0723598256

NSSM 10
Norme de securitate a muncii privind montarea,
exploatarea si intretinerea transportoarelor cu banda

Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala, in conditii de securitate a muncii.

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din:

- Norme generale de protectie a muncii care cuprind prevederile de protectie a muncii, general valabile pentru orice activitate;

- Norme specifice de securitate a muncii care cuprind prevederile de securitate a muncii, speci-fice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile normelor generale de protectie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplica cumulativ si au valabilitate nationala indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor normative, cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii, practicata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:

- Executantul : omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;

- Sarcina de munca : totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;

- Mijloace de productie : totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca;

- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care, unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediul de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii, constituie alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru:

- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor;

- autorizarea functionarii unitatilor;

- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;

- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor.

In contextul general pe care l-am prezentat, "Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatile de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda", au fost elaborate tinand seama de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirea pericolelor specifice, astfel incat, pentru fiecare pericol, sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

Structura acestei norme este facuta pentru fiecare activitate, prevederile urmand o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului in procesul de lucru.

Pe langa prevederile specifice de securitate a muncii pentru montarea, exploatarea si repararea transportoarelor cu banda, normele mai cuprind un capitol in care au fost tratate prevederi si pentru prevenirea incendiilor. La baza intocmirii acestui capitol, au stat datele cuprinse in standardele romanesti si internationale in vigoare.

De asemenea, normele mai cuprind un capitol de prevederi, care vor fi respectate la proiectarea transportoarelor cu banda, prevederi care raman valabile pana la acoperirea problematicii tratate prin standardele in domeniu.

In acelasi timp, pentru terminologia de specialitate si de securitate a muncii, utilizata la elaborare, normele mai cuprind o anexa in care sunt explicati o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce priveste continutul, dar si forma de prezentare si pentru a fi conform altor acte legislative si normative , s-a procedat la utilizarea unor subtitluri, care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceasta problematica, facilitand astfel pentru utilizatori intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

Clasificarea transportoarelor cu banda

1. Dupa modul de fixare: - transportoare fixe;

- transportoare mobile.

2. Dupa banda de transport utilizata: - cu banda din cauciuc;

- cu banda din material plastic;

- cu banda din material textil.

3. Dupa numarul de transportoare cu banda utilizate pentru o linie de transport: - un transportor;

- doua sau mai multe transportoare cu banda montate in cascada.

1. Prevederi generale

Continut

Art. 1. - Prezentele norme specifice de securitate a muncii cuprind prevederi necesare pentru prevenirea accidentelor de munca, la montarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor de transport cu banda din cauciuc, material plastic, panza sau materiale similare.

Scop

Art. 2. - Scopul prezentelor norme, este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare existente in cadrul activitatii, proprii celor patru componente ale sistemului de munca : executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca.

Domeniu de aplicare

Art. 3. - Prezentele norme sunt destinate personalului de exploatare definit conform Anexei 2, precum si personalului ce executa lucrari de montare, reglare, intretinere si reparatii la transportoarele cu banda.

Art. 4. - Persoanele care prin functia lor nu au sarcini care sa le impuna apropierea de transportoare, trebuie sa se supuna interdictiilor de acces in zona acestor utilaje.

Art. 5. - Intregul personal al unitatii in care se gasesc instalatii de transport cu banda, trebuie sa fie instruit in legatura cu riscurile de accidentare la transportoarele cu banda.

Art. 6. - Prezentele norme, nu se aplica la transportoarele cu banda utilizate in minerit, precum si la cele inglobate intr-un echipament tehnic.

Art. 7. - Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile normelor prezentate in Anexa 1.

Art. 8. - Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa tehnica si de standardizare etc., survenite la nivel national.

2. Prevederi de securitate a muncii la montarea transportoarelor cu banda

Art. 9. - Se interzice montarea instalatiilor de transport cu banda de catre persoane necalificate. Operatiunile de montaj vor fi executate numai de personal instruit si sub conducerea unui sef de echipa.

Art. 10. - Montarea transportoarelor cu banda trebuie sa se faca numai pe baza unor proiecte de amplasare, precum si a procesului tehnologic de montare elaborate de catre proiectant.

Art. 11. - Intinderea benzii pentru montare, se va face numai cu dispozitive speciale pentru derulare.

Art. 12. - Inainte de montare, echipamentul electric se va verifica pentru a corespunde gradelor de protectie precizate in documentatia tehnica.

Art. 13. - Dupa montarea definitiva a transportorului cu banda, trebuie sa se efectueze probe de mers in gol si probe de mers in sarcina.

Art. 14. - Se interzice darea in exploatare a unui transportor cu banda care nu are rezultatele probelor conform cu proiectul de executie si cartea tehnica a transportorului.

3. Prevederi de securitate a muncii la punerea in functiune, exploatarea, intretinerea si repararea transportoarelor cu banda

Punerea in functiune

Art. 15. - Inaintea primei probe, in vederea punerii in exploatare, se verifica:

- daca transportorul a fost ansamblat si montat conform proiectului;

- daca banda este asezata corect pe role;

- daca banda nu vine in contact cu alte piese metalice fixe;

- daca transportorul este legat corect la priza de pamant;

- daca racordarea motoarelor si a echipamentul electric este corect efectuata;

- daca toate echipamentele de siguranta si mijloacele de protectie sunt montate si functioneaza in mod corespunzator;

- daca functioneaza intrerupatorul de oprire de urgenta, montat in lungul transportorului;

- daca trecerile peste sau pe sub transportor sunt executate corect;

- daca parapetii sunt executati conform reglementarilor in vigoare;

Art. 16. - Este interzisa punerea in functiune a transportoarelor cu banda care nu corespund verificarilor de la art.13.

Receptia transportoarelor cu banda

Art. 17. - Punerea in functiune a transportoarelor se va putea face numai pe baza unei receptii interne efectuate de o comisie numita de conducerea unitatii care in procesul verbal intocmit cu aceasta ocazie, va mentiona ca transportorul indeplineste toate masurile de securitate a muncii si a fost dotat cu toate dispozitivele de securitate prevazute in cartea tehnica a instalatiei si in normele specifice de securitate a muncii.

Nu se admite receptia si punerea in functiune a transportorului sub rezerva completarii ulterioare a masurilor de securitate a muncii.

Semnalizarea pornirii si opririi

Art. 18. - Fiecare detinator de transportoare cu banda va elabora un cod de semnalizare acustic si/sau optic privind pornirea sau oprirea transportorului, precum si avertizarea personalului de exploatare asupra intentiei de pornire.

Art. 19. - Codul de semnalizare va trebui sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

- semnale de anuntare, care trebuie emise inainte de pornirea sau oprirea utilajului de transport;

- procedura de semnalizare si de avertizare a pornirilor sau opririlor;

- procedura de confirmare a receptionarii semnalelor de avertizare;

- precizarea duratei semnalului de avertizare care trebuie sa fie de minim 30 secunde.

Art. 20. - Sistemul de semnalizare trebuie sa functioneze in ambele sensuri atunci cand supraveghetorul de banda nu poate sa observe in totalitate transportorul.

Art. 21. - In conditii normale de exploatare pornirea sau oprirea transportoarelor cu banda trebuie sa se faca numai de catre supraveghetorul de banda, potrivit codului de semnalizare afisat la punctul de comanda.

Rodajul transportoarelor cu banda

Art. 22. - Inainte de darea in exploatare, se va efectua rodajul in gol timp de 8 ore, cand se va urmari ca:

- transportorul sa aiba o functionare linistita;

- sa nu existe pierderi de lubrifianti;

- sa nu apara supraincalziri periculoase;

- banda transportoare sa fie intinsa si aliniata;

- motoarele, reductoarele si cuplajele hidraulice sa nu se incalzeasca peste limitele permise;

- tamburii si rolele sa se invarteasca;

- stergatoarele de banda sa aiba contact cu banda pe toata latimea ei;

- jgheabul de alimentare sa fie amplasat corect.

Exploatarea transportoarelor cu banda

Art. 23. - Este interzisa stationarea, odihna si transportul persoanelor pe banda transportoare. In acest sens se vor monta placi avertizoare.

Art. 24. - Se interzice orice interventie la transportoarele cu banda in timpul functionarii acestora.

Art. 25. - Se interzice utilizarea transportoarelor cu banda daca nu este asigurat un iluminat corespunzator atat in lungul transportorului cat si la grupurile de actionare, intoarcere si intindere.

Art. 26. - Se interzice traversarea peste si pe sub transportoarele cu banda daca nu sunt amenajate treceri conform prevederilor prezentei norme.

Art. 27. - Nu se admite folosirea transportoarelor cu banda care prezinta defectiuni.

Art. 28. - Este interzis sa se ia obiectele transportate direct de pe banda transportoare daca:

- nu sunt prevazuti protectori de izolare a zonelor periculoase (la role, suporti - role, tamburi de actionare, tamburi de intoarcere);

- viteza transportorului cu banda este mai mare de 0,3 m/s;

- masa obiectelor transportate este mai mare de 6 kg.

Art. 29. - Se interzice modificarea unghiului de inclinare al transportorului cu banda in timpul functionarii acestuia.

Art. 30. - La inclinarea transportoarelor cu banda se va avea in vedere ca materialul sa nu alunece pe banda in sens invers fata de miscarea benzii.

Art. 31. - Este interzisa descarcarea materialului din cupa excavatorului direct pe banda transportoare .

Incarcarea transportoarelor se va face numai prin intermediul unui siloz (buncar) de alimentare.

Art. 32. - In timpul iernii, la temperaturi scazute, banda trebuie sa fie curatata de zapada, ghiata sau de material inghetat, ori de cate ori este nevoie.

Pentru dezghetarea materialelor aflate pe transportoarele cu banda de cauciuc se folosesc mijloace de incalzire locala cu apa calda, abur sau aer cald, fiind interzisa folosirea focului deschis.

Se va indeparta apa adunata pe benzi, rezultata din ploi sau din topirea zapezilor.

Art. 33. - Se interzice incarcarea benzii transportoare cu materiale, in timp ce aceasta este oprita.

Art. 34. - Nu se admite utilizarea in timpul functionarii transportorului a uneltelor sau a altor obiecte in scopul indepartarii materialelor adunate sub tamburul de intoarcere a benzii. Indepartarea materialelor se va face, numai in timpul opririi transportorului cu banda.

Art. 35. - Este interzisa folosirea de bitum, nisip etc. impotriva patinarii benzii de transport pe tambur.

Art. 36. - Este interzisa interventia la banda transportoare, pentru remedierea defectiunilor, in timpul functionarii acesteia. Remedierea defec-tiunilor se va face de catre personalul de intretinere numai dupa oprirea functionarii transportorului cu banda, blocarea intrerupatorului si montarea placutelor avertizoare.

Art. 37. - Supraveghetorul de banda si personalul de intretinere, nominalizat in scris, vor fi instruiti si examinati asupra exploatarii, intretinerii si verificarii transportoarelor cu banda.

Art. 38. - Se interzice functionarea transpor-toarelor la care banda prezinta fisuri, ruperi, imbinari deteriorate sau se constata sageti de incovoiere la scheletul metalic de sustinere.

Art. 39. - Supraveghetorul de banda va urmari direct functionarea transportorului cu banda, neavand voie sa paraseasca instalatia aflata in functiune.

Supraveghetorul de banda va opri imediat trans-portorul, in cazul ivirii unor defectiuni sau parasirii locului de munca.

Art. 40. - Ungerea transportorului cu banda se va face conform schemei de ungere prevazuta in cartea tehnica a utilajului.

Art. 41. - In tot timpul lucrului, personalul va folosi echipament de protectie, in conformitate cu "Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie" - 1991 -

Pornirea si oprirea transportoarelor montate in cascada

Art. 42. - Pornirea transportoarelor cu banda montate in cascada se va face incepand cu ultimul transportor din aval.

Art. 43. - Oprirea transportoarelor montate in cascada se va face incepand cu primul transportor din amonte.

Exploatarea transportoarelor cu banda mobile

Art. 44. - Se interzice utilizarea transportoarelor cu banda mobile, fara panouri de ingradire, in zonele in care circula mijloacele de transport.

Art. 45. - Se interzice amplasarea in spatii de circulatie a transportoarelor cu banda mobile fara ca acestea sa fie semnalizate cu ochi de pisica sau lumina intermitenta sau elemente reflectorizante pe timp de noapte.

Art. 46. - Toate pneurile transportoarelor mobile pe roti vor avea aceeasi presiune, conform cu prevederile din cartea tehnica a utilajului.

Art. 47. - In pozitia de lucru, transportorul mobil va fi blocat cu ajutorul dispozitivului de siguranta care va impiedica orice deplasare a sistemului de rulare.

Art. 48. - Urcarea si coborarea transportoarelor mobile pe rampe, esafodaje, etc. se va face numai cu ajutorul troliilor si planurilor inclinate, sub conducerea sefului de echipa. In cursul acestei operatii, dupa fiecare oprire, sub rotile transpor-torului se vor aseza pene care sa impiedice alunecarea acestuia.

Art. 49. - Este interzisa deplasarea transpor-toarelor mobile avand motorul de actionare sub tensiune. Mutarea transportoarelor mobile trebuie efectuata sub supravegherea celui ce conduce procesul de munca.

Art. 50. - Esafodajele, schelele etc. pe care circula sau functioneaza transportorul mobil, trebuie sa fie executate din materiale rezistente la greutatea transportorului mobil, sa nu cedeze si sa nu permita balansarea acestuia.

Art. 51. - In timpul transportului trebuie sa se mentina echilibrul stabil al transportorului cu banda mobil. Pentru transport, suportul benzii trebuie adus in pozitia cea mai de jos.

Art. 52. - In timpul transportului, deplasarii sau rotirii nu se admite urcarea muncitorilor pe transportor. Se interzice contrabalansarea transportorului mobil in timpul functionarii acestuia.

Art. 53. - Inainte de deplasarea in alt loc de munca a transportoarelor cu banda mobila se va intrerupe alimentarea cu energie electrica si se va strange cablul electric pentru evitarea strivirii sau distrugerii izolatiei.

Intretinerea transportoarelor cu banda

Art. 54. - Pentru mentinerea in bune conditii de securitate a muncii a transportorului cu banda in timpul exploatarii, se vor efectua de catre fiecare detinator urmatoarele lucrari:

- verificarea strangerii suruburilor si a asigurarii lor;

- gresarea mecanismelor;

- inlocuirea integrala a lubrefiantilor;

- verificarea etanseitatii reductoarelor;

- verificarea functionarii stergatoarelor;

- verificarea functionarii dispozitivelor de siguranta si protectie.

De asemenea se pot efectua si alte lucrari de intretinere considerate necesare de catre detinatori.

Art. 55. - Inainte de pornirea transportoarelor cu banda care au fost oprite pentru efectuarea lucrarilor de intretinere, supraveghetorul de banda va lua masuri de a indeparta toate obiectele straine de pe utilaje; scule, bucati de lemn, de fier, suruburi, etc. care dupa pornire, pot produce accidente.

Repararea transportoarelor cu banda

Art. 56. - Fiecare detinator de transportoare cu banda va intocmi un grafic din care sa rezulte intervalele de timp la care se vor efectua reparatiile periodice si capitale, conform cu cartea tehnica a utilajului.

Art. 57. - Repararea transportoarelor cu banda va fi efectuata de personal calificat.

Art. 58. - Se interzice efectuarea oricaror lucrari de reparatii a benzilor transportoare si distribuitoarelor de incarcare, a carucioarelor de alimentare etc. in timpul functionarii. Ele se vor efectua numai cu instalatia oprita, scoasa de sub tensiune, pe baza autorizatiei de lucru sau a instructiunilor tehnice interne.

In functie de distanta, de pozitia de lucru, de starea caii de rulare, etc. se va stabili numarul lucratorilor care concura la repararea transportoarelor cu banda.

Art. 59. - Reparatiile curente si capitale se executa in conformitate cu prevederile instruc-tiunilor din cartea tehnica a utilajului.

Art. 60. - Dupa reparatii se vor efectua probele si rodajul transportorului cu banda prevazute in art.15 si art.22.

Art. 61. - Este interzisa darea in folosinta a transportoarelor cu banda care nu au efectuate toate verificarile in conformitate cu cele prevazute la art. 15 si art.22.

Art. 62. - Pentru prevenirea accidentelor de munca la montare, receptie, reparare precum si la utilizarea in conditii de securitate a muncii a transportoarelor cu banda, se vor respecta si regulile specifice de securitate a muncii notificate in cartea tehnica a acestora.

Art. 63. - La montarea, exploatarea, repararea si intretinerea transportoarelor cu banda, utilizatorul va asigura dotarea si cu indicatoare de securitate, in conformitate cu standardele in vigoare.

4. Prevederi de proiectare a transportoarelor cu banda , fixe sau mobile

Art. 64. - La proiectarea de noi transportoare cu banda, unitatile de cercetare - proiectare trebuie sa adopte solutii stabilite conform prevederilor standardelor in vigoare.

Dispozitive de siguranta cu care trebuie dotate transportoarele cu banda, fixe sau mobile

Art. 65. - Fiecare transportor cu banda, trebuie sa fie dotat cu:

a) Dispozitiv de blocare a deplasarii in sens invers al benzii transportoare sub actiunea sarcinii transportate la oprirea transportorului cu banda, atunci cand este utilizat la o inclinare mai mare de 18 0;

b) Sesizor de descentrare a benzii (traductor pentru iesirea benzii din aliniament), pentru benzi cu lungimi mai mari de 25 m;

c) Supraveghetor de viteza (traductor inductiv de viteza);

d) Dispozitiv de semnalizare acustica si/sau optica a pornirii sau opririi pentru transportoarele cu banda de lungimi mai mari de 15 m instalate in linie dreapta si pentru transportoarele de orice lungime, cand supraveghetorul de banda nu are vizibilitate asupra functionarii instalatiei de transport cu banda;

e) Intreruptor de oprire in caz de urgenta, montat in lungul benzii transportoare (dispozitiv cu cablu de oprire a benzii de pe traseu, din orice punct);

f) Dispozitiv de protectie la grupul de actionare;

g) Dispozitiv de protectie la grupul de intindere;

h) Dispozitiv de protectie la grupul de intoarcere;

i) Protector la partile in miscare prevazut cu microintreruptoare care intrerup alimentarea cu energie electrica a motoarelor de actionare in cazul indepartarii lui;

j) Dispozitive de curatire (plug diagonal sau triunghiular) a benzii transportoare la statia de intoarcere;

k) Palnii de deversare cu carcase de protectie, legate de instalatia de desprafuire pentru transportoarele cu banda, pentru materiale pulverulente;

l) Dispozitive pentru prevenirea incendiilor conform prevederilor din prezenta norma;

m) Alte dispozitive de siguranta sau protectie considerate necesare de catre proiectant sau beneficiar;

n) Dispozitive de siguranta contra deplasarii accidentale a sistemului de rulare la transportoarele mobile (in plus fata de cele aratate la art. 65a...m).

La transportoarele cu banda utilizate in atmosfere potential explozive (industria textila, alimentara, etc.) se vor utiliza benzi antistatizate;

Art. 66. - In functie de locul unde este montat transportorul cu banda, proiectantul va prevedea gradul de protectie corespunzator instalatiei electrice conform standardelor in vigoare.

Art. 67. - Se interzice montarea transportoarelor cu banda generatoare de sarcini electrostatice rezultate prin frecare, in medii potential explo-zive.

Art. 68. - Dispozitivele de protectie (aparatori, ingradiri, etc.) vor fi astfel fixate incat sa nu poata fi indepartate decat dupa oprirea instalatiei.

Art. 69. - Dispozitivele de protectie trebuie sa reziste la socuri, foc, coroziune si sa poata fi utilizate atat cat dureaza si piesele sau subansamblele pe care le protejeaza si sa necesite minimum de intretinere.

Art. 70. - Dispozitivele de protectie de la capetele de actionare, de intoarcere si intindere, trebuie astfel concepute incat sa nu permita introducerea mainilor sau degetelor in zona periculoasa.

Spatiul de circulatie si de munca

Art. 71. - a) Montarea transportoarelor cu banda trebuie sa se faca astfel incat pe ambele parti ale acestuia sa se asigure spatiul de circulatie de minim 0,8 m;

b) Daca spatiul de montare nu permite indeplinirea conditiei de la art. 71 alin. "a", transportoarele cu banda se pot monta paralel cu un perete al cladirii micsorand sau anuland spatiul de circulatie pe o parte, in care caz se va asigura un spatiu de circulatie de minim 0,8 m numai pe o parte;

c) Admiterea montarii conform art.71 alin. "b" se face numai cu conditia ca prin spatiul redus intre transportorul cu banda si perete sa nu se permita circulatia personalului, prin utilizarea de ingradiri de protectie si a indicatoarelor de interzicere a accesului in zona periculoasa.

Art. 72. - In zonele in care sunt necesare periodic lucrari de reparatii la transportoarele cu banda (grup de actionare, etc.) spatiul de munca trebuie sa fie minim de 1,2 m.

Art. 73. - Trecerea pe sub benzile transportoare trebuie sa se faca numai prin locuri de trecere special amenajate si protejate cu plase de sarma montate sub benzi.

Plasele de sarma, dimensionate in functie de materialul transportat, trebuie sa depaseasca marginile benzilor cu cel putin 50 cm si sa fie indoite in sus cel putin 30 cm, pentru a preveni caderea rolelor sau a materialelor de pe banda pe zonele de circulatie.

Art. 74. - Trecerile peste benzile transportoare trebuie sa se faca numai pe podete special amenajate, dotate cu scari fixe cu balustrade.

Art. 75. - Benzile transportoare aflate la nivelul solului vor fi prevazute cu placute avertizoare din care sa rezulte interdictia accesului persoanelor.

Art. 76. - Benzile transportoare aflate in canale se vor acoperi cu podete sau ingradiri cu balustrade.

Art. 77. - Nu se admite montarea contragreutatilor deasupra drumurilor, trecerilor si a locurilor de munca.

Daca situatia locala nu permite acest lucru, este obligatorie luarea unor masuri de protectie, dupa cum urmeaza:

- abaterea circulatiei in punctele respective;

- imprejmuirea zonei cu plasa de sarma fixata pe un cadru metalic;

- realizarea unei platforme de siguranta care sa preia contragreutatile, in cazul ruperii sistemului de sustinere.

In toate cazurile, sistemul de sustinere trebuie sa fie prevazut si cu un lant de siguranta.

Art. 78. - Transportoarele cu banda mobile amplasate in zone in care circula mijloacele de transport, trebuie sa fie ingradite cu panouri.

Art. 79. - In cazul in care transportorul cu banda se incarca prin intermediul unei palnii, aceasta se va monta la o inaltime de cel putin 30 cm masurata de la suprafata benzii de transport.

Art. 80. - In cazul in care un transportor traverseaza doua sau mai multe nivele ale unei cladiri sau constructii metalice, este obligatoriu ca golul de traversare din planseul dintre doua nivele consecutive sa fie protejat prin parapeti impotriva caderii accidentale.

Art. 81. - Este obligatorie montarea de parapeti in lungul instalatiei de transport cu banda, in cazul cand aceasta este folosita pentru transportarea baloturilor, sacilor, etc.

Inaltimea acestor parapeti trebuie sa fie egala cu cel putin jumatate din inaltimea obiectelor transportate.

Art. 82. - Sistemele de semnalizare auditive se vor monta la toate punctele in care personalul de intretinere si supraveghere are acces pentru diferite lucrari: (revizie, ungere, curatire, etc.) precum si la panoul de comanda.

Cabluri electrice

Art. 83. - Cablurile de alimentare cu energie electrica a motoarelor trebuie sa aiba izolarea nedeteriorata.

Ele vor fi suspendate pe suporti ficsi, iar imbinarile protejate cu mansoane.

Echipamentul electric

Art. 84. - Echipamentul electric aferent transportoarelor cu banda trebuie sa functioneze in conditiile de mediu ambiant (temperatura, umiditate) prescrise in documentatia tehnica.

Art. 85. - Echipamentul electric al instalatiei de transport cu banda trebuie sa fie legat la conductorul de nul de protectie si la instalatia de legare la pamant.

Dispozitive pentru prevenirea incendiilor

Art. 86. - Pentru prevenirea incendiilor, instalatiile de transport cu banda vor fi dotate cu:

a) dopuri fuzibile la cuplaje hidraulice care sa permita scurgerea uleiului din cuplaj atunci cand temperatura fluidului depaseste temperatura maxima admisa;

b) releu inductiv de viteza care sa opreasca instalatia de transport continuu in cazul in care banda patineaza pe tamburul de actionare;

c) benzi de cauciuc greu combustibile.

Art. 87. - La transportul materialelor fierbinti, transportoarele cu banda vor fi dotate cu instalatii de stropire pentru preintampinarea aprinderii covorului de cauciuc, iar in zona de functionare a acestora sa existe materiale necesare stingerii incendiilor in cazul aprinderii covorului de cauciuc.

ANEXA 1

Norme de securitate a muncii complementare prezentei norme

Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatea de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda, vor fi completate cu prevederile din urmatoarele norme:

Norme generale de protectie a muncii;

Normativ cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie;

Norme de securitate a muncii la transportul intern;

Norme P.S.I.

NOTA : Intrucat in prezent sistemul national al normelor specifice de securitate a muncii este in curs de elaborare, pana la aparitia tuturor normelor specifice se vor respecta si aplica dupa caz, normele departamentale referitoare la aceste activitati.

ANEXA 2

Ghid de terminologie de securitate a muncii privind montarea, exploatarea si repararea transportoarelor cu banda

1. Accident de munca

Vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate ori deces.

2. Conditii normale de exploatare

Conditii de lucru prevazute in cartea tehnica a transportorului cu banda.

3. Dispozitiv de protectie

Dispozitiv care reduce sau elimina singur sau in asociere cu un protector, riscul de accidentare.

4. Echipament tehnic

Orice masina, aparat, dispozitiv, mecanism, unealta sau instalatie etc. utilizate in timpul muncii.

5. Factori de risc

Factor (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului - executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediul de munca, ce caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente si care conducand la o disfunctiune a sistemului, pot provoca accidente de munca sau boli profesionale.

6. Instructiuni specifice de securitate a muncii

Componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati: elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci cand normele generale sau specifice de securitate nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate sau voluntara atunci cand patronul considera necesar pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

7. Personal de exploatare

Supraveghetori de banda si incarcatori de materiale.

8. Risc mecanic

Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii intr-o situatie in care o persoana este expusa uneia sau mai multor pericole, determinata de elementele mecanice a echipamentului de munca.

9. Spatiu de circulatie

Spatiul limitat intre instalatia de transport cu banda si partile fixe ale constructiei cladirii sau ale obiectelor existente in care are acces personalul de exploatare si in care nu sunt executate lucrari speciale de reparare si intretinere.

10. Supraveghetor de banda

Persoana insarcinata cu exploatarea utilajului de transport.

11. Transportor cu banda

Utilaj fix sau mobil de transport continuu ce are ca organ de transport pentru materiale, banda de cauciuc, material plastic, panza sau similare.

12. Spatiu de munca

Spatiul limitat intre instalatia de transport cu banda si partile fixe ale constructiei cladirii sau ale obiectelor existente in care este necesara efectuarea unor lucrari de demontare - montare la reparatii si intretinere.

13. Zona periculoasa a unui echipament tehnic

Orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului tehnic in care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.

ANEXA 3

Standarde de referinta

1. STAS 9876-87 Transportoare - Prescriptii generale de securitate.

2. STAS 9878-74 Transportoare la sol pentru antrenarea carucioarelor. Prescriptii speciale de securitate.

3. STAS 9879-74 Transportoare mobile cu banda. Prescriptii speciale de securitate.

4. STAS 9880 - 89 Transportoare cu placi metalice. Prescriptii speciale de securitate.

5. STAS 6788/1-91 Transportoare cu banda de cauciuc, de uz general. Suporturi de role. Tipuri si dimensiuni.

6. STAS 6788/2-91 Transportoare cu banda de cauciuc, de uz general. Role de sustinere. Tipuri si dimensiuni.

7. STAS 7540-86 Transportoare cu banda de cauciuc pentru uz general. Tambure libere. Tipuri si dimensiuni principale.

8. STAS 7541-86 Transportoare cu banda de cauciuc pentru uz general. Tambure de antrenare. Tipuri si dimensiuni.

9. STAS 9376 - 82 Transportoare cu banda de cauciuc, de uz general. Transportoare stationare. Conditii tehnice generale de calitate.

10. STAS 9799 - 87 Transportoare cu banda de cauciuc pentru uz general.Jocuri laterale minime pentru benzile de transport.

11. STAS 11666 - 86 Transportoare cu banda de cauciuc pentru uz general. Descarcatoare cu plug. Tipuri si dimensiuni principale

12. STAS 11667 - 86 Transportoare cu banda de cauciuc pentru uz general. Capete de intindere cu surub. Dimensiuni principale.

13. STAS 11670 - 86 Transportoare cu banda de cauciuc pentru uz general.Intinzatoare verticale. Tipuri si dimensiuni principale.

14. STAS 12135 - 82 Transportoare. Clasificarea si simbolizarea materialului in vrac.

15. STAS 2077/1-83 Benzi de transport cu insertii textile de uz general.

16. STAS 2077/2-79 Benzi de transport cu insertii textile rezistente la flacara.

17. STAS 2077/4-76 Benzi de transport. Benzi de transport din cauciuc cu insertii textile rezistente la temperaturi inalte.

18. STAS 2077/5-83 Benzi de transport cu insertii textile pentru industria alimentara.

19. STAS 297/2 - 80 Indicatoare de securitate. Reprezentari.