoane in remorci daca acestea nu sunt special amenajate pentru transportul de persoane.

Art. 223. - Este interzis mersul inapoi al autotractoarelor la care sunt cuplate doua remorci.

5.4.3. Autotractor cu semiremorca pentru transportul containerelor de mare capacitate

Art. 224. - Operatiile de cuplare- decuplare a semiremorcilor de autotractor se vor executa numai de catre conducatorii auto si numai pe terenuri orizontale si compactate.

Art. 225. - Se interzice conducatorilor auto sa decupleze semiremorca de autotractor pe drumurile publice.

Art. 226. - Se interzice conducatorilor auto sa lase semiremorca la unitatea beneficiara fara a fi asezata pe picioarele de sprijin si fara a fi asigurata prin frana de parcare.

Art. 227. - Inainte de efectuarea decuplarii, conducatorul auto va fixa picioarele telescopice de sprijin ale semiremorcii in pozitia care asigura o buna stabilitate.

Art. 228. - La decuplare, va deplasa autotractorul usor inainte, fara a iesi complet de sub semiremorca, astfel incat daca aceasta are tendinta de cadere in fata datorita unei incarcari neuniforme sa se sprijine pe cadrul autotractorului.

Art. 229. - Cuplarea sau decuplarea semiremorcii se va face de catre conducatorii auto numai dupa ce au efectuat actionarea franei de parcare a semiremorcii, iar rotile au fost asigurate cu cale.

Art. 230. - Conducatorul auto va efectua operatiile de cuplare- decuplare in mod lent, fara socuri.

Art. 231. - Se interzice conducatorului auto sa intre cu autotractorul sub semiremorca, pentru cuplare, fara a verifica daca inaltimea partii din fata a semiremorcii permite intrarea autotractorului sub ea.

Art. 232. - Se interzice conducatorului auto sa intre cu autotractorul sub semiremorca, in cazul in care picioarele de sprijin suplimentare nu au fost ridicate si nu a fost deschis mecanismul de cuplare.

Art. 233. - Conducatorul auto nu va manevra pentru cuplarea semiremorcii, atat timp cat nu s- a asigurat ca intre tractor si semiremorca cat si in spatele ei nu exista persoane.

Art. 234. - Dupa cuplare, conducatorul auto va verifica si asigura picioarele telescopice de reazem pentru a evita caderea acestora in parcurs sau smulgerea lor.

Art. 235. - La terminarea cuplarii, conducatorul auto va verifica daca sistemul de inzavorare a asigurat o cuplare perfecta.

Art. 236. - Dupa cuplare, conducatorul auto va verifica, prin proba, buna functionare a sistemului de franare a ansamblului tractor- semiremorca, precum si functionarea instalatiei electrice.

Art. 237. - Inainte de a pleca in cursa, conducatorul auto va asigura fixarea containerului pe semiremorca, prin rasucirea bolturilor in piesele de colt, pentru a se evita caderea transcontainerului in parcurs si va verifica modul de inzavorare a usilor.

Art. 238. - Inaintea pornirii de pe loc conducatorul auto va asigura umplerea rezervorului de frana al semiremorcii cu aer la presiunea de lucru, pentru a nu se produce blocarea rotilor acesteia.

Art. 239. - Atunci cand incarcarea semiremorcii se face imediat dupa sosirea autotractorului, fara a se face decuplarea la beneficiar, conducatorul auto este obligat sa supravegheze modul de incarcare, precum si asezarea uniforma a marfii pe toata suprafata transcontainerului.

In cazul In care beneficiarul nu va tine cont de indrumarile date de conducatorul auto, acesta va refuza transportul.

Art. 240. - Pentru remorcile care sunt decuplate, verificarea modului de incarcare si asezare a marfii revine beneficiarului, care va tine cont de caracteristicile tehnice ale semiremorcii. Acesta va avea grija ca greutatea repartizata pe partea din fata sa nu depaseasca greutatea repartizata pe cea din spate.

Art. 241. - Transcontainerele descoperite nu vor fi incarcate peste dimensiunile gabaritice de transport.

Art. 242. - Este interzisa utilizarea semiremorcilor cu dispozitive de sprijin defecte sau lipsa.

Art. 243. - Se interzice punerea in circulatie a semiremorcilor care nu au toate suruburile de fixare ale picioarelor de sprijin pe sasiu.

Art. 244. - Se interzice, de asemenea, mentinerea in circulatie a semiremorcilor care au picioare de sprijin lipsa sau incomplete (fara telescoape, role, talpici, bolturi, suruburi, contravantuiri etc.).

Art. 245. - In parcurs, conducatorul auto nu va depasi viteza legala evitandu- se astfel rasturnarea autotractorului in curbe sau la viraje bruste.

Art. 246. - Se interzice circulatia sau stationarea autotractoarelor in gabaritul de libera trecere al linilor de cale ferata.

Art. 247. - La descarcarea transcontainerului de pe semiremorca, conducatorul auto va debloca cele patru bolturi inainte de prinderea si ridicarea acestuia cu macaraua.

Art. 248. - Este interzis sa se foloseasca mijloace mecanizate la incarcarea sau descarcarea marfurilor din transcontainer in situatia in care semiremorca nu este cuplata la autotractor.

Art. 249. - Este interzisa descarcarea prin tragere a materialelor feroase din containere.

Art. 250. - Caile de acces la macaralele folosite pentru incarcarea- descarcarea transcontainerelor nu vor fi blocate, asigurandu- se buna circulatie a autovehiculelor.

Art. 251. - Toate operatiunile de intretinere se vor efectua cu semiremorca descarcata.

Art. 252. - Este interzisa urcarea conducatorului auto sau a altei persoane pe transcontainer.

5.4.4. Autotractor cu semiremorca frigorifica sau izoterma

Art. 253. - Inainte de efectuarea transporturilor de produse alimentare cu semiremorcile frigorifice, acestea vor fi spalate si dezinfectate de catre furnizorul marfii.

Art. 254. - Inainte de a pleca in cursa, conducatorul auto va verifica starea tehnica si in plus:

a) starea franei de ajutor;

b) starea usilor izoterme, inchiderea si zavorarea acestora;

c) existenta si starea cablurilor de compartimentare fixate pe peretii laterali, precum si a carligelor de agatare a marfii.

Art. 255. - Cuplarea si decuplarea autotractorului cu semiremorca, precum si incarcarea- descarcarea semiremorcii frigorifice, se fac in aceleasi conditii ca si la autotractorul cu semiremorca.

Art. 256. - La urcarea- coborarea lucratorilor in si din semiremorca se va folosi scara culisanta din dotare.

Art. 257. - Pentru evitarea deplasarii prin balans a incarcaturii suspendate de plafon (carne sau alte produse), conducatorul auto va refuza efectuarea transportului daca nu se va asigura prinderea cablurilor pentru compartimentarea incarcaturii, de peretii laterali ai semiremorcii.

5.4.5. Autovehicul pentru transportul animalelor

Art. 258. - Autvehiculele destinate acestor transporturi vor fi dezinfectate potrivit prevederii reglementarilor sanitar- veterinare in vigoare. Dezinfectarea va fi efectuata de catre beneficiar prin personalul instruit In acest scop.

Art. 259. - La incarcarea in autovehicule, animalele de pe rampa sau de pe un plan inclinat vor fi dirijate de ingrijitor, sub suprevegherea conducatorului auto.

Art. 260. - Este interzis transportul de persoane in orice autovehicul incarcat cu animale sau daca acesta nu a fost dezinfectat dupa descarcarea animalelor.

Art. 261. - Este interzis accesul conducatorilor auto in caroserie, intre animale. Orice interventie, inclusiv pentru descarcarea animalelor se va face din exterior.

Art. 262. - Conducerea autovehiculului incarcat cu animale se va face astfel incat sa se evite demararile si franarile bruste precum si virajele stranse.

5.4.6. Remorcher cu remorca trailer

Art. 263. - Conducatorul auto si ajutorul sau de pe autotrenul format din remorcher si trailer trebuie sa fie autorizat de catre agentul economic proprietar al remorcherului, cu respectarea art. 212.

Art. 264. - Remorcile trailer vor fi tractate numai de autotractoare (remorchere) prevazute cu carlige speciale pentru legarea lanturilor de siguranta.

Art. 265. - Remorcherul va avea instalata in fata o tablita cu inscriptia "ATENTIE, GABARIT DEPASIT!", iar conducatorii auto vor folosi in mers luminile de avertizare ale lampilor girofar galbene.

Art. 266. - Cuplarea trailerului se va face cu trailerul franat, iar remorcherul se va apropia incet si dirijat de la sol de catre o persoana situata lateral, in stanga spate, in campul vizual al conducatorului auto.

Art. 267. - Incarcarea- descarcarea unor utilaje (tractoare pe senile, buldozere etc.) se vor efectua de catre conducatorul utilajului respectiv, numai in prezenta conducatorului auto de pe autotractor.

Art. 268. - In timpul incarcarii agregatelor, utilajelor etc. cu ajutorul cabestanului este interzisa stationarea persoanelor in jurul trailerului sau In zona de lucru.

Art. 269. - Efectuarea transporturilor cu autotrenul format din remorcher si trailer se va face numai pe baza autorizatiilor speciale de transport emise de catre organele de administrare a drumurilor publice.

Art. 270. - Remorcherul cu tonaj si gabarit depasit va avea inscris pe partea stanga, cu vopsea, greutatea proprie si greutatea utila maxima in pozitie de transport. In dreptul fiecarei axe, se vor inscrie presiunea nominala in pneuri (in bar) si sarcina maxima admisa pe osie (in tone), in conformitate cu cartea tehnica a vehiculului respectiv. Cand sarcina pe osie este aceeasi la mai multe osii, la mijlocul distantei dintre aceste axe se va inscrie "n x t / osie", in care "n" este numarul de osii.

Art. 271. - Daca latimea remorcherului, remorcii si / sau a incarcaturii este cuprinsa intre 3,5 - 5 m autovehiculul va fi insotit in fata de un autovehicul echipat cu lumini girofar galbene de avertizare si cu o tablita avand inscriptia "ATENTIE, GABARIT DEPASIT!".

Art. 272. - Daca latimea remorcherului cu remorca trailer sau a incarcaturii depaseste 5 m, va fi insotit in fata si in spate de catre un autovehicul echipat cu lumini girofar galbene de avertizare si cu cate o tablita avand inscriptia "ATENTIE, GABARIT DEPASIT!" montate in fata autovehiculului antemergator, iar la celalalt in spate.

Art. 273. - Dubla insotire este obligatorie si pentru cazurile cand lungimea de la carligul remorcherului cu remorca trailer tragator pana la capatul convoiului depaseste 18 m.

Art. 274. - Pe autostrazi, autovehiculul insotitor este obligatoriu numai in spatele convoiului.

5.4.7. Autotroliu cu semiremorca

Art. 275. - Inainte de a pleca in cursa, conducatorul auto va verifica starea tehnica a autotroliului si a semiremorcii, in special starea cablurilor, a rolelor de ghidare si a transmisiilor auxiliare.

Art. 276. - Conducatorul auto va verifica, de asemenea, ca lanturile sa aiba zalele in buna stare.

Art. 277. - Conducatorul auto va verifica instalatia pentru actionarea cablurilor tamburilor si a franei, care trebuie sa fie in buna stare.

Art. 278. - Autotrenul format din autotroliu si semiremorca va fi incredintat unui conducator auto si ajutor de conducator auto, autorizati de catre agentul economic proprietar al utilajului . (Din cuprinsul autorizatiei trebuie sa rezulte ca posesorii sunt imputerniciti sa manuiasca troliul.).

Art. 279. - Decarcarea materialelor se va face numai pe terenuri orizontale.

Art. 280. - Este interzisa incarcarea materialelor a caror lungime este mai mica decat distanta dintre doua lanturi de strangere.

Art. 281. - Materialele lungi care depasesc gabaritul semiremorcii, vor fi semnalizate potrivit prevederilor regulamentului privind circulatia pe drumurile publice.

5.4.8. Tractorul rutier cu remorca

Art. 282. - Conducerea autotrenului format din tractor rutier si remorci va fi incredintata numai unor persoane cu permise de conducere corespunzatoare.

Art. 283. - Inainte de a pleca in cursa, conducatorul autotrenului va verifica starea tehnica a acestuia (instalatia de cuplare, iluminare, semnalizare si franare etc.).

Art. 284. - Tractorul rutier poate tracta cel mult doua remorci.

Art. 285. - La cuplarea remorcilor sau agregatelor (compresoare mobile, convertizoare de sudura etc.) ce urmeaza a fi remorcate, tractorul se va apropia incet in conditiile art. 266. Bulonul de cuplare al tractorului va fi prevazut cu siguranta.

Art. 286. - Este interzisa introducerea mainii in locasul de cuplare in timp ce cupla este armata.

Art. 287. - Este interzis sa se transporte in cabina tractoarelor rutiere un numar de persoane mai mare decat cel stabilit prin constructia acestora si inscris in certificatul de inmatriculare.

Art. 288. - In remorcile tractate de un tractor rutier, transportul de persoane se va face conform art.44.

Art. 289. - Cand autotrenul se afla in mers, este interzis oricarei persoane sa stea pe protap, pe bara de tractiune sau pe aripile tractorului. De asemenea, in timpul mersului sunt interzise urcarea sau coborarea de pe tractor, precum si trecerea de pe tractor pe remorci si invers.

Art. 290. - Incarcarea- descarcarea marfurilor in si din remorcile tractarte de un tractor rutier se va face in conditii similare cu cele prezentate pentru autocamioane.

Art. 291. - La coborarea pantelor este interzisa folosirea reductorului planetar.

Art. 292. - La defectarea sistemului hidraulic al servomecanismului de directie, deplasarea tractorului prin comanda mecanica a directiei se va face pana la primul atelier de reparatie, cu viteza redusa.

5.5. Autovehicule pentru ajutor tehnic (ateliere mobile sau autoateliere)

Art. 293. - Autovehiculele destinate pentru ajutor tehnic trebuie sa fie in perfecta stare de functionare si dotate corespunzator, atat pentru remedierea defectiunilor tehnice ivite la autovehicule in parcurs cat si cu dispozitive pentru ridicare si remorcare.

Art. 294. - Folosirea utilajelor si dispozitivelor din dotarea autoatelierului va fi incredintata numai unor lucratori calificati si instruiti in acest scop (strungar, sudor etc.).

Art. 295. - Autoatelierele dislocate la puncte fixe de lucru vor fi amplasate in locuri corespunzatoare si legate la instalatia de impamantare existenta la locul respectiv. In lipsa unor asemenea instalatii legarea la pamant se va realiza prin folosirea instalatiei proprii din dotare.

Art. 296. - Remorcarea autovehiculelor se va face in conditiile prevazute de Regulamentul privin circulatia pe drumurile publice.

Art. 297. - La acordarea ajutorului tehnic pe traseu, precum si in timpul lucrarilor executate cu utilajele si dispozitivele din dotare, personalul de deservire al autoatelierului va respecta normele specifice de protectie a muncii privind aceste utilaje.

5.6. Automacarale

Art. 298. - Automacaralele vor fi in stare tehnica buna vor fi dotate corespunzator, autorizate si verificate periodic de ISCIR si vor fi vopsite in culorile conventionale.

Art. 299. - Aceste automacarale vor indeplini conditiile prevazute de Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice.

Art. 300. - Conducatorii auto de pe automacarale vor fi autorizati, instruiti si testati periodic potrivit reglementarilor in vigoare ale Ministerului de Interne si ale ISCIR.

Art. 301. - Conducatorul auto precum si legatorii de sarcina trebuie sa respecte prevederile din Rl 87 colectia ISCIR privind obligatiile macaragiilor si legatorilor de sarcini.

Art. 302. - La deplasarea automacaralei pe traseu, carligul acesteia va fi fixat de bara de protectie cu ajutorul unui dispozitiv (sufa) sau prin orice alt mijloc ce asigura imobilizarea lui.

5.7. Autopluguri

Art. 303. - La exploatarea autoplugurilor, conducatorii de utilaje au urmatoarele obligatii:

a) vor verifica zilnic buna functionare a mecanismelor de comanda;

b) vor marca limitele extreme ale autovehiculului, ziua prin stegulete galbene, iar noaptea prin felinare sau lanterne cu lumini galbene;

c) vor alege viteza de lucru a autoplugului in functie de grosimea stratului de zapada;

d) la lucrul pe traseu se va regla autoplugul astfel incat sa se pastreze o distanta de cel putin 1 m intre marginea santului si partea exterioara a rotii din spate a autoplugului;

e) cand plugul este in miscare se interzice intrarea oricaror persoane pe partie si apropierea de plug la o distanta mai mica de 1 m si la mai putin de 3 m de snecurile in functiune sau la 2 m fata de turbina;

f) se va interzice conducatorului autoplugului sa depaseasca alte autovehicule in mers.

5.8. Tractor echipat cu dispozitiv plug - perie pentru zapada

Art. 304. - Inainte de inceperea lucrului, conducatorul tractorului va verifica:

a) functionarea dispozitivului de manevrat plugul de zapada;

b) functionarea dispozitivului de periat;

c) existenta aparatorilor de protectie de la lanturile Galle;

d) antrenarea periei.

Art. 305. - Este interzisa parasirea cabinei tractorului in timpul lucrului sau deplasarii.

Art. 306. - In timpul deplasarii acestui utilaj este interzisa prezenta altor persoane pe partile exterioare cabinei, pe aparatoarele rotilor, pe plug sau pe instalatia de periat.

Art. 307. - Inainte de a incepe lucrul, conducatorul tractorului va controla existenta inaltimii necesare bunei functionari a dispozitivului turbina, astfel incat sa nu lovesca carosabilul.

Art. 308. - Conducatorul tractorului va indeparta la o distanta de cel putin 2 m pe muncitorii insotitori ai autoplugului, pentru a nu fi loviti de zapada.

Art. 309. - Inainte de a porni turbina, conducatorul utilajului va fixa obligatoriu, pe partea mai putin frecventata de pietoni sau de autovehicule, cosul de aruncare a zapezii.

Art. 310. - Se va regla turbina pentru o distanta de aruncare convenabila, astfel incat sa fie asigurata protejarea trecatorilor de pe trotuar; in cazuri speciale se va dirija circulatia pietonilor pe celalalt trotuar.

Art. 311. - Este interzis sa se opreasca autoplugul cu turbina in functiune. Intai, se opreste turbina, apoi autovehiculul.

Art. 312. - Remedierea sau controlul turbinei se face dupa oprirea turbinei si autovehiculului si numai de catre personalul calificat in acest scop.

Art. 313. - In timpul circulatiei autoplugului pe drumurile publice, muncitorii insotitori vor sta in cabina autovehiculului.

5.9. Autocamioane dotate cu instalatii hidraulice de ridicat

Art. 314. - Instalatiile montate pe autovehicule vor fi autorizate de organele ISCIR sau de imputerniciti ISCIR din unitati, in functie de capacitatea instalatiilor hidraulice.

Art. 315. - Conducatorii de pe autocamioane dotate cu instalatii hidraulice de ridicat vor fi pregatiti profesional, autorizati si verificati periodic de catre aceleasi organe care verifica si autovehiculele pe care le conduc, pentru lucrul cu instalatiile hidraulice respective (ISCIR). Ei vor pastra in permanenta asupra lor, in timpul lucrului, autorizatia respectiva.

Art. 316. - Autocamioanele si instalatiile hidraulice vor fi in perfecta stare de functionare. Instalatiile hidraulice de ridicat vor fi vopsite in culoare galbena.

Art. 317. - Instalatia hidraulica de pe autovehicule va fi comandata numai de conducatorii mijloacelor de transport respective care poarta intreaga raspundere privind manevrarea lor in conditii corespunzatoare.

Art. 318. - Instruirea conducatorilor auto privind functionarea instalatiilor de ridicat se face de catre responsabilul ISCIR al agentului economic caruia ii apartine mijlocul de transport respectiv, utilizandu- se in acest scop cartile tehnice ale autovehiculelor emise de uzina constructoare. Insusirea cunostintelor de securitate a muncii de catre conducatorii auto de pe aceste autovehicule va fi verificata de organele de resort ale agentului economic caruia ii apartin si consemnata in procesul verbal de predare- primire a autovehiculului.

Art. 319. - Locurile destinate pentru manipularea marfurilor ce se incarca sau se descarca cu instalatiile hidraulice vor fi nivelate, libere (descongestionate de materiale sau piese), iar in timpul intemperiilor vor fi curatate de noroi, zapada sau gheata si presarate cu nisip pentru a se evita alunecarea.

Art. 320. - Locurile de incarcare- descarcare vor fi iluminate.

Art. 321. - Inainte de inceperea operatiilor de incarcare- descarcare, autovehiculele vor fi asigurate impotriva deplasarii necomandate.

Art. 322. - Conducatorii auto nu vor incepe operatiile de incarcare- descarcare decat dupa ce se vor convinge ca in raza de activitate a macaralelor hidraulice nu se afla persoane.

5.10. Autocamioane dotate cu macara hidraulica cu brat rotitor

Art. 323. - Intreaga instalatie a macaralei hidraulice va fi verificata zilnic inainte de inceperea lucrului.

Art. 324. - Inaintea ridicarii unor sarcini, dupa o stationare mai indelungata sau dupa reparatie, se executa 5 - 6 miscari cu fiecare motor hidraulic pentru eliminarea aerului.

Art. 325. - Toate ventilele si supapele instalatiei hidraulice livrate de uzina sigilate trebuie intretinute intacte. In cazul deteriorarii sigiliilor, ventilele si supapele vor fi verificate, dupa care se va sigila numai de mecanicul autorizat. Se interzice functionarea macaralei cu sistemele de siguranta defecte si nesigilate.

Art. 326. - Operatiile de incarcare- descarcare cu macara hidraulica cu brat rotitor se vor efectua in conformitate cu prevederile prescriptiilor R 1- 87 colectia ISCIR si cu instructiunile prevazute in cartea tehnica a autovehiculului respectiv.

Art. 327. - Pentru prevenirea accidentarii conducatorilor auto in cazul manevrarii paletelor, containerelor etc., cand sarcinile se manipuleaza cu deschideri mici ale bratului instalatiei hidraulice de ridicat, comanda de ridicare sau coborare se va face de catre acesta, de la postul special amenajat de pe partea opusa instalatiei.

Art. 328. - Conducatorii auto vor evita, in timpul manevrarii macaralei hidraulice cu brat rotitor, lovirea sau ciocnirea paletelor, boxpaletelor si containerelor.

Art. 329. - In timpul transportului, conducatorii auto vor circula cu viteza corespunzatoare felului si categoriei autovehiculului, a marfii, precum si conditiilor de drum.

Art. 330. - La manipularea paletelor si containerelor in incinta bazelor de desfacere a buteliilor cu gaze lichefiate, se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru aceste activitati.

Art. 331. - Operatiile de incarcare- descarcare a containerelor pline sau goale in si din autovehicul se vor efectua de catre conducatorul auto si un legator de sarcini.

Art. 332. - Inainte de incarcarea containerelor pe platforma, conducatorul auto va avea grija ca:

a) greutatea containerului sa nu depaseasca capacitatea de incarcare a instalatiei de ridicat; in caz contrar, conducatorul auto- macaragiu nu va ridica sarcina respectiva;

b) lantul si carligele cu ajutorul carora se prinde containerul de carligul macaralei sa nu aiba zalele uzate, fisurate, desprinse din sudura;

c) dispozitivele de ancorare a containerelor pe platforma autovehiculului sa fie in buna stare de functionare.

Art. 333. - Inainte de incarcarea containerului pe platforma, legatorul de sarcini va verifica inelele de agatare, urmarind ca acestea sa nu fie distruse sau fisurate.

Art. 334. - Incarcarea containerelor de la sol sau rampa pe platforma autovehiculului se va executa in felul urmator:

a) autocamionul va fi tras cat mai aproape de rampa sau de punctul de incarcare a containerelor, astfel ca operatiile de incarcare sa se poata face fara solicitari si manevre speciale ale macaralei;

b) dupa fixarea autocamionului si controlul mecanismelor prevazute la punctul de mai sus, se va face rotirea bratului macaralei catre container;

c) legatorul de sarcini aflat pe rampa sau sol va verifica vizual carligul macaralei si va prinde carligele lantului de inelele containerului;

d) legatorul de sarcini va lega containerul ridicat pe talpice si se va deplasa in spatele acestuia la bara de dirijare;

e) conducatorul auto va da semnalul verbal legatorului de sarcini pentru inceperea operatiei de ridicare a containerului, care nu va depasi 20 cm de la rampa la sol;

f) legatorul de sarcini va roti containerul in pozitia favorabila incarcarii, va tine de container pentru ca acesta sa nu se balanseze, dupa care se va indeparta la o distanta de cel putin 5 m;

g) conducatorul auto va comanda ridicarea containerului, iar prin rotirea bratului macaralei, va aduce containerul deasupra platformei;

h) cAnd containerul se va gasi la inaltimea de maximum 20 cm deasupra platformei, legatorul de sarcini se va apropia de container si il va dirija spre punctul de asezare si ancorare;

i) dupa asezarea containerului pe platforma autocamionului, legatorul de sarcini se va urca pe platforma, folosind scara special montata, va ancora containerul folosind in acest scop dispozitivul existent pe platforma si va dezlega lantul sau cablul macaralei de container;

j) legatorul de sarcini va cobori de pe platforma autocamionului, pregatind pentru incarcare viitorul container, timp in care conducatorul auto va excuta operatia de rotire a bratului macaralei.

Art. 335. - Descarcarea containerelor la sol si pe rampa se va excuta in felul urmator:

a) autocamionul va fi oprit cat mai aproape de locul fixat pentru descarcare;

b) legatorul de sarcini va prinde carligele macaralei de inelele containerului, va dezlega containerul de dispozitivul de ancorare si va da semnalul de ridicare a containerului;

c) ridicarea containerului pe platforma se va face la o inaltime de maximum 20 cm, dupa care se va roti macaraua si se va aseza containerul pe rampa sau sol. La atingerea solului, legatorul de sarcina va desface carligele de prindere ale macaralei;

d) in timpul operatiilor de descarcare, pana la atingerea distantei de maxim 20 cm dintre container si sol sau rampa, legatorul de sarcini va sta la o distanta de minimum 5 m de autovehicul.

Art. 336. - Conducatorul auto va respecta prescriptiile R1- 87 colectia ISCIR precum si prevederile urmatoare:

a) se interzice deplasarea autocamionului cu sarcini in carligul macaralei sau cu bratul acesteia ridicat la verticala;

b) nu se vor executa manevre si manipulari de containere pana ce zona de lucru nu este eliberata de prezenta oricarei persoane.

c) manevrele se vor face lin pentru a nu produce socuri care pot duce la rasturnarea automacaralei

d) in timpul functionarii macaralei nu se va face nici un control sau ungere a mecanismelor macaralei sau la autovehicul;

e) conducatorul auto va supraveghea modul de prindere a sarcinii In cArligul macaralei;

f) la plecarea in cursa a autovehiculului incarcat, legatorul de sarcini va fi transportat in cabina autovehiculului;

g) nu este permis transportul de persoane pe platforma automacaralei sau Intre containere;

h) nu se vor executa manevre si manipulari de containere la rampele CFR, beneficiari etc., pana cand nu se va verifica daca bratul macaralei nu intra periculos in zona de influenta a liniilor electrice aeriene, sau daca atinge firme, copertine etc.;

i) in timpul operatiei de incarcare- descarcare este interzisa stationarea oricarei persoane in cabina autovehiculului.

Art. 337. - Legatorul de sarcini care lucreaza impreuna cu conducatorul auto la incarcarea- descarcarea containerelor cu macaraua hidraulica va fi numit prin decizie scrisa si instruit asupra obligatiilor ce- i revin de catre unitatea careia ii apartine.

5.11. Autocamioane dotate cu oblon ridicator

Art. 338. - Oblonul trebuie sa fie in buna stare si fara deformatii sau fisuri in elementele constructive, iar instalatia hidraulica de ridicat sa nu prezinte pierderi de ulei, garnituri deformate etc.

Art. 339. - In timpul manipularii oblonului este interzisa stationarea oricarei persoane pe oblon, sub oblon sau in spatele autovehiculului.

Art. 340. - La incarcare- descarcare se va avea in vedere ca sarcina sa fie amplasata in mijlocul oblonului.

Art. 341. - Este interzisa coborarea oblonului inainte ca acesta sa fie adus in pozitie orizontala.

Art. 342. - Pentru o mai usoara incarcare, in momentul cand oblonul a ajuns la sol, el se va inclina sub nivelul orizontalei cu circa 60 spre exteriorul caroseriei.

Art. 343. - Inainte de a se ridica sarcina, oblonul cu incarcatura se readuce in pozitie orizontala, dupa care va fi ridicat la nivelul platformei autovehiculului.

Art. 344. - Pentru descarcarea marfurilor de pe oblon, in caroserie acesta va fi inclinat usor inspre caroserie (cu circa 4- 50).

Art. 345. - Manevrarea obloanelor in timpul incarcarii- descarcarii se va face lent si fara socuri.

Art. 346. - Lucratorii incarcatori- descarcatori vor fi instruiti corespunzator naturii materialului necesar a fi manipulat si a dispozitivelor necesare pentru lucru.

5.12. Autobene si autobuncare pentru transportul furajelor

Art. 347. - La incarcarea si descarcarea autobenelor si autobuncarelor cu furaje pulverulente, conducatorii auto vor sta astfel incat, sa fie feriti de praful ce se produce.

5.12.1. Autobene

Art. 348. - Se interzice descarcarea prin basculare a autobenelor sub conductele de termoficare si sub liniile electrice aeriene.

Art. 349. - Dupa descarcarea prin basculare a benelor, se interzice conducatorilor auto sa se urce in bena inclinata pentru a o curata de resturile de furaje ramase. Curatarea se va face de la sol cu ajutorul unui carlig, in care timp bena va fi asigurata contra coborarii necomandate.

Art. 350. - In timpul transportului cu autobene a ingrasamintelor, ierbicidelor sau pesticidelor, lucratorii vor purta echipament de protectie corespunzator si se vor spala pe fata si pe maini dupa fiecare operatie de incarcare- descarcare.

5.12.2. Autobuncare

Art. 351. - Cand descarcarea se face de la inaltime, tubul de golire va fi manevrat lent si va fi ferit de socuri. Se interzice intrarea acestuia in zona de influenta a liniilor electrice aeriene.

Art. 352. - Inainte de cuplarea snecului de golire, autovehiculul va fi asigurat cu frana de ajutor si, dupa caz, si cu pene la roti.

Art. 353. - La descarcare, este interzis sa se actioneze cu mana sau cu leviere pentru indepartarea furajelor lipite de peretii interiori ai buncarului. Aceasta se va efectua numai prin lovire din exterior cu un obiect elastic (ciocan de cauciuc).

Art. 354. - Este interzisa desfundarea snecului de golire in timpul functionarii acestuia. Orice remediere se va efectua numai dupa oprirea motorului.

Art. 355. - In timpul deplasarii autobuncarului, tubul de golire va fi fixat si asigurat impotriva balansarii sau scurgerii de material.

5.13. Autoperii colectoare

Art. 356. - Conducatorul utilajului este obligat sa verifice indeplinirea conditiilor tehnice de asigurare a bunei functionari a autovehiculului pe drumurile publice. In plus, va verifica dispozitivele pentru stropit si maturat, sistemul de ridicare- coborare a benzii sau a buncarului si dispozitivul de siguranta a buncarului. Se interzice iesirea din unitate a utilajului care prezinta defectiuni la una din aceste instalatii sau dispozitive.

Art. 357. - Este interzis sa se foloseasca alt personal pentru manevrarea utilajului, in afara celui instruit in acest scop de catre persoane cu atributii in domeniul instruirii.

Art. 358. - In timpul lucrului, conducatorul utilajului va ocupa scaunul din cabina de unde poate comanda executarea operatiunilor necesare.

Art. 359. - In timpul functionarii utilajului, se interzice urcarea pe bena sau buncar.

Art. 360. - Se interzice intrarea oricarei persoane, cu exceptia conducatorului, in raza de actiune a utilajului.

Art. 361. - Conducatorul utilajului va manevra autovehiculul la rampa de descarcare sau la punctele de colectare a reziduurilor numai dupa ce s- a asigurat ca in zona respectiva nu sunt persoane.

Art. 362. - Deschiderea capacului si ridicarea buncarului se vor efectua de catre conducatorul utilajului numai dupa ce s- a asigurat ca aceste operatii nu sunt generatoare de accidente.

Art. 363. - Plecarea autovehiculului de la locul de descarcare se va face numai dupa ce buncarul este in pozitie normala, iar capacul este Inchis.

Art. 364. - Efectuarea lucrarilor sub buncarul ridicat se face numai dupa asigurarea cu dispozitivul de siguranta.

Art. 365. - Orice interventie la perii se va efectua numai dupa oprirea functionarii acestora.

Art. 366. - Interventia de deblocare a periilor sau a buncarului se va efectua numai dupa oprirea functionarii dispozitivului respectiv.

5.14. Autoincarcatoare de zapada

Art. 367. - Manevrarea autoincarcatorului se va face cu atentie numai de personal instruit in acest scop de catre persoane cu atributii in domeniul instruirii.

Art. 368. - Se interzice lucrul sub banda de cauciuc (la incarcatoarele cu banda).

Art. 369. - In cazul blocarii sistemului de incarcare (lant Galle, palete de incarcare sau freza), interventia de deblocare se va efectua numai dupa oprirea functionarii acestuia.

5.14.1. Autoincarcator

Art. 370. - Pentru deplasarea utilajului in conditii de siguranta, conducatorul utilajului este obligat sa controleze inaltimea de ridicare a dispozitivului haveza, precum si pozitia de repaus (coborare) a jgheabului benzii rulante.

Art. 371. - Se interzice prezenta lucratorilor pe autovehicul in timpul deplasarii acestuia.

Art. 372. - Autovehiculul va fi prevazut cu fanioane pentru semnalizarea gabaritului depasit.

Art. 373. - Inaintea inceperii lucrului:

a) se va cobori dispozitivul tip haveza la inaltimea de lucru;

b) se va ridica jgheabul benzii rulante la inaltimea de incarcare;

c) se va indeparta la minimum 2 m orice persoana din fata utilajului.

Art. 374. - In timpul lucrului se va supraveghea deplasarea, astfel incat utilajul sa nu se loveasca de bordura trotuarului.

5.14.2. Aruncator de zapada

Art. 375. - In timpul deplasarii, conducatorul utilajului este obligat:

a) sa coboare cosul de aruncare si sa- l asigure cu stiftul de siguranta;

b) sa ridice freza la inaltimea de deplasare.

Art. 376. - In timpul deplasarii utilajului lucratorul care manevreaza freza va sta in cabina conducatorului auto si nu pe scaunul sau de lucru.

Art. 377. - Inainte de a incepe lucrul, conducatorul auto este obligat:

a) sa coboare freza la inaltimea de lucru;

b) sa ridice cosul in pozitia de aruncare, fixandu- l cu suruburi;

c) sa supravegheze urcarea lucratorului care va manevra freza pana la asezarea lui pe scaunul frezei.

Art. 378. - In timpul lucrului seful formatiei de lucru sau, in lipsa acestuia, conducatorul auto este obligat sa supravegheze permanent ca nici o persoana sa nu se apropie la o distanta mai mica de 2 m de freza, in timpul functionarii acesteia.

Art. 379. - In timpul lucrului, cand freza este in functiune, lucratorul care manevreaza freza este obligat:

a) sa se tina cu mainile de cercul de ghidare al cosului de aruncare, iar picioarele sa le sprijine de suportul de jos al cosului;

b) sa nu- si paraseasca scaunul de lucru.

Art. 380. - Este interzis ca, in timpul lucrului, lucratorul ce deserveste freza sa urce sau sa coboare de pe scaun in timp ce tractorul este in miscare.

Art. 381. - Dupa terminarea lucrului freza se decupleaza.

Art. 382. - Verificarea frezei se face in perioada de repaus si numai de catre conducatorul auto sau de catre o persoana numita special in acest scop.

5.15. Imprastietor de sare

Art. 383. - Conducatorul auto fiind singurul executant al procesului tehnologic, este obligat sa verifice daca in apropierea acestui utilaj nu sunt persoane care ar putea fi accidentate.

Art. 384. - Inainte de inceperea lucrului, conducatorul auto va verifica buna functionare a organelor in miscare ale imprastietorului.

Art. 385. - La decuplarea imprastietorului, atat inainte cat si dupa umplerea benei cu sare, este obligatoriu ca roata basculanta sa fie bine fixata cu bolt.

Art. 386. - In timpul mersului roata pivotata din fata va fi in mod obligatoriu ridicata si prinsa in clema elastica de pe sasiu.

Art. 387. - Se va verifica daca discul rotitor care imprastie sarea este bine prins cu boltul lui si asigurat cu splintul sau.

Art. 388. - La deplasarile la si de la punctul de lucru in scopul umplerii benei, se vor decupla dispozitivele de lucru mentionate anterior.

Art. 389. - Conducatorul procesului tehnologic va sta in cabina in timpul lucrului.

Art. 390. - Viteza de deplasare In timpul actiunii de imprastiat sare este de 12,5 km/h.

Art. 391. - La aparitia unor defectiuni la imprastietor, conducatorul auto este obligat sa- l opreasca si nu va relua lucrul decat dupa inlaturarea tuturor defectiunilor.

Art. 392. - Conducatorul auto va verifica daca sarea utilizata nu contine pietre. Se interzice folosirea sarii care contine pietre.

5.16. Autogunoiere

Art. 393. - Lucratorii vor calatori in cabina, in locul special amenajat in acest scop. Se interzice transportul acestora in sistemul de compactare sau pe scarile cabinei, chiar daca autogunoiera se deplaseaza de la un punct de incarcare la altul pentru colectarea gunoiului. Se interzice urcarea si coborarea lucratorilor pe si de pe autogunoiere in timpul mersului.

Art. 394. - Conducatorul auto va manevra autogunoiera la rampa de descarcare numai dupa ce s- a asigurat ca lucratorii pentru incarcare si descarcare nu se gasesc in zona respectiva.

Art. 395. - Inainte de descarcarea gunoiului din gunoiera cu capac rabatabil manual se va asigura capacul din spate cu o bara metalica fixata in asa fel incat sa nu permita inchiderea accidentala prin cadere.

Art. 396. - La intrarea in autobaza, autogunoiera trebuie sa fie spalata; la intrarea in atelier, trebuie sa fie si dezinfectata.

5.17. Autocuratitor pentru curatirea mecanizata a canalelor colectoare

Art. 397. - Cu autocuratitorul vor lucra numai muncitorii pregatiti si instruiti in acest scop.

Art. 398. - Intreaga instalatie de apa de inalta presiune se va revizui la inceputul fiecarei zile de lucru si nu va fi utilizata masina in cazul cand sunt scapari care ar putea sa duca la eruptii bruste si la accidentarea persoanelor din apropiere.

Art. 399. - In cazul cand nu se reuseste introducerea furtunului pe canal de la suprafata si se impune intrarea in camin, este interzisa introducerea apei sub presiune pe furtun inainte de iesirea la suprafata a lucratorului.

Art. 400. - Se interzice intrarea muncitorilor in canalul colector pana nu se verifica si calitatea aerului din acesta de catre seful formatiei de lucru prin introducerea unui animal mic sau pasare in canalul respectiv si observarea comportamentului acestora timp de 15 minute.

Art. 401. - Sunt interzise aplecarea peste camin, privirea in camin sau intrarea in camin pentru observarea jetului de apa.

Art. 402. - Introducerea furtunului pe canal dintr- un camin plin se va face numai cu ajutorul unui carlig de lungime corespunzatoare, pentru a se evita incolacirea furtunului in camin sau iruperea sa la suprafata cu presiune.

Art. 403. - In cazul curatirii canalelor pe strazi in panta, se va asigura autovehiculul cu pene la roti contra pornirii accidentale.

Art. 404. - Tragerea furtunului cu presiune se va face numai cu ajutorul spraiturilor.

Art. 405. - Esapamentul masinii trebuie sa fie indreptat in fata sau in sus.

6. Circulatia autovehiculelor

6.1. Circulatia autovehiculelor in incinta unitatilor

Art. 406. - Circulatia autovehiculelor in incinta unitatilor trebuie sa se efectueze in conformitate cu "Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul intern".

6.2. Circulatia autovehiculelor pe drumurile publice

Art. 407. - La plecarea in cursa, conducatorul auto are urmatoarele obligatii:

a) inainte de plecarea in cursa, sa verifice starea tehnica a autovehiculului;

b) pornirea motorului sa o faca fie cu ajutorul electromotorului de pornire, fie cu manivela, fie cu mijloace auxiliare de pornire (instalatia electrica pentru pornirea motoarelor pe timp friguros, roboti de pornire);

c) sa nu foloseasca focul deschis la pornirea motoarelor diesel;

d) sa respecte urmatoarele reguli de pornire a motorului cu manivela:

1. se va verifica daca maneta pentru schimbarea vitezelor se afla la punctul mort;.

2.se va verifica daca frana de ajutor este cuplata;.

3.se va verifica daca manerul manivelei este prevazut cu manson metalic neted, care sa se invarteasca liber;.

4.se va introduce manivela in racul arborelui cotit, astfel incat sa nu scape in timpul rotirii;.

5.se va apuca manivela in asa fel incat toate cele cinci degete sa fie numai pe o parte a ei;.

6.cel care invarteste manivela se va sprijini bine pe sol cu ambele picioare;.

7.la inceput se va invarti manivela usor, in sensul acelor de ceasornic de jos in sus si de la dreapta spre stanga; este interzis sa se faca o rotatie completa cu manivela sau sa se manuiasca manivela de sus in jos prin apasare cu greutatea corpului;.

8.pe teren alunecos, se va asigura stabilitatea picioarelor prin asezarea unui strat de nisip sau alt material antiderapant;.

9.in cazul cand avansul la aprindere este marit acesta se va reduce;.

10.cand autovehiculele se afla pe rampa de revizie, conducatorii auto vor utiliza podete mobile pentru evitarea caderii in canal;.

11.sa porneasca si sa manevreze autovehiculul numai dupa ce va constata ca nu se gasesc persoane sub masina si in imediata ei apropiere.

Art. 408. - Se interzice manevrarea autovehiculului in spatii lipsite de vizibilitate. In aceste cazuri, precum si in spatii inguste sau aglomerate, manevrarea va fi dirijata de o persoana de la sol.

Art. 409. - In timpul manevrarii autovehiculului se interzice urcarea sau coborarea conducatorului auto sau a altor persoane In sau din autovehicule.

Art. 410. - In timpul efectuarii cursei conducatorii auto au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte viteza de circulatie stabilita prin "Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice" si sa o adapteze la conditiile create de starea drumurilor pe care circula;

b) sa respecte itinerariul si mersul programat al cursei stabilite;

c) sa opreasca autovehiculul in parcurs dupa minim 250 km si sa verifice starea pneurilor, directia, buloanele de fixare a jantelor s.a. De asemenea, sa opreasca autovehiculul in cazul aparitiei unor zgomote anormale si ori de cate ori considera ca este necesar sa se efectueze controlul tehnic in parcurs;

d) sa verifice in mers eficacitatea sistemului de franare, luand toate masurile necesare pentru a nu provoca evenimente rutiere;

e) sa coboare pantele cu motorul in functiune si angrenat in trepte de viteze corespunzatoare.

Art. 411. - Dupa trecerea autovehiculului prin vaduri sau dupa spalarea lui (cand franele nu mai functioneaza normal), conducatorul auto va verifica functionarea franelor mergand pe o anumita distanta cu viteza redusa, actionand usor franele pana cand acestea se incalzeasca si apa se evapora.

Art. 412. - In cazul cand la una din rotile duble ale autovehiculului se produce o pana de cauciuc, aceasta va fi remediata sau se va inlocui cu roata de rezerva. Este interzisa continuarea drumului cu anvelopa dezumflata sau explodata.

Art. 413. - Este interzisa circulatia autovehiculelor cu pietre prinse intre rotile duble.

Art. 414. - Daca autovehiculul patineaza, pentru a se mari aderenta cauciucurilor fata de sol, se admite sa se puna sub roti:

a) nisip, pietris etc. (in cazul unei zapezi batatorite);

b) scanduri (in cazul unui teren mocirlos sau cu zapada afanata);

c) piatra sparta, vreascuri (in cazul unui teren alunecos, dar tare).

6.3. Circulatia pe timp nefavorabil

Art. 415. - Pe timp de ceata, autovehiculele vor circula cu viteza redusa pana la limita evitarii oricarui pericol. De asemenea, pe timp de ceata, in mers si in stationare, autovehiculele de orice fel vor fi iluminate si in timpul zilei, iar conducatorii acestora sunt obligati sa dea semnale sonore si sa raspunda prin aceleasi semnale la avertizarile altor autovehicule ce se apropie.

Art. 416. - Regulile de circulatie stabilite pentru timp de ceata sunt obligatorii si in caz de ploaie torentiala, de ninsoare abundenta, de viscol sau in alte conditii atmosferice care determina reducerea vizibilitatii.

Art. 417. - Cand se circula pe un drum acoperit cu zapada, conducatorii autovehiculelor sunt obligati ca, la intalnirea cu autovehicule ce vin din sens opus, sa reduca viteza pana la limita evitarii oricarui pericol.

Art. 418. - In apropierea autovehiculelor destinate deszapezirii drumurilor, conducatorii auto care vin din directia opusa sunt obligati sa opreasca pe partea dreapta, pentru a se face loc acestora.

6.4. Circulatia autoturismelor

Art. 419. - In timpul circulatiei pe drumurile publice, conducatorii auto de pe autoturisme au aceleasi obligatii ca si conducatorii auto de pe celelalte mijloace de transportat, si indeosebi:

a) sa verifice, inainte de a pleca in cursa, daca usile sunt bine inchise si asigurate;

b) sa foloseasca centura de siguranta si sa atentioneze si persoana care calatoreste in fata, pe locul din dreapta, sa utilizeze centura de siguranta, in afara localitatilor;

c) sa asigure coborarea persoanelor din autoturism fara pericol de accidentare (de regula, pe usa din dreapta);

d) sa se asigure la coborarea pe partea stanga, atat la deschiderea usilor cat si la coborarea din autoturism, dupa care sa circule pe carosabil spre partea din spate a acestuia;

e) sa se asigure la urcarea in autoturism, venind numai din fata acestuia si pe partea stanga.

6.5. Circulatia autobuzelor

Art. 420. - Conducatorii auto de pe autobuze ale caror usi sunt actionate pneumatic vor actiona deschiderea acestora numai dupa oprirea autovehiculelor in statiile de pe traseu, autogari etc. si le vor inchide inainte de plecare.

Art. 421. - Le este interzis conducatorilor auto sa plece in cursa cu sistemul de inchidere- deschidere a usilor defect.

Art. 422. - La parcare sau cand conducatorul auto paraseste autobuzul (ale carui usi sunt actionate pneumatic), cilindrii pneumatici ai usilor vor fi scosi din circuit prin actionarea manetei robinetului de aerisire in pozitia de "cuplat". In aceasta pozitie, usile vor fi actionate manual si asigurate din exterior, cu cheia.

Art. 423. - Conducatorii auto sunt obligati - daca, pe parcurs, la autovehicul s- a produs un incendiu - ca la inapoierea din cursa, sa informeze in scris conducerea unitatii despre incendiul produs la autovehiculul sau, solicitand inlocuirea stingatoarelor descarcate si repararea autovehiculului.

6.6. Circulatia autovehiculelor cu gabarite si tonaje depasite

Art. 424. - Autovehiculele care, prin constructie sau prin incarcatura transportata, depasesc tonajul si gabaritele prevazute de lege, vor circula conform prevederilor articolelor: 269, 270, 271, 272, 273, 274.

Art. 425. - Conducatorii auto de pe mijloacele de transport cu gabarite si tonaje depasite sunt obligati:

a) sa nu puna in pericol siguranta celorlalte persoane sau vehicule care circula pe acelasi traseu;

b) sa nu stationeze pe partea carosabila a drumurilor;

c) sa respecte traseul stabilit in autorizatia organului de administrare a drumului;

d) pe timp de ceata si in alte situatii cand vizibilitatea este redusa, sa scoata in afara partii carosabile autovehiculele respective.

Art. 426. - Pentru transportul interjudetean cu autovehicule ale caror gabarite sau incarcaturi depasesc in latime 3,5 m, unitatea care efectueaza transportul va anunta, in prealabil, politia judetului de la locul de plecare.

6. 7 Remorcarea autovehiculelor

Art. 427. - Remorcarea autovehiculelor ramase in pana se va face in conformitate cu prevederile Regulamentului privind circulatia pe drumurile publice.

Art. 428. - Remorcile vor fi tractate in urmatoarele conditii:

a) remorca va fi prevazuta cu sistem de franare, iar in spate cu aceeasi instalatie de semnalizare si de iluminat ca si autovehiculul tragator;

b) nu se admite remorcarea simultana a mai mult de doua remorci.

6. 8 Rodajul in parcurs

Art. 429. - Rodajul autovehiculelor in parcurs se va efectua numai pe traseele stabilite si mentionate in foaia de parcurs.

6. 9 Transportul autovehiculelor cu bacul

Art. 430. - Operatiile de imbarcare- debarcare ale autovehiculelor pe bac se vor efectua sub directa supraveghere si numai la comanda organelor de deservire a bacului.

Art. 431. - Este interzisa manevrarea autovehiculelor pe bac daca acesta nu este legat de pontoanele de acostare.

Art. 432. - Viteza de circulatie pe pasarelele de urcare- coborare va fi redusa pana la limita evitarii oricarui pericol.

Art. 433. - Este interzis sa se efectueze repararea sau alimentarea autovehiculelor, precum si reglarea motoarelor acestora pe bac, in timpul marsului.

Art. 434. - Autovehiculele vor fi asigurate cu frAna de mana si cuplate intr- o treapta de viteza inferioara.

Art. 435. - Este interzis conducatorilor auto sau pasagerilor sa stea in cabinele autovehiculelor sau saloanele autobuzelor, in timpul marsului cu bacul.

6.10 Obligatiile organelor de control auto.

Art. 436. - Organele de control auto vor respecta urmatoarele prevederi:

a) pentru oprirea autovehiculelor pe drumurile publice se vor aseza astfel incat sa evite accidentarea lor de catre mijloacele de transport aflate in circulatie, respectand prevederile din Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice;

b) pe timp de ceata, ploaie abundenta, pe portiuni de drum iluminate insuficient sau cu circulatie intensa, vor alege locul cel mai ferit pentru a nu fi accidentati de alte autovehicule. Traversarea strazii sau a soselei se va face cu deosebita atentie;

c) in situatia cand in statie exista posibilitatea opririi mai multor autovehicule care circula in acelasi sens, nu vor trece printre acestea decat dupa oprirea ultimului autovehicul care intra in statie.

Art. 437. - Organele de control nu vor obliga pe conducatorii auto sa opreasca in rampe, pante sau in alte locuri unde autovehiculele oprite ar periclita siguranta circulatiei.

Art. 438. - Organele de control se vor urca si vor cobori intotdeauna cu atentie in si din autovehicule, indeosebi in caz de ninsoare inghet sau polei. Se interzice sa se urce sau sa se coboare in si din autovehicule in timpul cat acesta se afla in mers sau sa calatoreasca agatati pe scarile mijloacelor de transport.

Art. 439. - Odata cu verificarea documentelor de transport, organele de control vor verifica In mod obligatoriu:

a) starea de oboseala a conducatorilor auto, tinuta acestora si daca se afla sub influenta bauturilor alcoolice;

b) daca conducatorii auto respectivi respecta mersul si traseul programat al cursei;

c) starea tehnica a autovehiculelor si indeosebi: directia, sistemul de franare, semnalizare;

d) talonul PSI (urmarindu- se efectuarea verificarii periodice a stingatoarelor);

e) dotarea autovehiculului cu materiale de inventar prevazute de normele de protectie a muncii si starea acestora (verificarea se va face prin sondaj);

f) starea oglinzilor retrovizoare;

g) starea de functionare a dispozitivelor de inchidere si deschidere a usilor la autobuze;

h) dotarea si amenajarea in conformitate cu prevederile normelor specifice de protectie a muncii, a autocamioanele cu care se transporta muncitorii;

i) dotarea si amenajarea, potrivit reglementarilor in vigoare, a autovehiculelor agabaritice sau care transporta materiale inflamabile explozive sau materiale periculoase, cu regim special de transport.

Art. 440. - In cazurile in care constata abateri sau defectiuni care contravin reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice sau normelor de protectie a muncii, organele de control sunt obligate sa ia masuri corespunzatoare, astfel incat pericolul de accident sa fie inlaturat.

Art. 441. - Organele de control sunt obligate sa dea concursul conducatorilor auto ale caror autovehicule au ramas defecte pe drumurile publice si sa ajute pe conducatorii auto la stingerea eventualelor incendii produse la autovehicule.

7. Prescriptii de proiectare

7.1. Autovehicule

Art. 442. - La proiectarea autovehiculelor se vor respecta conditiile tehnice pentru admiterea in circulatie prevazute in Conditiile tehnice pentru vehicule rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania nr. 158 / 17.04.1994 MT si 380 / 18.04.1994 alin. 1.

Art. 443. - Unitatile de cercetare si proiectare sunt obligate ca, la cercetarea si proiectarea mijloacelor de transport, sa tina seama de cerintele de securitate a muncii astfel incat la exploatarea acestora sa nu existe pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala.

Art. 444. - Toate autovehiculele se vor livra de catre unitatile constructoare cu instructiuni privind deservirea lor corecta si in conditii de securitate.

Art. 445. - Autovehiculele vor fi de constructie robusta, care sa reziste conditiilor de exploatare, si se vor utiliza numai pentru executarea operatiunilor pentru care au fost destinate. La probele mecanice si tehnologice trebuie remediate toate deficientele care eventual vor aparea, asigurandu- se exploatarea mijloacelor de transport in conditii de securitate.

Art. 446. - Autovehiculele se vor proiecta si incerca in conformitate cu standardele prezentate in anexa 2.

Art. 447. - Elementele de comanda ale mijloacelor de transport auto trebuie sa fie prevazute cu inscriptii sau semne sugestive, clare, care sa indice felul comenzilor. Pe cat posibil, sensul de miscare al elementelor de comanda manuala va corespunde cu sensul miscarii comandate.

Art. 448. - Constructia si forma mijloacelor de transport auto trebuie sa fie astfel concepute incat in timpul transportului, sa nu existe posibilitatea caderii materialelor.

Art. 449. - Autovehiculele trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de inchidere sau blocare a sistemelor de comanda pentru ca in absenta conducatorilor lor, acestea sa nu poata fi pornite si manevrate de catre alte persoane sau sa porneasca necomandate.

Art. 450. - Mijloacele de transport auto trebuie Inzestrate cu dispozitive de franare si semnalizare acustica si optica. Pentru lucrul pe timp de noapte, mijloacele de transport auto vor fi prevazute cu un sistem de iluminat. Pentru mersul inapoi se va instala un dispozitiv de avertizare sonora.

Art. 451. - Dispozitivele pentru cuplarea remorcii autovehiculelor trebuie sa fie astfel concepute si realizate incat sa nu se poata desface necomandat.

Art. 452. - Autocamioanele si tractoarele cu remorci vor satisface urmatoarele conditii:

a) cuplarea dintre autocamioane sau tractoare si remorca va fi realizata cu ajutorul unei cuple speciale, care sa asigure siguranta remorcii, amortizarea socurilor;

b) remorcile vor fi prevazute cu frane, iar in spate cu sisteme de semnalizare optica;

c) remorcile vor fi dotate cu lanturi pentru legarea lor suplimentara de autovehiculul tragator.

Art. 453. - In cazul in care caroseria mijlocului de transport auto are bena basculanta, aceasta va fi prevazuta cu mijloace de fixare, astfel incat sa nu fie posibila bascularea necomandata. Actionarea acestor dispozitive se va face din partea opusa directiei de basculare sau din cabina vehiculului.

Art. 454. - Autobasculantele cu oblon pe spate vor fi prevazute cu dispozitive care sa asigure inchiderea etansa a acestor obloane si sa nu permita deschiderea necomandata a lor.

Art. 455. - Remorcile si semiremorcile cu masa maxima mai mare de 750 kg trebuie prevazute cu:

a) instalatie de franare actionata din cabina autovehiculului tragator;

b) un dispozitiv care sa permita franarea (imobilizarea) rotilor cand remorcile sau semiremorcile sunt decuplate de autovehiculul tragator.

Art. 456. - Autovehiculele pentru ajutor tehnic vor fi prevazute cu surse de iluminat la tensiuni scazute (12- 24 V). De asemenea vor fi dotate cu instalatiile si utilajele necesare ajutorului tehnic precum si cu instalatie pentru legare la pamant.

Art. 457. - Pentru urcarea si coborarea personalului, autovehiculul pentru ajutor tehnic va fi prevazut cu scara mobila sau fixa si cu maner sau bara pentru prindere.

Art. 458. - Autovehiculele destinate transportului de materiale sau produse periculoase explozive vor indeplini conditiile prevazute in "Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice".

Art. 459. - Substantele periculoase cu regim special de transport (acid cianhidric, acrilonitril, amoniac, benzen, clor, clorura de etil, etilena, oxid de etilena, fosgen, hidrogen, acetilena, oxigen etc.) trebuie transportate numai cu mijloace de transport speciale. Conditiile tehnice, amenajarea si dotarea mijloacelor auto sunt prezentate in:

- Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice;

- Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice);

- Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, stocarea si transportul oxigenului si azotului;

- Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice;

- Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si utilizarea hidrogenului;

- Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei.

7.2. Spatiul de parcare si garare al autovehiculului

Art. 460. - Terenul pe care se vor amplasa unitatile si formatiile de transporturi auto trebuie sa aiba forma plata, sa nu fie inundabil, sa asigure suprafata necesara pentru parcarea autovehiculelor si pentru constructiile aferente, sa nu fie traversat de linii electrice aeriene la tensiune de 380 V sau mai mare. Liniile electrice vor fi pozate in afara zonelor de lucru respectAndu- se prevederile In vigoare.

Art. 461. - Spatiul rezervat parcarii se va stabili tinandu- se seama de suprafata proiectata pe sol a autovehiculelor ce se parcheaza, de distantele de siguranta dintre autovehicule si de drumurile de circulatie necesare, care vor asigura posibilitatea evacuarii rapide a autovehiculelor in caz de necesitate (incendii etc.).

Art. 462. - Spatiul de parcare va fi iluminat, marcat si placardat, in functie de conditiile existente, iar terenul va avea o panta de scurgere a apelor pluviale de minimum 1 %.

Sursele de apa vor fi marcate cu indicatoare corespunzatoare, iar caile de acces spre acestea vor fi mentinute libere.

Marcarea locurilor de parcare se va face In conformitate cu prevederile legale In vigoare.

Art. 463. - Cand parcarea se face sub cerul liber, distanta intre autovehicule sau dintre acestea si constructiile existente va fi astfel stabilita incat sa poata fi asigurate atat securitatea autovehiculelor cat si a constructiilor.

Art. 464. - La gararea in hale sau spatii amenajate in acest sens, intre autovehicule, precum si intre acestea si peretii laterali, se vor stabili astfel de distante incat sa se asigure securitatea lucratorilor, a autovehiculelor, utilajelor, instalatiilor.

Art. 466. - Pentru Inlesnirea parcarii autovehiculelor, unitatile, subunitatile si formatiile de transporturi auto vor instala borduri de 0,2 m inaltime pe langa constructii, conform tipului de autovehicule, astfel ca la parcare sa se poata respecta distantele regulamentare evitandu- se acostarea acestora sau lovirea lor de pereti.

Anexa 1

Norme conexe normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere

Normele specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere vor fi completate cu alte norme, dupa cum urmeaza:

1. Norme Generale de Protectie a Muncii;

2. Normativ cadru de acordare a echipamentului individual de protectie;

3. Norme ce reglementeaza lucrul cu foc deschis si norme PSI in general;

4. NSSM pentru activitatea de producere a aerului comprimat;

5. NSSM la fabricarea, transportul si depozitarea oxigenului si azotului;

6. NSSM pentru fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei;

7. NSSM pentru sudarea si taierea metalelor;

8. NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor;

9. NSSM pentru transport intern;

10. NSSM pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv produse petrochimice);

11. NSSM pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice;

12. NSSM pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice;

13. NSSM pentru fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului;

14. Prescriptii pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune C4 90. Colectia ISCIR;

15. Prescriptii pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientilor butelie sub presiune pentru gaze comprimate lichefiate sau dizolvate sub presiune C5 84. Colectia ISCIR.

16. Prescriptii pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea instalatiilor de ridicat R 1 - 87. Colectia ISCIR.

17. Conditii tehnice pentru vehicole rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania. Nr. 158 - 17.04.1994 MT si nr. 388 - 18.04.1994MI

18. Legea pentru aderarea Romaniei la Acordul European referitor la transportul rutier international de marfuri periculoase incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957 si modificarile ulterioare

19. NSSM pentru transportul, depozitarea si folosirea substantelor explozive.

20. Hotarare de modificare si completare a Regulamentului pentru aplicarea Decretului 328 - 1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector: HG 778 - 2.10.1995.

21. Ordin al Ministrului Transporturilor privind eliberarea certificatelor de atestare profesionala pentru soferii care efectueaza transporturi de produse periculoase in conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR)

22. Ordin al Ministrului Transporturilor privind aprobarea instructiunilor de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 1521 - 1995 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Regulamentul pentru Aplicarea Decretului 328 - 1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea contraventiilor in acest sector, aprobat prin HCM nr. 772 - 1966.

23. Ordin pentru aprobarea RMTR - 3 privind omologarea in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului de marfuri periculoase.

Pana la aparitia noilor norme raman valabile actualele norme departamentale existente In domeniu.

Anexa 2

Lista standardelor conexe

1. STAS 6926/16- 79 - Autovehicule. Nivel de zgomot si metode de incercare. Masurarea zgomotului la interiorul autovehiculuelor.

2. STAS 6689/1- 81 - Vehicule rutiere. Tipuri. Terminologie.

3. STAS 12613- 88 - Vehicule rutiere. Dimensiunile postului de conducere si amplasarea organelor de comanda la autoturisme si vehicule utilitare. Conditii ergonomice.

4. STAS 6926/17- 85 - Vehicule rutiere. Asigurarea protectiei ocupantilor din cabinele vehiculelor utilitare. Metode de incercare.

5. STAS 13078- 92 - Vehicule rutiere. Placi de inmatriculare cu fond reflectorizant pentru autovehicule si remorci.

6. SR ISO 3779:1996 - Vehicule rutiere. Numar de identificare a vehiculelor (VIN). Continut si structura.

7. STAS 9371- 83 - Vehicule rutiere. Recipiente pentru transportat ciment. Conditii tehnice generale de calitate.

8. STAS 9372- 84 - Vehicule rutiere. Cisterne auto pentru transportat lapte. Conditii tehnice generale de calitate.

9. STAS 297/2- 90 - Culori si indicatoare de securitate. Reprezentare.

Anexa 3

Ghid de terminologie de securitate a muncii

Notiuni de baza

1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate ori deces.

2. Boala profesionala: afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni cauzate de factori nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul muncii.

3. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina singur sau in asociere cu un protector riscul de accidentare.

4. Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

5. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

6. Echipament tehnic: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii.

7. Factori de risc: factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca, si care conduc la o disfunctie a sistemului, pot provoca accidente de munca sau boli profesionale. Factorii de risc sunt cauze potentiale ale accidentelor si bolilor profesionale.

8. Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si care are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

9. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati: elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci cand normele generale de protectie a muncii si normele specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau voluntara, atunci cand patronul considera necesar pentru imbunatatirea securitatii muncii detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

10. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii.

11. Mijloace individuale de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

12. Noxa (sinonim - factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

13. Prevenire: ansamblul proceselor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

14. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr- o situatie periculoasa.

15. Risc profesional: risc in procesul de munca.

16. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

17. Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului tehnic in care o persoana este expusa riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala.

Bibliografie

1. Norme de protectia muncii in activitatea de transporturi si reparatii auto, 1982, ed.de MTTC. Centrala de transporturi auto;

2. Norme unice de protectie si igiena a muncii in cooperatia mestesugareasca, partea I, vol.II - Prestari servicii industriale, 1985, ed. de Uniunea Generala a cooperativelor mestesugaresti;

3. Norme de protectia muncii specifice activitatii de constructii montaj, pentru transporturi feroviare, rutiere si navale, 1982, ed.de MTTC - Centrala de constructii CF;

4. Norme specifice de protectia muncii in exploatari si transporturi forestiere, 1983, ed. de MEFMC - Centrala de exploatare a lemnului;

5. Norme de protectia muncii specifice activitatilor comune tuturor intreprinderilor din industria usoara, 1974, ed. de MID;

6. Norme de protectia muncii pentru industria de utilaj greu, constructii de masini si electrotehnica, vol.III, 1987, ed. de MIUG, MICM, MIEt.;

7. Norme departamentale de protectia muncii la constructia conductelor pentru transportat titei, produse petroliere, gaze si apa, 1969, ed. de Ministerul Petrolului;

8. Norme de protectia muncii la incarcarea, descarcarea, transportul, manipularea si depozitarea materialelor, 1986, ed. de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare;

9. Norme de protectia muncii in activitatea de constructii- montaj 1986, ed. de MCInd;

10. Norme de protectia muncii la exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor, masinilor si instalatiilor folosite pentru executarea lucrarilor de imbunatatiri funciare, 1985, ed. MAIA;

11. Norme de protectia muncii pentru activitatea portuara, 1982, ed. de MTTC - Departamentul Transporturi Navale;

12. Norme unice de igiena si protectia muncii in cooperatia mestesugareasca - Materiale de constructii si constructii montaj, vol. VIII, 1984, ed. de Uniunea Generala a Cooperativelor Mestesugaresti;

13. Norme generale de Protectia Muncii, 1992;

14. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune C 4/90 - Colectia ISCIR;

15. Normativ cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie;

16. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea instalatiilor de ridicat R 1 27 - Colectia ISCIR;

17. Repararea si intretinerea autovehiculelor 1992, INRS;

18. Legarea incarcaturilor pe autovehicule INRS 1992;

19. Norme PSI;

20. Decret 328/1966 republicat privind circulatia pe drumurile publice;

21. Regulament pentru aplicarea Decretului nr. 328/66 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contravenientilor in acest sector cu modificarile ulterioare.