0723598256

NSPM 85
Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati in domeniul sanatatii

PREVEDERI COMUNE TUTUROR ACTIVITATILOR DIN DOMENIUL SANATATII

Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 1. La locurile de munca in care se desfasoara activitati din domeniul sanatatii vor fi repartizate numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalatiile si procedeele de lucru, au calificarea si autorizarea necesara si au fost instruite din punct de vedere al securitatii muncii.

Art. 2. (1) La efectuarea activitaitilor din domeniul sanatatii vor fi repartizati numai lucratori care au corespuns controlului medical obligatoriu (la angajare) conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

(2) In functie de specificul activitatii desfasurate, se interzice lucrul in cadrul activitatii respective, al persoanelor care prezinta diverse afectiuni, constatate la controlul medical si care constituie contraindicatii pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate.

(3) Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfasura potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii. Persoanele care la acest control prezinta contraindicatii, vor fi repartizate la alte locuri de munca. In cazul expunerii la agenti biologici, lucratorii vor fi supravegheati medical, inainte de expunere, precum si la intervale regulate de timp. Fiecare lucrator va avea un dosar medical individual, care va fi pastrat in unitate timp de cel putin 10 ani dupa incetarea expunerii.

(4) La repartizarea in munca a tinerilor, a femeilor (gravide, care alapteaza sau care au copii sub 5 ani) , precum si a altor categorii de personal vor fi respectate reglementarile in vigoare, privind angajarea acestor categorii de personal

(5) Daca sarcina survine in perioada desfasurarii unei activitati cu nivel ridicat de risc pentru mama si/sau copil, conducerea persoanei juridice sau fizice va lua masuri in vederea asigurarii unui loc de munca corespunzator.

Art. 3. (l) Pentru orice activitate susceptibila sa prezinte un risc de expunere la agenti biologici, natura, gradul si durata de expunere a lucratorilor vor fi determinate, pentru a putea evalua orice risc pentru sanatatea sau securitatea acestora si pentru a stabili masurile ce trebuie luate. (2) Evaluarea va fi reanoita periodic sau la aparitia oricarei modificari a conditiilor de munca care poate afecta expunerea lucratorilor la agenti biologici.

(3) Conducerea persoanei juridice sau fizice va furniza autoritatilor competente, la cererea acestora, elementele necesare efectuarii evaluarii.

(4) La evaluarea nivelului de risc determinat de expunerea lucratorilor la agenti biologici se va tine seama de:

- definitiile si clasificarea agentilor biologici;

- clasificarea pe clase, genuri si specii, a agentilor biologici

- reglementarile Ministerului Sanatatii privind controlul agentilor biologici in scopul protejarii sanatatii lucratorilor

- informatiile referitoare la bolile ce pot fi contactate ca urmare a activitatii profesionale (faptul ca lucratorul sufera de o boala legata direct de activitatea sa

- efectele alergizante si toxice care pot rezulta din activitatea lucratorilor expusi la agenti biologici

- indicatiile privind masurile si nivelurile de izolare.

Evaluarea va trebui reinnoita periodic si ori de cate ori apar modificari ale conditiilor, care pot afecta expunerea lucratorilor la agenti biologici.

Art. 4. Conducerea persoanei juridice sau fizice va pune la dispozitia autoritatilor competente, la cerere, informatii adecvate privind:

- rezultatele evaluarii;

- activitatile in cursul carora lucratorii au fost sau pot fi expusi la agenti biologici;

- numarul lucratorilor expusi;

- numele si competentele persoanei responsabile cu securitatea si sanatatea la locul de munca;

Art. 5. (1) Conducerea persoanei juridice sau fizice va detine o lista a lucratorilor expusi la agentii biologici din grupele 3 si/sau 4 ce va contine:

- tipul de activitate efectuata;

- agentul biologic la care lucratorii au fost expusi;

- date referitoare la expuneri, accidente si incidente.

(2) Lista va fi pastrata cel putin 10 ani dupa incetarea expunerii; durata de pastrare a listei va fi de pana la 40 de ani, dupa. ultima expunere cunoscuta in cazul infectiilor:

- persistente sau latente;

- care nu pot fi diagnosticate (dat fiind stadiul actual al cunostintelor) inainte ca boala sa se declanseze, multi ani mai tarziu;

- cu perioada lunga de incubatie, inainte de declansarea bolii;

- care pot da sechele grave pe termen lung;

- care antreneaza boli susceptibile de recrudescenta timp indelungat, in ciuda tratamentului.

Instruirea - informarea personalului

Art. 6. Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii muncii se vor desfasura conform Legii nr. 319 din 14.07.2006 a securitatii si sanatatii in munca; cap. III; sectiunea a 7-a; art.20 si Hotararii nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca; sect.a 8-a; cap.V.

Art. 7. Persoanele juridice sau fizice au obligatia de a elabora, prin efort propriu sau in colaborare cu institutii specializate, instructiuni proprii de securitate a muncii, in functie de specificul activitatii de ocrotire si ingrijire a sanatatii publice. Aceste instructiuni vor fi afisate la loc vizibil. In cazul expunerii la agenti biologici, instructiunile vor cuprinde:

- modul de interventie in cazul producerii unui accident sau incident grav care implica manipularea unui agent biologic;

- modul de manipulare a unui agent biologic din grupa 4.

Art. 8. (1) In cadrul procesului de instruire in domeniul securitatii muncii a salariatilor care efectueaza activitati in domeniul sanatatii, vor fi transmise toate informatiile necesare, referitoare la:

- riscurile la care sunt expusi;

- partile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, in functie de specificul activitatii; -dispozitivele de protectie existente;

- mijloacele de protectie si autoprotectie;

- modul de interventie in caz de avarii sau accidente;

- sistemele de avertizare I semnalizare I alarmare;

- semnificatia marcajelor si inscriptiilor diverselor ambalaje (recipiente de sticla, cutii, flacoane etc.) pentru pastrarea diferitelor substante, materii si materiale utilizate in procesele de munca, conform standardelor.

(2) Instruirea lucratorilor expusi la agenti biologici va fi: -adaptata aparitiei unor riscuri sau evolutiei riscurilor;

- adecvata oricarui contact eu agentii biologici;

- repetata periodic daca este necesar.

Art. 9. La locurile de munca cu pericol de expunere la agenti biologici vor fi amplasate tablite avertizoare cu semnul de pericol biologic, conform Hotararii nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.

Art. 10. (1) Orice accident sau incident care implica manipularea unui agent biologic va fi semnalat de catre salariat conducatorului locului de munca. (2) Conducerea persoanei juridice sau fizice va informa operativ lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre:

- producerea oricarui accident sau incident care conduce la diseminarea unui agent biologic si care poate provoca o infectie sau o imbolnavire umana grava;

- producerea unor accidente sau incidente grave, cauzele si masurile adoptate sau cele ce trebuie adoptate pentru remedierea situatiei.

Art. 11. Masurile de prim ajutor se vor stabili, in functie de specificul activitatii desfasurate, cu avizul medicului de medicina a muncii sau cu competenta de medicina a muncii, prin instructiuni proprii.

Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 12. Dotarea cu echipamentul individual de protectie si alegerea sortimentelor in functie de riscurile specifice fiecarui tip de activitate sau operatie, se vor face conform Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.

Art. 13. Acordarea sortimentelor de echipament (individual de protectie se va face asfel incat acestea sa asigure protectia concomitenta a lucratorilor contra tuturor riscurilor existente in procesele concrete de munca.

Art. 14. Se interzice executarea lucrarilor cu agenti nocivi fara purtarea echipamentului de protectie adecvat, specific fiecarei categorii de lucrari sau agenti.

Art. 15. La terminarea lucrului, echipamentul individual de protectie va fi depus in vestiare special amenajate, dotate cu cutii cu capac, inchise ermetic in care se va transporta echipamentul nocivizat la statia de denocivizare. Lazile sau cutiile destinate transportului de echipament nocivizat, nu vor fi introduse in vestiare fara o denocivizare prealabila.

Art. 16. Vestiarele destinate echipamentului individual de protectie vor fi separate de cele pentru imbracarnintea personala de exterior.

Art. 17. Se interzice salariatilor purtarea echipamentului individual de protectie in spatiile destinate servirii mesei.

Art. 18. Echipamentul individual de protectie va fi spalat obligatoriu in spatii special amenajate, separat de cele in care se spala efectele bolnavilor (imbracaminte, lenjerie de pat etc.).

Art. 19. Se interzice salariatilor sa poarte imbracamintea proprie peste echipamentul individual de protectie.

Art. 20. In timpul efectuarii tuturor manevrelor cu pericol de contaminare, salariatii vor purta masca de protectie de unica folosinta.

Art. 21. Pe langa echipmnentul individual de protectie corespunzator, salariatii, vor fi dotati, dupa caz, cu unguente de protectie, material igienico-sanitar si solutii de neutralizare a nocivitatilor, pentru protectia ochilor si igiena tegumentelor.

Art. 22. Inainte de fumat, servirea mesei, precum si dupa fiecare manevra contaminanta, mainile vor fi spalate cu apa calda si sapun lichid. Dupa spalare se va aplica pe maini o solutie dezinfectanta sau antiseptica si apoi mainile vor fi sterse cu prosoape de hartie de unica folosinta.

Art. 23. Conducerea persoanei juridice sau fizice va sigura necesarul de seruri si vaccinuri destinat lmunizarii salariatilor care lucreaza la locuri de munca cu pericol de contaminare cu agenti biologici, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii si prescriptiilor "Codului de conduita recomandat pentru vaccinare". Lucratorii vor fi informati asupra avantajelor si inconvenientelor atat ale vaccinarii, cat si ale absentei acesteia si, li se va elibera un certificat de vaccinare.

Organizarea locului de munca si a activitatilor

Art. 24. In spatiile in care se desfasoara activitati in domeniul sanatatii se va mentine permanent curatenia si se va efectua dezinfectia.

Art. 25. In incaperile de lucru sunt interzise depozitarea alimentelor si servirea mesei, precum si fumatul.

Art. 26. (l) Toate caile de acces vor fi mentinute in stare de curatenie, libere de orice obstacol si vor fi marcate vizibil. Caile de acces vor fi, nivelate si amenajate, dupa caz, in vederea scurgerii apei.

(2) Pentru curatarea si dezinfectia pavimentelor si a celorlalte suprafete nu vor fi utilizate materiale inf1amabile, toxice sau care favorizeaza alunecarea.

Art. 27. Laboratoarele de bacteriologie si virusologie vor avea incaperi de sterilizare si spalare a sticlariei murdare, special amenajate.

Art. 28. In incaperile de lucru in care pardoselile se umezesc permanent, locurile de munca vor fi prevazute cu gratare de lemn sau covoare izolatoare.

Art. 29. Activitatile care determina producerea zgomotului si vibratiilor peste limitele maxime admise, se vor desfasura in spatii separate, fonoizolate.

Art. 30. Unitatile in care se desfasoara activitati in domeniul sanatatii vor fi prevazute cu vestiare si grupuri sanitare (spalatoare, WC-uri si dusuri) separate pe sexe, altele decat cele destinate bolnavilor.

Art. 31. Aparatele pentru administrarea oxigenului, aparatele izolante si mastile filtrante vor fi pastrate si verificate in spatii special amenajate.

Art. 32. Grupurile sanitare destinate celor care lucreaza cu substante toxice sau materiale contaminante vor fi separate de celelalte grupuri sanitare.

Art. 33. Pentru asigurarea continua a necesarului de apa potabila la toate nivelurile cladirilor, unitatile sanitare vor fi dotate cu rezervoare de depozitare a apei potabile, cu o capacitate care sa asigure necesarul de apa potabila pentru cel putin 12 ore.

Art. 34. Pentru dusuri se va asigura numai apa potabila, calda si rece.

Art. 35. La locurile de munca unde se lucreaza cu acizi, alcali etc. se vor amenaja surse de apa cu jet ascendent sau hidranti si se vor asigura solutii neutralizante adecvate.

Art. 36. Pentru locurile de munca amplasate in aer liber sau in incaperi neincalzite in anotimpul rece, se vor prevedea incaperi pentru incalzirea periodica a salariatilor.

Art. 37. Spalatoriile pentru rufe, pentru sticlarie si statiile de sterilizare vor fi compartimentate dupa principiul separarii activitatilor "murdare" de cele "curate", respectandu-se sensul unic al circuitului conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Art. 38. Caile de evacuare si usile vor fi astfel stabilite ca numar si dimensiuni, incat sa permita trecerea angajatilor si a mijloacelor de transport in conditii de securitate si sa asigure evacuarea rapida in caz de pericol.

Art. 39. Usile vor fi vizibile, se vor deschide in sensul de evacuare a constructiilor si vor fi mentinute permanent neblocate. Pe usile spatiilor de lucru unde exista pericol de expunere la agenti biologici vor fi amplasate indicatoare cu semnul de pericol biologic.

Art. 40. In cazul producerii defectiunilor lifturile vor fi oprite, indicandu-se aceasta pe usile lifturilor; reparatiile sau interventiile necesare vor fi efectuate numai de personal autorizat in acest scop si cu respectarea prescriptiilor tehnice ISCIR R2-88

(1) Iluminarea si ventilarea naturala a cladirilor vor fi asigurate prin ferestre usor accesibile si care sa poata fi deschise cu usurinta. Ferestrele vor fi mentinute curate in permanenta, iar periodic se va verifica functionalitatea sistemului de inchidere

(2) Pentru spatiile in care se desfasoara alte activitati decat cele cu caracter sanitar, se vor prevedea pe langa ferestre si luminatoare, daca este cazul. Geamurile luminatoarelor vor fi de tipul armat, iar sub acestea se vor monta plase de sarma.

Art. 41. (1) In incinta unitatilor sanitare, circulatia va fi astfel organizata incat, vehiculele si personalul salariat sa se deplaseze pe cai separate.

(2) Salariatii vor circula numai pe spatiile destinate in acest scop

(3) Iarna se va curata zapada de pe caile de circulatie si se vor imprastia materiale antiderapante.

Art. 42. Caile de circulatie, iesirile din cladiri, locurile de munca periculoase vor fi semnalizate cu tablite avertizoare.

Art. 43. Orice denivelari sau goluri situate in zonele de circulatie vor fi, dupa caz, acoperite cu capace rezistente, asigurate contra deplasarilor laterale sau ingradite cu balustrade si marcate cu tablite avertizoare.

Art. 44. (l) Colectarea reziduurilor solide menajere se va face separat de cele rezultate din activitatea medicala.

(2) Colectarea reziduurilor se va face in recipiente inchise, care vor fi evacuate ori de cate ori este nevoie.

(3) In functie de continutul lor, recipientele vor fi descarcate la rampa de gunoi sau la crematoriu.

Art. 45. (1) In spatiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzator (natural, artificial sau mixt) , conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii

(2) Se va mentine in stare de functionare iluminatul de siguranta, care trebuie sa intervina in cazul intreruperii functionarii iluminatului normal

(3) Pe timp de noapte se va asigura un iluminat corespunzator al cailor de circulatie, al intrarilor si iesirilor in si din cladiri.

Art. 46. In orice incapere in care se desfasoara activitati medicale se va asigura chiuveta cu apa calda si rece.

Art. 47. Apele uzate din unitatile sanitare vor fi evacuate prin reteaua de canalizare a apelor uzate, precum si prin instalatii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate.

Art. 48. (l) Toate unitatile sanitare vor avea amenajate incaperi separate pentru depozitarea intermediara a reziduuri lor menajere si a celor rezultate din activitatea medicala.

(2) Incaperile vor avea peretii si pardoseala din materiale care sa permita spalarea si dezinfectia si vor fi datate cu recipiente (tip pubela) care vor fi, la randul lor, spalate si dezinfectate.

(3) Transportul recipientelor se va face pe carucioare astfel:

- la rampa de gunoi, pentru cele cu reziduuri gospodaresti;

- la crematoriu, pentru cele cu reziduuri rezultate din activitatea medicala.

Art. 49. Se interzic colectarea si predarea ambalajelor de sticla (sticle, borcane etc.) din unitatile sanitare la centrele de colectare, fara sterilizarea lor prealabila.

Art. 50. Materialul textil scos la reforma (lenjerie pat, lenjerie corp,paturi etc.) din unitatile sanitare nu va fi predat centrelor de colectare, fara dezinfectia lor prealabila.

Art. 51. In spatiile de lucru din unitatile sanitare se va asigqra o temperatura, dupa cum urmeaza:

- 22oC pentru cabinetele de consultatii si salile de tratament;

- 18oC pentru salile de asteptare, spatiile de circulatie de incinta si grupurile sanitare.

Art. 52. Se interzice utilizarea carbunilor la incalzirea prin sobe.

Art. 53. Orice unitate sanitara cu paturi va avea prosectura, care va corespunde reglementarilor Ministerului Sanatatii, din punct de vedere al dotarilor si al circuitelor functionale.

Protectia impotriva electrocutarii

Art. 54. Orice interventie asupra instalatiilor electrice (reparatii, reglaje etc.) se va face numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica si numai de electricieni instruiti si autorizati.

Art. 55. Cablurile electrice se vor proteja impotriva deteriorarilor.

Art. 56. Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa sau indirecta se vor lua masuri tehnice si organizatori ce, conform reglementarilor in vigoare.

Art. 57. Se interzice descompletarea echipamentului electroizolant (podete, covoare electroizolante etc.) aferent echipamentelor tehnice.

Art. 58. Se interzice efectuarea oricarei interventii cu mainile umede la echipamentele tehnice electrice.

Art. 59. Atunci cand din diverse motive sigurantele nu mai corespund, acestea vor fi inlocuite numai cu sigurante calibrate.

Art. 60. La montarea, exploatarea, verificarea si repararea echipamentelor tehnice electrice vor fi respectate prevederile Normelor generale de protectie a muncii, precum si ale instructiunilor specifice de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea energiei electrice in medii normale.

Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

Art. 61. Se interzice accesul salariatilor cu flacara deschisa in spatiile de lucru unde exista pericolul producerii incendiilor si exploziilor.

Art. 62. In spatiile de lucru in care se manipuleaza materii explozive si inflamabile, salariatii nu vor purta imbracaminte din fibre sintetice sau incaltaminte cu accesorii metalice.

Art. 63. La prepararea pulberilor compuse, care au in componenta lor substante oxidoreducatoare, se interzice orice manevra violenta care ar conduce la producerea exploziilor.

Art. 64. In spatiile de lucru in care se depoziteaza sau se manipuleaza materii inflamabile si explozive, iluminatul va fi asigurat prin corpuri de iluminat in constructie antiexploziva.

Art. 65. Incarcarea si descarcarea materiilor inflamabile si explozive se vor efectua sub supravegherea conducatorului locului de munca si cu respectarea instructiunilor din documentatia tehnica care insoteste produsele.

Art. 66. Transportul materiilor inflamabile si explozive pe distante mai mari (peste 60 m) se va face mecanizat, avertizandu-se personalul din apropiere.

Art. 67. Se interzice depozitarea materialelor inflamabile si explozive la locurile de munca. Materialele necesare diverselor procese de munca se vor aduce zilnic la locul de munca, numai in cantitatile necesare unei singure zi. Se interzice depozitarea acestor materiale in vecinatatea surselor de caldura.

Art. 68. In cazul in care pe pardoseala s-au scurs lichide inflamabile sau explozive, aceasta va fi stearsa iar materialele utilizate la curatarea pardoselii vor fi scoase din incapere si depozitate in locuri special amenajate.

Art. 69. Materiile explozive si inflamabile se vor transporta si depozita numai in recipiente metalice. Se interzice transportul acestor produse in alte vase, bidoane, galeti, sticle sau vase din material plastic.

Art. 70. Se interzice transvazarea lichidelor inflamabile cu ajutorul aerului comprimat. In acest scop se va utiliza obligatoriu un gaz inert.

Art. 71. Se interzice manipularea recipientelor cu eter, chelen si ciclopropan in apropierea bisturiului electric.

Art. 72. In timpul transportului, recipientele cu explozive sau inflalnabile, vor fi puse in cosuri sau cutii de lemn, prevazute cu manere de prindere, iar in vederea amortizarii socurilor, se vor utiliza paie, talas ignifugat sau vata de sticla.

Art. 73. Produsele periculoase (inflamabile, explozive, toxice, caustice etc.) vor avea marcate clar pe ambalaj:

- denumirea chimica uzuala a substantei;

- densitatea sau concentratia substantei;

- gradul de pericol pe care il reprezinta;

- reprezentarea grafica a semnului de avertizare standardizat.

Art. 74. La manipularea recipientelor cu gaze sub presiune, a gazelor lichefiate, vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR C 2-82; C 3-89; C 5-84 si C 27-85.

Art. 75. La lucrul cu substante inflamabile si explozive in conditii de laborator, vor fi respectate instructiunile proprii de lucru referitoare la utilizarea instalatiilor de gaz, a becurilor de gaz, precum si cele referitoare la procedeele de lucru cu substantele mentionate,

Art. 76. Pentru prevenirea incendiilor si exploziilor vor fi respectate, pe langa prevederile prezentelor instructiuni si prevederile instructiunilor specifice de securitate a muncii pentru:

- transportul, depozitarea si folosirea materiilor explozive;

- fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului;

- desfacerea produselor petroliere;

- fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului;

- fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei;

- producerea aerului comprimat;

- fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice;

- fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice);

- laboratoare de analize fizico-chimice si incercari mecanice;

- activitati de vopsire.

Prevenirea contaminarii cu agenti nocivi
(substante, microbi,virusuri, ciuperci,viermi paraziti etc.)

Art. 78. La prevenirea contarrlinarii cu agenti nocivi a personalului care desfasoara activitati in domeniul sanatatii se vor respecta prevederile prezentelor norme specifice de protectie a muncii, reglementarile Ministerului Sanatatii, precum si instructiunile proprii de lucru.

Art. 79. Periodic se vor efectua deratizari. In sezonul cald, ferestrele incaperilor vor fi prevazute cu site de protectie contra insectelor.

Art. 80. Punctele de distribuire a apei potabile vor fi mentinute in stare corespunzatoare.

Art. 81. De la robinetele de apa potabila se va bea numai cu paharul, fiind interzis a se pune gura pe robinet.

Art. 82. In unitatile sanitare, pentru stabilirea masurilor de prevenire a pericolului de imbolnavire se vor face determinari ale incarcaturii cu agenti patogeni prin autocontrol si evaluare, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Art. 83. Personalul care desfasoara activitati in domeniul sanatatii va fi instruit in vederea cunoasterii si aplicarii regulilor de asepsie, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii, astfel:

- dezinfectia obiectelor de inventar din incaperile destinate activitatii medicale, precum si a pavimentelor si peretilor;

- regulile de igiena individuala si colectiva;

- respectarea intocmai a procedeelor de lucru privind examinarea, investigarea si aplicarea tratamentelor.

Art. 84. Personalul medico-sanitar de toate specialitatile este obligat sa-si spele mainile cu apa si sapun lichid, inainte si dupa contactul cu fiecare bolnav (examinare si aplicare de proceduri terapeutice).

Art. 85. Se interzice personalului medico-sanitar ca, in timpul desfasurarii activitatii, sa manance si sa-si atinga gura sau fata cu mainile.

Art. 86. Se interzice personalului medico-sanitar din alte sectii ale unitatii sanitare sa circule in sectia de boli infectioase, tuberculoza, pediatrie si dermato-venerice, precum si in laboratoarele de bacteriologie. Legatura cu aceste sectii se va face prin persoane special desemnate de conducerea persoanei juridice.

Art. 87. Este obligatorie purtarea mastii de protectie de unica folosinta in urmatoarele sectii:

- pneumoftiziologie (baciloscopie pozitiva);

- medicina interna, saloane cu tusitori;

- pediatrie (sugari, terapie intensiva,otorinolaringologie, oftalmologie);

- boli contagioase;

- chirurgie-bloc operator;

- otorinolaringologie;

- oftalmologie.

Art. 88. Pentru orice persoana care desfasoara activitati in dorneniul sanatatii, permanent sau in stagiu, este obligatoriu sa se autodeclare conducatorului locului de munca in cazul in care prezinta semne de imbolnavire, conducatorul locului de munca interzicandu-i accesul la locul de munca.

Art. 89. Salariatii din unitatile sanitare vor efectua vaccinarile obligatorii, pe categorii de personal sau integral, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Art. 90. In unitatile sanitare cu paturi se vor asigura toate spatiile necesare circuitelor functionale separate pentru diferite activitati. Aceste circuite vor permite un flux continuu al activitatii care sa conduca la impiedicarea contaminarii mediului extern, prin separarea oricarei activitati septice de cea aseptica, a obiectelor contaminate de cele necontaminate.

Art. 91. Actiunile de curatenie si dezinfectie se vor desfasura zilnic (de doua ori pe zi si ori de cate ori este nevoie) si periodic, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Art. 92. In unitatile sanitare, pentru curatenie, se interzice folosirea maturilor. Aceasta se va efectua cu: perii, carpe, aspiratoare etc.

Art. 93. Pavimentele, peretii si mobilierul din fiecare incapere vor fi dezinfectate zilnic.

Art. 94. Se interzice reutilizarea apei de spalat si a solutiei dezinfectante folosite la spalarea unei incaperi, pentru spalarea altei incaperi. Acestea se vor deversa in reteaua de canalizare, la un grup sanitar special amenajat, altul decat cel destinat bolnavilor sau salariatilor.

Art. 95. In saloane si in locurile de asteptare vor exista scuipatori curate in care se va pune o solutie antiseptica sau dezinfectanta (1/3 din volum). Acestea vor fi dezinfectate zilnic.

Art. 96. Lenjeria de pat si de corp a bolnavilor vor fi schimbate la un interval de 7 zile si ori de cate ori este nevoie. Rufaria murdara se va colecta in saloane, direct in saci impermeabili care se vor transporta la spalatorie.

Art. 97. Indiferent de durata spitalizarii, la plecarea fiecarui bolnav se vor efectua curatenia si dezinfectia mobilierului incaperii si se va schimba lenjeria de pat.

Art. 98. Saltelele si pernele vor fi imbracate in huse din material impermeabil, care se vor curata si dezinfecta ori de cate ori este nevoie si periodic, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Art. 99. Paturile se vor spala si dezinfecta o data pe an si ori de cate ori este nevoie.

Art. 100. Urinarele, plostile, scuipatorile, olitele vor fi golite la closet, spalate la jet de apa si scufundate intr-un recipient cu solutie dezinfectanta.

Art. 101. Termometrele, dupa utilizare, vor fi spalate cu apa calda si sapun si vor fi pastrate in solutie dezinfectanta.

Art. 102. Curatenia si dezinfectia sunt obligatorii pentru toate grupurile sanitare.

Art. 103. Ustensilele si materialele folosite pentru curatenie si dezinfectie vor fi pastrate in incaperi incalzite si aerisite, special amenajate.

Art. 104. (1) In blocul alimentar, spalarea si dezinfectia peretilor si a pardoselii se vor efectua de doua ori pe zi, iar mobilierul si ustensilele ori de cate ori este nevoie.

(2) Servirea mesei la bolnavi, spalarea si dezinfectia veselei si a tacamurilor, precum si curatenia si dezinfectia oficiului alimentar si a salii de mese, vor fi efectuate numai de personal angaj at din structura blocului alimentar.

Art. 105. La spalatorie, dupa terminarea activitatii, se vor efectua curatenia si dezinfectia peretilor si a pardoselii.

Art. 106. (l) Pentru protectia personalului care efectueaza reparatii si verificari la aparatele si utilajele din sectiile si laboratoarele de virusologie, bacteriologie, parazitologie, anestezie, stomatologie, radiologie etc. se vor lua masuri de decontaminare a aparaturii si a locului de munca.

(2) La terminarea lucrului uneltele si sculele vor fi decontaminate.

Art. 107. La internare, bolnavului i se va face un examen clinic general, pentru depistarea unor afectiuni contagioase sau a unor paraziti externi, adoptandu-se urmatoarele masuri:

- bolnavii cu boli contagioase vor fi transportati la unitatile de boli contagioase;

- bolnavii cu paraziti externi vor fi supusi prelucrarii sanitare (imbaiere, tratarea zonelor paroase cu insecticide) , iar efectele personale vor fi colectate in camera de dezbracare, intr-o husa impermeabila, vor fi tratate cu insecticide si depozitate separat.

Art. 108. Autosanitarele pentru transportul bolnavilor cu boli contagioase, vor fi dezinfectate in locuri special amenajate, cu respectarea prevederilor Ministerului Sanatatii.

Art. 109. Instrumentele, obiectele si materialele folosite in scop de diagnostic, tratament, precum si in alimentatia bolnavilor vor fi sterilizate inainte de utilizare.

Art. 110. Sterilizarea se va efectua in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii si cu instructiunile furnizate de producatorul aparaturii sau al instrumentarului ce urmeaza a fi sterilizat.

Art. 111. Pe toata durata ciclului de sterilizare se va urmarii starea de functionare a aparaturii de masura si control.

Art. 112. La fiecare sarja de sterilizare se vor introduce in aparatele de sterilizare teste de verificare a eficientei sterilizarii.

Art. 113. La amplasarea, dotarea, exploatarea, intretinerea, verificarea si repararea aparatelor, utilajelor si instalatiilor de sterilizare din unitatile sanitare se vor respecta si prescriptiile tehnice ISCIR C 1 -85, instructiunile producatorului, masurile de electrosecuritate in vigoare, precum si prevederile de prevenire si stingete a incendiilor emise de Ministerul Sanatatii, referitoare la acestea.

Art. 114. In unitatile sanitare undefunctioneaza statii centrale de sterilizare, se interzice efectuarea sterilizarii in alte incaperi, cu exceptia blocurilor operatorii si a salilor de nastere.

Art. 115. Atat la stntiile de sterilizare centrale, cat si la nivelul sectiilor, cabinetelor si laboratoarelor, se vor asigura circuite separate pentru instrumentarul si materialele sterilizate de cele nesteri1izate. Instrumentarul si materialele sterilizate si cele nesterilizate vor fi depozitate in locuri si recipiente separate, totdeauna aceleasi, nefiind admis amestecul lor, schimbarea recipientelor sau a locurilor de depozitare.

Art. l16. In cazul sterilizarii la pupinel sau etuva, materialele se vor scoate din acestea numai dupa coborarea temperaturii (in jur de 100 oC). In timpul sterilizarii nu se va deschide usa incintei de sterilizare pentru scoaterea sau introducerea de instrumente sau materiale.

Art. 117. In cazul sterilizarii la autoclav, la terminarea sterilizarii, nu se vor deschide capacul sau usa autoclavului dupa ce acul manometrului a ajuns la ZERO; acestea se vor deschide numai dupa un timp de asteptare de 20 de minute.

Art. 118. Pentru a impiedica spargerea recipientelor de stida cu solutii care au fost sterilizate la autoclav, deschiderea acestora se va face numai dupa racire.

Art. 119. Incaperile autoclavelor vor fi utilizate numai conform destinatiei. Se interzice efectuarea in aceste incaperi a altor activitati fara legatura cu procesul de sterilizare.

Art. 120. La scoaterea din aparatele de sterilizare toate trusele si/sau casoletele vor fi banderolate, avand obligatoriu, inscriptionate pe banderola data si ora scoaterii din aparat.

Art. 121. Se interzice orice interventie la autoclavul aparatului de sterilizare in timpul functionarii acestuia.

Art. 122. Aparatele de sterilizare scoase din uz nu vor mai fi folosite. Ele vor fi inlocuite cu aparate care permit sterilizarea instrumentarului si a altor obiecte puse in pachete si nu in ambalaje metalice.

Denocivizarea, neutralizarea si evacuarea reziduurilor

Art. 123. Apele uzate din unitatile sanitare vor fi indepartate numai prin reteaua de canalizare a apelor uzate. In lipsa unor sisteme publice de canalizare, unitatile sanitare vor fi obligate sa aiba instalatii proprii pentru colectarea, neutralizarea, denocivizarea si evacuarea apelor uzate.

Art. 124. Spitalele de boli contagioase (inclusiv tuberculoza) , laboratoarele de microbiologie, virusologie, parazitologie, anatomie patologica, precum si alte unitati sanitare care lucreaza cu agenti patogeni, vor efectua neutralizarea apelor uzate provenite din activitatea medicala inainte de deversarea acestora in reteaua de canalizare. Unitatile sanitare care manipuleaza substante chimice si radioactive vor efectua, de asemenea, neutralizarea apelor uzate inainte de deversarea lor.

Art. 125. (1) Reziduurile septice (contaminate cu agenti patogeni) provenite de la salile de tratamente, salile de operatie, spatiile de spitalizare, salile de nastere, laboratoare, prosecturi etc. vor fi colectate direct la locul producerii lor in saci de material plastic si se vor incinera

(2) Se interzice incinerarea materiilor inflamabile si explozive, precum si a ambalajelor acestora.

(3) Periodic, instalatiile de incinerare vor fi verificate din punct de vedere tehnic, privind functionalitatea.

Art. 126. Se interzice aruncarea la rampa de gunoi a fragmentelor de organe, placente, feti morti. Acestea, obligatoriu se vor incinera.

Art. 127. Materialele contaminate care urmeaza a fi refolosite vor fi sterilizate si apoi spalate si predate pentru refolosire.

Art. 128. Activitatile care produc impurificarea aerului la locurile de munca prin degajare de substante nocive, se vor desuisura in incaperi special amenajate, separate :le restul incaperilor si dotate cu mijloace de indepartare a noxelor, in asa fel incat acestea sa nu depaseasca concentratiile maxime admise prevazute in Normele generale de protectie a muncii.

Art. 129. In apropierea locului de manipulare a acizilor se vor gasi o sursa de apa si un vas cu substanta neutralizata.

Art. 130. Neutralizarea acizilor varsati pe pardoseala se va efectua cu lapte de var, dupa care se va presara nisip sau cenusa.

Art. 131. Se interzice utilizarea rumegusului si a pamantului pentru absorbirea acidului azotic varsat pe pardoseala. Pentru absorbirea acidului azotic se vor utiliza numai cenusa sau material ceramic.

Art. 132. Mijloacele de transport pentru substantele chimice caustice, toxice si corosive vor fi curatate, spalate si neutralizate.

Art. 133. Spatiile de depozitare si manipulare a substantelor caustice, toxice si corosive vor fi dotate cu instalatie de ventilare cu functionare continua, separat de instalatia de ventilare generala.

Art. 134. Lucrarile cu substante toxice si acizi concentrati. precum si incalzirea acestora in vase deschise vor fi executate exclusiv sub nisa. a carui tiraj va fi controlat periodic.

Art. 135. Se interzice orice examen organoleptic al substantelor de laborator.

Art. 136. Se interzice ca la pipetarea lichidelor sa se foloseasca aspiratia cu gura.

Art. 137. In laboratoare, dupa terminarea programului de lucru, mesele vor fi curatate si libere de vase sau reactivi.

Art. 138. Denocivizarea si neutralizarea substantelor toxice sau care degaja gaze sau vapori toxici se vor efectua cu respectarea instructiunilor proprii de lucru, pentru fiecare tip de substanta.

Art. 139. La lucrul cu surse de radiatii neionizante (ultraviolete, infrarosii, laser, microunde etc.) vor fi respectate prevederile instructiunilor specifice de securitate a muncii pentru:

- lucrul cu radiatii neionizante;

- prelucrari neconventionale (electroeroziune, electrochimice, laser si ultrasunete).

Art. 140. La denocivizarea, neutralizarea, depozitarea, manipularea si evacuarea reziduurilor radioactive vor fi respectate prevederile normelor de radioprotectie.

Transportul, manipularea si depozitarea materiilor si materialelor

Art. 141. Materiile si materialele incarcate intr-un mijloc de transport vor fi asigurate impotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii.

Art. 142. Alimentarea cu combustibil a mijloacelor de transport se va face numai cu motorul oprit.

Art. 143. Mijloacele de transport vor fi astfel incarcate, incat conducatorul acestora sa poata supraveghea calea de circulatie in timpul deplasarii.

Art. 144. Este interzis accesul la locul de incarcare­descarcare, al persoanelor fara atributii de serviciu in zona respectiva.

Art. 145. Caile de circulatie vor fi mentinute libere de orice obstacol. Pe caile de circulatie pentru vehicule vor fi montate tablite cu semnele de circulatie, precum si cu restrictiile de viteza corespunzatoare.

Art. 146. Se vor amenaja cai de circulatie pentru vehicule si pentru pietoni.

Art. 147. (l) Se vor amenaja cai de acces si spatiu de parcare pentru autosanitare in imediata vecinatate a "Camerei de garda", care vor fi mentinute permanent libere de orice alt vehicul.

(2) Se interzice ocuparea cailor de acces si a spatiului de parcare al autosanitarelor de catre alte vehicule.

Art. 148. Transportul butoaielor si al cutiilor continand acizi fumans si alte substante puternic caustice se va face pe carucioare sau targi asigurate special.

Art. 149. Transvazarea acizilor si a lichidelor corosive se va face prin sifonare, pompare sau prin rasturnare cu ajutorul suportilor basculanti.

Art. 150. Depozitarea acizilor si a altor substante corosive, toxice si caustice se va face in spatii special amenajate, compartimentate in doua incaperi separate pentru ambalaje pline si pentru ambalaje goale. Spatiile vor fi ventilate continuu si tinute incuiate. Cheia va fi pastrata numai de gestionarul depozitului, desemnat de conducerea persoanei juridice sau fizice.

Art. 151. Se interzice pastrarea acizilor si a altor substante chimice, toxice, caustice. sau corosive in depozitul general de materiale.

Art. 152. Se interzice depozitarea acizilor in pivnite sau subsoluri.

Art. 153. (l) Se interzice depozitarea in acelasi spatiu a substantelor incompatibile fizic, chimic si toxicologic. (2) Se interzice depozitarea cianurilor in aceeasi incapere cu acizii.

Art. 154. La transportul, manipularea si depozitarea dezinfectantilor, vor fi respectate instructiunile producatorului, pentru fiecare categorie de substante, precum si reglementarile Ministerului Sanatatii.

ACTIVITATEA DE LABORATOR

Art. 155. Pentru activitatea din laboratoarele de analize fizico-chimice vor fi respectate prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru analize fizi­co-chimice si incercari mecanice.

Art. 156. La activitatile care se desfasoara in laboratoarele de analiza a namolurilor si apelor minerale vor fi respectate prevederile normelor specifice de securitate a Muncii pentru:

- prospectiuni si explorari geologice;

- vinificatie, fabricarea alcoolului, bauturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei si apei minerale

- alimentarea cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice (captare, transport si distributie).

Laboratoare de antibiotice si etaloane

Art. 157. (l) Salariatii care lucreaza in laboratoare de antibiotice si etaloane vor fi supusi la angajare unei anamneze alergologice, fiind exclusi cei cu antecedente alergice.

(2) La angajare si periodic, se vor face teste alergice. Cei gasiti pozitivi la substantele cu care se lucreaza vor fi repartizati la alte locuri de munca.

Art. 158. Pentru evitarea alergiilor la antibiotice se vor lua urmatoarele masuri:

a) toate operatiile se vor desfasura in boxe sterile, prevazute cu hote cu aer laminar;

b) in boxa se va lucra numai cu echipamentul Individual de protectie necesar, care va fi schimbat dupa incetarea lucrului in boxa;

c) dupa caz, se va lucra cu masca de protectie prevazuta cu filtre adecvate;

d) resturile de pulberi, ambalate in hartie se vor colecta in saci de material plastic si se vor depozita in locuri special amenajate;

e) la terminarea lucrului, se vor efectua curatenia si decontaminarea ustensilelor, boxei si incaperii;

f) dupa terminarea lucrului, personalul va face obligatoriu dus.

Laboratoare de bacteriologie, virusologie, micologie si parazitologie

Art. 159. In afara de prevederile prezentelor norme, in cadrul laboratoarelor si al compartimentelor de productie a serurilor si vaccinurilor, se vor aplica si respecta instructiunile Ministerului Sanatatii.

Art. 160. (1) Atunci cand in laboratoare se constata ca in pereti, pardoseala, tavan, apar fisuri, crapaturi etc. se va opri lucrul, luandu-se masuri de etanseizare.

(2) Orificiile de intrare ale diverselor conducte vor fi etanseizate.

Art. 161. Se vor lua masuri de protectie impotriva insectelor, rozatoarelor sau a altor animale care pot deveni vectoare in aceeasi unitate sau in afara ei.

Art. 162. Mobilierul de lucru va fi confectionat din materiale lavabile si rezistente la agentii dezinfectanti.

Art. 163. (l) In laboratoarele cu infectiozitate crescuta se vor respecta intocmai instructiunile de lucru si de neutralizare a produselor contaminate cu care se lucreaza, in asa fel incat sa fie impiedicata contaminarea pardoselii.

(2) Echipamentul individual de protectie va fi sterilizat in laborator, imediat dupa terminarea lucrului si numai dupa aceea va fi trimis la spalatorie.

Art. 164. (1) ln timpul lucrului se vor respecta instructiunile proprii de lucru, astfel incat sa nu se produca ingestia. inocularea, inhalarea sau contactul cu tegumentele a agentilor patogeni.

(2) In cazul raspandirii accidentale a materialului infectios se vor lua masurile necesare pentru dezinfectia:

- suprafetelor;

- echipamentului individual de protectie;

- regiunilor corpului care au venit in contact cu material infectios.

Art. 165. (l) Se interzice pastrarea si consumul de alimente in incaperile in care se lucreaza cu materiale contaminante.

(2) Se vor amenaja incaperi separate pentru pastrarea si consuruul alimentelor. Inainte de a manca, mainile vor fi spalate si dezinfectate.

Art. 166. (l) Laboratoarele cu risc de infectie crescut, vor avea regim de colectivitate inchisa pe toata durata zilei de lucru.

(2) Accesul in interes de serviciu al persoanelor din afara laboratorului va fi permis numai cu echipamentul individual de protectie si cu respectarea masurilor impuse.

(3) Lucrul cu agenti biologici foarte periculosi se va desfasura in incaperi cu presiune negativa.

Art. 167. Persoanele care prezinta leziuni ale tegumentelor vor fi excluse de la activitatile cu agenti patogeni.

Art. 168. Instalatia de vid utilizata la filtrare, va fi prevazuta cu filtre de aer de siguranta, pe langa filtrul propriu de vata al fiecarui recipient conectat la trompa de vid.

Art. 169. (1) Lucrarile cu risc de infectie crescut, ca si cele pentru obtinerea sau controlul serurilor si vaccinurilor se vor efectua in boxe, separate de restul spatiului de laborator.

(2) Boxele vor fi prevazute cu surse pentru dezinfectia aerl1lui si a suprafetelor, cu instalatie de aer conditionat si sterilizat. Dispozitivele de comanda ale acestor instalatii vor fi amplasate intr-o incapere separata, alaturata. Pentru lucrul cu germeni periculosi boxele vor fi prevazute cu hote metalice. Acestea vor fi asigurate cu pereti de sticla, sursa de iradiere cu radiatii ultraviolete si instalatie de aer laminar steril. La intrarea in boxele sterile se va schimba echipamentul individual de protectie purtat, cu un echipament individual de protectie steril (inclusiv incaltamintea). Echipamentul individual de protectie steril va fi pastrat in preboxa.

Art. 170. Pentru evacuarea solventilor organici inflamabili se vor folosi ventilatoare incapsulate, conform standardelor in vigoare.

Art. 171. Toate recipientele cu culturi, solventi etc. vor fi etichetate.

Art. 172. Este obligatorie decontanlinarea locului de munca la terminarea lucrului si ori de cate ori este nevioe.

Art. 173. Atunci cand se lucreaza cu omogenizatoare de turatie mare se vor lua masuri care sa impiedice imprastierea aerosolilor in mediul de lucru.

Art. 174. Sticlaria de laborator contaminata va fi sterilizata prin autoclavare, iar instrumentarul metalic contaminat, prin autoclavare sau etuvare. Ansa de platina se va steriliza dupa fiecare utilizare prin flambare.

Art. 175. Deschiderea fiolelor cu material infectios liofilizat se va face numai in nisa. Dupa crestarea fiolei, aceasta se va inveli in vata sterila imbibata in alcool, dupa care se va rupe gatul fiolei.

Art. 176. In cazuri speciale, cand sunt necesare laboratoare de campanie, acestea vor fi prevazute cu toate dotarile unui laborator care lucreaza cu agenti patogeni.

Art. 177. Persoanele care lucreaza la fabricarea vaccinului BCG vor fi supuse exmnenelor lnedicale periodice sau examenelor si supravegherii corespunzatoare, in cazul contaminarii accidentale, similar personalului din unitatile antituberculoase.

Art. 178. Probele de materii fecale pentru examenele parazitologice se vor prelucra, respectand conditiile de sterilizare aplicate manipularii oricarui material infectios.

Art. 179. Lamele cu preparate coprologice vor fi transportate in camera de examinare pe tavi metalice.

Art. 180. (1) Personalul care lucreaza cu germeni pentru care exista vaccin va fi imunizat la angajare si vaccinat dupa schema fiecarui tip de imunizare (numar doze, intervale intre doze).

(2) Personalul neimunizat nu va fi admis la lucru.

Art. 181. Materiile fecale vor fi recoltate in recipiente de unica utilizare. Recipientele vor fi sterilizate inainte de a fi distruse.

Art. 182. In cazul unei contaminari accidentale, se vor aplica masuri profilactice, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Laboratoare si sectii de anatomie patologica, prosectura, medicina legala si histopatologie

Art. 183. Prosectura, laboratoarele de : anatomie patologica, histopatologie si medicina legala vor fi amplasate si dotate conform reglementarilor in vigoare.

Art. 184. Se interzic pastrarea si consumul alimentelor in laboratoare si prosecturi.

Art. 185. (l) Piesele anatomice vor fi pastrate in recipiente cu formol, inchise ermetic.

(2) In sala de necropsie, in afara de masa de autopsie care trebuie sa fie prevazuta cu canal de scurgere si instalatie de apa rece, va mai exista, obligatoriu si o masuta pentru instrumente.

Art. 186. (1) Laboratoarele si prosecturile vor fi dotate cu substante dezinfectante pentru maini si suprafete de lucru.

(2) Dupa terminarea autopsiei se va efectua dezinfectia mainilor cu manusi si se va face dus.

Art. 187. In sala de autopsie nu vor fi pastrate si utilizate dezinfectante toxice pe baza de sublimat, fenol etc.

Art. 188. (1) Se interzice pastrarea in laborator si in incaperile prosecturii a borcanelor cu piese anatomice sau a recipientelor ce contin lichide care degaja vapori toxici (formaldehida, benzen, toluen, xilen, acid osmic, acid clorhidric, acetona, creozat etc.).

(2) Pastrarea substante lor mentionate la punctul (1) se va face intr-o camera de re activi special amenajata si care va fi mentinuta inchisa cu cheia. Cheia va fi pastrata de o persoana desemnata de conducatorul unitatii.

(3) Recipientele vor fi etichetate, mentionandu-se pe eticheta denumirea substantei pe care o contin.

Art. 189. In laboratoare si prosectura va fi mentinuta curatenia si va fi aplicata dezinfectia, conform instructiunilor proprii de lucru.

Lucrul cu animalele

Animale mici de laborator

Art. 190. (1) Personalul care ingrijeste animalele va fi vaccinat antitetanic, iar in cazul unor antropozoonoze experimentale (rickettsioze, leptospiroze, antrax, bruceloza, tularemie, ornitoze etc.) se vor lua masuri specifice de control serologic, repetat la 6 luni si de profilaxie biologica sau tratament biologic chimioantibiotic.

(2) Efectivele de sobolani si caini de experienta, vor fi supuse bianual controlului serologic prin sondaje pentru leptospiroza.

Art. 191. Ingrijitorii vor respecta regulile de igiena personala, precum si instructiunile proprii de lucru.

Art. 192. La intrare va exista stergator imbibat cu solutii dezinfectante, pentru dezinfectia incaltamintei.

Art. 193. Se vor lua masuri pentru impiedicarea patrunderii in spatiile de lucru a rozatoarelor. mustelor, gandacilor, precum si a parazitilor animali (capuse, purici, paduchi).

Art. 194. Pardoseala va fi curatata zilnic cu apa si va fi dezinfectata saptamanal.

Art. 195. Ustensilele de lucru vor fi curatate si dezinfectate dupa fiecare folosire. Custile si borcanele in care stau animalele vor fi curatate zilnic si dezinfectate saptamanal.

Art. 196. (1) Animalele care nu sunt utilizate intr-un experiment vor fi tinute in incaperi separate, altele decat cele in care se afla animalele folosite la experimentari (infectate).

(2) Animalele imbolnavite spontan vor fi, dupa caz, izolate sau sacrificate. Toate animalele decedate (spontan sau cele din cadrul experitnentului) vor fi autopsiate.

Art. 197. Animalele utilizate pentru producerea serurilor, vaccinurilor etc. sau la experimentari vor fi supuse controlului veterinar, in scopul impiedicarii transmiterii la personalul ingrijitor al antropozoonozelor.

Art. 198. (1) In cursul manipularii curente, animalele nu se vor prinde cu mana neprotejata. ci, dupa caz, cu pensa sau cu mana protejata cu manusa groasa.

(2) Se interzice atingerea cu mana neprotejata a sangelui, secretiilor, organelor etc. provenite de la animale.

Art. 199. Animalele care prezinta procese necrotice supurative vor fi izolate si supuse tratamentului de specialitate

Art. 200. (1) In cursul inocularii, animalele vor fi imobilizate cu mijloace de contentie adecvate.

(2) Personalul care efectueaza inoculari va respecta procedurile de lucru, pentru a nu se raspandi in mediul de lucru produse nocive.

(3) In cazul contaminarii mediului de lucru sau a echipamentului individual de protectie, se vor lua masuri de dezinfectie sau sterilizare, dupa caz.

Art. 201. Autopsierea anitnalelor se va efectua numai in spatii special amenajate si numai de catre personal calificat si instruit in acest scop.

Art. 202. Fiecare laborator sau sectie in care se desfasoara activitati cu animale vor fi dotate cu truse de prim ajutor, conform reglelnentarilor Ministerului Sanatatii.

Animale mari folosite pentru preparate biologice

Art. 203. La cresterea, intretinerea si manipularea animalelor mari utilizate pentru producerea preparatelor biologice se vor respecta pe langa prevederile prezentelor instructiuni si prevederile instructiunilor specifice de securitate a muncii pentru cresterea animalelor.

Art. 204. Inocularea microbilor si a toxinei botulinice se va efectua numai de catre personal special instruit si calificat, precum si cu luarea masurilor necesare pentru a impiedica contactul direct cu materiile infectante.

Art. 205. Salariatii care lucreaza cu caini vor fi special instruiti si dotati corespunzator cu echipament individual de protectie si mijloace de contentie a animalelor. Toate operatiile pe caini se vor efectua numai dupa legarea botului.

Art. 206. Autopsierea cadavrelor de animale mari se va efectua numai in sala de autopsie. Dupa autopsie, cadavrul, organele sale sau fragmentele de tesuturi si organe rezultate vor fi incinerate.

Art. 207. Instrumentele folosite vor fi sterilizate, iar in sala de autopsie se vor efectua dezinfectia si dezinsectia

MEDICINA FIZICA SI RECUPERARE

Electroterapie

Art. 208. Pentru executarea procedurilor electroterapice, fiecare categorie de tratamente va fi executata in incaperi separate.

Art. 209. Se vor prevedea incaperi separate de ecranare a surselor, iar pentru aparatele de magnetodiaflux se vor asigura ecrane de protectie.

Art. 210. La aplicarea procedurilor de tratament va fi repartizat numai personal medico-sanitar calificat si instruit. Se interzice aplicarea tratamentelor curative de catre personalul sanitar auxiliar.

Art. 211. Corpurile si suporturile metalice ale instalatiilor si echipamentelor, inclusiv cele mobile, vor fi legate la pamant.

Art. 212. (1) Procedurile vor fi aplicate numai cu echipamente in stare de functionare si dotate cu intreaga aparatura de masura si control verificata la termenele scadente si cu sigiliile intacte.

(2) Intretinerea si repararea aparaturii va fi asigurata numai de personal calificat.

(3) Starea de functionare a aparaturii va fi controlata zilnic, inainte de inceperea activitatii, de catre personalul medico-sanitar care aplica tratamentele si care va consenlna orice deficienta semnalata, intr-un registru special. In registru vor fi mentionate toate remedierile si reparatiile executate de catre personalul tehnic de intretinere. Cel putin o data pe saptamana, personalul tehnic de intretinere va efectua un control preventiv al aparaturii utilizate pentru tratamente si va consemna, in registrul mentionat, toate constatarile si observatiile rezultate din control, printr-o nota semnata de cel care a executat controlul.

( 4) Se interzice aplicarea procedurilor curative cu aparatele care nu poseda nota de constatare asupra starii tehnice a aparaturii.

Art. 213. Se interzice lucrul cu aparatele ale caror sisteme de blocaj electric sunt defecte sau deconectate.

Art. 214. La exploatarea aparatelor pentru terapie cu microunde, cat si a magnetodiafluxului vor fi aplicate prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul cu radiatii neionizante.

Art. 215. Personalul medico-sanitar si tehnic de intretinere, care lucreaza la echipamentele ce constituie surse de microunde, vor efectua anual un examen medical, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Art. 216. In timpul functionarii antenei dipol a echipamentelor generatoare de microunde, salariatii nu vor sta cu capul in directia antenei si nu vor privi catre aceasta.

Art. 217. (1) La procedurile electroterapice cu aplicare de contact a electrolizilor (galvanizare, diatermie) se vor lua masuri impotriva atingerii accidentale a obiectelor de metal din cabinet.

(2) Fierberea straturilor izolatoare, pentru electrozii tubulari si instrumente, se va efectua in cuve si sterilizatori separati. Se interzice folosirea, pentru fierbere, a resourilor electrice cu spirala deschisa sau incalzirea apei cu fierbatorul electric. Pentru fierbere vor fi utilizate numai dispozitive cu incalzitor inchis.

Hidrokinetoterapie, hidrotermoterapie, masaj, inhaloterapie

Art. 218. Tratamentele vor fi aplicate in incaperi special amenajate, luminoase, lipsite de igrasie si dotate cu instalatii de ventilare.

Art. 219. Daca in incaperile in care se desfasoara proceduri electroterapice nu exista sisteme de ventilare si termoreglare, salariatii vor aerisi incaperile timp de cel putin 10-15 minute la fiecare 3 ore.

Art. 220. In cabinetele in care se aplica bai de namol sau inlpachetari cu namol, se vor lua masuri de protectie a personalului impotriva contactului prelungit cu namolul.

Art. 221. Se interzice amenajarea cabinetelor de fototerapie in incaperi care nu sunt dotate cu sistem de ventilare.

Art. 222. Personalul care aplica proceduri kinetoterapeutice va fi dotat corespunzator, pentru a fi protejat impotriva contactului prelungit cu apele minerale.

Art. 223. In sectiile de electroterapie se va proceda la rotatia personalului, la fiecare 30 de zile pentru urmatoarele locuri de munca: lampi ultraviolete, magnetodiaflux si ultrascurte.

Art. 224. (1) In camerele pentru tampoane vaginale cu namol si irigatii se vor lua masuri de curatenie si dezinfectie a instruluentarului utilizat (specule, canule etc.).

(2) Dupa fiecare bolnava, mesele, cazile si instrumentarul utilizate vor fi curatate si dezinfectate.

Art. 225. Personalul care deserveste si asigura asistenta balneara a bolnavilor care fac tratamente la solarii, va fi protejat impotriva contactului prelungit cu radiatiile solare.

Art. 226. Vor fi amenajate rezervoare de namol in vecinatatea bucatariei de namol. Scoaterea namolului din bazine se va face mecanizat. Bucataria de namol va fi dotata cu grup sanitar necesar asigurarii igienei corporale a personalului care lucreaza cu namol.

Art. 227. La instalarea bailor patrucelulare se vor respecta masurile de electrosecurifate.

Art. 228. La baile hidroelectrice, se vor lua masuri, ca in timpul functionarii acestora sa nu fie atinsi, accidental, electrozii de carbune sau apa din celule.

Art. 229. La tratamentele in bai cu bule de gaz se vor respecta urmatoarele masuri:

- tuburile de oxigen si in asa fel incat sa fie protejate de orice sursa de caldura;

- exploatarea, intretienerea si verificarea buteiiilor de gaze comprimate se vor efectua in conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR C5-84.

Art. 230. (1) Tratamentele cu bai sulfuroase artificiale se vor efectua in incaperi separate de cele in care au loc alte proceduri curative. Incaperile vor fi prevazute cu instalatie de ventilare mecanica. (2) Toate substantele chimice utilizate la prepararea bai lor sulfuroase artificiale vor fi pastrate in laborator, in spatii incuiate. Prepararea solutiilor pentru bai sulfuroase se va efectua numai sub nisa.

Art. 231. La aplicarea masaj ului se vor adopta urmatoarele masuri:

- salile de masaj vor fi amenajate in incaperi speciale;

- paturile de masaj vor fi ergonomice;

- spatiile de lucru vor fi prevazute cu instalatie de conditionare si ventilare a aerului;

- personalul care aplica masoterapia se va spala pe maini cu apa calda si sapun lichid dupa fiecare bolnav;

- bolnavii care prezinta leziuni cutanate vor fi exclusi de la tratament.

Art. 232. La efectuarea baii intestinale (enterocleaner) se vor lua urmatoarele masuri:

- se va verifica etanseitatea conductei de evacuare a fecalelor la sifonul vanei;

- dupa temlinarea lucrului vana si instalatia vor fi dezinfectate, iar personalul care aplica procedura se va spala pe maini cu apa calda si sapun lichid, dupa care se va dezinfecta cu un antiseptic.

Art. 233. La impachetarile cu parafina se vor respecta urmatoarele prevederi:

- parafina si ozocherita se vor incalzi cu incalzitoare destinate in acest scop si numai sub nisa;

- prepararea si fierberea paraflnei se vor face in incaperi destinate in acest scop si sub supraveghere.

Art. 234. Inainte de folosirea cmnerei pneumatice, se va verifica starea de functionare a aparaturii de masura si control, precum si a telefonului.

Art. 235. La folosirea camerei pentru aerosoli in grup (ultrasonoaerosoli) se vor respecta prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrari neconventionale (electroeroziune, electrochimice, laser si ultrasunete).

Art. 236. (1) La functionarea bazinelor de hidrogimnastica se vor lua masurile necesare, in vederea eliminarii pericolului de cadere, alunecare.

(2) Dupa golirea bazinului, in vederea improspatarii apei, acesta va fi spalat, curatat si dezinfectat.

LUCRUL CU SURSE DE RADIATII NUCLEARE SI GENERATORI, UTILIZATE IN SCOPURI MEDICALE

Art. 237. Normele de radioprotectie vor fi respectate si aplicate atat de personalul medico-sanitar, cat si de personalul tehnic de interventii care desfasoara urmatoarele activitati:

- rontgendiagnostic (scopie, grafie, radiofotografie);

- rontgenterapie (de contact si profunda);

- medicina nucleara (surse deschise utilizate in diagnostic si terapie);

- curie-terapie (aplicatori);

- radioterapie cu energii inalte (cobalt-terapie, acceleratori etc.);

- corectare medicala (cu surse si generatori de radiatii nucleare);

- igiena radiatiilor;

- intretinerea, verificarea, dozimetria si repararea instalatiilor si aparaturii medicale, incluzand surse de radiatii nucleare si a generatorilor de radiatii.

Art. 238. (l) Controlul individual al expunerii exteme, cu ajutorul dozimetrelor, se face pentru intreg personalul care lucreaza in unitatea nucleara, in sistem centralizat, conform reglemetltarilor Ministerului Sanatatii.

(2) Utilizarea sistemului dozimetric individual de catre persoanele expuse profesional este obligatorie pe toata durata prezentei lor in campul de radiatii sau in orice situatie in care exista pericolul de iradiere.

Art. 239. La desfasurarea activitatilor cu surse de radiatii nucleare utilizate in scopuri medicale, vor fi respectate prevederile normelor de radioprotectie, precum si prevederile prezentelor norme.

Art. 240. Pentru desfasurarea activitatii cu surse de radiatii nucleare, in conditii de securitate si sanatate in munca, va fi executata in sistem centralizat supravegherea dozimetrica individuala, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Art. 241. In cazul in care se constata necesitatea unor investigatii de specialitate care nu au fost programate, medicul de medicina a muncii sau cu competenta de medicina a muncii, va solicita exarninarea sau internarea la Clinica de Boli Profesionale.

ACTIVITATEA CURATIVO-PROFILACTICA CU PROFIL SPECIAL

Unitati si sectii antituberculoase

Art. 242. Personalul medico-sanitar va interzice bolnavilor circulatia in alte incaperi decat cele destinate lor.

Art. 243. Curat are a si dezinfectia veselei si tacamurilor utilizate de bolnavi se vor efectua numai mecanic.

Art. 244. In camerele de radiologie nu se vor introduce mai mult de 2-3 bolnavi odata. Dupa fiecare lot de cel mult 20 de bolnavi se va aerisi incaperea.

Art. 245. (l) Se interzice personalului care lucreaza in unitatile antituberculoase la fisier, precum si la serviciul de triaj, sa vina in contact direct cu bolnavii. Convorbirile cu bolnavii se vor efectua numai prin ghisee protejate cu sticla. Camerele fisier vor fi amplasate separat de incaperile in care au acces bolnavii

(2) Este interzis accesul direct al bolnavilor la documentele medicale.

Art. 246. Ecranul aparatului Rontgen va avea o aparatoare care sa protejeze personalul salariat impotriva contaluinarii cu agenti patogeni proveniti din tusea bolnavilor.

Art. 247. La sfarsitul fiecarei zile de lucru, incaperile vor fi aerisite si dezinfectate, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Art. 248. Se interzice personalului medico-sanitar sa transporte, la domiciliul propriu echipamentul individual de protectie sau orice alt obiect de inventar ai unitatii.

Art. 249. Personalul care colecteaza produse (sputa) va purta obligatoriu masca de protectie de unica folosinta.

Art. 250. Insamantarile produselor pe medii de cultura se vor efectua numai in boxe prevazute cu lampi ultraviolete.

Art. 251. In cazul contaminarii accidentale. a personalului medico-sanitar, se va urmari virajul tuberculinic si se vor aplica masurile profilactice corespunzatoare, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Unitati si sectii de boli infectioase

Art. 252. Trimiterea bolnavilor cu boli infectioase in alte servicii de specialitate comune si pentru alte sectii (ORL, oftalmologie, stomatologie, chirurgie etc.) se va face asigurandu-se toate masurile de prevenire a transmiterii infectiei la personalul medico-sanitar si la alti bolnavi.

Art. 253. (1) La serviciul de internari, precum si in spatiile de spitalizare, se vor efectua curatenia si dezinfectia spatiului de lucru (mobilier, pereti, pardoseala) de 3-4 ori pe zi si ori de cate ori este nevoie.

(2) Lenjeria de pe canapelele de consultatii va fi schimbata dupa fiecare bolnav.

(3) Personalul care desfasoara activitati medicale isi va schimba zilnic echipamentul individual de protectie.

(4) Lenjeria de pat si de corp a bolnavilor vor fi dezinfectate inainte de spalare.

Art. 254. In cazul bolilor cu contagiozitate mare sau cu rata de deces mare, bolnavii vor fi izolati in incaperi separate, destinate in acest scop. Personalul medico­sanitar care desfasoara activitati in spatiile respective de lucru, obligatoriu va purta halat, ca echipament suplimentar, fata de echipamentul individual de protectie din dotare.

Art. 255. In unitatile si sectiile de boli infectioase, primirea si spitalizarea bolnavilor pe grupe de boli se vor face separat pentru copii si separat pentru adulti.

Art. 256. Se interzice personalului salariat accesul la grupurile sanitare destinate bolnavilor.

Art. 257. Dupa caz, se vor efectua vaccinarea activa sau pasiva a personalului salariat, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Art. 258. (1) In unitatile si sectiile contagioase, toate o biectele aduse de acasa pentru bolnavi vor ramane in spital.

(2) In sectiile destinate copiilor, jucariile vor fi numai noi si confectionate din materiale lavabile care sa suporte dezinfectia.

Art. 259. Manipularea tuturor obiectelor contaminate din spatiile de lucru se va face, obligatoriu, cu manusi si masca de protectie de unica folosinta.

Art. 260. In unitatile sanitare cu sectii de boli infecto contagioase, materialele textile vor fi dezinfectate si spalate intr-o spalatorie, separata de spaIatoria curenta a spitalului.

Art. 261. Reziduurile alimentare provenite din unitatile de boli infectioase vor ti sterilizate inainte de a fi transportate la rampa de gunoi.

Art. 262. Conducerea persoanei juridice sau fizice va elabora instructiuni proprii de lucru, in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii. Personalul medica-sanitar si gospodaresc va respecta toate regulile de igiena individuala si colectiva pentru impiedicarea transmiterii . contaminarii, conform instructiunilor proprii de lucru.

Unitati si sectii de dermato-venerologie

Art. 263. In unitatile si sectiile de profil (cu paturi sau ambulatoriu) vor fi respectate reglementarile Ministerului Sanatatii, privind asepsia si dezinfectia, in asa fel incat, in cazul contactului cu bolnavii suferinzi de dermatoze contagioase, sa fie prevenit pericolul contaminarii personalului, cat si al mediului.

Art. 264. Personalul medico-sanitar, precum si cel auxiliar, care prezinta leziuni cutanate ale degetelor, va lucra numai cu echipament individual pentru protectia mainaor.

Art. 265. Personalul care lucreaza direct cu materiale infectate de la bolnavii de sifilis, va fi examinat medical, clinic si serologie, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

Art. 266. Materialele utilizate pentru pansamente vor fi incinerate.

Unitati si sectii de bolnavi psihici

Art. 267. Unitatile si sectiile de bolnavi psihici vor functiona in cladiri separate, special amenajate in acest scop.

Art. 268. Zilnic, dimineata, inainte de iesirea bolnavilor, spatiul destinat plimbarii acestora, va fi curatat si eliberat de cioburi, pietre, bete, scanduri si alte materiale, in vederea prevenirii agresarii personalului salariat. La fel se va proceda si cu resturile ramase in urma diferitelor lucrari de constructii.

Art. 269. In timpul plimbarii bolnavilor, personalul de supraveghere va fi numeric, dublu fata de numarul bolnavilor

Art. 270. (1) Examinarea bolnavilor la internare se va face de catre medic, care, obligatoriu, va fi asistat de personal cu studii medii.

(2) La internare, bolnavilor li se vor retine toate obiectele periculoase

(3) Transportul bolnavilor periculosi va fi asigurat de catre doua persoane, barbati.

Art. 271. Bolnavii psihici care, prin natura suferintei lor sunt periculosi pentru personalul medico-sanitar, vor fi internati in saloane cu supraveghere continua.

Art. 272. Personalul medico-sanitar va efectua controale inopinate asupra bolnavilor, pentru ca acestia sa nu posede obiecte ascutite, taioase, inflamabile etc.

Art. 273. ( 1) Bolnavii agitati vor fi internati in incaperi situate la parter si prevazute cu ferestre protejate de fier forjat, pereti netezi, fara proeminente ascutite, grup sanitar propriu.

(2) Pentru restul saloanelor, ferestrele incaperilor situate la etaj vor fi din sticla organica, incasabila.

Art. 274. (1) Pentru bolnavii agitati servirea mesei se va face in incaperi cu nlese si banci confectionate din materiale dure, grele si rezistente.

(2) Vesela va fi confectionata din material subtire, incasabil.

Art. 275. Iluminatul pe timp de noapte va fi asigurat de corpuri de iluminat din material incasabil, prevazute cu ecrane de protectie din material incasabil, inaccesibile bolnavilor; nu se vor utiliza surse de lumina colorata care ar stimula starea de agitatie a bolnavilor.

Art. 276. (1) In incaperile cu bolnavi agitati, mobilierul (mese, scaune, paturi) va fi confectionat din materiale rezistente si grele.

(2) Chiuvetele si vasele de WC vor fi din materiale incasabile, iar conductele vor fi inzidite.

(3) Robinetele instalatiilor sanitare vor fi rezistente si insurubate, in asa fel incat, sa nu poata fi demontate de bolnavi cu mana.

Sectii de anestezie, terapie intensiva si bloc operator

Art. 277. Pentru evitarea pericolului supraincarcarilor electrostatice. in salile de operatii:

- pardoseala va fi din materiale bune conducatoare de electricitate;

- persoanele si obiectele nu vor fi izolate fata de pamant;

- se va mentine in incapere o umiditate de cca. 60%

Art. 278. Salile de operatii in care se folosesc circuite anestezice deschise, semideschise sau semianchise, vor fi echipate cu instalatie de conditionare a aerului pentru a mentinerea la valori constante a temperaturii (25 oC) , a umiditatii relative (60%) si a schimburilor de aer (8-12 sch./h).

Art. 279. In salile de operatii se vor verifica, zilnic, etanseitatea si functionarea aparatelor de anestezie.

Art. 280. In sala de operatii sau in incaperile anexe, in timpul anesteziei cu gaze inf1amabile se interzice utilizarea instrumentelor si aparatelor care se incalzesc pana la incandescenta sau utilizarea flacarii deschise.

Art. 281. Aparatele de anestezie vor avea vaporizoare etalonate. Se interzice utilizarea calcei sodate in cursul narcozei cu trilen.

Art. 282. La punerea in functiune, exploatarea si repararea aparaturii utilizate in sala de operatii sau in sectiile de terapie intensiva, vor fi respectate instructiunile mentionate in cartea tehnica a echipamentului.

Art. 283. In sala de operatii se vor aduce numai materiale sterile.

Art. 284. Saloanele de terapie intensiva vor fi amenajate in spatii special destinate acestui scop, respectandu-se reglementarile Ministerului Sanatatii.

Art. 285. Personalul care manipuleaza sange si derivate de sange va purta obligatoriu echipamentul individual de protectie a mainilor.

Art. 286. La manipularea recipientilor cu gaze comprimate vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR C5 - 84.

Unitati de stomatologie

Art. 287. Personalul medico-sanitar va purta obligatoriu ochelari de protectie, masca de protectie de unica folosinta si manusi de unica folosinta.

Art. 288. (1) Cabinetele de stomatologie vor fi prevazute cu spatii pentru spalarea instrumentelor.

(2) Instrumentarul utilizat in cabinetele de stomatologie, dupa folosire, va fi spalat si sterilizat in spatiile destinate acestor operatii.

Art. 289. Laboratoarele de tehnica dentara vor fi dotate cu:

- instalatia de ventilare pentru camera de gips si lustru;

- hota sau nisa, situate deasupra mesei unde are loc polimerizarea acrilatelor;

- instalatie de ventilarle prin aspiratie racordata la motoarele de lustru

- paravan de protectie cu o inaltime de 1,70 m de la pardoseala pentru centrifuga;

- covor de cauciuc (1 m2 suprafata si 1 cm grosime) pentru camerele de turnatorie

- incaperi speciale, zidite, amplasate in afara laboratoarelor si destinate depozitarii tuburilor de oxigen si acetilena.

Art. 290. Se interzice orice interventie la echipamentele tehnice aferente cabinetului. Reparatiile si interventiile vor fi efectuate numai de catre personal autorizat.

Centre de recoltare si conservare a sangelui

Art. 291. In spitale, returnarea flacoanelor goale de sange spre centrele de recoltare a sangelui se va face numai dupa spalare.

Art. 292. La stropirea accidentala cu sange a suprafetelor de lucru se va face decontaminare prin aplicarea unui dezinfectant direct pe picatura de sange.

Art. 293. Se interzice accesul persoanelor straine in laboratoarele de analize, precum si in cele de preparare a produselor derivate din sange.

Art. 294. Se vor amenaja spatii separate pentru:

- cabinetele de consultatie a donatorilor;

- recoitarea sangelui;

- laboratoare de analize;

- prepararea produselor derivate din sange.

Art. 295. Boxele de recoltare si infiolare vor fi spalate cu detergenti si dezinfectate chimic.

Art. 296. Mobilierul din toate incaperile va avea suprafata neteda usor lavabila si care sa permita dezinfectie.

Art. 297. (1) Boxele de infiolare vor fi dotate cu instalatie de aer conditionat steril.

(2) In c.azul in care, boxele nu au instalatie de aer conditionat; personalul va fi schimbat la un interval de 2 ore in anotimpul cald si de 4 ore in celelalte anotimpuri

Art. 298. Toate materialele si instrumentele utilizate la recoltarea sangelui, precum si la prepararea produselor derivate din sange, vor fi sterile; in acest scop, centrele de recoltare si conservare a sangelui vor fi datate cu aparatura de sterilizare.

Aviatia sanitara

Art. 299. La utilizarea aeronavelor (avioane, elicoptere) pentru misiuni sanitare vor fi respectate, pe langa prevederile prezentelor instructiuni, prevederile instructiunilor specifice de protectie a muncii pentru transporturi aeriene.

Art. 300. Insotitorii de bord nu vor fi folositi pentru lestare sau parasutare de medicamente, sange etc., decat dupa ce au fost instruiti de pilotul comandant de bord care executa misiunea.

Art. 301. Pilotul va supraveghea, in cazul transportului de bolnavi, ca imbarcarea si debarcarea acestora sa se faca prin locurile si in conformitate cu prevederile notitei tehnice a fiecarui avion in parte.

Blocuri alimentare

Art. 302. Personalul care lucreaza in blocul alimentar va fi supus examinarii medicale la angajare, periodic si ori de cate ori apar cazuri de imbolnavire, precum si vaccinarilor stabilite prin reglementarile Ministerului Sanatatii.

Art. 303. La organizarea activitatilor in blocurile alimentare se vor prevedea doua circuite distincte: unul pentru alimentele neprelucrate sau in curs de pregatire si altul pentru alimente pregatite.

Art. 304. La utilizarea uneltelor si sculelor destinate taierii, portionarii sau transarii alimentelor vor fi respectate prevederile instructiunilor specifice de securitate a muncii pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul.

Art. 305. Echipamentele tehnice aferente blocului alimentar vor fi puse in functiune si exploatate conform instructiunilor prevazute in cartea tehnica a utilajului.

Art. 306. Vasele vor fi umplute in asa fel incat pana la partea lor superioara sa ramana un spatiu de cel putin 10 cm, pentru a preveni pericolul oparirii.

Art. 307. Vasele cu lichide fierbinti nu vor fi manipulate de o singura persoana. Transportul vaselor cu alimente se va face pe carucioare.

Art. 308. Pavimentele vor fi realizate din materiale nealunecoase si vor fi mentinute in stare de curatenie. Pe paviment, in fata spalatorului din camera pentru spalat vase, precum si din camera pentru curatat zarzavat, se vor prevedea gratare de lemn.

Art. 309. Pentru a impiedica incarcarea atmosferei cu aburi, bucatariile vor fi prevazute cu instalatie de ventil are cu exhaustor. In cazul in care bucatariile au comunicare directa cu exteriorul vor fi prevazute camere de protectie cu aer cald.

Art. 310. In sezonul rece se va asigura etanseitatea usilor si ferestrelor.

Art. 311. Oficiile pentru distribuirea hranei vor avea instalatiepentru apa calda si rece.

Art. 312. Se interzice amplasarea bucatariilor in subsoluri.

Art. 313. La spalarea vaselor de bucatarie, a veselei si tacamurilor se va efectua dezinfectia acestora. Vesela folosita in sectiile de boli infectioase, tuberculoza, dermatovenerice se va spala si dezinfecta separat de cealalta vesela.

Art. 314. Reziduurile soli de si resturile alimentare vor fi stranse in recipiente speciale, acoperite si vor fi evacuate.

Spalatorii

Art. 315. La amenajarea spalatoriilor vor fi prevazute doua compartimente separate intre ele: curat si murdar. Procesul tehnologic va asigura circuitul unic, fara posibilitate de incrucisare a rufelor murdare cu cele curate.

Art. 316. Se vor lua masuri de reducere a zgomotului si vibratiilor produse de echipamentele tehnice.

Art. 317. Toate conductele pentru aductia aburului si evacuarea condensului, precum si recipientele incalzitoare de apa vor fi izolate termic.

Art. 318. (1) Pardoselile vor fi realizate din materiale hidroizolante, construite in panta si vor fi prevazute cu jgheaburi si sifoane de pardoseala pentru scurgerea apei.

(2) In cazul in care pardoselile sunt realizate din materiale reci, care mentin umezeala (piatra, beton etc.) , acestea vor fi acoperite cu gratare de lemn.

Art. 319. Tevile de abur si suprafetele supraincalzite vor fi izolate.

Art. 320. Transportul rufelor; in spalatorie, se va face numai cu carucioare. Se interzice transportul manual al rufelor, in cosuri de plastic sau rafie.

Art. 321. Se interzice manipularea intrerupatoarelor cu mana uda.

Art. 322. Conductele de apa rece vor fi izolate pentru a impiedica formarea condensului.

Art. 323. Oprirea storcatoarelor centrifugelor se va face numai automat. Se interzice oprirea acestora cu mana sau cu alte obiecte.

Art. 324. La functionarea cazanelor de abur din spalatorii vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR Cl-85.

Art. 325. La incarcarea centrifugei cu rufe nu se vor introduce corpuri straine.

Art. 326. Se interzice utilizarea masinilor de spalat, a masinilor rotative de uscat, precum si a centrifugelor, daca dispozitivele de siguranta sunt defecte.

Art. 327. (1) Punerea in functiune a centrifugei se va face treptat; toate partile mobile vor fi acoperite cu carcase.

(2) Se interzice punerea in functiune a centrifugei, daca rufele nu sunt asezate uniform.

(3) Se interzice franarea centrifugei, daca electromotorul nu este deconectat. Starea de functionare a utilajului va fi verificata inainte de predarea centrifugei altui schimb.

Art. 328. Utilajele de spalat, robinetele, cazanele basculante, gamiturile de etanseizare etc. vor fi verificate inainte de inceperea lucrului, iar in timpul functionarii vor fi supravegheate.

Art. 329. Se interzice descarcarea rufelor fierbinti, cu o temperatura de peste 40oC.

Art. 330. La utilizarea uscatoarelor se vor lua urmatoarele masuri:

- la uscatoarele cu culise se va asigura etanseitatea pentru a impiedica patrunderea aerului cald in incaperea cutiei;

- va fi verificat inchizatorul, la capacele tamburului interior, pentru a nu se deschide capacul in timpul rotirii tamburului;

- se vor fixa capacele, in pozitie deschis, cu dispozitivele de siguranta, pentru a evita pericolul caderii capacelor pe maini.

Art. 331. La instalatiile si masinile de calcat se vor respecta urmatoarele prevederi:

- calandrele cu aburi vor avea dispozitive care sa impiedice prinderea mainilor sub sulul de presiune, cand se alimenteaza masina;

- calandrele si compresoarele cu aburi vor avea intreaga aparatura de masura si control, verificata la termenele scadente si cu sigiliile intacte;

- se va asigura functionarea ventilelor garniturilor de etanseizare si izolarea conductelor cu aburi;

- se interzice orice interventie la masina de calcat in timpul functionarii acesteia.

Art. 332. Se interzice personalului care lucreaza in compartimentul de lenjerie murdara sa treaca in compartimentul de lenjerie curata si invers. La fiecare utilaj, vor fi afisate la loc vizibil instructiunile proprii de lucru, pentru prevenirea accidentelor.

ACTIVITATEA DIN FARMACII CU CIRCUIT DESCHIS SI INCHIS, PUNCTE FARMACEUTICE, DROGHERII SI MAGAZINE TEHNICO-MEDICALE

Art. 333. Desfacerea medicamentelor in punctele si unitatile farmaceutice se va efectua in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii.

Art. 334. Medicamentele prevazute in tabelul "VENENA" vor fi pastrate, sub cheie, intr-un dulap cu usi din lemn masiv, fara geanl. Dulapul va purta inscriptia "VENENA". Cheia dulapului va fi pastrata de catre seful unitatii sau de catre farmacistul desemnat in acest scop.

Art. 335. Depozitarea medicamentelor si a materialelor in dulapuri, pe rafturi, pe stelaje se va face in asa fel incat sa nu fie depasita sarcina maxima admisa pentru mobilierul respectiv.

Art. 336. Medicamentele puternic active cuprinse in tabelul "SEPARANDA" vor fi pastrate in dulapuri separate, purtand inscriptia "SEPARANDA".

Art. 337. Substantele inflamabile si explozive vor fi depozitate in spatii special amenajate, asigurandu-se aerisirea acestor spatii, precum si etanseitatea recipientelor.

Art. 338. Medicamentele care contin substante toxice vor fi pastrate in dulapuri din lemn masiv sau metal, asigurate cu cheie; dulapurile vor fi amplasate in incaperi special an1enajate. Incaperile vor fi prevazute, la usi si ferestre, cu gratii metalice.

Art. 339. Pastrarea substantelor toxice si a produselor care contin substante toxice se va face in recipiente de sticla etanse; recipientele fragile vor fi protejate cu cadre metalice sau din lemn, nuiele, plastic etc.; spatiul dintre recipient si cadru se va umple cu materiale absorbante, alese astfel incat, la spargerea recipientului, continutul sa nu intre in reactie cu materialul absorbant.

Art. 340. Manipularea substantelor toxice se va face numai cu ustensile destinate acestui scop si care vor fi spalate si pastrate separat.

Art. 341. Toxicele care degaja vapori (acid cianhidric si sarurile sale etc.) vor fi depozitate si pastrate in afara oficiilor de lucru, in incaperi separate, prevazute cu instalatii de ventilare.

Art. 342. Curtea depozitelor oficiilor farmaceutice va fi mentinuta in stare de curatenie, Se interzice ocuparea cailor de acces pentru vehicule si oameni, cu orice fel de materiale. lama, caile de acces vor fi deszapezite si acoperite cu materiale antiderapante.

Art. 343. Transportul, manipularea si depozitarea materialelor se vor efectua sub supravegherea unei persoane desernnate si instruite in acest scop, in vederea prevenirii accidentelor.

Art. 344. Se interzice accesul cu flacara deschisa in spatiile de lucru in care se depoziteaza si manipuleaza lichi de inflamabile si volatile. Lichidele vor fi incalzite numai pe baie de abur, uti1izandu-se condensator cu reflux.

Art. 345. Pardoselile vor fi pastrate curate pentru a impiedica pericolul alunecarii. In cazul in care, accidental, se varsa pe pardoseli substante inflanlabile, toxice sau corosive, acestea vor fi evacuate la reteaua de canalizare prin spalare cu apa.

Art. 346. Mobilierul depozitului va fi confectionat din materiale incombustibile.

Art. 347. In farmaciile in care se organizeaza garda de noapte, se va prevedea o incapere amenajata corespunzator si destinata personalului.

Art. 348. Divizarile de substante se vor face in incaperi separate de spatiile de depozitare. Aceste incaperi vor fi datate cu instalatiile, aparatele si ustensilele necesare efectuarii operatiilor de divizare. La locurile unde se efectueaza divizari de substante corosive si caustice vor exista vase cu solutii neutralizante.

Art. 349. Spalarea ambalajelor si a ustensilelor se va face in spatii special amenajate care vor avea in dotare solutii neutralizante.

Art. 350. Manipularea substantelor se va face de catre personal calificat si instruit in acest scop. Fiecare recipient, punga sau pachet depozitate vor fi etichetate.

Art. 351. Spatiile de receptie si expeditie vor avea incaperi separate de lucru.

Art. 352. Se interzice pastrarea si uscarea pe conductele de aburi, gaz, calorifer etc. a imbracamintei si a altor materiale imbibate cu produse inflamabile sau care prezinta pericol de auto aprindere.

Art. 353. Usile spatiilor de lucru vor fi astfel construite incat sa se deschida spre exterior.

Art. 354. In cazul unor operatii ca divizari, pulverizari etc. la care se disperseaza pulberi in atmosfera de lucru se vor folosi utilaje (mojare, site etc.) acoperite.

Art. 355. Pentru impiedicarea pericolului de cadere de la inaltime se vor prevedea scari si platforme asigurate cu balustrade.

Art. 356. In atelierele de confectionare a ochelarilor la mesele de slefuire a lentilelor se vor introduce hote de absorbtie locala a prafului rezultat in timpul lucrului.

Art. 357. La montarea ramelor de ochelari confectionate din materiale inflamabile se va asigura un vas cu apa pentru stingere.