0723598256

NSSM 20
Norme de securitate a muncii pentru alimentari cu apa
a localitatilor si pentru nevoi tehnologice (captare, transport si distributie)

Preambul

Sistemul national de norme privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca este compus din:

- Norme generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de securitate si medicina a muncii general valabile pentru orice activitate;

- Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii valabile pentru anumite activitati sau grupe de activitati caracterizate prin riscuri similare.

Prevederile acestor norme se aplica cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a activitatilor reglementate

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, cuprinzand prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea diferitelor activitati in conditii de securitate. Respectarea acestor prevederi nu absolva persoanele juridice sau fizice de raspunderea ce le revine pentru asigurarea oricaror altor masuri, corespunzatoare conditiilor concrete in care se desfasoara activitatile respective, prin instructiuni proprii

Intrucat, sistemul national al normelor specifice este structurat pe activitati, persoanele juridice sau fizice vor selectiona si aplica cumulativ normele specifice corespunzatoare, atat activitatii de baza cat si celor conexe sau complementare

Structura fiecarei norme specifice are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii - practicata in cadrul Normelor generale - pentru orice proces de munca. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem, compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza reciproc:

- Executantul : - omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;

- Sarcina de munca: - totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant, prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca; - MIJLOACE DE PRODUCTIE: - totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca;

- Mediul de munca: - ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihosociale in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul normelor specifice , vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului - executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatii care face obiect de reglementare

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru:

- activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;

- autorizarea functionarii unitatilor;

- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;

- cercetarea accidentelor de munca, stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor.

In contextul celor prezentate mai sus, Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatea de alimentare cu apa au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente pentru aceasta activitate, precum si de analiza si studiul proceselor de munca, in functie de pericolele specifice, astfel incat pentru fiecare pericol, sa existe cel putin o masura adecvata la nivelul fiecarei componente a procesului de munca

In cuprinsul prezentei norme, prin alimentari cu apa se inteleg ansamblurile de constructii si instalatii de un anumit specific utilizate la aprovizionarea centralizata cu apa potabila sau industriala a unui centru populat

Partile componente ale sistemelor de alimentare cu apa la care se refera prezenta norma sunt cele prin care se realizeaza: captarea apei din sursele naturale, corectarea caracteristicilor apei preluate din sursa pentru a corespunde conditiilor de calitate impuse de specificul folosintei, transportul apei de la captare si pana la punctele de consum, inmagazinarea apei pentru anumite scopuri, precum si ridicarea presiunii apei in punctele din sistem unde este necesar acest lucru.

Pe langa anumite prevederi generale de securitate a muncii, care sunt comune tuturor locurilor de munca din cadrul sistemelor de alimentare cu apa, mai sunt stabilite si unele prevederi specifice fiecarei categorii de obiecte tehnologice.

Fiind un instrument de lucru, normele sunt structurate pe capitole si subcapitole in functie de activitatile, respectiv subactivitatile reglementate, pe care utilizatorii le pot gasi rapid, servindu- se de cuprins.

Pentru facilitarea intelegerii unor notiuni uzuale din domeniul securitatii muncii s- a procedat la explicarea acestora in cadrul unei anexe la norme.

Terminologia utilizata in prezentele norme este cea stabilita in STAS 10898- 85 "Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie".

1. Prevederi generale

Continut. Scop

Art. 1. - Normele specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa si pentru nevoi tehnologice cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, din cadrul ansamblurilor de constructii si instalatii de un anumit specific, care sunt utilizate la aprovizionarea centralizata cu apa potabila sau industriala a unui centru populat, ansambluri aflate in administrarea gospodariilor comunale din subordinea consiliilor locale.

Art. 2. - Luand in considerare riscurile specifice activitatii de alimentare cu apa, Normele specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice au scopul de a contribui la desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate.

Domeniu de aplicare

Art. 3. - Normele specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice se aplica tuturor activitatilor desfasurate de catre persoanele juridice si fizice care exploateaza instalatiile de alimentare cu apa.

Relatii cu alte acte normative

Art. 4. - (1) Prezentele norme se aplica cumulativ cu Normele generale de protectie a muncii.

(2) Pentru activitatile nespecifice sau complementare activitatii de alimentare cu apa se vor aplica normele specifice pentru respectivele activitati, conform anexei nr.1.

Instruirea personalului

Art. 5. - Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii muncii se vor realiza potrivit prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Acordarea echipamentului individual de protectie

Art. 6. - Dotarea cu echipamentul individual de protectie a lucratorilor care desfasoara activitati in domeniul alimentarii cu apa se va face in conformitate cu prevederile Normativului - cadru de acordare si utilizare a echipamentului de protectie, aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr.225/21.07.1995.

Revizuirea normei

Art. 7. - Prezentele norme specifice de securitate a muncii se revad periodic si se modifica ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a schimbarilor intervenite in tehnologia si particularitatile metodelor de lucru ce urmeaza a fi reglementate din punct de vedere al securitatii muncii.

2. Prevederi comune tuturor activitatilor de alimentare cu apa

Art. 8. - (1) Toate bazinele si canalele deschise care contin apa, cu o adancime mai mare de 1,0 m (decantoare de orice tip, filtre lente, camere de amestec si distributie, camere de reactie, bazine de stocare si dizolvare a coagulantilor, aductiuni deschise, camere colectoare a apei subterane, prefiltre, predecantoare, deznisipatoare, camere de aspiratie pentru grupurile de pompare ale unor captari de suprafata, rezervoare - tampon, camine de vizitare pe aductiuni etc.) vor fi prevazute cu indicatoare de avertizare cu inscriptia "Pericol de inec" (marimea literelor minimum 5 cm) si indicarea adancimii apei (in metri).

(2) Indicatoarele de avertizare vor fi amplasate in locuri vizibile, la distanta de minimum 1,0 m fata de marginea bazinului sau canalului, dar nu la mai mult de 5,0 m.

(3) Indicatoarele de avertizare vor fi fixate pe pereti, pe balustradele montate in jurul bazinelor, pe stalpi de lumina sau pe tije metalice, la o inaltime de 1,20 - 1,50 m de la nivelul la care se circula in zona instalatiei respective. Distanta intre doua placi avertizoare nu va depasi 8 m.

Art. 9. - (1) Coborarea in camine, rezervoare, decantoare, camere de vane, cabine de puturi, galerii sau tunele de conducte, camere de distributie etc. se va face numai dupa verificarea scarilor de acces, controlandu- se daca fiecare treapta este bine fixata in peretele constructiei.

(2) In cazul In care constructiile respective nu sunt prevazute cu scari fixate in pereti, se vor utiliza scari mobile, de lungimi care sa depaseasca cel putin 1,0 m adancimea la care se coboara. Scarile se vor sprijini, atat pe radierul constructiei cat si pe marginea golului prin care se face accesul, iar inclinarea fata de orizontala va fi cuprinsa intre 60 si 80 grade, astfel incat sa se impiedice alunecarea sau rasturnarea lor.

Art. 10. - In locurile care necesita o mare concentrare in timpul lucrului (ca de exemplu dispecerate etc.) nu vor fi repartizati decat lucratori testati periodic (medical si psihologic).

Art. 11. - Inainte de intrarea lucratorilor in spatii care au fost un timp mai indelungat inchise (camine de vane de golire, de ventil etc.) se va proceda la ventilarea adecvata a spatiilor respective, verificandu- se absenta gazelor nocive, cu aparatura adecvata.

Art. 12. - Toate locurile de munca aflate la inaltime (treceri peste bazine de deznisipare sau de decantare, filtre deschise, captari in rau, prize de mal, rezervoare etc.) vor fi prevazute cu balustrade, cu capace din tabla striata ori cu reborduri din beton.

Art. 13. - Se interzice circulatia muncitorilor pe conducte, indiferent de diametrul sau de inaltimea la care acestea se afla, iar trecerea peste conducte, cand nu exista alta posibilitate, se va face cu scari duble fixe, amenajate in punctele cu cel mai usor acces si prevazute cu balustrada.

Art. 14. - Toate locurile de munca unde exista pericol de electrocutare, intoxicare, sufocare, cadere de la inaltime etc. vor fi marcate cu tablite avertizoare, in unele cazuri spatiul respectiv fiind imprejmuit prin lanturi, bariere, balustrade etc.

Art. 15. - Toate suprafetele pe care se circula (pardoseli, pasarele, podete, platforme etc.) vor fi mentinute in stare permanenta de curatenie, indepartandu- se orice urma de grasimi care ar putea provoca caderea prin alunecare a personalului de exploatare.

Art. 16. - Suprafetele pe care se circula vor fi iluminate corespunzator, astfel incat sa se poata oricand distinge in mod clar, inscriptiile de pe cadranele aparatelor de masura si control, culorile conventionale in care sunt vopsite conductele si cablurile, situatia capacelor si a chepengurilor, scarilor de acces, tablitele avertizoare etc.

Art. 17. - In toate spatiile care, prin destinatia lor, prezinta un grad ridicat de umiditate (cuvele rezervoarelor, galeria conductelor de la filtrele rapide etc.) se vor folosi lampi alimentate la tensiuni nepericuloase.

Art. 18. - Accesul in spatiile in care se afla instalatiile de alimentare cu energie electrica nu este permis decat personalului de exploatare care poseda calificare si este instruit corespunzator.

Art. 19. - Personalul de deservire va fi dotat cu echipamentul si materialele de protectie prevazute de normativele si instructiunile in vigoare.

Art. 20. - Operatiile de incarcare, descarcare, transport, manipulare si depozitare vor fi executate numai de lucratori instruiti special in acest scop si sub supravegherea unui conducator al formatiei de lucru care vegheaza si indruma la respectarea instructiunilor specifice acestor operatii.

Art. 21. - Alegerea mijloacelor ajutatoare pentru operatiile de incarcare, descarcare si transport (unelte, targi, carucioare etc.) se va face in functie de felul si greutatea materialului care se manipuleaza, de natura terenului, a caii de comunicatie si a conditiilor de transport.

Art. 22. - Inainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare a vehiculelor la rampa, intre acestea si vehicul se va aseza un podet de trecere pentru preluarea denivelarilor existente.

Art. 23. - (1) Podetele orizontale sau inclinate, destinate circulatiei si operatiilor de transport manual vor fi rezistente, conform standardelor in vigoare, nealunecoase si prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigure pentru evitarea deplasarii lor in timpul lucrului.

(2) Panta podetelor inclinate va fi de maximum 20%, iar latimea de minimum 1 m (pentru circulatia intr- un singur sens).

Art. 24. - Podetele orizontale sau inclinate, situate la inaltimi mai mari de 0,7 m fata de sol sau nivelul imediat inferior si unde exista pericol de cadere laterala, vor fi prevazute cu balustrade inalte de 1 m care vor avea o legatura intermediara si o margine continua din scandura sau alt material, inalta de 70 mm, amplasata la o distanta de maximum 10 mm de la suprafata podetului.

Art. 25. - In cazul cand operatiile de incarcare si descarcare se executa manual, fara mijloace ajutatoare (roabe, carucioare etc.), podetele inclinate vor fi prevazute cu sipci transversale fixate la o distanta de 300 - 400 mm intre ele sau cu alte mijloace care sa impiedice alunecarea lucratorilor.

Art. 26. - (1) Inainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare dintr- un mijloc de transport, acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate, prin franare pe teren orizontal si prin franare si saboti de oprire pe teren in panta.

(2) Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare si descarcare.

Art. 27. - Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport alaturate, ce se incarca sau descarca simultan, se va stabili de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, in functie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile materialelor manipulate, de conditiile terenului etc., astfel incat sa fie exclusa posibilitatea de accidentare.

3. Captarea apelor

3.1. Captari de izvoare

Art. 28. - Lucratorii care efectueaza masurarea debitelor captate nu se vor apleca peste balustrada, spre camera de intrare a apei, ci vor face citirile de la punctele stabilite prin instructiunile de lucru.

Art. 29. - Curatarea barbacanelor (in cazul izvoarelor de terasa captate lateral sau a izvoarelor de coasta difuze) se va face de catre echipe alcatuite din minimum doi lucratori, dotati cu echipament individual de protectie adecvat specificului locului de munca, care se vor supraveghea reciproc.

Art. 30. - Evacuarea depunerilor de nisip din depozitul caminelor de vizitare se va face cu ajutorul galetilor, trase cu funii, de unul din lucratori.

3.2. Captari prin puturi

Art. 31. - Scoaterea si introducerea pompei submersibile in put se va face cu o macara, corespunzatoare cu greutatea pompei, in asa fel incat trepiedul sa fie bine fixat in teren, iar mecanismul de ridicat verificat in prealabil de catre seful formatiei de lucru.

Art. 32. - Lucratorii din formatie nu vor sta in timpul manevrelor in raza de actiune a bratului macaralei.

Art. 33. - Piesele componente ale instalatiei hidraulice a putului (apometru, vana, clapet de retinere, stuturi etc.) vor fi scoase si coborate in cabina putului numai cu ajutorul funiilor sau cablurilor, fiind interzisa manevrarea manuala, indiferent de greutatea pieselor respective.

Art. 34. - Verificarea periodica a lucrarilor de protectie a puturilor (diguri impotriva apelor de inundatie, consolidari de maluri etc.) se va face numai cu echipe alcatuite din minimum doi lucratori.

Art. 35. - Curatarea barbacanelor, in cazul puturilor sapate, se va face de pe scari sprijinite la radierul putului, cu scule potrivite cu felul depunerilor care trebuie indepartate (fier, mangan etc.), depunerile vor fi scoase din put cu ajutorul galetilor sau prin alte mijloace adecvate.

3.3. Captari prin drenuri

Art. 36. - Circulatia in lungul drenurilor vizibile se va face numai pe bancheta special amenajata langa cuveta de scurgere a apei, utilizand mijloace individuale de protectie adecvate si lampi portative.

Art. 37. - Curatarea nisipului depus la partea inferioara a caminelor (in cazul drenurilor nevizibile) se va face cu mijloace adecvate, de catre echipe alcatuite din doi lucratori, din care unul in interiorul caminului, iar celalalt afara; lucratorii vor utiliza mijloacele individuale de protectie, iar in cazul folosirii galetilor, acestea nu se vor umple decat pe cel mult 3/4 din inaltime.

Art. 38. - Lucratorii folositi la curatarea barbacanelor (in cazul drenurilor vizibile) vor utiliza scule corespunzatoare din punct de vedere tehnic cu natura depunerilor pentru ca acestea sa poata fi indepartate fara efort de pe peretii captarii.

3.4. Captari de suprafata

Art. 39. - Circulatia personalului de deservire se va face numai pe platformele, scarile si pasarelele prevazute cu balustrade spre partea apei, cu podina din tabla sau dulapi din lemn; in toate aceste locuri, pe timpul iernii, se va presara nisip, sare sau cenusa.

Art. 40. - In cazul captarilor amplasate in albie, pe pasarelele si pilele barajului se vor fixa colaci de salvare, la distanta maxima de 10 m unul de altul.

Art. 41. - Se interzice lucratorilor sa faca baie in rau sau sa pescuiasca in zona captarii in timpul programului de lucru, al delegarii pentru interventie sau in afara programului de lucru.

Art. 42. - In cazul in care sunt necesare verificari ale lucrarilor din albie (efectuarea de masuratori privind situatia depunerilor de aluviuni etc.), operatiile se vor efectua de pe pasarele, punti etc. prevazute cu balustrada, iar lucratorii vor fi asigurati cu centuri de siguranta, bine prinse de puncte fixe rezistente; se va actiona intotdeauna in echipe alcatuite din minimum 2 lucratori.

Art. 43. - In cazul in care punctele unde trebuie efectuate operatiile respective se afla la distanta prea mare de pasarele, puturi etc. se vor folosi barci prevazute cu colaci de salvare, iar daca albia are zone in care sunt vartejuri, barcile vor fi legate cu funii rezistente de puncte fixe de pe mal; se interzice utilizarea mijloacelor improvizate ca plute, scAnduri etc.

Art. 44. - Manevrarea stavilarelor, a batardourilor, a clapetelor mobile ale barajelor si a gratarelor se va face numai cu ajutorul dispozitivelor destinate acestui scop, fiind interzisa folosirea de mijloace improvizate cum ar fi: rangi, cabluri, scripeti etc.

Art. 45. - Indepartarea plutitorilor din fata gratarelor sau a ferestrelor prizei se va face numai de pe pasarele sau platforme de lucru, cu scule cu coada lunga, pentru a nu fi necesar ca lucratorii sa se aplece peste balustrade.

Art. 46. - Este interzisa spargerea ghetii in fata prizei, in timpul iernii, de pe podul de gheata (pe care nu trebuie circulat in nici o imprejurare), ci numai de pe pasarele sau platforme, lucratorii fiind echipati cu centuri de siguranta.

Art. 47. - Transportul apei calde de la punctul de preparare, pentru dezghetarea gratarelor, stavilarelor etc. se va face cu galeti acoperite; aceasta in cazul in care nu se poate amenaja un sistem de conducte pentru distribuirea directa a apei la instalatiile unde aceasta se foloseste.

Art. 48. - In timpul folosirii unor dispozitive plutitoare pentru indepartarea zaiului si a ghetii de ferestrele camerei de priza, se interzice coborarea si stationarea lucratorilor pe dispozitiv, orice eventuala operatie suplimentara de degajare, cu scule specifice, a prizei fiind facuta numai de pe pasarele si platforme fixe protejate de balustrade.

Art. 49. - Accesul la turnurile de captare amplasate in lacuri se va face numai pe pasarela care face legatura intre captare si malul raului.

Art. 50. - Indepartarea depunerilor de orice fel din interiorul camerelor de priza se va face numai cu scule corespunzatoare, din punct de vedere tehnic in cazul in care nu sunt prevazute instalatii speciale ca: hidroelevatoare, pompe de namol etc.

Art. 51. - La captarile cu baraj este interzisa circulatia pe lucrarile din albie cum ar fi disipatoarele de energie, constructii de dirijare a curentului, lucrari de protectie a criburilor etc.

4. Aductiunea apei

4.1. Aductiuni deschise

Art. 52. - Se interzice circulatia pe banchetele canalelor, indiferent de perioada din an, nici chiar atunci cand aductiunile respective sunt scoase din functiune; se va circula numai pe poteci etc., amplasate in lungul aductiunilor, la distanta de minimum 2,0 m pentru a evita caderea in apa a lucratorilor.

Art. 53. - Coborirea in canale, pentru revizii si reparatii, se va face numai cu ajutorul scarilor sprijinite pe taluzul acestora, fixate pe radier, in asa fel incat sa se impiedice alunecarea lucratorilor.

Art. 54. - Controlul scurgerii apei in canal, inclusiv masurarea nivelurilor, a debitelor etc. se va face in timpul zilei, iar daca operatiile respective trebuie efectuate si noaptea se vor folosi echipe alcatuite din minimum 2 lucratori, dotati cu lampi sau lanterne electrice.

Art. 55. - Curatarea vegetatiei, care se dezvolta uneori pe peretii canalelor in timpul verii se va face de pe mal, cu scule speciale, cu coada lunga pentru a nu obliga lucratorii sa se aplece spre apa; in unele cazuri stabilite de conducerea persoanelor juridice sau de catre detinatorii canalelor ori administratorii acestora, operatia se va face dupa reducerea nivelului apei in canal si sub supravegherea unui cadru de specialitate.

Art. 56. - La punctele de intersectare a canalului cu diferite lucrari existente (drumuri de acces, cai ferate etc.) se va circula numai pe pasarele, trotuare etc. prevazute cu balustrade. In acest scop se vor amenaja balustrade.

Art. 57. - Manevrarea stavilarelor sau a vanelor de reglare a debitelor, de golire etc. se va face de pe platforma de manevra sau de pe pasarele prevazute cu tabla striata si parapete pe care in timpul iernii se va presara sare, nisip, rumegus etc., asigurandu- se o iluminare corespunzatoare in zona de lucru.

Art. 58. - Este strict interzis scaldatul in apa din canalele de aductiune, atat pentru personalul de exploatare si intretinere, cat si pentru persoanele straine, in acest sens fiind montate tablite avertizoare cu inscriptia "PERICOL DE INEC", la fiecare 100 m.

4.2. Aductiuni inchise

Art. 59. - Urcarea sau coborirea pe portiunile de conducte care sunt autoportante, pe pasarelele sau podurile de care acestea sunt atarnate, in unele cazuri, sau pe conductele de aductiune se va face numai cu centuri de siguranta, prinse de puncte fixe rezistente, lucrandu- se intotdeauna in echipe alcatuite din minimum 3 lucratori.

Art. 60. - Tasarile sau prabusirile de teren constatate in lungul traseului aductiunii vor fi semnalizate optic atat ziua cat si noaptea, pana la luarea masurilor de remediere a eventualelor avarii sau de readucere a terenului la situatia initiala.

Art. 61. - Desfacerea flanselor din caminele aductiunilor sub presiune se va face numai dupa ce portiunea respectiva a fost izolata de restul aductiunii si golita complet de apa pe la extremitatea din aval.

Art. 62. - Citirea aparatelor de masura si control din camine, camera de vizitare, verificarea lor, inlocuirea diagramelor, ungerea mecanismelor etc. se vor face numai de pe platforma de lucru sau de pe scari fixate pentru a preintampina alunecarea sau caderea lucratorilor, fiind interzis acestora sa se urce pe conducte, pe schele improvizate etc.

Art. 63. - Recoltarea de probe de apa din aductiune se va face numai din punctele special amenajate si echipate in acest scop, personalul de laborator respectiv fiind totodata asistat de un lucrator din exploatarea aductiunii.

Art. 64. - In cazul aductiunilor executate din tuburi de PVC, la remedierea avariilor care se realizeaza prin lipire cu substante adezive, daca acestea sunt toxice sau inflamabile se vor lua masurile de protectie corespunzatoare, in raport cu caracteristicile substantelor.

Art. 65. - Verificarea portiunilor unei aductiuni care se afla ingropata sub albia unui curs de apa se va face, dupa caz, prin devierea partiala a cursului de apa pe o jumatate de albie sau cu ajutorul scafandrilor; este interzisa cercetarea prin scufundare a unor lucratori, chiar sub supravegherea directa a altor lucratori aflati in barca sau pe malul raului.

Art. 66. - Dezinfectarea acelor portiuni din apeductele pentru transportul apei potabile care au fost reparate se va face numai de catre echipe special instruite in acest scop, fiind interzis personalului de exploatare a aductiunilor de a mai manipula sau folosi substantele chimice pentru dezinfectare.

Art. 67. - Verificarea lucrarilor aflate la inaltime fata de nivelul terenului, ca de exemplu cablurile de sustinere a unor aductiuni la traversarea cursurilor de apa, izolatiile folosite pe portiunile de apeducte atarnate de poduri sau pasarele etc. se va face numai de pe schele rezistente, lucratorii fiind echipati cu centuri de siguranta, prinse de puncte fixe rezistente.

Art. 68. - Curatarea interioara a aductiunilor vizitabile pentru indepartarea vegetatiei, a depunerilor feruginoase sau manganoase etc. se va face numai dupa: golirea completa a portiunilor respective, aerisirea timp de 12 ore si verificarea ca nu exista pericolul unor gaze toxice sau inflamabile. Operatia va fi efectuata de catre echipe special instruite si dotate cu scule adecvate din punct de vedere tehnic si al necesitatii operatiei de lucru..

5. Tratarea apei

5.1. Deznisiparea

Art. 69. - Se interzice circulatia lucratorilor pe marginea de beton a bazinelor, aceasta fiind admisa numai in lungul balustradelor.

Art. 70. - Indepartarea nisipului se va face numai cu respectarea instructiunilor specifice, in functie de modul de lucru: manual, hidraulic sau cu hidroelevatoare.

Art. 71. - Indepartarea materialelor retinute pe gratar se va face, daca operatia nu este mecanizata, cu greble cu coada lunga, materiile colectate fiind depozitate la o distanta de minimum 4 - 5 m de marginea bazinelor.

Art. 72. - Manevrarea vanelor si a stavilarelor de la deznisipatoare se va face numai de pe platformele special amenajate, prevazute cu balustrade.

5.2. Decantarea

Art. 73. - Se interzice circulatia pe marginea de beton a bazinelor care constituie calea de rulare a podului raclor.

Art. 74. - Coborarea in bazine, pentru revizuirea constructiilor si a instalatiilor (deflectoare, vane de perete, lamele, dispozitive pentru recircularea namolului, rotile podului raclor, agitatoare, tuburi piezometrice, conducte pentru injectarea reactivilor etc.) se va face numai dupa golirea completa a bazinului respectiv, utilizandu- se scari fixe, iar lucratorii vor fi dotati cu echipament individual de protectie adecvat operatiei de lucru.

Art. 75. - Revizuirea constructiilor si a instalatiilor se va face numai de pe schele bine fixate pe fundul si de peretii decantorului, fiind interzis lucrul cu cabluri sau funii precum si cu esafodaje improvizate.

Art. 76. - Reglarea la oriziontala a pieselor metalice montate la marginea jgheaburilor de colectare a apei decantate sau a tuburilor utilizate in acelasi scop, se va face numai de catre echipe alcatuite din cel putin doi lucratori, echipati cu centuri de siguranta fixate de parapetul decantorului sau de alte puncte rezistente.

Art. 77. - Manevrarea vanelor de reglare a debitului sau de evacuare a namolului, situate la inaltimi mai mari de 1,5 m, se face numai de pe platformele amenajate in acest scop si prevazute cu balustrade.

Art. 78. - In cazul decantoarelor suspensionale, recoltarea probelor de apa din zonele de limpezire ori de namol se va face numai de personalul de specialitate al laboratorului statiei de tratare, asistat in permanenta de cel putin un lucrator din personalul de exploatare a decantorului.

5.3. Utilizarea reactivilor

Art. 79. - Utilajele, aparatele si instalatiile vor fi folosite numai la parametrii tehnici pentru care au fost construite si avizate (presiune, vid, temperatura, turatie, incarcari, mediu etc.) fiind interzisa suprasolicitarea lor.

Art. 80. - Sunt strict interzise orice modificari ale proceselor tehnologice ori ale instalatiilor, fara avizul prealabil al conducerii persoanei juridice sau fizice si al proiectantului de specialitate.

Art. 81. - Sunt strict interzise improvizatiile de orice natura, precum si functionarea utilajelor, aparatelor si instalatiilor care prezinta defectiuni sau care nu sunt prevazute cu toate dispozitivele de protectie, de masura si control cerute de procesul tehnologic.

Art. 82. - Dupa efectuarea de reparatii la utilaje ori la instalatii, la dispozitivele de protectie etc., acestea vor fi imediat montate la locul lor si verificate, chiar daca utilajele sau instalatiile respective nu intra imediat in functiune, ci sunt tinute in rezerva.

Art. 83. - Este interzisa desfacerea flanselor unei conducte inainte ca aceasta sa fie complet golita; toate flansele vor fi montate cu toate suruburile cu care sunt prevazute, iar garniturile vor fi de caracteristici corespunzatoare, in functie de presiunea si natura fluidului pentru care sunt utilizate.

Art. 84. - Este interzisa montarea pe conductele de presiune a unor robineti sau ventile executate pentru presiuni mai mici decat presiunea de functionare a conductelor respective.

Art. 85. - Racordarea recipientilor care contin substante toxice la aparatele de dozare etc. se va face numai prin conducte fixe, fiind interzisa folosirea furtunurilor de cauciuc, chiar daca acestea sunt prevazute cu bratari de fixare sau racordare.

Art. 86. - Se interzice folosirea recipientilor care nu au fost verificati in limita termenelor prevazute de organele de resort (ISCIR) pentru categoriile respective de recipienti.

Art. 87. - Pompele folosite pentru solutii corozive sau toxice vor avea aparatori speciale pentru oprirea stropilor si vor fi verificate din punct de vedere al etanseitatii la fiecare pornire.

Art. 88. - Toti recipientii care contin substante toxice sau corozive vor avea marcat, la loc vizibil, denumirea completa a substantelor pe care le contin (clorura ferica, amoniac, acid sulfuric, acid clorhidric, soda caustica etc.)

Art. 89. - (1) Toate locurile de munca unde se lucreaza cu substante toxice vor fi dotate cu masti cu cartuse filtrante specifice, care vor fi intretinute, verificate periodic si inlocuite inainte de expirarea termenului de intrebuintare.

(2) La toate punctele sau locurile de munca mentionate la punctul (1) va exista cel putin o masca izolanta neautonoma cu aductiune de aer, pentru interventii in cazurile de depasire accidentala a concentratiilor, peste care cartusele filtrante nu mai sunt eficace.

Art. 90. - Manipularea sulfatului de aluminiu, atunci cand operatia nu este mecanizata se va face numai cu utilizarea echipamentului individual de protectie care sa asigure protejarea lucratorilor la contactul cu aceasta substanta.

Art. 91. - In cazul prepararii silicei active cu acid sulfuric, introducerea acidului sulfuric concentrat in vasul pentru reactivul de neutralizare se face gravitational sau prin pompare, numai dupa umplerea prealabila a acestui vas, pe cca. 75% din volum.

Art. 92. - La descarcarea bulgarilor de sulfat de aluminiu din autobasculante in bazinele de stocare, personalul va sta la distanta de minimum 3,0 m de basculante, pentru a nu fi lovit de bulgarii de sulfat.

Art. 93. - Circulatia in apropierea bazinelor de reactie echipate cu roti cu zbaturi sau cu paleta se va face la o distanta stabilita prin instructiuni proprii care sa elimine pericolul prinderii imbracamintei intre piesele aflate in miscare.

Art. 94. - Se interzice folosirea recipientilor care prezinta defectiuni, indiferent de natura acestora.

Art. 95. - Indepartarea reziduurilor din camerele de stocare a sulfatului de aluminiu, a varului etc. se va face cu galeti, in cazul in care nu exista posibilitatea evacuarii directe in reteaua interna de canalizare.

Art. 96. - Ambalajele provenite de la substantele toxice vor fi neutralizate si redate in folosinta numai dupa curatarea lor si verificarea de catre laborator, iar cele care nu pot fi neutralizate vor fi distruse prin ardere sau prin proceduri aprobate de organele sanitare.

5.4. Filtrarea apei

5.4.1. Filtre lente

Art. 97. - Indepartarea corpurilor plutitoare de pe suprafata filtrelor se va face cu scule cu coada lunga pentru a se evita pericolul caderii lucratorilor in apa prin aplecarea lor peste marginea bazinelor. In acelasi mod se va proceda si pentru evacuarea blocurilor de gheata, in timpul iernii, asigurandu- se o filtrare corespunzatoare.

Art. 98. - In cazul in care pentru completarea periodica a stratului filtrant se folosesc linii de vagonete, se interzice lucratorilor urcarea pe vagonete in timpul mersului sau stationarea pe linie.

Art. 99. - Ciuruirea nisipului pentru filtrare se va face cu vantul in spate, iar lucratorii vor purta mijloace individuale de protectie adecvate.

Art. 100. - Curatarea membranei biologice se va face dupa golirea completa de apa a filtrului, nisipul murdar va fi indepartat dupa caz, prin relee sau cu roabe, targi etc. si depozitat in afara zonei de protectie sanitara.

Art. 101. - Dezinfectarea filtrului se va face cu o solutie de permanganat de potasiu sau de cloramina, de catre o echipa alcatuita din cel putin trei lucratori, sub supravegherea unui chimist din cadrul laboratorului.

5.4.2. Filtre rapide

Art. 102. - Conductele si instalatiile din statiile de tratare se vor vopsi In culori conform STAS 185/1- 89.

Art. 103. - Inlocuirea crepinelor deteriorate din drenajul filtrelor se va face prin indepartarea locala a nisipului filtrant cu lopata, circulatia lucratorilor pe nisip facandu- se pe dulapi de 25 - 30 cm latime, iar lucratorii vor fi echipati cu mijloace individuale de protectie adecvate.

Art. 104. - (1) Curatarea peretilor cuvelor se va face cu perii cu coada lunga, manipulate numai de pe platformele din jurul cuvelor, in spatele balustradelor.

(2) Se interzice coborarea in filtre sau in jgeaburile de evacuare a apelor de spalare in timpul functionarii acestora.

Art. 105. - Spalarea filtrelor se va face numai de la pupitrul de comanda.

5.5. Ozonizarea apei

Art. 106. - In instalatiile de ozonizare nu vor fi repartizate sa lucreze persoane care sufera de afectiuni ale cailor respiratorii (astm, afectiuni ale bronhiilor etc.).

Art. 107. - In incaperile unde se gasesc aparatele de ozonizare si transformatoarele de inalta tensiune nu va avea acces decat personalul de exploatare a instalatiilor respective.

Art. 108. - Instalatiile de ventilare vor fi mentinute in stare de functionare permanenta, pentru a se asigura primenirea adecvata a aerului in incaperea ozonizoarelor.

Art. 109. - Legaturile la pamant ale tuturor instalatiilor ca si supapele de siguranta ale ozonizoarelor vor fi verificate saptamanal.

Art. 110. - Curatarea dielectricilor si a electrozilor se va face semestrial, dupa scoaterea de sub tensiune a instalatiilor si sub supravegherea continua a conducatorului locului de munca.

Art. 111. - Instalatiile de automatizare ale statiei de ozonizare vor fi verificate lunar, de persoane autorizate.

Art. 112. - In cazul in care se produc scapari de ozon, constatate prin: aparitia unui miros caracteristic in incaperile ozonizoarelor, iritarea mucoaselor (nas, bronhii), iritarea ochilor, dureri de cap, ameteli sau tendinta de somn, instalatia va fi imediat oprita, iar personalul de deservire va fi imediat evacuat din incaperile respective, fie in aer liber, fie in incaperi unde aerul nu este viciat.

Art. 113. - In cazul in care scaparile de ozon sunt mai mari, provocand jena respiratorie, patrunderea in incaperile respective se va face numai cu masca de gaze, prevazuta cu cartuse cu carbune activ.

Art. 114. - ReIntoarcerea personalului evacuat la locul de munca se va face numai dupa ce locul respectiv a fost verificat si declarat lipsit de pericol de catre cel insarcinat cu conducerea instalatiei de ozonizare.

Art. 115. - Pentru instalatiile electrice de joasa si de inalta tensiune se vor respecta normele specifice energiei electrice.

5.6. Clorizarea apei

Art. 116. - (1) Inainte de cuplarea unui recipient cu clor la aparatul de dozare se va verifica daca ventilul functioneaza normal, deschizandu- l si inchizandu- l de cateva ori, timp in care piulita oarba din capul ventilului va fi mentinuta in pozitia inchis, pentru a nu se produce scapari de clor.

(2) Ventilul nu se va forta, in cazul in care este intepenit, si nici nu se va lovi cu diferite obiecte, ci se va desface cu ajutorul unei chei de marime corespunzatoare sau prin incalzire cu apa calda.

(3) In caz de nereusita se interzice incercarea de deschidere a ventilelor blocate cu ajutorul lampii de benzina, cu arzatorul aparatului de sudura sau a focului sub orice forma, recipientele defecte fiind trimise la furnizor, singurul in masura sa asigure golirea si repararea lor in conditii de securitate.

Art. 117. - Montarea buteliilor de clor pe cantar se face in pozitie verticala, iar a containerelor in pozitie orizontala, astfel ca ventilele sa fie pe verticala.

Art. 118. - (1) Inainte de punerea in functiune a aparatului de dozare se va face in mod obligatoriu verificarea etanseitatii acestuia (in cazul aparatelor care functioneaza sub presiune) prin badijonarea tuturor punctelor de imbinare a pieselor componente cu vata imbibata cu o solutie de amoniac.

(2) In cazul in care sunt scapari de clor constatate prin formarea unui fum alb de clorura de amoniu, se inchide imediat ventilul recipientului de clor si se remediaza neetanseitatea respectiva prin strangerea piulitei care rasufla, schimbarea garniturii ori lipirea tubului de material plastic.

Art. 119. - (1) In cazul in care se produc, in timpul functionarii instalatiei, scapari de clor, personalul de exploatare va porni imediat ventilatoarele din incaperile respective, dupa care se va intra in incapere, numai cu mastile de gaze, mentinandu- se in functiune instalatia de ventilare, in vederea remedierii avariei.

(2) La scoaterea din functiune a instalatiei se va inchide mai intai ventilul de la recipientul de clor, dupa care se continua functionarea numai cu apa, timp de cca. 10 minute pentru a se elimina in totalitate clorul din aparat.

Art. 120. - In cazul unor pierderi masive de clor se va pune imediat in functiune instalatia de neutralizare a clorului si dupa cca. 10 minute se va pune in functiune si instalatia de ventilare; numai dupa aceste operatii este permis accesul personalului de exploatare in incaperile respective, echipat cu masti de gaze.

Art. 121. - Toate mijloacele de protectie vor fi pastrate intr- o incapere in care nu exista pericolul patrunderii clorului si care este usor accesibila in caz de accident.

Art. 122. - Lucratorii care fac verificarea recipientelor cu clor vor purta in mod obligatoriu masca de gaze cu cartus filtrant contra clorului, pe tot timpul operatiei de verificare, aceasta avAnd loc Intotdeauna In aer liber.

Art. 123. - In cazul unor scurgeri de vapori de clor din recipientele care nu pot fi inchise prin manevrarea ventilelor respective, acestea vor fi imediat evacuate din incaperile statiei de clorizare si introduse in bazinul care contine solutie neutralizanta.

Art. 124. - Recipientele de clor se scot din functiune cand presiunea clorului din interior a scazut la 0,5 atm., inlocuindu- se cu recipiente pline; la recipientul care se inlocuieste se va inchide imediat ventilul acestuia, se va demonta racordul la aparatul de dozare si se va insuruba bine piulita oarba la capul ventilului, dupa care se va pune capacul de protectie.

Art. 125. - Toate operatiile de verificare a recipientelor de clor, de montare si demontare a acestora, de neutralizare a eventualelor scapari de clor, se vor efectua de catre echipe alcatuite din minimum doi lucratori, echipati in mod obligatoriu cu masca izolanta neautonoma cu aductiune de aer si instruiti pentru a putea acorda primul ajutor In caz de intoxicare cu clor.

Art. 126. - Buteliile de clor se depoziteaza in incaperi destinate special in acest scop, in pozitie verticala, pe cate doua randuri asigurandu- se impotriva rasturnarii si lasandu- se un spatiu liber de acces pentru controlul lor. Se interzice depozitarea recipientelor cu clor In subsoluri, clorul fiind mai greu decAt aerul.

Art. 127. - Buteliile de clor vor fi descarcate din mijlocul de transport, utilizand numai procedee care sa nu permita deteriorarea lor.

Art. 128. - Transportul buteliilor din depozit la locul de folosire se va face cu caruciorul, iar pana la carucior transportul se va face cu bratele; se interzice tararea buteliei prin prinderea de capacul de protectie sau de ventil ori rostogolirea acesteia.

Art. 129. - Manipularea containerelor de clor se face cu instalatie de ridicat si transportat adecvata, fiind interzisa rostogolirea acestora.

Art. 130. - Depozitarea containerelor se face in pozitie orizontala, pe suporti fixati in pardoseala incaperii folosita ca depozit.

Art. 131. - Se interzice depozitarea recipientelor cu clor in aer liber, sub actiunea directa a razelor solare ori asezarea lor langa sobe, calorifere sau alte surse de caldura, astfel incat temperatura acestora sa nu depaseasca 40oC.

Art. 132. - In statiile de clorizare se vor folosi in mod obligatoriu toate aparatele de masura, control si de siguranta stabilite de proiectant pe baza instructiunilor ISCIR si ale Institutului National de Metrologie, aparate care vor fi verificate conform normativelor in vigoare.

Art. 133. - Personalul cu atributii de conducere, din statiile de clorizare va elabora instructiuni pentru acordarea primului ajutor in cazul intoxicatiilor cu clor si va aduce la cunostinta lucratorilor aceste instructiuni.

Art. 134. - Se interzice lucratorilor accesul in zonele cu acumulari de clor, zone care vor fi ingradite si marcate cu indicatoare corespunzatoare standardelor in vigoare.

Art. 135. - (1) Neutralizarea gazelor de clor se va face prin stropirea incaperii cu o solutie de hidroxid de sodiu, in concentratie de 10% si se va asigura o buna ventilatie. In cazuri exceptionale cand ventilul nu va putea fi inchis, butelia se va introduce in groapa de var stins.

(2) Spatiul de depozitare a clorului va fi dotat cu substante neutralizante.

Art. 136. - Ventilele blocate din cauza coroziunii produse de clor se vor pune in functiune prin incalzire cu apa calda. In caz de nereusita (defect mecanic) se va inlocui butelia defecta cu alta in stare buna.

Art. 137. - Se interzice consumarea intregului continut al buteliilor de clor, deoarece in butelie trebuie sa existe in mod permanent o presiune remanenta.

Art. 138. - La numirea personalului de exploatare al statie de clorizare se va efectua acestuia un control medical general si radioscopia pulmonara, avizul medicului avAnd caracter obligatoriu.

Art. 139. - (1) La exploatarea instalatiilor de clorizare cu clorura de var se interzice aruncarea substantei chimice in stare uscata prin lopatare pentru a se evita formarea prafului.

(2) Lucratorii vor utiliza echipament individual de protectie contra contactului cu clorura de var.

6. Inmagazinarea apei

6.1. Rezervoare subterane ( ingropate si semiingropate)

Art. 140. - Se interzice coborarea in cuva pentru masurarea nivelului apei, operatia facandu- se numai cu ajutorul aparatelor de masura din camera vanelor sau din afara rezervorului.

Art. 141. - (1) Coborarea in rezervor pentru revizii si reparatii se va face numai dupa golirea completa de apa a cuvei, de catre echipe formate din minimum doi lucratori, echipati cu cizme de cauciuc pana la sold, lanterne sau lampi portative.

(2) In cazul in care in rezervor are loc, in mod obisnuit si dezinfectia cu clor, se va face o aerisire de minimum 12 ore, inainte de patrunderea in rezervor a lucratorilor pentru a preintampina intoxicarea cu clor a personalului, ce urmeaza sa execute lucrari de reparatii, intretinere sau spalare.

(3) La vanele de admisie a apei in cuva, dupa inchiderea completa a vanelor se vor pune tablite avertizoare cu textul "NU DESCHIDE - SE LUCREAZA IN REZERVOR", iar in cazurile in care vanele de pe admisie sunt actionate electric, sistemul de comanda va fi scos de sub tensiune.

Art. 142. - Efectuarea lucrarilor interioare de reparatii si intretinere curenta (tencuieli cazute, trepte slabite, betoane sparte etc.) se va face numai de pe schele rezistente, fiind interzise improvizatiile.

Art. 143. - Spalarea interioara a peretilor, a stalpilor si a radierului se va face cu furtunuri racordate la gurile de apa din exterior, folosindu- se maturi si perii cu coada lunga, astfel incat toate suprafetele sa poata fi curatate fara a se recuge la scari sau la esafodaje.

Art. 144. - Indepartarea materialelor rezultate in urma curatarii rezervoarelor (namol, nisip, moloz etc.) se va face cu targi sau galeti, pana la punctul de acces in rezervor, de unde vor fi evacuate cu galetile.

Art. 145. - Dezinfectia periodica a rezervoarelor de apa potabila se va efectua numai de echipe special pregatite in acest scop, personalul de exploatare al rezervoarelor asigurand manevrele necesare pentru golirea si umplerea succesiva a compartimentelor supuse dezinfectarii.

Art. 146. - (1) In cazul in care, in cadrul rezervoarelor de apa potabila functioneaza si statia de clorizare, personalul insarcinat cu exploatarea rezervoarelor nu are acces la statia de clorizare.

(2) Statia de clorizare va fi exploatata numai de personal special instruit in acest scop.

Art. 147. - Prelevarea de probe de apa pentru analiza se face numai de personalul laboratorului agentului economic personalul de exploatare a rezervoarelor insotind in mod obligatoriu laborantii respectivi, de la intrare si pana la iesirea din incinta rezervoarelor.

Art. 148. - Se va verifica periodic stabilitatea scarilor fixate in peretii constructiilor.

Art. 149. - Capacele ridicate din locurile de acces in camine, rezervoare, vor fi semnalizate in timpul zilei cu pancarte de atentie (stopuri) si in timpul noptii cu becuri de culoare rosie sau cu felinare aprinse, cu sticla rosie, pe langa pancartele din timpul zilei.

6.2. Castele de apa

Art. 150. - Urcarea pana la cuva castelului se va face pe scari, verificandu- se in permanenta starea scarilor de acces, iluminarea corespunzatoare a casei scarilor si folosindu- se mana curenta.

Art. 151. - (1) In cazul in care castelul este prevazut cu instalatii cu paratrasnet ori de semnalizare nocturna, verificarea acestora se va face numai de echipe specializate in lucrul la inaltime si dotate in mod corespunzator.

(2) Personalul de exploatare a castelului nu va participa la revizuirea izolatiei termice a cuvei ori a conductelor, precum si a infrastructurii care sustine cuva, aceste operatii efectuandu- se de catre formatii de lucru specializate.

7. Pomparea apei

Art. 152. - Inainte de inceperea lucrului la agregatele de pompare, se va face o verificare tehnica a protectorilor si dispozitivelor de protectie, fiind interzis lucrul atunci cand acestea sunt defecte sau lipsesc.

Art. 153. - Ungerea pieselor aflate in miscare se va face numai dupa oprirea agregatelor respective.

Art. 154. - Se interzice depozitarea de materiale, scule, piese etc. In jurul grupurilor de pompare, al tablourilor electrice etc., aceasta putand stanjeni circulatia personalului de exploatare sau operatiile de control, demontare - remontare, revizie etc.

Art. 155. - Manipularea agregatelor de pompare se va face numai cu instalatii de ridicat adecvate, in raport cu greutatea pieselor care trebuie deplasate (monosine, grinzi suspendate, pod rulant, trepied etc.), fiind interzis accesul in raza de actiune a instalatiei de ridicat.

Art. 156. - Personalul de exploatare care lucreaza in sala pompelor va avea parul strans in boneta si echipamentul de lucru strans pe corp.

Art. 157. - Se interzice orice interventie la agregate atunci cand se afla in stare de functionare.

Art. 158. - Orice manevra in instalatiile electrice de joasa sau de inalta tensiune se va face numai de personal calificat in meseria de electrician, de catre cel putin doi electricieni, din care unul va supraveghea, iar celalalt va executa operatia si numai pe baza foii de manevra, aprobata de seful statiei de pompare.

Art. 159. - La efectuarea lucrarilor de reparatii, revizii planificate etc. la agregatele de pompare, se va opri agregatul si se va intrerupe tensiunea de alimentare; la automatul de cuplare se va pune o tablita avertizoare cu textul "NU CUPLATI, SE LUCREAZA".

Art. 160. - In statiile de pompare este interzisa depozitarea uleiurilor si a materialelor combustibile sau inflamabile.

8. Distributia apei

8.1. Artere si conducte de serviciu

Art. 161. - Tasarile sau prabusirile de pavaj constatate ca s- au produs in lungul traseului conductelor vor fi semnalizate optic, atat ziua cat si noaptea, pana la luarea masurilor de remediere a avariilor sau de readucere a pavajului la nivelul initial.

Art. 162. - (1) Citirea debitmetrelor si manometrelor montate in lungul arterelor principale, inlocuirea diagramelor, ungerea mecanismelor etc. se vor face prin coborarea in caminele sau camerele respective, folosindu- se scarile fixate in pereti.

(2) Se interzice citirea de la suprafata terenului prin aplecarea personalului deasupra golului de acces practicat in planseul constructiei.

Art. 163. - Manevrarea vanelor, a gurilor de apa etc. se va face numai cu chei speciale sau cu roti de manevra de marime corespunzatoare, fiind interzisa folosirea uneltelor improvizate sau prelungirea bratelor de parghie ale cheilor cu bucati de teava.

Art. 164. - (1) Depistarea, cu aparatura specifica, a neetanseitatilor care produc pierderi de apa se va face luand masurile necesare pentru evitarea accidentelor cu punerea in pericol a sigurantei circulatiei pe drumurile publice si avand in vedere ca in majoritatea cazurilor cercetarile se refera la conducte montate sub partea carosabila a strazilor.

(2) In cazul in care cercetarile se fac in timpul noptii, cand zgomotele produse de circulatia vehiculelor sunt mai reduse se vor lua masuri de semnalizare optica a echipelor de lucru.

Art. 165. - Verificarea conductelor - suspendate pe poduri, pasarele sau viaducte - se face numai de pe schele rezistente, lucratorii fiind echipati cu centuri de siguranta, ancorate de puncte fixe, rezistente si cu casti de protectie.

Art. 166. - Ridicarea capacelor de la caminele de vane, de bransament etc. se va face numai cu tarnacopul, cu cheia de vane sau carlige speciale, fiind interzisa ridicarea cu mana; pozitia picioarelor va fi astfel incat sa se evite caderea accidentala a capacului peste picioare.

Art. 167. - Sapaturile vor fi astfel executate incat sa fie prevenita prabusirea peretilor, iar consolidarea acestora, acolo unde este cazul se va efectua potrivit naturii terenului si procedeului de sapare folosit.

Art. 168. - La adancimi de transee mai mari de 1,50 m se va face in mod obligatoriu sprijinirea malurilor.

Art. 169. - La coborarea sau urcarea din sant nu este permisa utilizarea spraiturilor, ci numai a scarilor.

Art. 170. - Traversarea santurilor se face numai pe podete prevazute cu balustrade.

Art. 171. - Apa din transee, provenita din infiltratii, de la avarii sau din ploi va fi evacuata inainte de inceperea lucrului.

Art. 172. - Daca la executarea sapaturilor se detecteaza gaze sau alte substante periculoase, seful echipei va evacua lucratorii instiintand conducerea persoanei juridice sau dupa caz, utilizatorul care, pentru continuarea lucrului, va lua masurile necesare de eliminare a cauzelor ce ar putea duce la accidente de munca.

Art. 173. - Sapaturile, in apropierea carora se circula, vor fi ingradite, semnalizate optic si amenajate cu mijloace de protectie adecvate pentru prevenirea caderii mijloacelor de transport sau a persoanelor. In timpul noptii vor fi marcate cu inscriptii luminoase sau lampi avertizoare.

Art. 174. - Daca adancimea sapaturilor este mai mare de 1 m acestea vor fi imprejmuite si vor fi prevazute cu numarul necesar de scari, care sa permita evacuarea rapida a executantilor in caz de pericol.

Art. 175. - Pamantul rezultat din sapatura va fi asezat in partea opusa celei in care vor fi depozitate materialele, la minimum 0,50 m de marginea santului.

Art. 176. - Pentru a se asigura indepartarea apei provenita din ploi, se va mentine libera rigola strazii si gurile de scurgere, amenajandu- se in functie de caz, santuri speciale spre exteriorul zonei in care se lucreaza.

Art. 177. - Atat ziua cat si in timpul noptii, zona sapaturii va fi imprejmuita si marcata cu panouri de semnalizare, lampi electrice etc.

Art. 178. - (1) In cazul in care operatia de sapare se efectueaza sub o linie de tramvai sau de troleibuz, se va asigura prezenta unui delegat al unitatii de transport pe toata durata lucrarii, luandu- se masuri, daca este cazul, pentru consolidarea liniei in zona afectata de lucrare.

(2) Circulatia va fi dirijata de un lucrator, cu ajutorul unui semnalizator stop, iar in timpul trecerii tramvaiului sau troleibuzului, lucratorii vor iesi din transee, indepartandu- se de vehiculul in trecere.

Art. 179. - Sunt interzise lovirea, taierea sau deteriorarea instalatiilor electrice, telefonice, de gaze naturale, de canalizare, de termoficare etc., care s- ar intalni cu ocazia efectuarii lucrarilor; la intalnirea unor asemenea instalatii lucrarile vor fi intrerupte, fiind continuate numai in prezenta delegatului unitatii care are in exploatare instalatia respectiva.

Art. 180. - Dezinfectarea portiunilor din retea dupa remedierea defectiunilor se va face numai de echipe special instruite in acest scop.

8.2. Constructii - anexe

Art. 181. - In galeriile vizitabile se va patrunde numai dupa ce se verifica daca sunt bine ventilate si sunt luminate in mod corespunzator.

Art. 182. - Se interzice fumatul In galerii, In timpul lucrului.

Art. 183. - Se interzice atingerea celorlalte instalatii din galerie; personalul de exploatare a retelei de distributie va efectua lucrari numai la conductele de alimentare cu apa.

Art. 184. - Se interzice folosirea celorlalte instalatii din galerie pentru depozitarea sau sprijinirea sculelor, uneltelor, materialelor de intretinere etc.

Art. 185. - (1) In cazul in care se observa ca unele instalatii din galerie prezinta anumite defectiuni, personalul de exploatare a retelei de distributie va sesiza imediat unitatile care exploateaza celelalte categorii de instalatii.

(2) Se interzice personalului de exploatare a retelei de distributie sa intervina la instalatiile respective.

Art. 186. - In cazul in care accesul la galerie se face dintr- o zona carosabila se vor lua masuri de protejare a golului de acces cu o semnalizare corespunzatoare pentru a evita accidentarea, atat a personalului din galerie,cat si a pietonilor.

Art. 187. - La fantanile ornamentale care functioneaza cu recircularea apei, se vor respecta articolele din prezentele norme referitoare la statiile de pompare.

9. Verificarea calitatii apei (activitati de laborator)

Art. 188. - In laboratoarele organizate in cadrul sistemelor de alimentare cu apa nu are acces decat personalul de specialitate care lucreaza efectiv in laboratorul respectiv.

Art. 189. - (1) Recoltarea probelor de apa din instalatii (decantoare, filtre, rezervoare etc.) se va face numai de catre personalul laboratorului si numai din locuri special stabilite si amenajate la fiecare instalatie.

(2) Deplasarea la locul de recoltare se va face numai pe caile normale de acces, fiind interzise escaladarile de parapete ori imprejmuiri, trecerea peste santuri etc.

Art. 190. - La recoltarea probelor, personalul de laborator va purta echipamentul de protectie impus de normativul cadru si va fi asistat de personalul de exploatare al instalatiei de unde se recolteaza probele respective.

Art. 191. - Se interzice recoltarea probelor de apa din bazine sau canale deschise pe timp de furtuna sau de ploaie cu descarcari electrice.

Art. 192. - La transportul, manipularea si utilizarea reactivilor, precum si a celorlalte substante chimice utilizate in laboratoare, se vor respecta normele specifice de securitate a muncii prezentate la Anexa 1, pozitiile 13, 17 si 18.

Art. 193. - (1) Persoanele cu atributii de conducere la nivelul laboratorului vor raspunde de calitatea apei furnizate consumatorilor, avand obligatia de a informa pe seful statiei si pe conducatorul persoanei juridice de existenta oricaror disfunctionalitati, care pot afecta calitatea apei, pe toate treptele de tratare a acesteia.

(2) Seful statiei si conducatorul persoanei juridice vor consulta factorii de decizie din localitatea respectiva in vederea adoptarii unor masuri corespunzatoare pentru asigurarea calitatii apei (marirea dozelor de coagulant si clor, intreruperea alimentarii cu apa etc.).

Art. 194. - Laboratoarele din cadrul sistemelor de alimentare cu apa trebuie sa compare periodic rezultatele analizelor proprii cu cele ale organelor Ministerului Sanatatii si ale Ministerului Mediului, pentru a se asigura de acuratetea parametrilor obtinuti.

10. Prevederi de proiectare

Art. 195. - La elaborarea documentatiilor in domeniul alimentarii cu apa, proiectantii vor aplica prevederile Normelor generale de protectie a muncii, normelor specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice (captare, transport si distributie) precum si a standardelor de protectie si securitate a muncii.

Art. 196. - In cadrul proiectelor se vor prevedea masurile tehnice si organizatorice care sa asigure desfasurarea tuturor lucrarilor in conditii de securitate.

Art. 197. - Prevederile din cadrul acestui capitol constituie minimum de cerinte de proiectare pentru desfasurarea activitatilor din domeniul alimentarilor cu apa, in conditii de securitate si nu exclud prevederea oricaror altor solutii la indemana celor ce concep si proiecteaza aceste activitati, in vederea imbunatatirii nivelului de securitate.

Art. 198. - Spatiile inchise (camera vanelor rezervoare, galerii de conducte subsoluri) vor fi prevazute cu ventilatoare pentru aerare.

Art. 199. - Bazinele deschise unde exista pericol de cadere (decantoare, filtre lente, filtre rapide, captari de suprafata) vor fi imprejmuite cu balustrade de protectie.

Art. 200. - Pentru traversarea canalelor deschise se vor prevedea podete de trecere.

Art. 201. - Podetele orizontale sau inclinate situate la inaltimi mai mari de 0,7 m fata de sol sau nivelul imediat inferior, unde exista pericol de cadere laterala, vor fi prevazute cu balustrade inalte de 1,00 m.

Art. 202. - Pentru manevrarea (sau inlocuirea) unor utilaje fara pericol de accidentare se vor prevedea instalatii de ridicat si transportat adecvate.

Art. 203. - Pentru coborarea in camine, rezervoare, decantoare se vor prevedea scari de acces (dupa caz) cu mana curenta.

Art. 204. - Zonele in care lucrarile de exploatare se efectueaza si noaptea vor fi prevazute cu iluminat corespunzator.

Art. 205. - La proiectarea activitatilor de alimentari cu apa se vor prevedea solutii tehnice, astfel incat sa se asigure indicatorii de calitate ai apei potabile. In acet scop se vor respecta urmatoarele prevederi:

a) se vor prevedea zonele de protectie sanitara, pentru sursele subterane si pentru cele de suprafata (in zona captarii) precum si pentru celelalte constructii si instalatii ale sistemului de alimentare cu apa potabila;

b) se vor prevedea - pentru aductiuni si retele de distributie - numai conducte care sa nu afecteze calitatea apei;

c) materialele si solutiile care se utilizeaza pentru etansarea sau protectia anticoroziva a bazinelor (rezervoare, castele de apa, decantoare etc.) si conductelor vor fi atestate de organele sanitare pentru a nu afecta calitatea apei potabile;

d) se vor prevedea prin proiectare, spatii si dotari adecvate pentru laboratoarele care urmaresc si controleaza calitatea apei potabile.

Anexa 1

Lista normelor specifice de securitate a muncii conexe si/sau complementare

1. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari geotehnice de excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si consolidari de teren.

2. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorozive.

3. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico - sanitare si de incalzire.

4. Norme specifice de securitate a muncii pentru constructii hidrotehnice, portuare si canale navigabile.

5. Norme specifice de securitate a muncii pentru excavatii si constructii subterane.

6. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea lampilor electrice, tuburilor cinescop si a corpurilor de iluminat.

7. Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea energiei electrice.

8. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.

9. Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice.

10. Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatarea, gospodarirea apelor, intretinerea lucrarilor si a cursurilor de apa, cadastrul apelor si a folosintelor legate de ape si apararea impotriva inundatiilor.

11. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor.

12. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime.

13. Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoare de analize fizico - chimice si mecanice.

14. Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.

15. Norme specifice de securitate a muncii pentru prospectiuni si explorari geologice.

16. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale.

17. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice.

18. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice).

Pana la aparitia normelor prezentate in anexa, raman valabile actualele norme departamentale existente in domeniu.

Anexa 2

Lista standardelor conexe de securitate si protectie a muncii *)

STAS 12894 - 90 Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munca.

STAS 12604 - 87 Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii generale.

STAS 12604 - 90 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare.

STAS 9954/1 - 74 Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie si datorate gazelor si lichidelor inflamabile. Prescriptii de proiectare si montare.

STAS 8138 - 83 Echipament electric pentru masini industriale. Conditii tehnice generale.

STAS 6646/2 - 88 Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul In industrie.

STAS CEI 598 - 2 - 22 1992.01.01 Corpuri de iluminat. Partea 2. Conditii tehnice speciale Sectiunea 22. Corpuri de iluminat de siguranta.

STAS 297/1 - 88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.

STAS 297/2 - 89 Indicatoare de securitate. Reprezentari.

STAS 11358 - 80 Masini si utilaje. Mijloace de protectie fata de pericole mecanice.

STAS 6877/1 - 86 Echipamente electrice pentru atmosfere potential explozive. Prescriptii generale.

STAS 6877/8 - 88 Echipamente electrice pentru atmosfere potential explozive. Sisteme electrice cu siguranta intrinseca.

STAS 9153 - 90 Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comanda si ale butoanelor de comanda luminoase.

STAS 10627 - 76 Ventilatoare. Principii de securitate.

STAS 10898 - 85 Alimentari cu apa. Terminologie.

Anexa 3

Ghid de terminologie

1. Notiuni din domeniul securitatii muncii

1.1. Avarie: eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de productie, caracterizat prin defectarea si deteriorarea acestora.

1.2. Defectare: incetarea aptitudinii unei masini, instalatii, utilaje etc., de a- si indeplini functia specificata.

1.3. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in asociere cu un protector.

1.4. Echipament individual de lucru: totalitatea obiectelor de imbracaminte, incaltaminte si de accesorii, cu care este dotat salariatul in procesul de munca, in scopul prevenirii uzurii premature sau murdaririi excesive a obiectelor personale.

1.5. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor individuale de protectie cu care este dotat executantul in timpul indeplinirii sarcinii de munca, in vederea asigurarii protectiei sale impotriva pericolelor la care este expus.

1.6. Echipament tehnic: orice masina, aparat, dispozitiv, mecanism, unealta sau instalatie etc. utilizata in timpul muncii.

1.7. Factor de risc: Factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca - executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca - si care, in conditiile unei situatii periculoase, determina probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectari a sanatatii.

1.8. Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate si cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la securitatea muncii.

1.9. Instructaj de securitate a muncii: Modalitate de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

1.10. Instructiuni proprii de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor, de catre unitati (prin efort propriu sau colaborare cu institute de specialitate), este obligatorie atunci cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau, voluntara, atunci cand patronul considera necesar pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

1.11. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul, trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii.

1.12 Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

1.13 Nocivitate: proprietatea unei noxe de a produce efect daunator asupra organismului.

1.14 Noxa (sinonim: factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat In considerare.

1.15 Pericol:

a) Sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii.

Nota:In domeniul securitatii muncii termenul este utilizat in asociere cu alti termeni definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc.

b) Proprietatea inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu potential de a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale).

1.16 Persoana autorizata: o persoana competenta, imputernicita in scris (de catre organe de specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati.

1.17 Persoana competenta: o persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activitati.

1.18 Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

1. 19 Prevenire intrinseca: prevenire realizata in stadiul de conceptie/proiectare, care consta in:

- evitarea sau reducerea pericolelor, atat cat este posibil, prin alegerea corespunzatoare a unor caracteristici de conceptie;

- limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zonele periculoase.

1.20 Protectie: ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca.

1.21 Proces de munca: succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mijloacelor de productie in sistemul de munca.

1.22 Risc:probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii intr- o situatie periculoasa.

1.23. Risc profesional: risc in procesul de munca.

1.24 Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

1.25 Substanta periculoasa: o substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico - chimice poate constitui un pericol.

1.26 Zona periculoasa: orice zona in care exista sau poate aparea un pericol.

1.27 Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului tehnic in care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.

Nota: Pericolul care genereaza riscul infatisat in aceasta definitie:

- poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului tehnic (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substante periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura etc.) sau

- poate aparea neasteptat (pornire neintentionata / neprevazuta etc.)

1.28 Lucru la inaltime: activitate desfasurata la minimum 2 m, masurati de la talpile picioarelor lucratorului pana la baza de referinta naturala (solul) sau orice alta baza de referinta artificiala, baze fata de care nu exista pericolul caderii