0723598256

NSSM 15
Norme specifice de securitate a muncii pentru industria celulozei si hartiei

Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala in conditii de securitate a muncii.

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva de raspundere pe cei ce desfasoara aceste activitati daca nu au prevazut alte masuri necesare asigurarii securitatii muncii in conditiile locale de desfasurare a activitatii. Aceste masuri se regasesc in instructiunile de protectie a muncii elaborate de catre agentii economici.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind securitatea muncii care cuprinde:

- Norme generale de protectie a muncii cuprinzand prevederile de securitate si de medicina a muncii general valabile pentru orice activitate;

- Norme specifice de securitate a muncii cuprinzand prevederile de securitate a muncii, specifice unor anumite activitati, altele decat cele stipulate in "Normele generale de protectie a muncii".

Prevederile tuturor acestor norme se aplica cumulativ si au valabilitate indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se desfasoara activitatile.

Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii practicata in cadrul normelor generale de protectie a muncii. Conform acestor abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:

- Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;

- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si, in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;

- Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive unelte etc) si a obiectelor muncii, (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca.

- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de securitate a muncii vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului - executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca - propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare. Prevederile normelor specifice de securitate a muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru:

- activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;

- autorizarea functionarii unitatilor;

- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;

- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;

- controlul realizarii masurilor de protectie a muncii;

- fundamentarea programului de protectie a muncii.

In contextul general pe care l-am prezentat, Normele specifice de securitate a muncii pentru industria celulozei si hartiei au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii riscurilor specifice, astfel incat, pentru fiecare risc, sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

Structura acestor prevederi este facuta pe tipuri de procedee de fabricare a celulozei, hartiei, cartonului si confectiilor din hartie si carton, pentru fiecare tip de procedeu prevederile urmarind o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului in procesul de munca.

In acelasi timp, pentru terminologia de specialitate si de securitate a muncii utilizata la elaborarea normelor este inclusa o anexa in care sunt explicitati o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale nu numai in ceea ce priveste continutul, dar si ca forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceeasi problematica usurand astfel utilizatorilor intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

1. Prevederi generale

Continut, scop

Art. 1. - (1) Normele specifice de securitate a muncii pentru industria celulozei si hartiei, cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice activitatilor ce se desfasoara in industria celulozei, hartiei, cartoanelor si confectiilor din hartie si cartoane.

(2) Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca).

Domeniu de aplicare

Art. 2. - Prezentele norme se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitatea de fabricare a celulozei, hartiei, cartoanelor, confectiilor din hartie si cartoane, indiferent de forma de proprietate a capitalului social si de modul de organizare a acestora.

Relatia cu alte acte normative

Art. 3. - (1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile "Normelor generale de protectie a muncii".

(2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare activitatii de fabricare a celulozei, hartiei, cartoanelor, confectiilor din hartie si cartoane, dar care se regasesc in unitatile de celuloza si hartie, se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate in anexa nr.1.

Revizuirea normelor

Art. 4. - Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor tehnologice.

2. Fabricarea celulozei, hartiei, cartoanelor si confectiilor din hartie si carton

2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 5. - Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se vor face conform prevederilor "Normelor generale de protectie a muncii".

Art. 6. - Este interzisa participarea lucratorilor din depozit la legarea si dezlegarea ceamurilor la cheu precum si la manevrele de acostare.

Art. 7. - Conducerea buldozerului din halda de tocatura se va incredinta numai persoanelor care poseda permis de exploatare pentru acest tip de utilaj (autorizatie si instructaj de protectie a muncii).

2.2. Instruirea personalului

Art. 8. - Instruirea personalului din activitatea de fabricare a celulozei si hartiei, in domeniul protectiei muncii, se face conform prescriptiilor "Normelor generale de protectie a muncii".

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 9. - Acordarea echipamentului individual de protectie se va face conform "Normativului cadru de acordarea si utilizare a echipamentului individual de protectie". In baza lui, persoanele juridice vor intocmi pentru fiecare loc de munca liste interne de dotare cu echipament individual de protectie, adecvat executarii sarcinilor de munca in conditii de securitate.

2.4. Fabricarea celulozei si semicelulozei

2.4.1. Prepararea materiei prime: lemn, stuf, paie, carpe

Art. 10. - Pornirea instalatiilor se va face numai daca toti lucratorii de la instalatia respectiva sunt la locurile lor de munca.

La fiecare pornire a utilajelor se va verifica daca langa aceste utilaje nu sunt si alte persoane (mecanici, electricieni etc.) care ar putea fi accidentate.

Art. 11. - Comunicarea intre lucratorii de la locurile de munca apropiate se va face prin semnale sonore conventionale, cunoscute de personalul din sectorul respectiv.

Art. 12. - Orice scoatere a lemnului din/de pe utilaj se va face numai dupa oprirea utilajului.

Art. 13. - Pe transportoarele care deplaseaza bustenii de la o instalatie la alta, acestia se vor aseza astfel incat sa nu depaseasca marginile transportoarelor.

Art. 14. - Transportoarele vor fi prevazute cu plasa de protectie in jurul tamburilor de antrenare, intoarcere si intindere pentru a se evita accidentele provocate de prinderea hainelor sau a corpului.

Sectionarea lemnului

Art. 15. - Inainte de inceperea lucrului, panza ferastraului circular trebuie verificata, pentru a nu prezenta defecte (fisuri, dinti rupti etc.).

Art. 16. - In timpul lucrului bratul basculant al sectionatorului pendular va fi asigurat limitandu-i cursa maxima cu un cablu sau lant, astfel incat, la capatul cursei sa nu depaseasca muchia anterioara a mesei.

Art. 17. - Este interzisa introducerea sub panza ferastraului a lemnelor cu sarme sau corpuri straine (metal, pietris etc.).

Suprafata de deservire a utilajelor va fi acoperita cu rumegus pentru a evita alunecarile.

Art. 18. - Actionarea pendulei se va face numai din partea laterala a panzei. Tragerea si impingerea discului taietor al pendulei se va face cu ajutorul unui maner fixat pe bratul oscilant, care va fi invelit in piele sau cauciuc pentru a evita alunecarea mainilor.

Art. 19. - Rumegusul produs in procesul de sectionare, in timpul functionarii utilajului, se va indeparta numai cu ajutorul ventilatoarelor.

Art. 20. - Capatul busteanului va fi bine fixat cu tapina inainte de a fi retezat, evitandu-se caderea lui necontrolata dupa sectionare.

Art. 21. - Se interzice fortarea panzei in lemn. Sectionarea se va face in mod progresiv.

Art. 22. - In timpul lucrului panza va fi supravegheata in permanenta iar daca apar defectiuni, masina se opreste imediat. Piulitele de montaj ale panzei vor fi bine stranse pe flansele de fixare.

Art. 23. - In timpul taierii manuale cu joagarul, ferastraul electric sau mecanic cu lant, busteanul va fi asigurat cu scoabe contra rostogolirii.

Art. 24. - Partea de sub masa discului circular se va acoperi cu plasa de protectie, panza circularului fiind acoperita 70% din suprafata ei.

Art. 25. - Este interzis a se forta pornirea circularului prin rotirea cu mana a discului sau franarea manuala a acestuia. Pornirea nu se va face in sarcina, iar pentru oprire se va utiliza dispozitivul de franare a utilajului.

Art. 26. - Transportul panzelor circulare se va face de catre doi lucratori care introduc o tija metalica pe orificiul central al panzei si apoi se deplaseaza paralel, unul fata de celalalt.

Art. 27. - Ridicarea panzelor pe masa sectionatorului se va face cu ajutorul troliului.

Pentru schimbarea panzelor circulare se vor utiliza dispozitive speciale in conformitate cu instructiunile de lucru.

Art. 28. - (1) La mesele de alimentare cu sectionator, este interzisa intrarea pe sau/sub masa transportoare (inclusiv alimentator, aliniator) si in zona circularelor, in timpul functionarii acestora.

(2) Este interzisa scoaterea din functiune a dispozitivelor de siguranta (limitatoare de cursa) cu care sunt prevazute usile de acces in zona panzelor circulare.

Art. 29. - Se interzice parasirea locului de munca si lasarea instalatiei de sectionare in functiune.

Art. 30. - Se interzice deplasarea sau stationarea pe podeste si pe scarile de deservire ale meselor de alimentare cu sectionator si in general in spatiul de sub podurile rulante cu graifar, aflate in functiune. In timpul functionarii podului rulant, operatorul va sta in cabina special construita, pentru comanda mesei de alimentare cu sectionator.

Art. 31. - Pasarela de deservire din jurul mesei de alimentare se va mentine permanent curata, libera de sarma, lemne, zapada pe timp de iarna etc. permitand o circulatie normala si in siguranta a personalului.

Art. 32. - Este strict interzis accesul persoanelor in zona sectionatorului.

Despicarea bustenilor cu despicatorul hidraulic

Art. 33. - Inainte de inceperea lucrului se vor verifica: starea cablului electric, aparatorii de protectie si cuplajul, dupa care despicatorul va functiona in gol 2-3 minute.

Art. 34. - Nu se va incepe lucrul decat dupa eliberarea pe o raza de cel putin 2 m distanta a spatiului din jurul despicatorului, prin indepartarea butucilor, sarmelor sau a altor corpuri ce stanjenesc activitatea.

Art. 35. - Lemnul introdus la despicat se va aseza in mod obligatoriu longitudinal pe masa despicatorului si nu va avea lungimea mai mare de 1 m. Manipularea bustenilor se va face cu atentie folosind carlige si tapine.

Art. 36. - Dupa despicare, lemnul se va indeparta la cel putin 3 m de despicator si se va aseza ordonat in stiva sau direct pe transportorul cu banda de alimentare a tocatorului.

Cojirea lemnului (In cojitoare tip tambur)

Art. 37. - Manipularea lemnului la intrarea sau iesirea din tamburul de cojire se va face numai cu tapina, operatorul stand pe podestul de lemn special construit la aceste locuri de munca.

Art. 38. - Se va urmari cu atentie deplasarea lemnului pe transportorul cu racleti de la alimentarea cojitorului sau pe jgheabul de evacuare, deoarece exista pericolul ca lemnul sa se blocheze la tamburul de actionare al transportorului sau sa sara peste parapet, in special pe timp de iarna, cand suprafata busteanului este acoperita de gheata, zapada sau este verde.

Art. 39. - In timp ce instalatia functioneaza, sunt interzise:

- urcarea pe transportoare sau jgheaburi pentru deblocarea lemnului;

- intrarea sub tamburii cojitorului pentru curatire/deblocare a jgheabului sau a transportorului de colectare a cojii;

- indepartarea anumitor obiecte ce impiedica desfasurarea normala a lucrului din gospodaria de coaja, ungerea etc;

- deblocarea lemnului de pe transportoare, rolele de alimentare a tocatorului sau din grupa de alimentare a acestuia;

- Intinderea curelei de transmisie dintre motor si tocator.

Art. 40. - Sub transportoare si deasupra zonelor de circulatie se va monta o plasa metalica de protectie pentru retinerea lemnelor.

Art. 41. - Se va asigura ritmicitatea la evacuarea lemnului din cojitor pentru a nu se crea aglomerari de lemn care impiedica o functionare normala a tocatorului.

Art. 42. - (1) Pornirea si oprirea instalatiilor se va face sub supravegherea persoanei cu atributii in acest sens.

(2) Inainte de pornire, acesta controleaza daca nu exista lucratori, electricieni sau lacatusi de intretinere in apropiere (pe transportoare, pe tambur, sub tambur, la rolele de sprijin, grupuri de actionare sau transportoare). Dupa ce se convinge ca nu exista nici un pericol, va da semnalul de pornire, va astepta cca. 1 minut si neexistand nici o avertizare din partea personalului, va porni grupurile de actionare ale cojitorului. Este interzisa pornirea instalatiei fara avertizare sonora.

Art. 43. - (1) In cazul aglomerarii lemnului pe jgheabul de evacuare a lemnului din cojitor sau pe transportorul de lemn cojit, se va inchide imediat poarta de iesire a lemnului din cojitor si se va proceda la deblocarea utilajelor.

(2) Deschiderea portilor cojitorului se va face treptat evitandu-se deversarea unei cantitati mari de lemn peste transportor sau in afara acestuia.

Art. 44. - Pornirea si oprirea pompelor de recirculare a apei se vor face numai de catre conducatorul cojitorului, iar in lipsa acestuia de catre o persoana numita a efectua aceasta operatie.

Art. 45. - Operatorul care deserveste instalatia de preparare a cojii, va interveni cu atentie cand este necesar a se indeparta de pe transportor capetele de lemn mai lungi.

Art. 46. - La cresterea nivelului apei in bazinul de sub tamburul separator, se va opri instalatia si se vor lua masuri de curatare a orificiilor si sitei de retinere de la evacuarea apei din bazin.

Tocarea lemnului

Art. 47. - Este interzisa desfacerea capotei tocatorului sau deschiderea ferestrei de vizitare a cutitelor, inainte de oprirea completa a rotorului, respectiv a volantei port cutite, decuplarea de la instalatia electrica si montarea placutelor avertizoare.

Art. 48. - (1) Se va controla permanent functionarea normala a detectorului de metale.

(2) Este interzisa introducerea in tocator a lemnelor cu corpuri metalice.

Art. 49. - Este interzisa pornirea tocatorului fara a se verifica:

- montarea corecta a cutitelor;

- starea cutitelor;

- modul de fixare a capacului rotorului;

- daca aparatorile de protectie la grupul de actionare si la transportorul de alimentare sunt bine montate;

- daca fereastra de vizitare a cutitelor este bine inchisa.

Art. 50. - Pornirea tocatorului se va face in gol, iar alimentarea cu material se va face numai dupa atingerea turatiei normale de lucru.

Art. 51. - (1) Se interzice utilizarea cutitelor cu defecte (fisuri, stirbiri) si latimi care nu asigura functionarea in conditii de securitate.

(2) Vor fi scoase din uz si inlocuite suruburile si dispozitivele deteriorate folosite la fixarea cutitelor.

Art. 52. - Este interzis a se interveni pentru oprirea mai rapida a discului portcutite, cu diferite obiecte. Pentru aceasta se va folosi numai sistemul de franare al masinii.

Art. 53. - Nu se va stationa in planul de rotire al discului portcutite sau al volantei tocatorului.

Art. 54. - Alimentarea tocatorului cu material se va face uniform pentru a se evita aglomerarea si blocarea masinii. La alimentarea manuala a tocatorului, pozitia muncitorului, care introduce lemnul in tocator, trebuie sa fie laterala, pentru a evita accidentarea cu lemnele proiectate in afara pe jgheabul tocatorului.

Art. 55. - Manipularea cutitelor de la un loc de munca la altul se va face in suporturile lor pe carucioare.

Art. 56. - (1) Schimbarea cutitelor, contracutitului si reglarea distantei intre cutite si contracutitul tocatorului se va face sub supravegherea unei persoane competente, dupa scoaterea sigurantelor electrice de la tabloul de comanda al utilajului si montarea placutelor avertizoare.

(2) Inainte de pornirea tocatorului se vor efectua 3-4 rotiri manuale ale discului, cu ajutorul unei rangi, pentru a observa daca cutitele sunt egal distantate de contracutit.

Art. 57. - Orice zgomot neobisnuit produs in instalatia de tocare, trebuie sa conduca la oprirea imediata si la controlul utilajelor din punct de vedere tehnic.

Art. 58. - In timpul desfundarii sortizoarelor de tocatura, precum si in timpul reviziei acestora, este obligatorie scoaterea sigurantelor de la tabloul electric.

Art. 59. - (1) Este interzisa intrarea in ciclonul de dezaerare a tocaturii sau in orice buncar pentru tocatura, cu instalatia de alimentare a acestora, in functiune.

(2) Desfundarea lor se va face cu instalatia in stare de repaus, cu ajutorul unei tije sau carlig.

(3) Repornirea se face numai dupa montarea corecta a capacelor de vizitare.

Art. 60. - Indepartarea lemnului cu continut de metal de pe transportorul de alimentare al tocatorului se face numai cu utilajul oprit si cu ajutorul tapinei. Nu se va interveni cu mana.

Art. 61. - Este interzisa apropierea de sortizorul de tocatura in functiune deoarece exista pericolul de accidentare datorita oscilatiilor acestuia.

Art. 62. - Sitele sortizorului se vor schimba sau se vor desfunda numai cu utilajul in stare de repaus si cu sigurantele de la tabloul electric scoase.

Art. 63. - Se interzice orice interventie la tocatorul in functiune.

Tocarea plantelor anuale (stuf si paie)

Art. 64. - SArma de la legaturile de stuf si paie va fi extrasa prin taiere si retinere manuala, operatiunea efectuandu-se de la distanta de cel putin 1 m fata de valturile dintate ale dispozitivului de alimentare al tocatorului.

Art. 65. - Tragerea si aranjarea balotilor pe banda se va face numai cu carlige speciale.

Art. 66. - Taierea sarmelor balotilor, precum si colectarea lor se va face din pozitia laterala.

Art. 67. - Se interzice cu desavarsire impingerea cu mana a balotilor pe banda transportoare in apropierea cutitelor tocatoarelor, antrenarea acestora facandu-se doar cu dispozitivele cu care este prevazuta instalatia de alimentare.

Art. 68. - In cazul infundarii tocatoarelor, dupa oprirea utilajelor si inainte de desfundarea lor se vor lua urmatoarele masuri:

- se vor deconecta sigurantele electrice de la motorul de actionare a tocatorului;

- se vor deconecta sigurantele motorului de actionare a suflantei (ventilatorului).

- se vor monta placute avertizoare.

Art. 69. - Curatirea electromagnetilor de obiecte metalice este permisa numai dupa oprirea benzii transportoare pe care sunt montati.

Art. 70. - Se interzice intrarea in cicloane fara luarea masurilor de mentinere in stare de repaus a instalatiei pneumatice respective, fara permis de lucru.

Art. 71. - Zilnic se vor curata depunerile de praf de pe instalatii.

Art. 72. - Reglarea debitului de aer pe tubulatura de absorbtie a tocaturii se va face de catre o persoana desemnata a efectua aceasta operatie.

Art. 73. - Curatarea desprafuitoarelor se va face pe fiecare schimb de lucru, dupa ce linia a fost oprita si sigurantele de la tablou deconectate.

Art. 74. - (1) Intrarea in desprafuitor, pentru reglarea periilor se face numai cu utilajele oprite pe baza permisului de lucru.

(2) Lucratorii vor folosi centurile de siguranta si vor fi ancorati intr-un loc sigur, la partea superioara a utilajului, intrucat exista pericol de cadere a lucratorului in inchizatorul celular, situat la partea inferioara a desprafuitorului.

Art. 75. - (1) La exhaustoare este interzis a se deschide vreun capac in timpul functionarii.

(2) Interventia la rotoarele ventilatoarelor se va face numai dupa scoaterea motoarelor de sub tensiune si aplicarea placutelor avertizoare.

Tocarea si desprafuirea deseurilor textile

Art. 76. - Transportul balotilor de textile, din magazie la tocator, se va face cu ajutorul carucioarelor manuale.

Art. 77. - (1) Introducerea deseurilor in tocator se va face cu atentie, verificandu-se daca nu contin corpuri straine (benzi de otel, pietre etc.).

(2) In timpul introducerii deseurilor nu se vor apropia mainile de valturile de antrenare din fata tocatorului.

Art. 78. - Schimbarea cutitelor la tocatoare se va face numai dupa ce s-a asigurat imposibilitatea pornirii lor. In acest scop se vor deconecta sigurantele de la tabloul de pornire-oprire a utilajului si se vor monta placute avertizoare.

Art. 79. - Controlul cutitelor se va face numai cu utilajul in stare de repaus.

Art. 80. - Scoaterea carpelor din scuturator se va face cu dispozitive manuale de extragere.

Art. 81. - Sistemul de absorbtie a prafului de la mesele de sortare a carpelor se va verifica zilnic pentru a se asigura permanent, o functionare normala a acestuia.

Art. 82. - Pe mesele de alegere, carpele nu se vor aseza pe intreaga suprafata pentru a lasa libere suprafetele necesare absorbtiei prafului.

Art. 83. - Este interzisa introducerea manuala a carpelor in tocator. Alimentarea se va face numai cu ajutorul benzii transportoare.

Depozitarea si transportul tocaturii de lemn

Art. 84. - Inainte de pornirea suflantei pentru transportul pneumatic al tocaturii se va verifica starea tehnica a acesteia si a filtrelor pentru a evita infundarea lor.

Art. 85. - (1) In timpul functionarii instalatiei pneumatice toate capacele de vizitare si control vor fi inchise etans pentru a se evita pierderile de praf in exterior.

(2) In cazul ivirii unor neetanseitati la conductele de transport pneumatic, rezultand praf in zona de lucru, instalatia se va opri imediat si defectiunile vor fi remediate de personalul de specialitate.

Art. 86. - Se interzice cu desavarsire desfundarea conductelor de transport pneumatic prin ridicarea presiunii de aer peste limitele admise in exploatarea normala, presiune indicata in cartea tehnica a suflantei. Se demonteaza tronsonul in cauza si se desfunda.

Art. 87. - Controlul interior al silozului de tocatura se va face periodic, pa baza permisului de lucru.

Art. 88. - (1) Este interzisa intrarea persoanelor in silozuri pentru daramarea peretilor de tocatura sau spargerea tocaturii.

(2) Aceste operatii se vor face din exterior cu ajutorul rangilor metalice, prin gaurile practicate in acest scop in peretii silozului.

Art. 89. - La orice oprire, pentru interventie la unul din transportoarele din traseul spre fierbere, se va anunta operatorul de la fierbatorie, care va lua masurile necesare ca pe timpul interventiei, utilajele sa nu fie repornite. La butonul de pornire se va aplica placuta avertizoare NU PORNI, SE LUCREAZA .

Art. 90. - Nu se va circula cu buldozerul peste cablurile electrice cazute la pamant si nici nu se va urca cu buldozerul pe halda de tocatura la mai putin de 3 m sub conductorii electrici aerieni.

Art. 91. - (1) In timpul lucrului se interzice conducatorului de buldozer sa primeasca persoane straine in cabina utilajului, in zona de lucru, sau pe halda.

(2) Pentru nivelarea tocaturii se va lucra cu lama buldozerului luand cate putin material lemnos si se va lucra pe directia de inaintare, tangenta la baza conului de tocatura.

Art. 92. - (1) Se va evita coborarea brusca a buldozerului pe taluzul haldei, pentru a evita pericolul de rasturnare.

(2) La formarea haldei se va avea in vedere ca una din laturi sa aiba o panta lenta (maximum 300) pe unde sa poata urca si cobori buldozerul.

Art. 93. - Halda de tocatura nu va depasi platforma betonata de depozitare.

Art. 94. - La aparitia unor defectiuni tehnice sau la controlul pe timp de noapte al buldozerului se va folosi numai lanterna. Se interzice folosirea focului deschis pentru iluminarea utilajului sau a zonei de lucru.

Art. 95. - Nu se va incredinta buldozerul pentru conducere altor persoane, chiar daca au permis de conducere daca nu au fost instruite si autorizate sa lucreze pe halda.

Art. 96. - Nu se vor efectua cu buldozerul operatiile pentru care conducatorul utilajului nu are instructajul necesar.

Art. 97. - In cazul surparii haldei de tocatura peste buldozer, buldozierul va opri motorul, va inchide geamurile si va astepta sa fie degajat de personalul din exterior.

Art. 98. - Este interzisa alimentarea cu combustibil si lubrifianti precum si repararea sau mica intretinere a buldozerului pe halda de tocatura sau in apropierea ei.

Art. 99. - Buldozerul se va mentine in stare perfecta de curatenie, fara scurgeri de ulei sau combustibil si cu parascantei la toba de esapament .

Art. 100. - Caile de acces si tunelul de tocatura vor fi mentinute curate, libere si iluminate corespunzator pentru deplasarea si interventia in siguranta.

2.4.2. Prepararea si concentrarea solutiilor bisulfitice

Art. 101. - Se vor corela instalatia de ardere a sulfului si instalatia de absorbtie a gazelor, atat la pornire cat si la oprire.

2.4.3. Fierberea celulozei si a semicelulozei

Art. 102. - La fierberea celulozei si a semicelulozei se vor respecta parametrii de lucru (graficul de fierbere, regimul de presiune etc) precum si regulamentul de exploatare si intretinere a instalatiei.

Art. 103. - Fierbatoarele stationare care necesita presarea tocaturii prin batere cu abur vor fi prevazute cu aparate de batere montate in interiorul gurii de alimentare cu tocatura.

Art. 104. - Incarcarea cu tocatura a fierbatoarelor se va efectua dupa verificarea vizuala a interiorului acestora, respectiv a captuselii la fierbatoarele sulfit inzidite, starea sitelor etc., folosind in acest scop lampa portabila alimentata la o tensiune nepericuloasa.

Art. 105. - Nu se admite intrarea lucratorilor in silozul de deasupra fierbatorului pentru spargerea "boltilor" in timpul incarcarii fierbatorului cu tocatura. Se vor folosi exclusiv mijloacele mecanice in acest scop.

Art. 106. - Intrarea in silozul de tocatura de deasupra fierbatorului este permisa numai in cazul in care silozul este inchis la partea de jos, iar lucratorul va folosi centura de siguranta si va fi supravegheat din exterior.

Art. 107. - In cazul spargerii garniturii la capacul fierbatorului, la ventilul de golire etc. se opreste incalzirea fierbatorului, se reduce presiunea prin gazuire si se scurge lichidul de firbere, iar dupa eliminarea totala a presiunii din fierbator se remediaza deficienta tehnica.

Art. 108. - Presiunea din fierbator se urmareste cu ajutorul a cel putin doua manometre verificate si sigilate.

Art. 109. - La golirea fierbatoarelor, suruburile de la capace vor fi desfacute numai atunci cand manometrele vor indica presiunea zero si a fost deschis ventilul de pe conducta de aerisire.

Art. 110. - Fierbatoarele vor fi prevazute cu ventile de reducere automata a suprapresiunii si cu supapa de siguranta.

Art. 111. - Golirea fierbatoarelor in putini, difuzoare sau tancuri de golire se va face numai dupa verificarea instalatiilor si luarea masurilor de securitate.

Art. 112. - La scoaterea capacelor fierbatoarelor rotative se vor respecta instructiunile de lucru.

Art. 113. - (1) Este interzisa stationarea personalului langa gura de incarcare-golire a fierbatorului in timpul ridicarii sau coborarii capacului precum si in timpul introducerii tocaturii si lesiei.

(2) Este interzisa aplecarea peste gura de incarcare a fierbatorului si controlul vizual al acestuia , fara utilizarea centurii de siguranta.

Art. 114. - Pentru a evita socurile de presiune in alimentator si in circuitul de evacuare din acesta, se verifica temperatura circuitului si nivelul in tubul de legatura.

Art. 115. - (1) Pentru golirea separatorului de metal din tubul de legatura, sunt prevazute ventile telecomandate si interblocate.

(2) Este interzisa functionarea fara aceste ventile sau cu ele defecte.

(3) Purjarea lesiei cu impuritati se va face numai in containere sau in canal.

Art. 116. - Este strict interzisa functionarea instalatiei fara sistemul de siguranta, fara presostatele montate pe impregnator si fierbator si fara interblocarile cu care aceasta este echipata.

Art. 117. - Este interzisa pornirea rafinorului cu supapa de siguranta a agregatului hidraulic neajustata si cu filtrele de ulei murdare.

Art. 118. - La patrunderea unor fragmente metalice intre discurile rafinorului, este obligatorie separarea imediata a acestora, oprirea masinii si centrarea agregatului rafinor-electromotor.

Art. 119. - Este interzisa functionarea instalatiei atunci cand apa de racire si etansare a utilajelor nu are debitele si presiunile prescrise.

Art. 120. - Fierbatorul tip Pandia se va incalzi incet evitandu-se dilatarile rapide si deteriorarea garniturilor de la presetupele snecurilor interioare.

Art. 121. - In cazul infundarilor repetate a tubului de impregnare cu tocatura se va proceda in felul urmator:

- se va opri motorul de actionare a impregnatorului;

- desfundarea se va face cu scule mecanice (de tragere a tocaturii) prin gura de vizitare a impregnatorului, muncitorul stand in pozitie laterala.

Art. 122. - Instalatiile de firbere tip Pandia se vor revizui lunar, o atentie deosebita acordandu-se centrarii supapei care inchide gura de alimentare a fierbatorului.

Art. 123. - In caz de spargere a "dopului" continuu de tocatura introdus in fierbator, urmata de suflarea inversa din fierbator a continutului acestuia, se va actiona cu promptitudine asupra supapei de inchidere. Personalul va parasi zona din imediata apropiere a utilajului in care are loc fenomenul de "rabufnire".

Art. 124. - In cazurile dese de blocare a presei cu surub care alimenteaza fierbatorul cu tocatura si in caz de blocare sau de descentrare a supapei de inchidere, se trece la remediere numai dupa ce s-au luat urmatoarele masuri:

- se scoate de sub tensiune cupla electromagnetica si motorul de actionare a presei de alimentare;

- se evacueaza presiunea din fierbator pana la zero atmosfere (presiunea la manometre) si se deschide ventilul de aerisire.

Art. 125. - In cazul spargerii garniturilor la presetupele organelor in miscare ale fierbatorului sau a altor defectiuni mecanice la piesele din interiorul acestuia se vor lua urmatoarele masuri:

- se opreste alimentarea fierbatorului cu tocatura si solutie de fierbere;

- se continua alimentarea cu abur si evacuarea materialului fiert din fierbator;

- se reduce presiunea din fierbator la zero atmosfere dupa care se raceste cu apa interiorul acestuia.

Art. 126. - In cazul infundarii descarcatorului de la fierbator, desfundarea se va efectua cu respectarea instructiunilor de lucru.

Art. 127. - Cand se defecteaza supapa de inchidere a alimentarii cu tocatura sau aceasta inchide cu intarziere si este pericol de a sufla invers din fierbator, se inchide in primul rand ventilul pneumatic de admisie a aburului apoi ventilul manual.

Art. 128. - Instalatia de fierbere tip Defribator se va revizui lunar, o atentie deosebita acordandu-se alimentatorului si sistemului de inchidere a gurii de alimentare cu tocatura.

Art. 129. - In cazul blocarii alimentatorului cu surub, de defectare a sistemului de inchidere a gurii de introducere a tocaturii in fierbator, de defectare a melcilor verticali sau a sistemului de extractie si de defibrare se trece la remediere, dupa luarea urmatoarelor masuri:

- se opreste alimentarea fierbatorului;

- se continua fierberea si golirea fierbatorului;

- se reduce la zero presiunea in fierbator si se raceste interiorul acestuia prin introducerea de apa.

Art. 130. - Deschiderea ventilelor de abur pentru alimentarea calorizatoarelor sau direct a fierbatoarelor se va face treptat, pentru a evita socurile si accidentele din aceasta cauza.

Art. 131. - Conductele de abur vor fi purjate si aerisite inainte de orice repornire, dupa o stagnare mai mare de 30 minute, iar instalatiile de condensare vor asigura evacuarea acestuia.

Art. 132. - Se vor lua masuri de evitare a deschiderii accidentale a capacelor de la fierbatoarele discontinui.

Art. 133. - Intrarea in fierbatoare si in rezervoare va fi posibila numai pe baza permisului de lucru.

2.4.4. Spalarea celulozei

Spalarea celulozei obtinuta prin procedeul sulfit discontinuu

Art. 134. - Personalul din instalatia de spalare va tine in permanenta legatura cu personalul ce deserveste instalatia de fierbere, golire, sortare etc.

Art. 135. - In timpul golirii fierbatoarelor sulfit prin suflarea in putini (cazi), se vor respecta instructiunile de lucru privind aceasta operatie.

Art. 136. - Dupa golirea fierbatorului conducatorul de formatie asteapta cca. 10 minute pana la disparitia vaporilor, verifica starea capacelor, a captuselii de scandura, a compartimentului etc., dupa care admite accesul operatorilor.

Art. 137. - Accesul in putinile de spalare sau colectare a solutiei, pentru reparatii sau spalari se face pe baza permisului de lucru.

Art. 138. - Spalarea celulozei in rezervoarele filtrante se face cu furtunul de apa, ancorat intr-un dispozitiv care permite proiectarea jetului in toate directiile.

Spalarea continua a celulozei pe filtre

Art. 139. - Se interzice introducerea mainii sau a obiectelor tinute in mana la distribuitoarele filtrelor, sub valturile de preluare precum si la cuplele motoarelor in functiune.

Art. 140. - Desfundarea distribuitoarelor si destramatoarelor de material de la filtrele de spalare se face numai cu jet de apa sub presiune. Se interzice desfundarea manuala a acestora.

Art. 141. - In timpul functionarii filtrelor de spalare se interzice demontarea sau deschiderea capacelor de vizitare, a gurilor de golire de pe carcasa de protectie, evitandu-se stropirile accidentale cu lesie sau solutie reziduala.

Art. 142. - Se interzice preluarea manuala a probelor de celuloza de pe valtul de preluare.

Art. 143. - Nu se admite functionarea instalatiei de spalare cu site deteriorate, chingi rupte sau slabite, sprituri sau ventile distribuitoare defecte.

Art. 144. - Operatia de schimbare a sitei de pe tamburul filtrului de spalare se va face numai de persoana desemnata pentru a efectua aceste operatii pe baza instructiunilor de lucru.

Art. 145. - (1) Pe fiecare schimb este obligatorie verificarea tuturor racordurilor flexibile la spriturile de spalare pentru lesie, solutie reziduala sau apa calda si inlocuirea celor defecte sau uzate.

(2) Instalatiile care se afla sub presiune sunt supuse verificarii conform instructiunilor ISCIR.

Art. 146. - Curatarea, de depuneri, a cuvelor de la filtrele rotative, se face cu ajutorul unui furtun cu apa, avand agitatorul pornit. Nu se permite curatarea sau impingerea depunerilor cu diverse scule (lopeti, scanduri, spacluri etc.).

Art. 147. - Curatarea manuala a cuvei filtrelor rotative se executa pe baza permisului de lucru.

Art. 148. - Sunt interzise interventiile in jgheabul snecului transportor al materialului filtrant, cand acesta este in functiune.

Art. 149. - Este interzisa interventia pentru reparatii sau remedieri la recipientele aflate sub vid. Accesul interior este posibil numai pe baza permisului de lucru.

Art. 150. - Este obligatorie functionarea instalatiilor de ventilatie la hotele filtrelor pentru absorbtia aburului secundar si a gazelor cu continut de hidrogen sulfurat, la spalarea celulozei sulfat, respectiv cu bioxid de sulf si amoniac la spalarea celulozei sulfit.

2.4.5. Sortarea celulozei nealbite si prelucrarea refuzurilor de la sortare

Art. 151. - Inainte de pornirea rafinoarelor sau a altor tipuri de utilaje pentru macinarea nodurilor si a refuzurilor de la sortarea celulozei se va verifica si se va asigura distanta necesara dintre discuri (organe de lucru).

Art. 152. - Este intezisa pornirea in gol (fara pasta celulozica) a rafinoarelor sau a altor utilaje de macinare daca nu sunt pe pozitia "depresat".

Art. 153. - Operatia de oprire a rafinoarelor sau a altor utilaje de macinare a refuzurilor se va efectua in ordinea inversa de pornire a acestora, respectiv:

- se va depresa rafinorul sau utilajul de macinare;

- se va opri alimentarea rafinorului sau in general a utilajelor de macinare;

- se va opri rafinorul sau utilajul de macinare;

- se vor lua masuri care sa evite patrunderea in rafinor sau in alte aparate de macinare, in utilaje cu agitatoare si in pompe a unor corpuri grele, tari (metale, pietre) care pot avaria utilajele si accidenta personalul.

2.4.6. Albirea si sortarea celulozei albite

Art. 154. - Admisia aburului in holendru, in amestecatorul incalzitor, in schimbatoarele de caldura, in evaporatoarele de clor si bioxid de sulf, se face deschizand treptat ventilul si numai din pozitie laterala.

Art. 155. - In timpul functionarii filtrelor de spalare se interzice introducerea mainii sau a altor obiecte tinute in mana in cuva destramatorului sau la valturile de presare si preluare, iar luarea probelor pentru laborator se face numai de catre operatorul instruit in acest sens.

Art. 156. - Pentru manevrarea ventilelor de la duzele de dilutie, de spalare, de la baza turnurilor de retinere si tratare cu bioxid de sulf, nu se vor utiliza platforme si scari improvizate.

Art. 157. - Intrarea in turnurile de reactie, rezervoare, holendre, se face pe baza permisului de lucru.

Art. 158. - La sortarea celulozei albite se vor respecta prevederile subcapitolului 2.4.5. privind instalatia de sortare a celulozei nealbite.

2.4.7. Prepararea agentilor de albire

Prepararea hipocloritului de sodiu si calciu

Art. 159. - Inainte de inceperea operatiei de introducere a clorului in vasul de preparare a hipocloritului se anunta lucratorul de la depozitul de clor sa deschida traseul de clor lichid de la recipientul de consum.

Art. 160. - (1) Clorul se introduce in vasul de preparare a hipocloritului numai dupa ce acesta este umplut cu solutie de hipoclorit de sodiu si s-a pornit pompa de recirculatie.

(2) Debitul de clor introdus in solutie va fi astfel reglat incat sa nu apara degajari de clor prin formarea bulelor la suprafata lichidului din reactorul de clorurare, iar durata de clorurare a sarjei sa fie cea indicata in procesul tehnologic.

Art. 161. - Este interzisa deschiderea brusca a ventilului de clor, manevra facandu-se treptat, existand control prin intermediul AMC-urilor, toate manevrele fiind executate de persoane desemnate.

Art. 162. - In cazul opririi alimentarii cu abur a evaporatorului de clor se va intrerupe aductiunea clorului lichid la serpentina din reactor si din evaporatorul de clor.

Art. 163. - Interventia in reactoarele de clorurare se va face numai pe baza permisului de lucru.

Art. 164. - Se interzice functionarea instalatiei daca traseul de conducte si armaturile nu sunt in perfecta stare. In cazul scaparilor de clor in instalatie, se va inchide ventilul de la distribuitor si se anunta personalul depozitului de clor. Se vor respecta prevederile de securitate a muncii privind utilizarea si transportul clorului.

Art. 165. - Aparatura de alarmare si cea de masura si control aflate in dotarea instalatiei vor fi verificate pe fiecare schimb deoarece din cauza coroziunii mediului ar putea fi dereglate sau blocate.

Prepararea bioxidului de clor pentru obtinerea cloratului de sodiu

Art. 166. - Este obligatorie verificarea intregului traseu de conducte ce urmeaza sa fie folosite pentru circulatia cloratului, pentru evitarea scurgerii de clorat prin neetanseitati sau fisuri ale conductelor.

Art. 167. - Ventilatoarele de aerisire a rezervoarelor de clorat trebuie sa functioneze continuu, evitandu-se astfel explozia ce ar putea avea loc datorita cresterii concentratiei de hidrogen antrenat din celule odata cu solutia de clorat.

Art. 168. - Pentru evitarea exploziei care ar putea sa aiba loc in ventilatoarele de aerisire a rezervoarelor de clorat, datorita antrenarii eventualelor cristale de clorat, aceste ventilatoare se vor spala cel putin o data pe saptamana.

Art. 169. - Pentru a preveni acumularea de oxigen in gazele de celula cu pericol de explozie, instalatia trebuie prevazuta cu un aparat automat, inregistrator pentru analiza gazelor din celulele cu contact de maximum sau se vor face analize orare.

Art. 170. - Se interzice cu desavarsire introducerea focului deschis sau executarea de lucrari ce ar putea produce scantei in instalatie, intrucat se pot produce explozii datorita prezentei hidrogenului.

Art. 171. - Echipamentul de lucru stropit accidental cu solutie de clorat se va indeparta imediat, folosindu-se costumul de rezerva.

Art. 172. - Pentru a nu se realiza o concentratie periculoasa cu caracter exploziv (peste 18% bioxid de clor in aer) in reactoarele cascada sau turnul de reactie, este obligatorie functionarea sistemelor de vacuum (ejectoare) care asigura un tiraj in intregul sistem de producere a bioxidului de clor gazos.

Art. 173. - In cazuri de forta majora, cand acest parametru poate fi depasit, se intrerupe imediat adaosul de acid clorhidric in reactorul 1, cu ajutorul ventilului de dozare, precum si admisia de abur in reactoare, deschizand apoi ventilele de la fundul acestora pentru golirea lor.

Art. 174. - Debitele de alimentare a reactoarelor cascada sau a turnului de reactie cu solutie de clorat si de acid clorhidric se vor mentine la valorile stabilite prin reglarea nivelului solutiilor respective in rezervoarele de alimentare. Solutiile de clorat de sodiu si acid clorhidric trebuie sa fie bine filtrate.

Art. 175. - Se vor respecta cu strictete temperaturile solutiei de clorat de sodiu si acid clorhidric la intrare in reactorul cascada sau turnul de reactie precum si valorile stabilite pentru temperaturi in cascada de reactoare, respectiv in fiecare nivel al turnului de reactie.

Art. 176. - Se vor evita socurile mecanice in instalatie intrucat acestea duc la explozie.

Art. 177. - Este strict interzisa folosirea garniturilor de cauciuc pe conductele instalatiei - pericol de explozie.

Art. 178. - In fiecare schimb se vor controla si remedia neetanseitatile la conducte si utilaje.

2.4.8. Deshidratarea, uscarea, taierea si ambalarea celulozei

Art. 179. - Este interzis a se trece in zona sitei, a preselor umede si a partii uscatoare, de pe o parte a masinii pe alta, prin alte locuri decat pe podestele prevazute in acest scop.

Art. 180. - Platformele de deservire, treptele scarilor si podestele de trecere din zonele umede vor fi astfel confectionate incat sa se evite alunecarea personalului.

Art. 181. - Pornirea instalatiei se face la viteza redusa, numai de catre o persoana avizata, dupa anuntarea printr-un semnal acustic bine cunoscut de intregul personal si numai dupa ce s-a convins ca nici o persoana nu lucreaza langa organele in miscare ale masinii.

Art. 182. - Este interzisa intrarea sub masina, intre postavuri (flanele) sau intre cilindrii uscatori, pentru control sau indepartarea bracului in timpul functionarii lor. Trecerea pe sub masina se va face numai prin locurile special amenajate si indicate prin tablite.

Art. 183. - Este obligatorie anuntarea intregului personal de orice intrare sub masina, intre postavuri (flanele) sau intre cilindrii uscatori pentru reparatii, chiar daca masina este oprita iar alimentarea cu energie electrica intrerupta.

Art. 184. - La scoaterea din functiune a instalatiei de deshidratare, pentru revizii, se va pune la dispozitivele de pornire un indicator de avertizare cu restrictia "NU PORNI, SE LUCREAZA".

Art. 185. - Destramatorele si hidrapulperele vor fi prevazute cu gratare si aparatori, pentru a evita accidentarea personalului prin cadere.

Art. 186. - Pentru evitarea accidentarii personalului prin prinderea mainii la conducerea benzii de celuloza de la sita, de la prima presa umeda, intre prese si de la prese, prin partea uscatoare, se vor respecta urmatoarele:

- prelucrarea celulozei de pe sita se va face numai prin taierea cu jetul (cutitul) de apa a unei benzi inguste de 12-20 cm, care dupa desprinderea cu jet de aer comprimat va fi condusa mai departe de presele umede;

- la masinile fara postavuri purtatoare, trecerea manuala a benzii umede inguste de la sita, la presele umede si apoi de la o presa la alta se va face numai de personalul desemnat pentru a efectua aceasta operatie, folosind miscarea de "aruncare", prin pozitie laterala.

Art. 187. - Presele vor fi prevazute lateral cu aparatori care sa impiedice patrunderea mainii in zona de presare.

Art. 188. - In cazul curatarii sitei si postavurilor cu ajutorul aburului se va folosi furtun pentru presiune, la care stutul se va fixa prin bratari.

Art. 189. - Este interzisa atingerea sau indreptarea cu mana a postavurilor in miscare. Asemenea operatii se pot face cu respectarea instructiunilor de lucru.

Art. 190. - Curatarea sabarelor se va face numai cu peria sau cu alte dispozitive de curatare sigure.

Art. 191. - Inainte de schimbarea sitei si a postavurilor se va spala locul de deservire a masinii si pardoseala pentru evitarea accidentelor prin alunecare, de catre persoane desemnate special.

Art. 192. - Se vor respecta strict instructiunile de introducere a aburului in cilindrii uscatori, dupa ce acestia au fost pusi in miscare, iar inchiderea aburului se va face inaintea opririi lor.

Art. 193. - La masinile cu parte uscatoare se vor lua masuri pentru a se evita aburirea si reducerea vizibilitatii incaperii in perioada sezonului rece.

Art. 194. - Se interzice urcarea sau trecerea peste plasele transportoarelor in dulapul uscator. Se interzice intrarea in dulapul uscator in timpul functionarii.

Art. 195. - Inainte de inceperea oricarei interventii in dulapul uscator, se va inchide ventilul de admisie a aburului pe care se va instala o placuta avertizoare "NU DESCHIDE, SE LUCREAZA".

Art. 196. - Se interzice orice fel de interventie la instalatia de taiere in coli si ambalare a celulozei inainte de oprirea acesteia.

Art. 197. - Presa de compactare a colilor de celuloza supuse ambalarii va fi prevazuta cu dispozitiv de limitare a cursei.

Art. 198. - La presa de compactare a colilor de celuloza in baloti, vor fi prevazute aparatori laterale pentru a se impiedica introducerea mainilor in zona de presare.

Art. 199. - Tamburul desfasurator cu sarma pentru legarea balotilor va fi prevazut cu aparatoare de protectie deoarece desfasurarea necontrolata a sarmei duce la formarea de bucle (lanturi) care pot prinde mainile, picioarele etc. operatorilor iar la intinderea brusca pot provoca accidente prin "forfecare".

Art. 200. - Se interzice functionarea instalatiei de taiere si ambalare a celulozei fara aparatori de protectie la toate dispozitivele in miscare. Vor fi prevazute aparatori laterale in zona cutitului transversal, care sa nu permita introducerea mainii in zona periculoasa.

2.4.9. Evaporarea solutiilor reziduale: lesie neagra, solutie de sulfit si borhot

Art. 201. - Se vor respecta parametrii de lucru si in mod deosebit regimul de spalari preventive pentru evitarea depunerii crustei.

Art. 202. - Operatia de curatare in interiorul corpurilor de evaporare se va face pe baza permisului de lucru. Se recomanda curatarea cu jet de apa de la o pompa de 70-120 at respectandu-se instructiunile de lucru pentru aceste utilaje.

Art. 203. - (1) In cazul pornirii instalatiei din stare rece sau dupa o oprire mai indelungata, persoanele cu atributii in organizarea si conducerea procesului de munca anunta toate sectiile de care este legata tehnologic si energetic instalatia de evaporare.

(2) Pentru oprire de scurta durata in vederea efectuarii unor mici remedieri se vor anunta persoanele cu atributii in oprirea alimentarii cu abur si solutie reziduala, punandu-se si placute avertizoare.

Art. 204. - Deschiderea ventilelor de la sticlele de nivel, de la pompe si de pe conductele de abur viu, se va face cu atentie pentru a se evita oparirea cu condens si lesie sau pentru a nu se produce socuri de presiune.

Art. 205. - Se interzice deversarea apelor de la condensatoarele si pompele de vacuum din instalatiile de evaporare cu continut ridicat in mercaptane si hidrogen sulfurat , in canalizarea interioara.

2.4.10. Arderea lesiilor si a solutiilor reziduale de fierbere

Art. 206. - (1) Se vor respecta normele de securitate a muncii pentru producerea de energie termica, indicate in anexa 1.

(2) Se interzice functionarea cazanelor de regenerare in cazul ca armaturile nu sunt in perfecta stare si daca indicatoarele de nivel nu prezinta siguranta.

Art. 207. - Se va urmari in permanenta mentinerea nivelului stabilit al apei in cazan. Daca nu se stie unde este nivelul apei in cazan trebuie imediat oprita alimentarea cu apa, iar cazanul oprit in mod fortat, deoarece exista pericolul ca unele suprafete ale tevilor sa fie supraincalzite, iar la contactul cu apa, in cazul ca se continua alimentarea, sa explodeze cauzand patrunderea apei in focar.

Art. 208. - Cand se executa suduri la tevile de apa ale cazanelor se va acorda multa atentie pentru a nu se strangula sectiunea de trecere, deoarece in acest caz inrautateste circulatia apei in teava respectiva, aceasta putand sa se arda si sa produca explozie.

Art. 209. - Se va urmari in permanenta calitatea apei de alimentare a cazanului si se va mentine in limitele prescrise, in scopul evitarii formarii crustelor care favorizeaza supraincalzirea tevilor si explozia acestora.

Art. 210. - Daca in camera focarului patrunde apa, se va proceda la oprirea fortata a cazanului.

Art. 211. - Oprirea fortata a cazanului se executa respectand strict instructiunile pentru aceasta operatie.

Art. 212. - Zona cazanelor de regenerare trebuie sa fie prevazuta cu un sistem de avertizare sonora pentru indepartarea personalului in caz de avarie.

Art. 213. - La fiecare cazan se va afisa o lista a personalului care executa manevrele de oprire fortata in caz de avarie si a personalului care in aceste situatii este obligat sa paraseasca instalatia imediat si se va actiona potrivit instructiunilor de avarii.

Art. 214. - Concentratia lesiei negre ce se injecteaza pentru ardere, in cazanele de regenerare va avea minim 60% s.u. Sub aceasta limita poate apare pericolul de explozie. Se va urmari in permanenta ca lesia sa fie repartizata in mod uniform in camera focarului (pentru a nu exista zone cu lesie neuscata).

Art. 215. - Este interzis a se introduce in camera focarului, in timpul functionarii cazanului, saci cu lesie recuperata de pe plansee.

Art. 216. - Inainte de aprinderea focului in cazan, se va face aerisirea camerei focarului timp de 10 minute, avand in functiune ventilatoarele de aer si gaze, pentru a se evacua eventualele gaze care formeaza amestecuri explozive.

Art. 217. - Aprinderea arzatoarelor de gaz metan se va face numai dupa ce s-a facut o aerisire a conductei de gaz metan. timp de 10 minute, pentru a se evita intreruperea flacarii dupa aprindere.

Art. 218. - (1) Aprinderea arzatoarelor de gaz metan se va face numai cu dispozitivul automat sau cu faclia aprinsa in fata arzatorului si deschizand apoi gazul.

(2) Este interzis a se aprinde un arzator de gaz metan de la flacara unui alt arzator, de la flacara lesiei de pe vatra sau de la zidaria incandescenta.

Art. 219. - Manevrele armaturilor de pe conductele de gaz metan se vor face cu atentie, personalul fiind instruit asupra mirosului de mercaptan cu care se odorizeaza metanul, pentru depistarea scaparilor. Scaparile de gaz metan se controleaza numai cu solutie de sapun. Este interzis a se controla etanseitatea instalatiei de gaz metan cu flacara deschisa. Orice scapare se va anunta imediat persoanelor cu atributii conform functiei.

Art. 220. - Daca la un arzator de gaz metan se intrerupe flacara, se va inchide imediat admisia gazului in acel arzator dupa care acesta se va controla. Repornirea gazului se va face numai dupa ce s-a facut din nou aerisirea, timp de 10 minute a conductei de gaz de la arzatorul respectiv.

Art. 221. - Toate cazanele care folosesc drept combustibil gazul metan trebuie sa aiba pe conducta de conducere a gazului spre cazan un dispozitiv, in principiu o clapeta electromecanica, care sa intrerupa in mod automat admisia gazului in cazan in cazul ca:

- presiunea gazului metan in conducta de aductie scade sub 0,1 bari;

- presiunea aerului in registrul de aer primar scade sub 30 mm coloana apa.

Art. 222. - Scoaterea si introducerea injectoarelor de combustibil auxiliar lichid, se va face cu multa atentie ca sa nu ramana lichid scurs in instalatie, care ar putea lua foc si produce incendii.

Art. 223. - Se va respecta ordinea operatiilor din instructiunile privind schimbarea injectorului de lesie neagra concentrata.

Art. 224. - Gura de evacuare a topiturii alcaline din cazan va fi mentinuta in permanenta curata. Topitura trebuie sa curga continuu si uniform fara variatii mari de debit.

Art. 225. - Topitura va fi permanent pulverizata pentru a se evita exploziile in dizolvator.

Art. 226. - In mod obligatoriu fiecare cazan de regenerare trebuie sa fie prevazut cu doua sisteme de pulverizare a topiturii:

- cu aer comprimat sau abur;

- cu lesie recirculata.

Art. 227. - (1) In cazul infundarii jgheabului de evacuare a topiturii se interzice a se proceda la desfundare fara a se opri injectia lesiei negre.

(2) La instalatiile cu doua jgheaburi de scurgere, debitul se reduce pana la desfundarea scocului infundat.

Art. 228. - Cand se executa desfundarea jgheabului se va porni neaparat recircularea lesiei verzi pentru pulverizarea eficienta a topiturii ce curge in cantitate mare in momentul desfundarii jgheabului.

Art. 229. - (1) Este obligatorie urmarirea permanenta a nivelului lesiei in dizolvator in care scop fiecare dizolvator va fi prevazut cu indicatoare de nivel cu functionare sigura.

(2) In caz ca dizolvatorul ramane gol sau nivelul este foarte scazut, exista pericolul de a se forma pe fundul dizolvatorului o gramada de topitura incandescenta care apoi in contact cu lesia poate cauza explozii. Formarea de gramezi de topitura in dizolvator este favorizata de depunerile de namol in dizolvator.

Art. 230. - In cazul scaderii nivelului lesiei in dizolvator sub nivelul minim admis se va proceda imediat la oprirea cazanului conform situatiei de avarie.

Art. 231. - In scopul evitarii depunerilor, fiecare dizolvator va fi prevazut cu sisteme de agitare eficienta a lesiei. Este interzisa functionarea cazanului in cazul in care nu este asigurata agitarea corespunzatoare a lesiei in dizolvator.

Art. 232. - (1) Se va urmari in permanenta ca lesia alba slaba cu care se alimenteaza dizolvatorul sa fie limpede pentru a nu produce depuneri in dizolvator.

(2) Orice scurgere anormala de topitura prin fisurile instalatiei, care poate da nastere la explozii, va fi imediat anuntata maistrului pentru a se lua masuri de oprire a acestor scurgeri sau in cazul ca aceasta nu este posibil se va opri cazanul.

Art. 233. - Duzele de aer vor fi in permanenta mentinute curate pentru a face arderea completa si in conditii normale in focarul cazanului. Autoaprinderile sau stingerile si reaprinderile de la sine a patului de lesie de pe vatra pot duce la explozii.

Art. 234. - Sistemul de conducere a lesiei, de la conducta fixa la injectorul mobil, va fi etans si prevazut cu dispozitive de asigurare pentru a evita stropirea cu lesie prin desprinderea brusca a legaturilor de imbinare.

Art. 235. - Iluminatul aparatelor de masura si control trebuie mentinut in perfecta stare in special la sticlele de nivel.

Art. 236. - Se interzice depasirea presiunii sarcinii admise la armaturile sub presiune a cazanului.

Art. 237. - (1) Este interzisa curatarea depunerilor de la supraincalzitor sau de la orice alt pachet de tevi, in timpul functionarii cazanului. Pentru asemenea cazuri se va proceda la scoaterea cazanului din functiune si coborarea presiunii aburului sub 20 bari.

(2) Curatarea se face cu multa atentie, fara a se lovi tevile. In tot timpul curatarii se va mentine in functiune ventilatorul de gaze arse facandu-se in camera focarului o depresiune de 15-20 mm coloana apa.

Art. 238. - Zilnic se va controla ca usile de explozie a cazanului sa nu fie blocate si sa se deschida usor pentru a favoriza evacuarea rapida a gazelor in cazul unor explozii.

Art. 239. - Deschiderea usilor de vizitare a cazanului se va face cu multa atentie si numai dupa ce s-a controlat ca usa sa fie in buna stare de functionare, fara balamale rupte.

Tirajul cazanului va fi de cel putin 10 mm coloana apa pentru a se putea evita arsurile ce le-ar putea provoca gazele fierbinti prin rabufnirea cazanului.

Art. 240. - In timpul purjarii sau deschiderii sticlelor de nivel nu se va sta in fata acestora ci lateral, iar robinetii se vor deschide incet pentru a se evita spargerea sticlei prin variatia brusca de presiune si temperatura a cazanului.

Art. 241. - Deschiderea vanelor si ventilelor se va face incet si cu atentie pentru a se evita "ciocanele hidraulice" care pot provoca accidentarea muncitorilor prin spargerea armaturii respective sau a garniturilor.

Art. 242. - La efectuarea probei de presiune, supapele de siguranta se blocheaza. Se va proceda cu foarte mare atentie pentru a nu depasi presiunea stabilita pentru proba de presiune.

Art. 243. - Este interzis ca a in timpul functionarii cazanului sa se intervina la flanse, conducte, supape de siguranta etc.

Art. 244. - Aerisirile dizolvatorului se vor pastra curate, pentru a preveni nocivizarea atmosferei din hala cu vapori alcalini, datorita lipsei de tiraj.

Art. 245. - (1) Este interzisa orice fel de interventie la cazan fara permis de lucru;

(2) In timpul curatirii cazanului, ventilatoarele de aer vor fi oprite;

(3) Intrarea in cazan se va face numai dupa ce cazanul a fost racit si aerisit;

(4) Intrarea in camera focarului este permisa numai dupa ce tevile cazanului au fost curatate de bulgarii ce s-ar putea desprinde si cadea pe vatra;

(5) In tot timpul interventiei un lucrator va supraveghea de afara pe cel ce lucreaza in interior.

Art. 246. - CAnd se deschide aburul de 11 at pentru dezaglomerarea discurilor evaporatorului, operatiunea se va face cu atentie pentru a nu produce aruncarea lesiei de la cutia de deversare. In timpul acestei operatii nu se va sta in zona cutiei de deversare.

Art. 247. - In timpul functionarii se interzice introducerea rangilor in interiorul evaporatorului cu discuri.

Art. 248. - Este interzisa deschiderea usilor electrofiltrului in timp ce acesta se afla sub tensiune.

Art. 249. - Pentru orice interventie in interiorul electrofiltrului in timpul functionarii cazanului, se va proceda in prealabil la scoaterea de sub tensiune si respectarea instructiunilor de lucru.

Art. 250. - In timpul desfundarii snecului, se va regla tirajul cazanului ca sa nu produca suprapresiune in electrofiltru.

Art. 251. - Intrarea in interiorul electrofiltrului, In timpul functionarii cazanului, este permisa numai in prezenta persoanei cu atributii conform functiei, dupa ce aceasta s-a convins ca lucrul nu prezinta pericol si s-au scos sigurantele snecurilor sau a racletilor transportori. In tot timpul lucrului se va supraveghea operatiunea de catre persoane numite in acest scop.

Art. 252. - La deschiderea capacului rezervorului de sub electrofiltru se va proceda cu atentie pentru a se evita degajarea brusca a aburului sau stropirea cu lesie.

Art. 253. - Concasorul de sulfat se va porni si opri numai de catre operatorul de la depozitul de sulfat care va controla in prealabil daca acesta are gratarul de protectie montat.

Art. 254. - Orice interventie sau reparatie se va face numai dupa scoaterea de sub tensiune a concasorului de catre electricianul de serviciu.

Art. 255. - Se interzice introducerea mainii prin gratar pentru a scoate eventualele hartii sau corpuri straine. Este interzis a se lua gratarele de pe concasor in timpul functionarii.

Art. 256. - Este interzis a se interveni la valturi cu rangi sau bucati de lemn pentru a marunti bulgarii.

Art. 257. - La cazanele de ardere a solutiei reziduale si sulfit, se vor respecta prevederile articolelor de mai sus, referitoare la cazanele de ardere lesie neagra (cazane de regenerare).

2.4.11. Caustizarea lesiilor verzi

Art. 258. - Este interzis a se lasa deschise gurile de vizitare a decantoarelor, spalatoarelor, caustizoarelor, stingatoarelor etc.

Art. 259. - La purjarile facute la camerele decantoarelor sau spalatoarelor se va deschide incet ventilul de golire pentru a nu se produce stropiri cu lesie si namol.

Art. 260. - La stingatoarele de var nu se va depasi temperatura de firbere a lesiei, cand se pot produce stropiri puternice.

Art. 261. - Nu este permis ca in timpul functionarii elevatorului pentru var sa se scoata capacele de vizitare la cupele elevatorului.

Art. 262. - Inainte de inceperea descarcarii varului, alimentatorul va fi pornit, pentru a nu-l supraincarca.

Art. 263. - Inainte de pornirea transportorului si elevatorului se va verifica daca nu exista lucratori care sa execute reparatii sau interventii la aceste utilaje. Este interzis ca elevatoarele sa functioneze cu usile laterale deschise.

Art. 264. - Nu se va privi de aproape in cutia de alimentare a filtrului de namol deoarece pot avea loc stropiri ale ochilor cu namol alcalin. Se va purta obligatoriu echipament de protectie (ochelari, manusi, sort etc.).

2.4.12. Cuptorul de regenerare a varului

Art. 265. - Pentru eventualele revizii ale zidariei cuptoarelor de var, a lanturilor de la capul rece etc., se va putea intra in cuptor numai dupa ce s-au luat urmatoarele masuri: racirea cuptorului sub +40oC, evacuarea totala a bioxidului de carbon si scoaterea sigurantelor de la motorul de antrenare, pe baza permisului de lucru.

Art. 266. - Racirea cuptorului se va face prin rotirea continua a lui, oprirea brusca fiind interzisa. Nu se va stationa sub concasorul de var cald si sub transportorul de var. Defectarea acestora ar putea produce curgerea varului incandescent si accidentarea lucratorilor.

Art. 267. - In cuptor se va privi numai prin intermediul vizorului de cobalt si de la 0,5 m distanta.

Art. 268. - Se va evita activitatea in curenti antrenati de gazele ce ies din gura cuptorului, pentru a nu exista pericolul intoxicarii cu bioxid de carbon.

Art. 269. - Orice semn de ameteala, dureri de cap, de greata inseamna un inceput de intoxicare si lucratorul se va refugia pe platforma la aer curat.

Art. 270. - In timpul lucrului la elevatoarele de piatra de var sau var, acestea vor fi oprite si scoase sertarele de alimentare cu energie electrica si supravegheate de un lucrator din afara.

2.5. Fabricarea hartiei, cartoanelor si confectiilor din hartie si carton

2.5.1. Prepararea pastei de hartie si a materialelor auxiliare

Instalatii pentru destramarea pastei fibroase

Art. 271. - La prepararea pastei mecanice se vor lua masuri pentru prevenirea aglomerarii benzii transportoare cu lemn sau tocatura de lemn si asigurarea cailor de acces libere la locul de munca.

Art. 272. - Incarcarea casetelor defibratoare se face prin introducerea lemnului in caseta fara a introduce mana in interior. Pentru asezarea lemnului in caseta se folosesc scule destinate acestui scop.

Art. 273. - Se interzice depozitarea lemnului in pozitie verticala in jurul casetelor defibratoare, pe caile de acces sau in stive, aruncarea lemnului din stiva sau vagonet in fata casetelor defibratoare.

Art. 274. - Operatia de scoatere a aschiilor din baia defibratorului se va face numai cu carligul metalic care va fi manevrat cu atentie pentru a nu fi prins intre carcasa defibratorului si piatra defibratoare.

Art. 275. - Rola de frecare a pietrelor se va presa progresiv pe suprafata acestora in vederea prevenirii desprinderii de bucati de piatra.

Art. 276. - Se va urmari permanent mentinerea constanta a temperaturii in baia defibratorului pentru a se evita variatiile bruste de temperatura.

Art. 277. - Este interzisa presarea rafinorului peste limita admisa de instructiunile specifice de lucru.

Instalatii de destramare a materialelor fibroase

Art. 278. - Pornirea si incarcarea benzii de alimentare a hidrapulperului se face dupa verificarea acesteia si dupa semnalizarea acustica.

Art. 279. - Personalul ce alimenteaza banda va sta lateral de tamburul de actionare a benzii. Sarmele si corpurile straine se vor aduna cu atentie pentru prevenirea blocarii benzii.

Art. 280. - Este interzisa urcarea pe banda transportoare sau cuva hidrapulperului cand acestea sunt in stare de functionare. De asemenea, este interzisa aplecarea deasupra cuvei si stationarea persoanelor straine pe platforma de deservire a hidrapulperului.

Art. 281. - Este interzisa introducerea bracului sau maculaturii prin gura de vizitare a utilajului.

Ingrosatoare si filtre de deshidratare

Art. 282. - Este interzis a se interveni cu mana, cu obiecte metalice sau de lemn la tamburul in miscare.

Art. 283. - Este strict interzisa urcarea pe cuva de alimentare sau de evacuare a materialului in timpul functionarii utilajului. Controlul functionarii echipamentului tehnic se face de pe podete de deservire.

Art. 284. - Operatia de curatare si desfundare a spriturilor de spalare se va face dupa demontarea si scoaterea spritului. Pentru sistemele de sprituri care permit curatarea la locul de montaj, se vor lua toate masurile pentru prevenirea accidentelor de munca.

Art. 285. - Operatia de reglare a pozitiei spriturilor se face numai cu echipamentul tehnic oprit.

Utilaje de macinare a pastelor fibroase

Art. 286. - In caz de blocare a tamburului se interzice cu desavarsire folosirea de lopeti sau alte unelte, pentru deblocare.

Art. 287. - Alimentarea holendrelor se va face respectand strict instructiunile de lucru.

Art. 288. - Se interzice persoanelor neautorizate de a interveni la cutia terminala de borne a motorului electric. Remedierea eventualelor defectiuni se face numai de catre electricianul de serviciu.

Art. 289. - Curatarea morilor se face prin gura de vizitare dupa ce in prealabil motorul a fost scos de sub tensiune.

Utilaje de epurare si sortare a pastei

Art. 290. - Operatia de desfundare a conurilor de sortare a refuzului la centriclinere se va efectua cu instalatia oprita si cu mijloace sau dispozitive adecvate (sarme calibrate).

Prepararea materialelor auxiliare

Art. 291. - La prepararea materialelor auxiliare se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice si organice (sulfat de aluminiu, agenti de incleiere a hartiei, cerneluri, coloranti, amidon, materiale de umplere a hartiei etc.).

2.5.2. Masini de fabricat hartie si carton

Art. 292. - Inainte de pornirea masinii sau a unei sectiuni a masinii se va semnaliza sonor si se vor controla locurile periculoase pentru a nu surprinde persoanele din apropiere.

Art. 293. - In caz de accident tehnic sau uman se opreste imediat utilajul si se va anunta urgent persoana cu atributii in organizarea si conducerea procesului de munca.

Art. 294. - Pentru deservirea masinii de fabricatie in conditii de securitate aceasta va fi echipata cu scari si podete de deservire antiderapante si balustrade de protectie.

Formarea si deshidratarea benzii de hartie la partea sitei, prese umede, partea uscatoare

Art. 295. - Operatiile de schimbare a sitei se executa de catre echipa de lucru prezenta la locul de munca, sub directa supraveghere si coordonare a persoanei cu atributii de organizare si conducere a procesului de munca.

Art. 296. - Este interzisa efectuarea operatiei de spalare si curatare a mesei sitei (valturi registre, valt pieptar, Gautsh), sprituri sau duze, stand pe valturi sau stendere.

Art. 297. - Curatarea valturilor de material fibros in timpul functionarii masinii se face numai cu furtunul cu apa.

Art. 298. - Spalarea flanelelor preselor umede cu solutii de chimicale se va executa conform instructiunilor de lucru.

Art. 299. - (1) Operatia de curatare a sabarului de material se face cu presa in functiune sau oprita, cu ajutorul unei lame razuitoare.

(2) Este strict interzisa schimbarea sabarelor in timpul functionarii utilajului.

Art. 300. - In timpul functionarii presei hidraulice paravanele (plasele) de protectie vor fi trase jos. Este strict interzisa intrarea oricarei persoane in zona delimitata de paravanele de protectie in timpul functionarii instalatiei de deshidratare.

Art. 301. - Introducerea si scoaterea stivelor (pachetelor) de carton-mucava din presa hidraulica se va face fara a se trece pe sub masa presei.

Art. 302. - (1) Controlul si revizia cablurilor de sustinere a contragreutatilor presei hidraulice se vor efectua pe fiecare schimb.

(2) Este strict interzisa urcarea pe contragreutati pentru a preveni accidente de munca grave provocate de ruperea cablurilor.

Art. 303. - Este interzisa urcarea operatorilor pe stenderele masinii pentru a conduce banda de hartie pe cilindri.

Art. 304. - Indepartarea hartiei de pe valturile conducatoare si cilindrii uscatori se va face:

- cu jet de aer comprimat in timpul functionarii masinii;

- cu cange in timp ce masina este oprita.

Art. 305. - Este strict interzisa reglarea sistemului de intindere a franghiilor de conducere a hartiei sau cartonului, in timpul functionarii masinii.

Art. 306. - Este strict interzisa schimbarea lamelor la sabare (razuitoare), in timpul functionarii masinii.

Art. 307. - Este strict interzisa acumularea de brac la cota de deservire a masinii sau la cota zero. Acesta se va destrama pe masura formarii pentru a fi reintrodus in circuit.

Art. 308. - Este strict interzisa depozitarea de materiale inflamabile in zona de lucru a partii uscatoare.

Art. 309. - La masinile dotate cu presa de incleiere, suprafata de lucru va fi prevazuta cu materiale antiderapante.

Art. 310. - Conducerea benzii de hartie sau carton prin presa de incleiere se va face numai cu ajutorul franghiilor. Este strict interzisa executarea acestei operatii cu mana.

Art. 311. - La masinile echipate cu cilindru de uscare si netezire Yankee conducerea benzii de hartie sau carton se va face prin sistemul de franghii.

Art. 312. - Este strict interzisa intrarea in uscatorul mecanic cu banda, pentru curatenie, ungere sau reparatii, in timpul functionarii acestuia.

Art. 313. - Este interzisa trecerea personalului pe sub benzile transportoare in functiune, care alimenteaza si preiau din uscator colile de carton.

Art. 314. - In cazul uscatorului mecanic cu gaze, se va face o verificare a circuitului de gaze inainte de aprindere, pentru a nu avea pierderi prin neetanseitati.

Art. 315. - Reglarea plaselor pentru transportul coalelor de mucava in tunelul de uscare se va face cu ajutorul carligelor destinate acestui scop.

Art. 316. - Se interzice introducerea mainii in spatiul dintre carton si clema, in conditiile in care se executa prinderea colilor de carton in cleme, la presa calda a instalatiei de fabricare a cartonului de transformatori.

Art. 317. - Este strict interzisa intrarea intre placile calde. Aceasta operatie se poate face numai dupa ce lanturile de distantare a placilor au fost indepartate, iar spatiul dintre placi depaseste 50 cm.

Art. 318. - Este strict interzisa apropierea cu furtunul de aer sau cu mana de zona dintre toba infasuratorului si tambur.

Art. 319. - Este strict interzisa blocarea spatiului de lucru din zona infasuratorului cu brac sau alte materiale.

Masini de sulfurizat

Art. 320. - Cuvele de acid sulfuric vor fi prevazute cu panouri protectoare.

Art. 321. - Conducerea colii prin cuvele de sulfurizare, spalare, neutralizare se va face cu un dispozitiv de protectie special construit.

2.5.3. Finisarea mecanica si manuala

Art. 322. - La satinarea hartiei, valturile calandrului vor fi prevazute cu razuitoare.

Art. 323. - Trecerea prin spatiul dintre partea uscatoare si calandru va fi protejata cu balustrade de protectie.

Art. 324. - Valturile calandrului vor fi prevazute cu bare de protectie montate la distanta de maximum 0,8 cm de la valturi.

Art. 325. - Dupa asezarea tamburului pe lagarele de sustinere se inchide, obligatoriu, dispozitivul de siguranta pentru a impiedica iesirea din locas in timpul functionarii.

Art. 326. - Indepartarea hartiei prinse pe valturile calandrului si supercalandrului se face cu razuitoare speciale la viteza minima sau cu aer comprimat la viteza normala.

Art. 327. - Este strict interzisa inlaturarea aglomerarilor de hartie dintre valturi si a hartiei infasurate pe valturi in timpul functionarii echipamentului tehnic.

Art. 328. - In timpul functionarii supercalandrului este interzisa trecerea sau stationarea sub tamburi.

Art. 329. - La transportul valturilor de calandru sau supercalandru, caruciorul pe care se aseaza va fi dimensionat corespunzator marimii valtului, iar personalul va actiona la capatul din urma.

Taierea pe masini de bobinat, pe masini la formate si masini tip ghilotina

Art. 330. - Manevrarea dispozitivului de reglare a formatului si curatarea manuala a cutitelor circulare la masina de bobinat se executa numai cand aceasta este oprita.

Art. 331. - Controlul hartiei la bobinator va fi facut numai de persoana cu atributii conform functiei, iar apropierea se va face numai dupa ce sulul a ajuns la o dimensiune de minimum 20 cm in diametru, utilajul functionand cu viteza redusa. Controlul se executa cu varful degetului in directia contrara de infasurare a bobinei.

Art. 332. - Nu este permisa intrarea sub presa pentru lipit hartie decat atunci cand valtul de presare a fost blocat cu dispozitivul de siguranta.

Art. 333. - Executarea curateniei sub masa de ridicare-coborare a bobinelor, se va face in prezenta a doi oameni si a persoanei cu atributii de organizare si conducere a procesului de munca, care va sta la pupitrul de comanda spre a nu permite coborarea accidentala a mesei.

Art. 334. - Se interzice introducerea mainii intre valturi, cutite sau angrenaje in timpul functionarii masinii de taiat hartie in coale.

Art. 335. - Gratarele de deasupra cutitelor transversale vor fi in permanenta fixate la locul lor in timpul functionarii masinii.

Art. 336. - Intinderea flanelei transportoare este permisa numai dupa reducerea vitezei masinii si numai sub supravegherea unei alte persoane.

Art. 337. - Se interzice introducerea tamburilor deformati pe masina.

Art. 338. - Este interzisa trecerea printre tamburii de hartie montati pe masina.

Art. 339. - La masina de taiat hartie in coale se va monta in partea frontala, in dreptul cutitelor, placute cu inscriptia "PAZITI MAINILE".

Art. 340. - Pentru a evita declansarea accidentala, comenzile de pornire-oprire la masinile de taiat tip ghilotina vor fi asigurate. Instalatia electrica a ghilotinei va fi separata de retea si va fi individualizata.

Art. 341. - Nu este permis a se intra in spatele ghilotinei in timpul functionarii ei.

Art. 342. - Se interzice scoaterea cu mana a hartiei sau a cartoanelor taiate la ghilotina, depasindu-se linia de taiere. Operatia se va executa prin manevrarea coltarului.

Masini de ambalat

Art. 343. - Nu este permis a se circula pe sub sulurile de ambalaj in timpul functionarii masinii.

Art. 344. - In timpul introducerii coalei de ambalaj, intre valturile de derulare se va pastra o distanta suficienta pentru a se evita prinderea mainilor intre valturi.

Art. 345. - Presarea capacelor laterale se face cu mare atentie pentru a se evita prinderea mainilor intre presa si bobina.

Art. 346. - La masina de taiat capace de ambalaj este necesar sa se manevreze cu atentie coala de ambalaj pentru a nu fi prinse degetele la cutit.

Art. 347. - La strangerea benzii de fier-balot, finisorii vor sta in pozitie laterala, spre a evita accidentarea in cazul ruperii benzii.

2.5.4. Innobilarea hartiei si cartonului

Masini de caserat

Art. 348. - In timpul lucrului la masina de caserat se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice si anorganice (solutii acaline, de amidon, formol, sulfat de cupru, silicat de sodiu).

Art. 349. - Nu este permisa atingerea cu mana a valturilor in miscare.

Art. 350. - Demontarea si coborarea tunelelor, a grupurilor de refilare si taiere automata, a valturilor de racire in infasurator se va face cu ajutorul mijloacelor de ridicat adecvate, conform instructiunilor specifice de lucru, fara improvizatii.

Art. 351. - Distanta de la mana pana la valturile de conducere a hartiei pe cilindri uscatori va fi maximum 20 cm.

Art. 352. - Nu se permite depunerea pastei de adeziv in cuva masinii decat cu dispozitive adecvate, de la distanta.

Masini de acoperire cu emulsii si topituri

Art. 353. - In timpul functionarii masinii nu se va atinge cu mana extruderul, temperatura acestuia fiind de aproximativ 225oC.

Art. 354. - In timpul deplasarii extruderului in cursa de dute-vino este interzisa stationarea operatorilor in apropierea sa.

Art. 355. - Operatiile de curatare a polietilenei sunt admise numai cu folosirea dispozitivelor specifice.

Art. 356. - (1) Conducerea hartiei printre valturile masinii se va face numai la functionarea cu viteza redusa.

(2) Operatiile de indepartare a marginilor si reglarea hartiei pe sulul de infasurare se vor face numai cu dispozitive adecvate.

Art. 357. - Se interzice stationarea operatorilor in apropierea cadrului de infasurare, in timpul manevrarii acestuia sau in timpul schimbarii sulurilor de hartie.

Art. 358. - La masina de bitumat se interzice interventia operatorilor la valturi, la cilindrii incalzitori, in timpul functionarii acesteia.

Art. 359. - Interventiile cu surse de foc in hala masinii de bitumat sunt admise numai dupa oprirea masinii si obtinerea permisului de lucru cu foc.

Art. 360. - Circulatia cartonului prin hala se va face intr-un singur sens si anume de la cilindrul uscator spre depozitul de hartie.

Art. 361. - La masina de parafinat se interzice atingerea cilindrilor fierbinti in miscare si introducerea mainii in cuva de parafina.

Art. 362. - Se interzice curatarea din mers a sabarului de uniformizare.

2.5.5. Confectii din hartie, carton si mucava

Masini de liniat suluri, hartii plane si de confectionat/taiat tuburi

Art. 363. - In cazul ridicarii manuale a sulurilor, operatia se face de doi oameni asigurand asezarea corecta la dispozitivul de derulare.

Art. 364. - Este interzisa curatarea, stergerea si reglarea saibelor de liniat sau indepartarea marginilor de hartie, cu mana, in timpul functionarii masinii.

Art. 365. - Prinderea colii de hartie pe infasurator se va face la viteza minima.

Art. 366. - La luarea hartiei din teancuri se va folosi scara. Nu se admite folosirea scaunelor.

Art. 367. - (1) Operatorii care deservesc masina de taiat tuburi vor sta lateral de masa pe care este asezat tubul de hartie.

(2) In timpul functionarii este interzisa stationarea in fata circularului.

(3) Panza fierastraului trebuie sa fie centrata si sa nu prezinte fisuri.

Masini de tiparit, masini de confectionat caiete scolare

Art. 368. - In timpul lucrului la aceste masini se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru industria poligrafica.

Art. 369. - Alimentarea masinii de confectionat caiete scolare se face din stivele existente in atelierele de confectii. Scoaterea hartiei din stiva se face incepand de sus pentru a evita rasturnarea stivei. In fata stivei se pun bobine tampon.

Art. 370. - Ridicarea bobinelor la masina se va face cu ajutorul dispozitivului propriu de ridicare.

Art. 371. - Nu este permisa eliminarea refilarii de margine cu mana, in apropierea muchiei taietoare a cutitului circular.

Art. 372. - Eliminarea colilor sau resturilor de hartie rezultate din infundare la cutitul transversal, se face numai cu echipamentul tehnic scos din functiune.

Art. 373. - (1) In grupul de capsare-indoire a caietului brut este strict interzis a se introduce mana in timpul functionarii masinii pentru a elimina caietele care produc infundari.

(2) In timpul eliminarii caietelor necorespunzatoare care se colecteaza la capsator, grupul de capsat va fi oprit.

Art. 374. - Nu este permis sa se actioneze manual asupra rotilor de curea sau a altor organe de transmisie ale cuplului motor in timpul operatiilor de desfundare sau a altor operatii, fara a scoate echipamentul tehnic de sub tensiune.

Art. 375. - Demontarea si montarea cutitului transversal se va face numai dupa decuplarea rotilor dintate respective si dupa blocarea franei de oprire a axului portcutit.

Art. 376. - Alimentarea cu coperta se va face numai dupa oprirea masinii si dupa coborarea masei de coperta pana la punctul de lucru cel mai de jos.

Art. 377. - La masinile de confectionat caiete cusute, reglarea aparatelor de cusut se face numai cu masina oprita. Introducerea atei din mers se va realiza operativ si cu maxima atentie.

Art. 378. - Este interzis sa se actioneze manetele cutiei de transmisie pentru cuplarea sau decuplarea grupului de cusut sau a transportorului cu benzi in timpul functionarii.

Masini pentru confectionat produse igienico-sanitare

Art. 379. - Automatul de confectionat batiste din hartie igienico-sanitara va avea toate butoanele de comanda si manetele inscriptionate cu partea masinii pe care o deserveste sau operatiile pe care le executa.

Art. 380. - Este interzis sa se puna mana pe dispozitivul de transport al colilor si sa se deschida capacul de la moara de destramare, in timpul functionarii.

Art. 381. - Benzile de hartie sunt conduse la dispozitivul de intindere si tractiune, cu ajutorul volantei, la viteza minima a masinii.

Art. 382. - Pentru diferite operatii ce se executa la inaltime se va folosi platforma mobila a masinii.

Masini pentru confectionat hartie igienico-sanitara

Art. 383. - Este interzisa intrarea sub presa pentru lipit hartia daca valtul de presare nu a fost blocat cu dispozitivul de siguranta.

Art. 384. - Este strict interzisa introducerea mainii in dreptul panglicii taietoare sau curatarea cu mana a panglicii in timpul functionarii masinii.

Art. 385. - In partea frontala a masinii, in dreptul panglicii taietoare se vor monta placute cu inscriptia "PAZITI MAINILE".

Art. 386. - Ventilatia de absorbtie a scamelor de la circular va functiona permanent pentru a impiedica raspandirea prafului in sala.

Masini pentru carton ondulat

Art. 387. - (1) Stangile se manipuleaza de doua persoane si se introduc in tubul de carton al sulului, dupa care acesta se ridica pe derulator numai prin intermediul parghiilor actionate electric.

(2) In cazul cand derulatorul este prevazut cu varfuri conice de prindere a sulului de hartie, se va verifica inainte de derulare, daca strangerea este corespunzatoare.

Art. 388. - Se interzice curatarea valturilor canelate, valturilor netede si transportoarelor de deseuri de hartie, silicat, amidon etc., in timpul functionarii masinii.

Art. 389. - Nivelul silicatului de sodiu sau al amidonului in cuvele de incleiere se regleaza astfel ca sa nu deverseze la introducerea valturilor de preluare sau la oprirea brusca a masinii.

Art. 390. - Curatarea postavului transportor si a pilelor de uscare se face cu masina oprita si cu postavul ridicat de pe plita.

Art. 391. - Nu se admit improvizatii privind fixarea valturilor sau mantalelor, dispozitivelor si tijelor de ridicare a postavului.

Art. 392. - Introducerea benzii de carton ondulat, iesita de la uscare la cutitul de taiere longitudinala, se face cu atentie pentru a evita prinderea degetelor.

Art. 393. - Benzile marginase rezultate la refilarea cartonului se evacueaza in mod continuu, iar in cazul in care se infunda dispozitivul de taiere se opreste masina, se indeparteaza bracul si apoi se reporneste.

Art. 394. - In timpul functionarii dispozitivului de taiere transversala se interzice apropierea sau introducerea mainilor la angrenajele cutitelor si limitatoarelor, la barele si tijele de transmitere a miscarilor, la cuplaje etc.

Slottere

Art. 395. - (1) Se interzice desfundarea valturilor in timpul functionarii masinii.

(2) Se va acorda o deosebita atentie la preluarea pachetelor de pe masa receptoare pentru a se evita prinderea mainilor la panzele transportoare.

Art. 396. - Reglarea si punerea unui nou format, se va face numai de catre persoane cu atributii conform functiei, folosind scule si dispozitive adecvate.

Art. 397. - Operatia de spalare a calimarilor si valturilor de cernelizare se va executa sub supraveghere, scotandu-se monoblocurile de sub tensiune si rotind valturile manual.

Art. 398. - (1) Se interzice persoanelor care deservesc slotterul decupator sa intre in zona sistemului de evacuare si stivuire a cutiilor precum si stationarea sub transportorul stivuitor.

(2) Cuplarea, decuplarea, deplasarea si gararea monoblocurilor se vor executa numai de conducatorul masinii cu maxima atentie.

Masini pentru confectionat pungi, saci cusuti si de lipit funduri de saci

Art. 399. - In timpul functionarii masinii se interzice curatarea discurilor de pe valturile de imprimare.

Art. 400. - Prinderea pungilor se va face cu mare atentie pentru a inlatura posibilitatea apucarii mainii de clestele masinii.

Art. 401. - Pungile de hartie se pot scoate de pe masina numai dupa ce acestea au fost aduse mecanic pe masa de depunere.

Art. 402. - In timpul functionarii masinii este interzisa atingerea cu mana sau cu alte obiecte a lanturilor transportoare fiind pericol de prindere a acestora sub cutit.

Masina "Krascher" si "Universal"

Art. 403. - (1) In timpul pornirii si functionarii masinilor, se va evita introducerea mainilor intre arborii ce poarta cutitele si bigurile.

(2) Cuplarea, decuplarea, deplasarea si gararea monoblocurilor se vor executa cu maxima atentie.

Art. 404. - Formatul la masina se va pune dupa ce masina a fost scoasa de sub tensiune, folosind mijloacele de protectie respective.

Art. 405. - Nu se va stationa in apropierea valturilor refulatoare sau a benzii debitoare (in cazul masinii Universal) atunci cand croiturile ies de pe masina. Scoaterea si numararea croiturilor se fac numai cu masina oprita.

Masini de capsat, biguit, slituit si steguri

Art. 406. - Se interzice introducerea mainilor in zona dispozitivului de capsare sau intre rolele de evacuare a cutiilor capsate.

Art. 407. - (1) Se interzice urcarea pe masa cu role care sustine si ridica croiturile spre dispozitivul de capsare.

(2) Se interzice urcarea pe masa cu role care colecteaza cutiile capsate.

Art. 408. - Verificarea integritatii cutitelor circulare de la masina de steguri, se va face prin ridicarea aparatorii din fata si rotirea ei la curelele de transmisie. Operatia se va executa cu utilajul oprit.

Art. 409. - Alimentarea si scoaterea pachetelor de materiale se vor face cu masa scoasa la maximum. Semicroiturile vor fi introduse in alimentator, numai cate una, regland cele doua distantiere de admitere a cartonului.

Art. 410. - Este interzisa functionarea utilajelor cu organe de masini in miscare fara aparatori de protectie.

Art. 411. - Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa sau indirecta se vor lua masuri tehnice si organizatorice.

Art. 412. - Exploatarea si repararea instalatiilor electrice vor fi facute numai de catre persoane cu atributii conform functiei, cu respectarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul, distributia energiei electrice, a Normelor specifice de securitate a muncii pentru productia, utilizarea energiei electrice si a altor prevederi din domeniu.

2.6. Incarcarea, descarcarea, transportul, manipularea si depozitarea materiilor prime, materialelor si produselor finite

Manipulare, depozitare celuloza, maculatura

Art. 413. - (1) Operatiile de transport si stivuire in magazie a sulurilor si balotilor de celuloza se vor efectua cu mijloace mecanizate, respectand "Normele specifice de securitate a muncii pentru manipulare, transport prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitare a materialelor".

(2) In depozitul de celuloza si hartie sulurile si balotii se vor aseza in stive stabile cu inaltimea de pana la 3m, manual in trepte si, de maxim 4m, cu mijloace mecanizate.

Art. 414. - Stivuirea se va face in trepte, lasandu-se spatii necesare pentru circulatia fara pericol a personalului si a mijloacelor de transport.

Art. 415. - Desfacerea stivelor se va efectua in trepte de la partea superioara, dupa care fiecare loc ramas liber se va curata.

Art. 416. - (1) Este interzisa prinderea balotilor direct cu mana, de sarma cu care sunt legati.

(2) Incarcarea sau descarcarea pe/de pe mijloacele de transport se va face numai prin Impingere sau rostogolire.

Art. 417. - Incarcarea in vagon se va face cu electrostivui- torul, in care scop pe bratele electrostivuitorului nu se vor aseza decat maximum 3 baloti.

Art. 418. - Se va asigura functionarea in bune conditii a instalatiei de ventilatie pentru a se elimina praful degajat la manipularea balotilor de maculatura.

Art. 419. - Balotii de celuloza sau maculatura vor fi transportati la banda rulanta ce alimenteaza hidrapulperul, cu caruciorul sau stivuitorul.

Art. 420. - Inainte de a alimenta banda, este obligatoriu a se taia sarmele de la balotii de celuloza sau hartie, iar capetele acestora se vor indoi pentru a nu provoca intepaturi. Sarma se va taia numai cu foarfeci sau clesti destinati pentru acest scop.

Art. 421. - In cazul blocarii benzii transportoare cu maculatura sau celuloza se va opri banda, deblocarea se va face de pe podestul de deservire cu ajutorul unor dispozitive speciale (carlige, cangi, prajini etc.). Nu se va escalada banda transportoare chiar daca banda este oprita.

Depozitarea produselor finite: hartii, cartoane, confectii din hartii si cartoane

Art. 422. - Este strict interzis a se umbla cu foc deschis sau alte surse de foc in interiorul depozitului.

Art. 423. - Se interzice depozitarea altor materiale in depozitele de hartie, cartoane sau alte produse finite (confectii din hartii si cartoane).

Art. 424. - La transportul bobinelor de hartie si carton pe carucioare ce se deplaseaza pe sine de rulare, se va asigura permanent curatarea sinelor de rulare in vederea deplasarii usoare a caruciorului.

Art. 425. - (1) Depozitarea in pozitie verticala a bobinelor a caror latime depaseste 1,50 m se va face pe 3 randuri folosind utilaje de stivuire corespunzatoare.

(2) La depozitarea in pozitie orizontala a bobinelor, acestea vor fi asigurate cu pene laterale pentru a evita rostogolirea.

(3) Depozitarea pe verticala a bobinelor de hartie se va face in conditii care sa asigure stabilitatea acestora, fara a se sprijini de elementele de constructie ale depozitului.

Art. 426. - (1) Balotii de hartie, cartoanele si alte produse se stivuiesc paletizat la inaltimea maxima de 4 m.

(2) Stivuirea bobinelor pe orizontala se poate face la maximum 4 randuri, in functie de latimea bobinei si grosimea acestora, astfel incat inaltimea stivei sa nu fie mai mare de 4 m.

Art. 427. - (1) La desfacerea stivelor de bobine se va proceda in ordine, luandu-se din primul rand de deasupra, evitandu-se dezechilibrarea si caderea restului de bobine.

(2) Scoaterea hartiei din stive se va face numai mecanizat, cu ajutorul stivuitoarelor (ifroanelor cu ghiare) si numai in ordinea inversa stivuirii.

2.7. Intretinere, reparatii, interventii

Art. 428. - Pentru interventii si reparatii la instalatiile, masinile si utilajele din industria celulozei si hartiei se vor respecta prevederile Normelor de securitate a muncii privind activitatile care concura la aceste lucrari. (Anexa 1)

Art. 429. - Pentru reparatii de amploare la instalatiile, masinile si utilajele din industria celulozei si hartiei cu grad deosebit de periculozitate (instalatii de fierbere, cazane de regenerare, masini de fabricat hartie etc.) se va intocmi un program (lista de lucrari) cu indicarea responsabilitatilor si cu termene de executie.

Art. 430. - Pentru desfasurarea reparatiilor sau a lucrarilor de interventie in conditii de securitate a muncii se vor intocmi instructiuni privind organizarea si precizarea conditiilor de munca.

Art. 431. - Pentru executarea lucrarilor de reparatii sau a lucrarilor de interventie in locurile de munca unde exista pericol de incendiu sau explozie se va intocmi permisul de foc, care se va inmana persoanei desemnata sa efectueze aceasta lucrare, impreuna cu planul de actiune.

Art. 432. - Se va intocmi permis de lucru, pentru interventii si reparatii la:

- intrarea in utilaje, rezervoare, cisterne;

- intrarea in spatii inchise izolate;

- intrarea in instalatii de canalizare;

- accesul pentru verificare si control.

Art. 433. - La interventiile si reparatiile pentru care se intocmeste permis de lucru se va proceda astfel:

- se vor blinda si deconecta toate conductele tehnologice;

- se va goli, curata, spala, purja, raci si aerisi echipamentul tehnic;

- se va intrerupe si bloca alimentarea cu energie electrica si termica;

- se vor decupla sistemele de actionare mecanica;

- se va face ventilarea echipamentului tehnic pana se constata absenta concentratiilor periculoase de gaze nocive, inflamabile;

- se va efectua instructajul specific de protectie a muncii si PSI personalului care participa la lucrare;

- se vor verifica mijloacele de ridicat ce se vor utiliza;

- se vor verifica sculele, uneltele, agregatele si echipamentul individual de protectie specific pentru executarea lucrarii, precum si echipamentul individual de lucru;

- se vor verifica dispozitivele de protectie a mijloacelor de salvare si a mijloacelor PSI;

- se va asigura tensiune nepericuloasa pentru lampile portative;

- se vor monta indicatorii de avertizare si interzicere;

- se va verifica capacitatea de lucru a personalului;

- se vor verifica mijloacele de acces: scara, schela, platforma etc.

Art. 434. - Sunt strict interzise interventiile (reglare, reparare, verificare) la echipamentele tehnice, utilajele sau subansamblele aflate in functiune.

Art. 435. - Pe toata perioada cat dureaza executarea lucrarilor de reparatii si interventii, persoana cu atributii de organizare si conducere a locului de munca va supraveghea si verifica respectarea masurilor de securitate a muncii.

Art. 436. - Raspunderea pentru realizarea tuturor masurilor de prevenire a accidentelor si intoxicatiilor este conform Legii protectiei muncii.

Art. 437. - Pentru reparatiile si interventiile la utilajele unde exista posibilitatea aparitiei accidentale a vaporilor sau a gazelor inflamabile si explozive se vor intrebuinta numai scule si unelte antiscantei.

Art. 438. - Inainte de inceperea lucrarilor cu sudura sau foc deschis in locuri unde exista pericol de incendiu sau explozie se vor executa:

- indepartarea materialelor combustibile de pe locul de executare a lucrarilor si din apropierea acestuia;

- protejarea materialelor combustibile, instalatiilor, utilajelor, aparatelor care nu se pot indeparta de la locul de executare a lucrarilor si in care exista produse ce prezinta pericol de incendiu sau explozie;

- golirea, curatarea si purjarea cu abur sau gaze inerte a instalatiilor ce contin lichide sau gaze combustibile si la care se executa lucrul cu foc. Verificarea, inainte de a incepe lucrarile, daca nu au mai ramas produse combustibile;

- oprirea accesului lichidelor si a gazelor combustibile si a vaporilor inflamabili in zona de lucru si asigurarea ventilarii spatiilor inchise in care se executa operatiile cu foc;

- verificarea zonei de lucru si a vecinatatilor si inlaturarea posibilitatilor de producere a incendiilor si exploziilor pe durata efectuarii lucrarilor;

- instruirea personalului pentru respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice tehnologiei de lucru;

- asigurarea la locul de munca a mijloacelor de stingere a incendiilor corespunzatoare.

Art. 439. - Pe intreaga durata a lucrarilor de reparatii vor fi mentinute libere si in stare de curatenie caile de acces si spatiile de deservire a utilajelor.

Art. 440. - (1) La operatiile de interventie la utilajele de sortare (selectifinere, centriscrinere etc.) se vor decupla in primul rand motoarele de actionare de sub tensiune.

(2) Desfundarea ochiurilor sitelor de sortare se va face cu perie de sarma si prin spalare repetata cu apa.

(3) La montarea capacului se va verifica fixarea corecta a garniturii de etansare si strangerea uniforma si corespunzatoare a capacului.

Art. 441. - La controlul si reparatia utilajelor se vor utiliza numai lampi portative cu o tensiune nepericuloasa.

Art. 442. - Pentru lucrarile care se executa la o inaltime de peste 2 metri, sau la lucrarile pentru care exista pericol de alunecare si prabusire, muncitorii vor fi prevazuti cu centuri de siguranta ale caror franghii vor fi bine legate de un punct fix, apropiat, care sa prezinte rezistenta necesara pentru asigurarea securitatii in orice conditii de cadere.

De asemenea, vor purta centuri de siguranta legate de o franghie rezistenta si bine fixata, cei ce lucreaza in gropi, santuri adanci, silozuri etc.

Art. 443. - Pentru lucrul la inaltime cat si pentru lucrarile efectuate sub nivelul solului sau in rezervoare, bazine etc. se vor folosi numai scari in buna stare, cu trepte complete si rezistente, iar la capatul din zona nepericuloasa a scarii va sta cel care asigura securitatea lucratorului respectiv.

Art. 444. - Imediat ce s-a executat o reparatie la un loc de munca, se vor monta la loc aparatorile si dispozitivele de protectie de la aparatul sau locul respectiv. Este interzisa montarea la loc a aparatorilor si dispozitivelor de protectie daca nu au fost revizuite si reparate cu ocazia demontarii lor.

Art. 445. - Constructia uneltelor pneumatice va exclude posibilitatea scaparii organelor de lucru din bucsa, in timpul lucrului.

Art. 446. - (1) Locurile de racordare ale conductelor flexibile de aer la uneltele pneumatice, precum si imbinarile lor, vor fi perfect etanse.

(2) Pentru fixarea conductelor flexibile se vor folosi coliere, fiind interzisa legarea cu sarma. Inainte de racordare tubul flexibil va fi suflat.

Art. 447. - Este interzis accesul pe utilaje, motoare, reductoare, conductele aferente, armaturi, in vederea efectuarii unor manevre si lucrari de reparatii. Acestea vor fi efectuate numai de pe podestre si pasarele prevazute cu balustrade care asigura realizarea manevrelor si a lucrarilor de reparatii in conditii de siguranta.

Art. 448. - Este interzisa efectuarea reparatiilor sau lucrarilor cu unelte mecanizate, stand pe scari amovibile.

Art. 449. - Este interzisa eliberarea din scularie a sculelor si uneltelor defecte; de asemenea este interzisa intrebuintarea uneltelor defecte.

Art. 450. - Toate conductele ce sunt in conservare, in curs de montare, revizie sau reparatie si sunt racordate la instalatii in functiune, se vor asigura cu blinduri prevazute cu coada, confectionate din materiale corespunzatoare, numerotate si inscriptionate cu parametrii de utilizare.

Art. 451. - Este interzisa intrebuintarea armaturilor, robinetelor etc. defecte care nu inchid etans traseul (scapa fluid la presetupe, garnituri etc.).

Art. 452. - Toate flansele conductelor sau armaturilor, inclusiv cele oarbe vor fi montate si mentinute cu numarul complet de suruburi cu care au fost prevazute, iar acestea vor fi stranse corespunzator.

Art. 453. - Este interzisa demontarea flanselor sau armaturilor unei conducte inainte de a fi golita complet de fluidul care circula prin ea. De asemenea, este interzisa strangerea suruburilor la flansele si armaturile conductelor care se afla sub presiune.

Art. 454. - Se interzice montarea robinetilor de orice fel pe conductele de presiune, daca acestia nu au fost construiti si aprobati pentru presiunea nominala corespunzatore presiunii de regim din conducta respectiva.

Art. 455. - Se interzice functionarea vanelor, robinetilor etc. fara cheie (roata) de inchidere-deschidere, fixata si in buna stare de functionare.

Art. 456. - Este obligatorie organizarea si efectuarea controlului si reviziei conductelor de transport fluide, in functie de natura acestora, inclusiv a armaturilor montate pe conducte, conform graficelor intocmite de unitati, in baza reglementarilor in vigoare.

Art. 457. - La lucrarile de reparatii si constructii-montaj care se executa in paralel cu operatiile de productie, se vor aplica atat normele si instructiunile de securitate a muncii pentru productie cat si normele si instructiunile de lucru pentru reparatii si constructii-montaj. De asemenea se vor aplica urmatoarele masuri:

(1) pentru lucrarile de constructii-montaj si reparatii executate de terti, intreprinderile sunt obligate sa specifice in contract obligatiile ce le revin ambelor parti pe linia respectarii normelor de securitate a muncii, in cazul lucrarilor ce se executa in paralel cu productia;

(2) organizatorul productiei de la locul de munca unde se executa lucrarea de reparatie sau constructii-montaj si conducatorul lucrarii unde se executa lucrarea de reparatii sau constructii-montaj, sunt obligati sa colaboreze indeaproape, sa urmareasca realizarea masurilor de protectie a muncii, fiecare pe linia lui de activitate, in conditii de securitate reciproca, avand obligatia sa supravegheze personal si in mod permanent locul de munca respectiv, ambii raspunzand pentru defectiunile survenite si masurile luate de fiecare pe linia sa de activitate;

(3) planul de actiune pentru lucrarile de reparatii si constructii-montaj, va fi intocmit pentru intreaga lucrare, iar permisul de lucru si permisele de foc vor fi eliberate zilnic specificandu-se in ele masurile suplimentare care au fost necesare pentru buna desfasurare a lucrarilor;

(4) este strict interzis a se folosi angajatii de la locul de munca respectiv pentru efectuarea altor lucrari sau sa acorde ajutor la reparatii si constructii-montaj daca nu au fost instruiti in prealabil. Acestia nu vor fi repartizati sa lucreze in instalatii electrice si AMC. De asemenea, este interzisa folosirea angajatilor de la constructii-montaj la procesul de productie;

(5) conducatorul lucrarilor de reparatii si constructii-montaj la sfarsitul zilei de lucru, este obligat sa ia toate masurile de evacuare a resturilor si deseurilor, sa asigure deblocarea tuturor cailor de acces, sa scoata de sub tensiune toate aparatele si masinile unelte, sa acopere fata golurilor si denivelarilor la care a lucrat, sa asigure iluminatul pe timpul noptii si in cazul cand este obligat sa depoziteze materialele, aceasta sa se faca in conformitate cu normele in vigoare.

Art. 458. - (1) Toate lucrarile de reparatii, constructii-montaj, completari si modificari vor fi receptionate de beneficiar, verificandu-se daca acestea sunt corespunzatoare din punctul de vedere al securitatii muncii si deci sunt in conformitate cu documentatia avizata de forurile competente.

(2) In caz ca se constata ca nu s-au realizat fizic si cantitativ, corespunzator, lucrarile de securitate a muncii si nu au fost prevazute toate dispozitivele si instalatiile de securitate a muncii, lucrarile respective nu vor fi receptionate.

Art. 459. - Punerea in functiune a oricarui echipament tehnic este admisa numai cu urmatoarele conditii:

(1) sa existe toate autorizatiile prealabile cat si autorizatiile de functionare cerute de legislatia in vigoare;

(2) sa fie asigurate toate conditiile de securitate a muncii;

(3) sa existe montate corect si in buna stare de functionare toate dispozitivele, aparatele si instalatiile de protectie;

(4) lucratorii care deservesc vor fi instruiti atat din punct de vedere tehnologic cat si din punctul de vedere al protectiei muncii;

(5) sa fie intocmite instructiuni de exploatare, instructiuni de avarie, norme si instructiuni de protectie a muncii si PSI.

3. Prevederi de proiectare a mijloacelor de productie utilizate in industria celulozei si hartiei

Instalatii si utilaje sub presiune

Art. 460. - Proiectarea, realizarea, montarea, exploatarea si repararea instalatiilor de ridicat, transport si sub presiune se vor face conform Prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art. 461. - Proiectele pentru instalatii, utilaje, aparate, masini, vor prevedea toate dispozitivele si instalatiile necesare inscrise in actele normative in vigoare pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii, de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale.

Vase de depozitare (rezervoare)

Art. 462. - (1) Gurile de acces ale rezervoarelor se vor asigura impotriva interventiilor voluntare, necontrolate, prin capace prevazute cu suruburi, incuietori etc.

(2) Atat rezervoarele cat si incaperile pentru substante periculoase (toxice, corozive), care sunt supuse sustragerii (alcool etilic, metilic etc.) vor fi prevazute cu sisteme de inchidere care sa previna orice acces neorganizat.

Art. 463. - Toate vasele de depozitare supraterane sau semiingropate vor fi prevazute cu scari fixe de acces la exterior, iar in cazul celor deservite de platforme comune, acestea vor avea scari de acces la ambele capete.

Art. 464. - Rezervoarele, cazile si cuvele deschise vor fi astfel proiectate si montate, incat peretii lor sa depaseasca nivelul pardoselii sau al platformei cu cel putin 1,20 m. In cazul in care acest lucru nu este posibil, vasele vor fi protejate pe toate laturile cu balustrade corespunzatoare, iar in cazul in care inaltimea peretilor vaselor fata de pardoseala sau platforma este sub 250 mm, balustradele vor fi captusite cu tablii de 150 mm.

Art. 465. - Cazile, cuvele sau rezervoarele deschise continand lichide calde corozive, intre care exista un spatiu sub 45 cm latime, vor avea trecerea intre ele barata, chiar daca sunt protejate.

Art. 466. - Cazile, cuvele si rezervoarele deschise vor fi prevazute cu scurgeri si conducte de preaplin, avand o capacitate de evacuare mai mare decat cea de alimentare, pentru a se preveni deversarea pe pardoseli sau platforme.

Art. 467. - Rezervoarele, cazile si cuvele deschise ce contin lichide calde si corozive vor fi:

- blocate pentru orice fel de treceri peste ele;

- prevazute cu pasarele corespunzatoare, cu balustrade pentru accesul la gurile de control, probe sau daca este cazul cu agitatoare, transmisii etc.

Art. 468. - Pasarelele peste cazi, cuve etc. deschise, vor avea urmatoarele caracteristici:

- o latime corespunzatoare, pentru trecerea personalului;

- balustradele vor fi captusite cu tablii corespunzatoare;

- vor fi pastrate permanent in stare curata si uscata.

Art. 469. - Rezervoarele, vasele colectoare si vasele tampon vor fi prevazute cu indicatoare de nivel etanse, atunci cand in ele se afla lichide calde, corozive si toxice.

Asemenea vase vor fi prevazute cu guri de aerisire, scoase in exteriorul cladirii.

Art. 470. - (1) Vasele de masura vor fi prevazute cu conducte de preaplin a caror actiune va fi dublata fata de sectiunea conductei de admisie, la presiunea maxima de lucru.

(2) Vasele de masura pentru lichide toxice, corozive etc. vor fi inchise si vor avea conductele de aerisire scoase in exteriorul halei de fabricatie.

(3) Lichidele foarte toxice, care se masoara prin intermediul vaselor de masura se vor vehicula in circuit inchis.

(4) Acolo unde se intrebuinteaza sticle de nivel, acestea vor fi protejate cu grilaj sau cu ecran de protectie si vor fi bine luminate. Se interzice montarea sticlelor de nivel fara armaturi la ambele capete, cu exceptia celor montate direct pe tola utilajului.

Art. 471. - Este strict interzisa proiectarea cazilor sau rezervoarelor deschise pentru depozitarea substantelor toxice si a lichidelor cu tensiune mare de vapori.

Art. 472. - (1) Pentru control, vasele de reactie vor fi prevazute cu vizori transparenti, fixati etans pe vas, acolo unde este necesar acest control, unde nu sunt interdictii exprese de aplicare a vizorilor.

(2) In functie de necesitati, proiectantul va prevedea si alte sisteme de control (vizori dubli, lampa de iluminare etc.).

Art. 473. - (1) Gurile de acces sau vizitare ale vaselor vor fi prevazute cu capace etanse, care se pot monta usor si cu sisteme de inchidere corespunzatoare regimului tehnologic fara dificultati de manipulare.

(2) Toate celelalte guri, stuturi etc., care se folosesc mai mult sau mai putin periodic, vor fi prevazute cu flanse corespunzatoare, care pot fi inchise etans in permanenta si vor avea elementele de strangere complete si in buna stare de functionare.

Art. 474. - Pentru prelevarea probelor, acolo unde procesul tehnologic o cere, vasele de reactie vor fi prevazute cu guri speciale de prelevare a probelor, dotate cu sisteme de inchidere etanse.

Art. 475. - Garniturile de etansare ale vaselor de reactie (la capac, la flanse, la gurile de acces, la armaturi, la presetupe etc.) vor fi alese in functie de caracteristicile fizico-chimice ale substantelor din vasul de reactie, astfel ca sa reziste la actiunea lor si sa asigure etansarea perfecta.

Art. 476. - Toate vasele de reactie din care se degaja gaze, vapori etc. vor fi prevazute cu conducte de aerisire scoase in interiorul cladirii si cu dispozitive de protectie, dupa caz (neutralizare, filtre, opritoare de flacari etc.).

Art. 477. - Este interzisa proiectarea de sisteme pentru alimentarea manuala a vaselor de reactie cu substante solide, in urmatoarele cazuri:

- in cazul substantelor foarte nocive;

- in cazul substantelor nepericuloase ca atare, dar care in mediul de reactie din vas produc nocivitati, ca: gaze toxice, aerosoli caustici, ambalari de reactii periculoase etc.;

- in cazul cantitatilor mari de substante care necesita un volum mare de munca sau efort fizic mare;

- in cazul vaselor de reactie care, prin utilizarea lor in tehnologie sau din punctul de vedere al protectiei muncii, se impune sa lucreze etans.

Art. 478. - Este interzis sistemul de alimentare a vaselor de reactie cu substante gazoase direct din recipientii de presiune sau direct din compresor, fara reducerea la presiunea maxima admisa pentru vasul respectiv.

Art. 479. - Este interzisa alimentarea vaselor de reactie cu substante gazoase prin furtunuri de cauciuc, chiar daca sunt prevazute cu bratari sau sunt destinate pentru probe.

Art. 480. - Vasele de reactie in care se lucreaza cu substante corozive vor fi confectionate din materiale rezistente la coroziune sau protejate anticoroziv si se vor asigura urmatoarele conditii pentru utilizare:

- vor fi prevazute verificari periodice, in vederea prevenirii accidentelor tehnice si umane;

- vasele vor lucra in sistem perfect etans, pentru a se preveni combinarea coroziunii interioare cu cea din exterior si pentru a se preveni degajarea noxelor in atmosfera locului de munca;

- alimentarea vaselor se va face in circuit etans.

Conducte-armaturi

Art. 481. - Conductele vor fi fixate, dupa caz, pe elemente de sustinere, ca: stelaje consolidate, console, suporti etc., care sa permita mentinerea acestor conducte in pozitia de pozare si vor fi consolidate cu bratari demontabile sau alte tipuri de elemente de sustinere.

Art. 482. - Conductele prin care se transporta fluide la temperaturi ridicate, care necesita un traseu lung, sau unde nu este posibila autocompensarea naturala, vor fi prevazute cu sisteme de compensare, pentru dilatare-contractare.

Art. 483. - Conductele prin care circula fluidele care din cauza variatiilor de temperatura, in functie de anotimp, se pot solidifica (inghetare, congelare, precipitare, etc.) vor fi insotite de o alta conducta cu agent incalzitor, ambele izolate termic impreuna sau alte sisteme de incalzire corespunzatoare. Agentul incalzitor se va alege in functie de temperatura si de incompatibilitati. Conductele nefolosite, ca si cele scoase temporar din functie prin intreruperea functionarii instalatiilor, vor fi golite de fluidele din ele, pentru a se evita blocarea prin solidificare si pentru evitarea posibilitatilor de accidentare la fluidizare-dezghetare.

Art. 484. - Conductele prin care se transporta lichide, produse de condensare, gaze sub presiune sau gaze lichefiate, vor fi prevazute cu pante si posibilitati de golire a continutului, in vederea executarii lucrarilor de interventie, revizii si reparatii. In cazul conductelor de transport gaze lichefiate se vor prevedea vase de dilatare.

Art. 485. - Pentru asigurarea posibilitatilor de golire a conductelor, acestea vor fi montate cu o panta continua, spre un punct de minima inaltime care va fi prevazut cu un robinet de golire, iar in punctul de maxima inaltime vor fi prevazute racorduri de aerisire, acolo unde nu sunt contraindicate.

Art. 486. - De regula, conductele de alimentare ale vaselor de reactie, fierbatoarele si evaporatoarele vor fi prevazute cu lanterne pentru controlul alimentarii, montate in pozitii usor de supravegheat de la locul de munca si prevazute cu robinete atat in amonte cat si in aval.

Art. 487. - Conductele prin care circula fluide cu temperaturi ce pot produce accidente sau care, prin marea lor suprafata, pot modifica microclimatul (temperatura) de la locul de munca, vor fi izolate termic, indiferent de pozitia si amplasarea lor.

Art. 488. - Conductele prin care circula substante toxice, corozive-caustice, explozive, trebuie sa fie montate prin imbinare sudata, evitandu-se imbinarile prin flanse.

Art. 489. - Flansele conductelor prin care circula fluide sub presiune sau fluide chimic agresive prin a caror scapare se pot produce accidente, vor fi prevazute cu mansoane de protectie (aparatori). Este interzisa montarea unor asemenea flanse deasupra locurilor de trecere. Se recomanda evitarea montarii acestora la nivelul fetei operatorului.

Art. 490. - Atat conductele izolate termic cat si cele neizolate, vor fi vopsite la exterior cu vopsea de protectie in culori conventionale si vor fi marcate. Cand pe estacade sau pe console sunt montate fascicule de conducte, in afara de vopsirea in culori conventionale si marcare, conductele vor fi numerotate, pentru a nu fi confundate la reparatii si interventii. De asemenea, se va marca sensul de scurgere a fluidului.

Art. 491. - (1) Estacadele cu conducte aeriene, montate la inaltime mai mare de 2,5 m, vor fi prevazute cu scari de acces la derivatii, la diferite armaturi de sectionare, purjare, aerisire, esapare etc., iar estacadele cu flux mare de conducte care prezinta caracteristici speciale (au flanse, sunt cauciucate, au insotitori de aburi etc.) vor dispune de scari de acces si pasarele pentru deservire, control si interventie.

(2) La nodurile de ramificatie, la toate tipurile de estacade, se vor monta si platforme cu balustrada si bordura continua pe toata lungimea ei, inclusiv scara de acces, precum si placarde cu schemele ramificatiilor si armaturilor.

Art. 492. - Este interzisa montarea conductelor deasupra locurilor de trecere de orice fel la o inaltime mai mica de 2m de la pardoseala sau platforma.

Art. 493. - Este interzisa amplasarea conductelor pentru apa, abur, lichide corozive si inflamabile deasupra sau in apropierea conductelor si echipamentului electric.

De asemenea, este interzisa amplasarea armaturilor si prizelor de apa si de abur in apropierea conductorilor si echipamentului electric.

Art. 494. - Vanele si celelalte armaturi si accesorii, montate pe conducte, vor fi accesibile pentru deservire, reparatie si control. Ele nu vor impiedica sau ingreuna miscarile in timpul procesului de munca.

Art. 495. - Toate armaturile, robinetele etc. vor fi vopsite cu aceeasi culoare ca si conductele pe care sunt montate iar in cazul fascicolelor de conducte, vor fi de asemenea etichetate si numerotate in acelasi fel ca si conductele respective.

Art. 496. - Toate flansele si armaturile conductelor vor fi prevazute cu garnituri corespunzatoare, in functie de presiune si de caracteristicile fluidelor care circula prin conductele respective.

Echipamentele tehnice electrice

Art. 497. - Echipamentele tehnice electrice trebuie sa fie proiectate, construite, montate, intretinute si exploatate in asa fel incat sa fie prevenite electrocutarile, incendiile si exploziile.

ANEXA 1

Norme de securitate a muncii complementare pentru industria de celuloza si hartie .
Prescriptii ISCIR

1. Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatari si transporturi forestiere.

2. Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatarea stufului.

3. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice.

4. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice.

5. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transport prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.

6. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de montaj utilaje tehnologice si constructii metalice.

7. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime.

8. Norme specifice de securitate a muncii pentru confectii metalice.

9. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda, altele decat in minerit.

10. Norme specifice de securitate a muncii pentru productia energiei termice.

11. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul, distributia si utilizarea energiei termice.

12. Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice (captare, transport, distributie).

13. Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice.

14. Norme specifice de securitate a muncii pentru productia de energie electrica.

15. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.

16. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.

17. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul hidrocarburilor lichide.

18. Norme specifice de securitate a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor naturale.

19. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat.

20. Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice.

21. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati care se desfasoara la binoculare.

22. Norme specifice de securitate a muncii pentru instalatii frigorifice.

23. Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.

24. Norme specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice si termochimice.

25. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrare prin aschiere.

26. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la rece si stantare.

27. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la cald.

28. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea in turnatorii.

29. Norme specifice de securitate a muncii pentru vopsitorie.

30. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.

31. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere.

32. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi pe CF.

33. Norme specifice de securitate a muncii pentru intretinere si reparatii auto.

34. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automata a datelor.

35. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea acetilenei.

36. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului.

37. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului.

38. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea lanii si fainii din lemn, drojdiei furajere, a extraselor tanante si a furfurolului.

39. Norme specifice de securitate a muncii pentru industria poligrafica.

40. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul, depozitarea si folosirea materiilor explozive.

41. Norme specifice de securitate a muncii pentru desfacerea produselor petroliere.

42. C4-90. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune.

43. C12-86. Prescriptii tehnice pentru recipiente stabile sub presiune pentru depozitarea clorului si dioxidului de sulf lichefiate.

44. C15-84. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, montarea, repararea, exploatarea si verificarea conductelor de abur si apa fierbinte sub presiune.

45. C23-94. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientilor, cilindri uscatori.

46. C24-86. Prescriptii tehnice pentru recipiente fierbatoare din industria Celulozei si Hartiei.

47. C25-85. Prescriptii tehnice pentru recipiente metalice stabile sub presiune din industria oxigenului.

48. C27-85. Prescriptii tehnice pentru recipiente cisterne, recipiente containere si butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.

49. C5-84. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, repararea, utilizarea, verificarea recipientilor butelii pentru gaze comprimate.

50. C37-83. Prescriptii tehnice pentru proiectarea echipamentelor sub presiune.

51. C14-85. Prescriptii tehnice pentru recipiente stabile sub presiune din instalatii frigorifice.

52. CR2-86. Prescriptii tehnice privind autorizarea de a executa lucrari de proiectare construire, montare, reparare si verificare la instalatiile mecanice sub presiune, instalatii de ridicat, dispozitive de siguranta ale acestora precum si aparate consumatoare de combustibil de uz neindustrial si arzatoare cu functionare independenta.

53. CR5-82. Prescriptii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat.

54. CR13-82. Prescriptii de protectia muncii in activitatea organelor tehnice ISCIR.

ANEXA 2

Ghid de terminologie de securitate a muncii. Notiuni de baza

1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitatea temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate ori deces.

2. Boala profesionala: afectiune care se produce, ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzata de factorii nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul muncii.

3. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau in asociere cu un protector, riscul de accidentare.

4. Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei personale, in timpul procesului de munca.

5. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

6. Echipament tehnic: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii.

7. Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

8. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati: elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci cand normele generale de protectie a muncii si normele specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate sau voluntara, atunci cand conducerea persoanei juridice considera necesar pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

9. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si pentru asigurarea securitatii muncii.

10. Mijloc individual de protectie: mijloac de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

11. Noxa (sinonim-factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

12. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

13. Risc": probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii intr-o situatie periculoasa.

14. Risc profesional: risc in procesul de munca.

15. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

16. Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului tehnic in care o persoana este expusa riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala.

ANEXA 3

Standarde de referinta

1. STAS 297/2-92 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.

2. STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.

3. STAS 5189-69 Marcarea prin culoare a recipientelor transportabile incarcate cu gaze tehnice sub presiune.

4. STAS 8589-70 Culori conventionale pentru identificarea conductelor care transporta fluide in instalatii terestre si navale.

5. STAS 9876-87 Transportoare. Prescriptii generale de securitate.

6. STAS 9879-74 Transportoare mobile cu banda. Prescriptii speciale de securitate.

7. STAS 9881-89 Transportoare cu raclete. Prescriptii speciale de securitate.

8. STAS 10627-76 Ventilatoare. Prescriptii de securitate.

9. STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise

10. STAS 12604-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii

11. STAS 11358-80 Masini si utilaje. Mijloace de protectie fata de pericole mecanice.

12. STAS 3030-92 Echipamente de protectie. Sorturi de cauciuc.

13. STAS 10533-80 Echipament de protectie si de lucru. Cizme de cauciuc rezistente la acizi si baze concentrate.

14. STAS 10770-92 Echipament de protectie din cauciuc. Manusi rezistente la acizi, baze si saruri.

15. STAS 7761-81 Echipament de protectie din cauciuc. Manusi electroizolante.

16. STAS 3159-81 Material de protectie. Casti de protectie.

17. STAS 6687-81 Ochelari de protectie. Conditii tehnice generale de calitate.

18. STAS 10353-75 Dispozitive de siguranta pentru scari portabile.

19. STAS 11841-83 Masuri de siguranta contra incendiilor. Clase de incendiu.

20. STAS 11336/1-80 Acustica psihofiziologica. Evaluarea incadrarii in limita admisibila a nivelului de zgomot pentru evitarea pierderii auzului.

21. STAS 11336/2-80 Acustica psihofiziologica. Evaluarea incadrarii in limita admisibila a nivelului de zgomot pentru activitati de diferite grade de solicitare a atentiei.