0723598256

NSPM 100
Norme specifice de securitate a muncii pentru industria textila

PREVEDERI GENERALE

CONTINUT

Art. 1. Normele specifice de protectie a muncii pentru industria textila, cuprind masuri de prevenire a accidentelor de muncasi a bolilor profesionale specifice activitatilor care se desfasoara in industria textila.

SCOP

Art. 2. Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia (executant-sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca).

Domeniu de aplicare

Art. 3. Prezentele norme se aplica tuturor persoanelor juridice sau fizice care desfasoara cu personal angajat in conditiile art.2 alin 1 din Legea protectiei muncii nr. 90/96 activitati specifice industriei textile, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora.

Relatia cu alte norme de protectie a muncii

Art. 4. 1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu " Normele generale de protectie a muncii "

2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate in anexa l.

3) Prevederile prezentelor norme vor fi detailate pe tipuri de utilaje si activitati, prin instructiuni proprii, elaborate de catre persoanele juridice si fizice.

Revizuirea normelor

Art. 5. Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel national sau la modificarea proceselor tehnologice.

PREVEDERI SPECIFICE ACTIVITATILOR DIN INDUSTRIA TEXTILA

Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 6. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se vor face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 7. La locurile de munca unde exista pericolul infectarii cu agenti chimici sau patogeni (ex. sortarea lanii) nu vor fi admisi la lucru salariatii care prezinta rani sau iritatii ale dermei, decat cu avizul medicului.

Instruirea personalului

Art. 8. Instruirea pe probleme de protectie a muncii a personalului din activitatile desfasurate in industria textila se face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 9. Acordarea echipamentului individual de protectie se face conform "Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie" . In baza lui, persoanele juridice si fizice care au calitatea de angajatori vor intocmi pentru fiecare loc de munca liste interne de dotare cu echipament individual de protectie, adecvat exercitarii sarcinilor de munca in conditii de securitate.

Repartizarea sarcinii de munca

Art. 10. Curelele de transmisie sunt montate si demontate numai de catre personal instruit pentru aceste operatii.

Art. 11. 1) Reparatiile utilajului se fac de catre personal calificat si numai cand acestea sunt oprite si blocate contra pornirii accidentale . Se vor aplica la loc vizibil, placute cu inscriptia ATENTIE ! NU CUPLATI, SE LUCREAZA.

2) Daca blocarea nu este posibila, se pune paza la dispozitivele de pornire.

Art. 12. Operatiile de curatare a cardelor de ascutire a garniturilor de carde, de preparare a colorantului si a solutiilor chimice sunt executate numai de salariati instruiti in acest scop (de exemplu, curatatori de carde) , dotati cu echipamentul de protectie corespunzator factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

Art. 13. Inlocuirea acelor (pipaitorul de fire) la masina de dublat cu ace conducatoare de fir si montarea si scoaterea sulurilor de urzeala se efectueaza numai de catre salariati instruiti, care vor folosi carucioare construite in acest scop.

Art. 14. Deservirea instalatiilor care intra sub incidenta ISCIR este facuta de personal autorizat ISCIR.

Art. 15. Aprinderea si stingerea focului la masinile de parlit tesaturi se fac numai de catre un salariat instruit, caruia i s-a facut instructajul suplimentar pentru functionarea instalatiei de gaze sau amestecuri de carburanti.

Prevederi comune

Art. 16. Inainte de punerea in functiune a utilajelor se vor verifica zonele periculoase specifice fiecarui utilaj.

Art. 17. Se interzice lucrul la orice tip de utilaj fara dispozitivele de protectie neutralizate

Art. 18. Se interzice orice interventie la masini in timpul functionarii acestora.

Art. 19. Partile mobile ale masinilor utilizate in industria textila vor fi acoperite cu aparatori de protectie.

Art. 20. La exploatarea utilajelor se va respecta disciplina tehnologica si succesiunea operatiilor conform instructiunilor de exploatare.

Prelucrarea lanii
Generalitati

Art. 21. Orice interventie la masinile utilizate la prelucrarea lanii, in timpul functionarii acestora, este interzisa.

Art. 22. Toate sectiile de prelucrare a lanii vor fi dotate cu instalatii si aparate pentru stins incendii.

Art. 23. 1) In timpul functionarii masinilor de prelucrat lana, este interzisa demontarea sau deschiderea aparatorilor sau capacelor de protectie.

2) Este interzisa pornirea masinilor de prelucrat lana fara asigurarea aparatorilor sau a capacelor de protectie.

Art. 24. Repararea si intretinerea utilajelor se efectueaza de catre echipe instruite pentru aceste operatii sub directa indrumare a unei persoane cu atributii in acest sens.

Art. 25. La deservirea diferitelor tipuri de masini de prelucrare a lanii, pe fluxul de fabricatie se vor respecta instructiunile tehnologice si normele de disciplina a muncii.

Art. 26. Este interzisa depozitarea langa masini a materiei prime ce depaseste necesarul de alimentat pe flux sau a altor materiale sau obiecte ce nu constituie obiectul muncii.

Art. 27. Se interzice lucrul la masini daca acestea prezinta defectiuni.

Art. 28. Lampile portabile se alimenteaza la tensiune redusa de protectie.

Preparatia filaturilor
Sortarea lanii, a zdrentelor si a deseurilor

Art. 29. Sortarea materialelor care contin praf impuritati vegetale si materiale peste limita admisa de standardele in vigoare, trebuie executata in incaperi destinate in acest scop prevazute cu instalatii de absorbtie a prafului si pe mese adecvate, dotate cu gratare pentru caderea gravitationala a prafului si impuritatilor.

Art. 30. In timpul sortarii, scuturarii sau a destramarii materialelor textile, instalatiile de exhaustare a prafului, precum si instalatiile de conditionare si ventilare trebuie sa functioneze in permanenta.

Art. 31. Hainele personale nu vor fi pastrate in acelasi loc cu echipamentul individual de protectie si de lucru.

Art. 32. 1) Pentru impiedicarea imprastierii in atmosfera a pulberilor se vor lua masuri de umidificare si curatire (maturare, aspirare etc.) a pardoselii.

2) Nu este permis a se da in lucru materiale care reclama scuturarea prealabila.

Spalarea lanii

Art. 33. Daca materialul este ingramadit sub furca, indepartarea lui se va face numai dupa oprirea masinii si numai cu scule confectionate special pentru acest scop.

Art. 34. La infundarea valtului de stoarcere, lana trebuie scoasa cu carlige speciale si numai dupa ce masina a fost oprita.

Art. 35. 1) Nu este permisa stationarea in spatele lupului de destramat lana, in partea iesirii materialului, in timpul functionarii acestui dispozitiv.

2) Este interzisa intrarea in canalele de sub bazine in timpul functionarii masinii.

Uscarea lanii

Art. 36. Inainte de pornirea masinilor de uscat lana se fa controla daca nu exista persoane straine langa masina.

Art. 37. La deschiderea usilor si la scoaterea tavilor, la masina de uscat cu camere, se va evita atingerea partilor calde ale masinii.

Art. 38. Repararea si intretinerea masinilor se vor face numai dupa ce aburul a fost oprit si masina este racita.

Art. 39. Este interzis a se marii viteza sau presiunea aburului peste valorile de regim.

Art. 40. 1) Este interzis a se deschide usile masinii sau a se atinge elementele in miscare, in timpul mersului.

2) Se interzice lucrul la masini cu capacele deschise.

Art. 41. Curatarea camerelor de amestec se face de catre o echipa formata din minimum trei persoane. Pentru curatarea camerei se va folosi scara si echipamentul individual de protectie corespunzator.

Art. 42. In timpul suflarii pentru curatarea tubulaturii, persoanele nu au acces in camera iar usile camerei vor fi inchise.

Art. 43. Calcarea pentru indesarea materialului va fi executata sub supraveghere

Art. 44. 1) Se interzice intrarea in camera in timpul functionarii ventilatorului.

2) Ungerea ventilatoarelor se va efectua numai in timpul stationarii instalatiei.

Art. 45. In timpul curatarii camerei sau al calcarii materialului este interzisa inchiderea usii.

Art. 46. Se interzice folosirea camerelor destinate amestecurilor din fibre si fire drept adapost sau pentru odihna.

Art. 47. Orice defectiune la instalatia pneumatica sau la camerele de partizi va fi comunicata persoanei cu atributii de decizie in remedierea defectiunilor.

Carbonizarea lanii si a deseurilor

Art. 48. Transportul acizilor (sulfuric, clorhidric etc.) se va face numai in recipiente (din materiale rezistente la acizi) sau damigene speciale pentru aceste substante si numai cu carucioare speciale.

Art. 49. Este interzis a se turna apa peste acid sulfuric. La pregatirea solutiei, acidul sulfuric se va turna in apa in cantitati mici amestecandu-se continuu.

Art. 50. Recipientele sau damigenele (baloanele) trebuie controlate in permanenta si daca sunt din sticla trebuie ambalate in cosuri de nuiele cu manere bune si cu dopuri care sa asigure inchiderea lor perfecta.

Art. 51. 1) In caz de accidentare prin stropire cu acid sulfuric sau solutii de acizi, pe locul atins se va aplica imediat solutie de bicarbonat de sodiu sau soda calcinata, iar in lipsa acestora se va clati locul cu multa apa rece, de preferinta curgatoare. In cazul accidentarii la ochi, se va folosi imediat apa din fantanile arteziene cu jet ascendent.

2) Sectiile vor fi prevazute cu cel putin doua dusuri de ochi.

3) Pardoseala din jurul utilajelor va fi placata cu caramizi antiacide care se vor spala cu jet abundent de apa.

Art. 52. La terminarea lucrului, salariatii au obligatia de a-si spala bine mainile cu apa si sapun.

Art. 53. Bazinul cu solutie de acid sulfuric va fi acoperit tot timpul cat nu se lucreaza la el.

Art. 54. Nu este permis ca, in atelierul de acidulare sa se gaseasca cantitati de acid mai mari decat strictul necesar unui schimb de lucru.

Desprafuirea

Art. 55. Instalatia de absorbtie a prafului trebuie verificata, astfel incat ea sa functioneze in permanenta normal.

Art. 56. 1) Este interzis a se manca in incaperile unde sunt instalate masinile de desprafuit.

2) Este interzisa pastrarea hainelor personale in sala de desprafuire.

3) Dupa terminarea orelor de munca, baia este obligatorie.

Art. 57. Salariatii de la desprafuire vor fi supusi, in mod obligatoriu, controlului medical periodic.

Art. 66. Este interzis a se lucra la lupul amestecator fara valtul de protectie.

Art. 67. La scoaterea materialului infasurat pe axe se va folosi un carlig de alama. Este interzis a se scoate materialul cu mana.

Art. 68. Masinile care prezinta pericol de incendiu vor functiona numai in sali separate. Este interzisa depozitarea materialelor in cantitati mai mari decat necesarul pentru 8 ore de lucru.

Art. 69. Manipularea cilindrului din interiorul masinii de destramat zdrente se va face manual numai cu motorul oprit, cu ajutorul unei manivele, care dupa terminarea operatiei va fi scoasa din masina si depozitata in afara acestuia.

Art. 70. Curatarea pieptenului masinii de pieptanat se va face numai cu perii confectionate in acest scop.

Art. 71. Este interzis a se interveni cu mana in apropierea locului de alimentare a paturii.

Art. 72. Se interzice apropierea mainilor de cilindrii superiori ai trenului de laminare, in timpul asezarii panglicilor.

Filaturile de lana – vigonie

Art. 73. 1) La alimentarea cardelor cu material se va urmarii cu atentie ca materialul sa fie curat, fara corpuri metalice, bucati de cojoc, lana impaslita etc.

2) La blocarea (infundarea) cardelor, se va opri imediat masina si va fi anuntat personal de interventie.

3) Este interzisa ridicarea capacului tamburului in timpul functionarii cardei; capacul va fi prevazut cu dispozitive de siguranta.

Art. 74. Apropierea degetelor de cilindri alimentatori sau rupatori, in timpul functionarii cardei, este interzisa.

Art. 75. Desprafuirea si ascutirea tamburului se vor face cu perietorul nemiscat in tot timpul ascutirii. La aceasta operatie, curatitorul de carde va sta in fata tamburului si nu pe scandura de deasupra perietorului.

Art. 76. 1) Se interzice trecerea prin spatele tamburului, in timpul curatirii si al ascutirii acestuia.

2) Dupa inlocuirea garniturilor pe tamburi si pe cilindri se va verifica daca nu au ramas ace in afara si se va face rodarea masinii in gol.

Art. 77. 1) Curatirea pieselor masinilor va fi facuta pe o platforma special amenajata si departe de masini.

2) Indepartarea scamei de pe pieptenele oscilant si de pe capetele cilindrilor detasatori, se va face cu carlig de alama, cu masina oprita.

3) Deseurile de sub cilindrul perietor, tambur si cilindru rupator se scot numai cu lopatica de lemn fara a atinge si numai cu masina oprita.

Art. 78. In sala cardelor vor fi prevazute in mod obligatoriu, mijloace de stingere a incendiilor si toti muncitorii vor fi instruiti cu privire la modul de manipulare a acestora.

Art. 79. In salile de lucru este interzis accesul persoanelor care nu au legatura directa cu procesul de productie din atelierele respective.

Art. 80. In timpul functionarii cardelor se interzic: introducerea cu mana a voalului intre cilindrii divizori, a suvitelor de pretort intre pantalonii frecatori si strangerea cu mana a materialului depus pe lagarele axelor.

Art. 81. In timpul operatiilor care se executa in afara selfactorului nu este permisa asezarea mainilor pe bare precum si atingerea franghiilor de actionare a dispozitivelor de infasurare si a tijelor dispozitivelor.

Art. 82. 1) Este interzisa cautarea firului rupt, cand bagheta isi schimba pozitia.

2) Firele infasurate pe cilindru se scot numai cu ajutorul carligului de alama.

Art. 83. In timpul functionarii selfactoarelor se interzice:

- oprirea cu mana a fusului;

- intrarea intre carucior si banca cilindrilor, atat prin spatele masinii, cat si prin partile laterale;

- legarea snururilor la fuse;

- urcarea pe carucior;

- punerea greutatilor;

- deservirea masinii cu carlige defecte.

Art. 84. La deservirea masinii de tors cu inele pentru filatura cardata si pieptanata, se interzice:

- introducerea degetelor la suportul metalic care face legatura intre segmentii de ax;

- legarea snururilor sau benzilor de antrenare a fuselor

- deschiderea capacelor la cuplul de comanda care antreneaza motorul pneumofilului.

Art. 85. La franarea cu genunchiul a fusului, muncitorii vor fi atenti sa nu puna piciorul pe bara in dreptul tijelor bancii inelelor.

Art. 86. In cazul ruperii unei benzi a melanjezei, cilindrii de conducere a benzilor trebuie ridicati dupa ce se leaga banda, fara a se introduce mana in regiunea baretelor, in timp ce functioneaza.

Art. 87. Cilindrul de infasurare a bobinei se poate aseza pe rastelul sau numai dupa ce masina este oprita.

Art. 88. La exploatarea intersectingului, aparatoarea de deasupra baretelor se poate sterge numai in timpul cat masina este oprita.

Art. 89. La scoaterea bobinei se va avea grija ca dispozitivul cu pedale sa cada incet pe bobinator.

Art. 90. In timpul functionarii masinii si al deplasarii prestorului spre dreapta sau spre atanga, nu se va introduce mana in locasul de parcurs al prestorului.

Art. 91. La flaiere este interzis sa se puna in functiune masina cu usile deschise (prin folosire nerationala a contactierelor) sau cu dispozitivele protectie incomplete (capace, aparatori etc.).

Art. 92. In timpul functionarii masinii la flaiere se interzice sa se :

- taie cu cutitul sau sa se traga cu carlig firele de pe gatul cilindrilor sau axelor in miscare;

- deschida sau sa se scoata capacele ori sa se indeparteze aparatorile de la banci;

- curete sau sa se stearga organele de miscare ;

- incarce sau sa se scoata furcile;

- depoziteze sub masina, lana sau alte obiecte.

Preparatia tesatoriei de lana

Art. 93. Firele infasurate pe axul de antrenare a casetei vor fi indepartate numai cu masina oprita.

Art. 94. In cazul blocarii bandei transportatoare a canetelor goale, operatorul va opri masina si va anunta personalul de interventie pentru remedierea defectiunii.

Art. 95. Inainte de inceperea lucrului, se va verifica daca usa laterala a masinii de curatat canete este inchisa si daca canetele pentru curatat sunt asezate in mod corespunzator pe platforma masinii.

Art. 96. Este interzis a se porni motorul masinii de curatat canete pana cand nu se asigura ca in zona de actiune a gurilor de absorbtie nu sunt canete sau alte materiale.

Art. 97. In timpul functionarii motorului masinii de curatat canete este interzis a se umbla cu materiale in apropierea gurilor de absorbtie.

Art. 98. Este interzis a se desface capacul lateral pentru a se scoate firele desirate, in timpul functionarii motorului.

Art. 99. 1) Este interzisa oprirea cu mana a tamburului la masinile cu tambur metalic santuit.

2) Oprirea tamburului la masina de bobinat cu tambur taiat se va face prin apasare cu mana pe mijlocul tamburului.

3) Franarea bobinei cu mana se face numai dupa ridicarea ei de pe tambur sau de pe axul de antrenare.

4) Franare tamburului cu mana la masina de urzit in benzi, este interzisa.

Art. 100. La deservirea masinilor de urzit se vor respecta urmatoarele:

- sulurile goale si pline vor fi montate pe rastele speciale pentru a nu bloca circulatia pe caile de acces;

- montarea si scoaterea sulurilor de urzeala vor fi facute de doi muncitori, transportul sulurilor facandu-se cu/pe carucioare destinate in acest scop.

- plierea urzelilor pe suluri se va face numai de catre urzitori;

- in timpul pregatirilor de infasurare pe sul a urzelilor , motorul va fe oprit;

- la infasurarea urzelii pe sulurile de urzeala, este interzis a se umbla cu mana printre fire;

- orice interventie la masina de urzit (reparatii accidentale, schimbarea curelelor trapezoidale etc.) se va face de catre personal specializat.

Art. 101. 1) Solutia de incleiere a firelor se prepara in vase destinate acestui scop care vor fi acoperite.

2) incalzirea solutiei in baie se face treptat.

3) Conductele si robinetele de apa vor fi verificate periodic.

4) Masina de incleiat va fi prevazuta cu hota de absorbtie a aburului degajat.

Art. 102. Inainte de inceperea plierii urzelii, se va controla daca sulul a fost bine fixat la ambele capete pentru a se evita caderea lui in timpul mersului, in tot timpul acestei operatii, operatorul va sta la mijlocul sulului.

Art. 103. La deservirea instalatiei de aburit fire se vor respecta urmatoarele:

- se vor controla inchiderea etansa a capacului si starea zavoarelor de inchidere;

- nu se va lucra cu presiuni mai mari de 0,1-0,3 at.

- la deschiderea zavoarelor agregatului, acesta trebuie sa fie scos de sub presiune, prin deschiderea ventilului de evacuare;

- Incarcarea si descarcarea materialului pentru aburit se vor face de catre muncitori calificati si instruiti;

- se interzice introducerea in aparat a altor materiale, in afara de fire.

- se interzice montarea corpurilor de iluminat direct pe masina.

Art. 104. Sulurile de navadit vor fi manipulate si asezate de catre doi operatori.

Art. 105. Spalarea cu benzina a spetelor se va face numai in locuri destinate acestui scop. Benzina necesara curatirii se va pastra in bidoane metalice ermetic inchise.

Art. 106. Este interzisa intrarea in atelierul de spete a persoanelor care nu au legatura directa cu procesul de productie din locurile respective.

Art. 107. La masina de periat si slefuit spete instalatia de absorbtie a prafului va functiona continuu in timpul lucrului.

Art. 108. Intinderea si slabirea lamelor de la cutitele veghetorilor de urzeala se va face numai prin manerul cu excentric.

Tesatoria

Art. 109. 1) Inainte de inceperea lucrului, la primirea fiecarui schimb, salariatul are obligatia de a verifica starea tehnica a echipamentului tehnic pe care lucreaza, anuntand conducatorul locului de munca atunci cand constata deficiente.

2) Se va urmari functionarea corecta a sistemului de semnalizare si a butoanelor de comanda pentru a se evita comenzile false si periculoase.

Art. 110. 1) La pornirea masinii sau dupa orice reparatie trebuie sa se indeparteze toate persoanele din raza de actiune a suveicii.

2) La supravegherea masinii, pozitia corecta a tesatoarei este la mijlocul masinii si in functie de interventia necesara la pupitrul de comanda- stanga, dreapta sau spate.

3) Se interzice operatorilor sa paraseasca razboaiele de tesut, lasandu-le in functiune nesupravegheate.

Art. 111. Se interzice ruperea capetelor de fire din batatura de la marginea tesaturii inaintea tindechiului, ele se vor taia cu foarfece, dupa ce firul a iesit de sub tindechi.

Art. 112. Dupa montarea urzelilor, razboaiele vor fi puse in functiune de catre persoane instruite pentru a efectua probele.Numai dupa ce s-au facut toate probele, este permis tesatorului sa lucreze la masina.

Art. 113. Este interzis a se muta suveicile de la un razboi la altul. La razboaiele de tesut in functiune este interzis a privi in directia de parcurs a suveicilor.

Art. 114. Oprirea razboiului se va face numai cu ajutorul manerului de pornire-oprire .Oprirea cu ajutorul furculitei sau din spatele razboiului, la razboaiele simple, este interzisa.

Art. 115. Se interzice incarcarea suveicii cu canete sau cu tevi, prin apasarea materialului cu palma deasupra fusului (brosei).

Art. 116. Este interzis a se introduce degetele in deschizaturile din spatele casetelor, suveicilor, pentru a le manevra.

Art. 117. In cazul ruperii firului de urzeala, se va opri imediat razboiul si se va remedia defectul, pentru a se inlatura posibilitatea saririi suveicii.

Art. 118. In cazul saririi suveicii, operatorul este obligat sa opreasca masina si sa anunte coordonatorul lucrarii.

Art. 119. La razboaiele pentru tesut panglici, este interzis ca, in timpul reglarii urzelilor de cauciuc, sa se stea sub greutatile de tensionare.

Art. 120. Se interzice tesatorilor de panglici ca, in timpul functionarii razboiului, sa puna mana intre bara de piept si vatala

Art. 121. La masina de periat, se interzice indreptarea panglicii in timpul mersului, acesta se va face numai cu masina oprita.

Art. 122. Curatarea cutitelor si a rolelor masinilor de taiat benzi din tesatura lata se va face numai cand masina este rece.

Art. 123. Pentru executarea reparatiilor in partea de sursa razboaielor, se vor folosi scari de constructie speciala.

Art. 124. Este interzis operatorilor care fac operatii de legare sau de schimbare a mosoarelor sub masinile de impletit, sa se rezeme cu mana de masina.

Art. 125. 1) Operatorii de la doua zone invecinate nu au voie sa paraseasca masinile in acelasi timp, lasandu-le nesupravegheate.

2) In cazul intreruperii accidentale a curentului electric, operatorul este obligat sa decupleze intrerupatorul electric.

Art. 126. 1) Este interzis a se opri electromotorul si respectiv transmisia, fara a se decupla toate masinile care apartin aceleiasi mese de transmisie.

2) Cuplarea masinilor se va face numai din fata masinii, fiind interzisa pornirea lor in cazul cand operatorul se afla intre doua masini invecinate.

Art. 127. Schimbarea arcurilor de la fuse se va face numai de persoane instruite pentru aceste operatii.

Art. 128. In timpul alimentarii masinii, operatorul este obligat sa verifice starea arcurilor de tensionare la fuse.

Art. 129. La schimbarea acelor, a saibelor sau a pasetelor, masina se deconecteaza de la reteaua electrica.

Art. 130. In timpul functionarii masinii, se va interzice apropierea mainilor de tamburul cutitelor.

Art. 131. Ascutirea cutitelor la polizor se face numai de catre lacatusul instruit in acest scop.

Art. 132. La preluarea schimbului, se verifica daca cutitele sunt bune fixate.

Finisajul

Art. 133. Este interzis sa se apropie degetele de valturi, in timpul functionarii masinilor de finisat.

Art. 134. Punerea in functiune a masinii de piuat se va face dupa ce materialul s-a introdus treptat intre rulete si dupa ce usa masinii a fost inchisa.

Art. 135. La masina de impregnat, unde se lucreaza cu materiale usor inflamabile, se vor lua masuri de indepartare a surselor de foc deschis.

Art. 136. La masina de condensat (polimerizat) se va lucra numai cu usa inchisa, pentru a nu se acumula gaze nocive.

Art. 137. 1) Este interzis ca la incarcarea calandrului panza sa fie sustinuta cu mana. Introducerea materialului se va face lipindu-i capatul umed pe valtul inferior, apoi se da drumul la masina treptat.

2) La schimbarea valturilor calandrului defect se vor folosi dispozitivele de ridicare adecvate.

Art. 138. La calandrul pentru articole de pasmanterie este interzisa introducerea cu mana a benzilor. In acest scop se vor folosi carlige destinate in acest scop. Temperatura valturilor se va masura numai cu pirometrul, iar curatarea se va face numai dupa o racire de minimum 8 ore.

Art. 139. Este obligatorie izolarea termica a conductelor de abur si verificare permanenta a etaseitatii vanelor si robinetelor.

Art. 140. Este interzisa atingerea cu degetele garniturilor metalice sau a scaietilor, in timpul functionarii masinilor de scamosat.

Art. 141. La masinile de scamosat cu rame de scaieti ramele trebuie bine fixate pe masina in partile laterale in clame pentru ca ele sa nu sara in timpul rotirii tamburului.

Art. 142. Este interzis si se desfaca marginea indoita a tesaturii (cutele) , cu masina in functiune.

Art. 143. Cand masina de tuns intra in stare de repaus se va fixa dispozitivul de siguranta, pentru a evita pornirea accidentala a masinii.

Art. 144. 1) La autoclavele de fiert se va controla, in mod obligatoriu, inchiderea ermetica a capacului de ridicare a presiunii.

2) Este interzisa deschiderea capacului autoclavei inainte ca presiunea aburului sa fie zero.

Art. 145. 1) La asezarea manuala a materialului in autoclava este obligatorie inchiderea prealabila a tuturor ventilelor si robinetilor.

2) Se interzice orice interventie la robineti si ventile in timpul asezarii materialului.

Art. 146. Se va controla zilnic legarea la pamant a electromotoarelor si aparatelor electrice.

Vopsirea fibrelor, firelor si tesaturilor

Art. 147. 1) In timpul fierberii, aparatele de vopsit trebuie in permanenta supravegheate.

2) Se va supraveghea in permanenta iesirea aburului din conducte.

3) Orice defectiune la conductele de abur si de apa trebuie sesizata sefului ierarhic pentru a se lua masuri de remediere.

4) Se interzice accesul persoanelor straine in sectia vopsitorie.

Art. 148. Periodic, se va verifica starea tehnica a instalatiilor de ventilatie si de exhaustare a substantelor nocive, precum si cele de dezagregare a cetii.

Art. 149. La aparatele de vopsit sub presiune se va controla aparatura de masura si de control in ceea ce priveste integritatea acestora si scadenta la verificare.

Art. 150. La deservirea masinii de parlit tesaturi se vor respecta urmatoarele:

- pornirea masinii se va face numai de catre persoane instruite in acest scop;

- marfa trecuta prin masina va fi cusuta cu panze inainte;

- presiunea apei si a gazului metan se va controla atat inainte cat si dupa pornirea masinii;

- se va verifica permanent starea ventilatorului de aer.

- camera de aspiratie va fi curatata periodic,

Art. 151. 1) Este interzisa supraincarcarea centrifugei

2) Incarcarea centrifugei se va face uniform. La orice vibratie mai mare a masinii, ea se va opri in mod obligatoriu si se va verifica incarcatura .

Art. 152. 1) Centrifuga se va pune in functiune numai cu capacul inchis si numai dupa ce se va verifica ca pe partea mobila nu se gasesc unelte sau obiecte care ar putea fi aruncate in timpul rotirii.

2) Se interzice franarea cu mana a cosului.

Vopsirea, apretarea si lustruirea impletiturilor

Art. 153. Scoaterea materialului din cosuri sau containere este permisa numai dupa ce acestea au fost scoase din aparatul de vopsit si fixate pe suport iar palanele au fost decuplate de sub tensiune.

Art. 154. Inainte de pornirea masinii de lustruit, vor fi verificate suruburile de fixare a periilor.

Art. 155. Rotile de schimb de la masina de vopsit si imprimat vor fi pastrate pe suporturi speciale, pentru a se exclude posibilitatea caderii lor. Pastele de imprimat trebuie aduse la masina in vase destinate acestui scop si transportate pe carucioare.

Prelucrarea matasii
Filatura de matase.

Art. 156. Saltelele cu gogosi vor fi manipulate numai de personal instruit pentru aceasta operatie.

Art. 157. In salile de sortare gogosi, este interzisa depozitarea materialelor sau a imbracamintei pe saltelele de gogosi, intrarea cu mancare sau lasarea paharelor cu apa descoperite.

Art. 158. Salariatul de le distribuit gogosi este obligat sa verifice zilnic starea franghiei scripetelui si sa sesizeze orice defectiune.

Art. 159. In timpul sortarii gogosilor instalatiile de exhaustare a prafului, precum si instalatiile de conditionare si ventilatie vor functiona in permanenta

Art. 160. Inainte de pornirea masinii de fiert gogosi operatorii au obligatia de a controla starea tehnica a conductelor de aburapa si a masinii, in mod deosebit a dispozitivelor de protectie.

Art. 161. 1) Este interzis a se introduce diverse parti ale corpului la partile mobile ale echipamentelor tehnice.

2) Deschiderea capacelor de la sectoarele cu abur se face numai dupa ce presiunea a scazut la zero.

Art. 162. Se interzice orice interventie la benzile transportate in timpul functionarii acestora .Traversarea acestora se va face numai prin locurile amenajate in acest scop.

Art. 163. Operatorul este obligat ca, inainte de a porni masina automata pilot sa controleze starea tehnica a acestuia.

Art. 164. Operatorii din sectia de tratament osmotic sunt obligati ca inaintea pornirii masinilor sa controleze starea tehnica fiind interzisa pornirea ei atunci cand constata deficiente.

Art. 165. Se interzice depozitarea de materiale sau obiecte pe radiatoare (calorifere) , pe conductele de abur.

Art. 166. La exploatarea masinii de prelucrat deseuri este interzis a se depasii valorile presiunii prevazute in partea tehnica.

Art. 167. Periodic se va verifica daca instalatia de ventilatie din sala de distribuit gogosi functioneaza la parametri proiectati.

Art. 168. Apa din bazinele masinii de fiert gogosi si din bazinele intermediare trebuie schimbata o data la 8 ore . Cazanele de fiert si bazinele intermediare, se dezinfecteaza cu hipermanganat de potasiu sau cu alti dezinfectanti, in timpul opririi masinii.

Art. 169. Lacatusii de tura, la fiecare sfarsit de saptamana, trebuie sa curete si sa dezinfecteze toate conductele de scurgere a apelor reziduale aferente masinilor de fiert gogosi precum si masinile de filet.

Art. 170. Operatorul este obligat sa se spele si sa dezinfecteze cu hipermanganat de potasiu sau alte dezinfectante lavoarele de filat si filierele, o data la 8 ore, in timpul opririi masinilor in acest scop.

Art. 171. Inainte de pornirea masinii de rasucit sculurile de matase se verifica starea tehnica a acestuia, modul de fixare pe masa starea mesei si scaunului.

Art. 172. Salariatii care lucreaza la presa de impachetate matase naturala sunt obligati sa verifice starea tehnica a franei curele de transmisie si comenzile de protectie si functionalitatea acestora.

Art. 173. Se interzice ca in masina de impachetat matase, sa se preseze alte materiale sau alte produse decat sulurile de matase, interzicandu-se persoanelor straine sau neinstruite sa efectueze activitatea de impachetare.

Art. 174. Pornirea oprirea si supravegherea permanenta a uscatoriei se ve face de catre operatorii calificati pentru aceasta activitate

Preparatia tesatoriei de matase

Art. 175. Infasurarile de fire de pe axul de antrenare a casetei vor fi indepartate numai cu masina oprita

Art. 176. Se interzice schimbarea canetelor in timpul functionarii masinii de canetat.

Art. 177. In cazul blocarii bandei transportoare a canetelor goale, operatorul va opri masina si va anunta persoana cu atributii privind remedierea defectiunilor.

Art. 178. Inainte de inceperea lucrului, se va verifica inchiderea usii laterale a masinii precum si modul de asezare a canetelor.

Art. 179. La exploatarea masinilor de bobinat, dublat si similare, se vor respecta urmatoarele:

- firele infasurate pe axul de antrenare se vor desprinde si scoate numai oprirea completa a tamburelor;

- tamburul nu se va opri cu mana;

- se interzice legarea improvizata a vartelnitelor ;

- batatorul se va verifica zilnic;

- se interzice asezarea sculurilor batute pe brat, in timpul lucrului la batator

Art. 180. Cand un echipament tehnic este deservit de mai multe persoane in acelasi timp, inainte de pornire sau oprire se vor emite semnalele conventionale de avertizare.

Art. 181. 1) La masinile de bobinat si dublat, desprinderea firelor infasurate pe axe sau pe tambure se va face numai dupa oprirea tamburelor, cu ajutorul carligului

2) Se interzice infasurarea pe mana a firelor sau deseurilor de fire.

Art. 182. Orice interventie la masina de sculuit, in timpul functionarii acesteia, este interzisa.

Art. 183. Se interzice oprirea vartelnitei masinii de sculuit cu mana ; aceasta se va face numai cu dispozitivul de oprire al masinii.

Art. 184. La deservirea masinii de rasucit fire si vita franj se vor respecta urmatoarele:

- legarea snurului sau a benzii de fuse se va executa numai cu masina oprita;

- oprirea fusului se va face numai folosind frana .

- se interzice tinerea piciorului sub masa inelelor ;

- depozitarea materialelor, precum si a cosurilor se va face in asa fel incat sa nu blocheze caile de acces din jurul masinii.

- se interzice deschiderea usilor cutiei angrenajelor de transmisie, in timp ce masina functioneaza

- se interzice infasurarea pe mana a firelor sau deseurilor de fire.

- se interzice introducerea mainii printre fire cand se infasoara urzeala pe suluri.

Art. 185. 1) Solutia de incleiere a firelor se prepara in vase destinate acestui scop si acoperite permanent.

2) Solutia de incleiere se incalzeste in baia amenajata in acest scop; aparatura de masura si control aferenta acestei instalatii va fi verificata periodic conform reglementarilor in vigoare.

Art. 186. La deservirea instalatiei de aburit fire se vor respecta urmatoarele:

- Se vor controla etansietatea capacului si starea zavoarelor de inchidere a instalatiei de aburit fire.

- recipientul se va verifica conform prescriptiilor tehnice ISCIR

- presiunea de regim nu va depasi parametrii stabiliti in cartea tehnica;

- se interzice incalzirea in recipient a unor obiecte ca : vase cu mancare, sufertase etc;

- sistemul de inchidere a instalatiei de aburit fire va fi protejat;

- stationarea salariatilor sau a altor persoane in fata usii instalatiei de aburit fire este interzisa.

Art. 187. 1) Curatarea cocletilor si a ramelor se va face obligatoriu cu peria.

2) In atelierul de confectionat si curatat rame, ite si cocleti se va pastra cantitatea de substante inflamabile necesara unei zile de lucru si nu se va utiliza carpe sau perii de fibre sintetice.

3) Itele se vor depozita in rastele special amenajate .

Art. 188. Intinderea si slabirea ramelor de la cutitele veghetoare de urzeala pentru fixarea lamelor se va efectua numai cu ajutorul dispozitivelor destinate acestor operatii.

Tesatoria de matase

Art. 189. Pentru tesatoria de matase se vor respecta prevederile prezentului capitol completate cu cele din cap. 2.6.4.

Art. 190. Orice interventie la masinile de tesut (revizii, reparatii, ungere, reglare) se face numai dupa ce masina a fost oprita si decuplata de la alimentarea cu energie.

Art. 191. Bucata de tesatura de pe sulul infasurator se va scoate numai dupa blocarea sulului cu clichetul si dupa deconectarea electromotorului de la reteaua de alimentare cu energie electrica.

Art. 192. In timpul lucrului va fi blocata maneta de pornire.

Art. 193. Incalzirea materialelor pentru impregnat (ceara, parafina, ulei de in etc) se face obligatoriu cu abur.

Art. 194. Deschiderea si inchiderea robinetelor de abur se vor face numai de personal cu atributii in acest sens.

Art. 195. Recipientul cu solutie fierbinte nu va fi parasit decat dupa ce a fost asezat intr-un loc inaccesibil persoanelor straine.

Art. 196. Zonele periculoase la aceste masini vor fi marcate in mod obligatoriu prin intermediul culorii galben alternativ cu culoarea neagra sau culoarea rosu alternativ cu alb.

Art. 197. Toate dispozitivele de semnalizare, cu care sunt dotate masinile de tesut, trebuie sa functioneze normal.

Finisarea firelor si tesaturilor din matase

Art. 198. La finisarea firelor si tesaturilor din matase se vor respecta prevederile prezentului capitol precum si prevederile cap. 2.6.5. si 2.6.6., 2.6.7.

Art. 199. 1) Instalatiile de ventilatie si exhaustare a substantelor nocive, precum si cele de dezagregare a cetii, trebuie sa functioneze in permanenta la parametrii normali.

2) Locurile de munca periculoase se vor marca in mod vizibil.

Art. 200. Vasele cu acizi vor fi marcate in ceea ce priveste continutul si concentratia substantelor, vor fi depozitate in mod corespunzator si manipulate cu atentie.

Art. 201. Este strict interzisa functionarea aparatelor de vopsit sub presiune, fara:

- manometre in stare tehnica buna

- dispozitive de siguranta

- sa fie autorizate conform prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art. 202. Se va controla in mod obligatoriu inchiderea ermetica a capacului inainte de ridicarea presiunii. Este interzis a incepe operatia de vopsire inainte ca materialul sa fie asezat corect.

Art. 203. Este interzisa deschiderea capacului aparatului de vopsit inainte ca presiunea sa fie scazuta la zero.

Art. 204. In cazul ruperii materialului in timpul operatiei de vopsire, masina se opreste, iar introducerea lui sub cilindrii conducatori in baia de vopsire se va face cu un carlig; operatia nu se executa niciodata cu mana.

Art. 205. 1) Fixarea circuitului de material pe jighere se va face numai cu masina oprita.

2) Este interzis a se introduce materialul de vopsit cu mana intre cilindrii jigherului.

Art. 206. La preluarea schimbului, se vor verifica instalatiile de abur si de apa, starea izolatiei termice si electrice si starea butoanelor de oprire-pornire.

Art. 207. Introducerea tesaturii in haspel se va face numai cand acesta este oprit. Capetele tesaturilor in acest scop.

Art. 208. Este interzisa descurcarea materialului infasurat pe haspel, in timpul functionarii acestuia.

Art. 209. Manipularea parazitilor in flota de vopsit in cazi deschise se va face ritmic, in asa fel incat sa se evite stropirea atat la trasul bastoanelor cat si la introducerea carligului.

Art. 210. La vopsirea in cazi deschise se interzice:

- transportul parazitilor in sculuri nescurse cand se scot din baia de vopsire;

- transportul a mai mult de sase bastoane cu scule umede, de catre doua persoane, de la o cada la alta.

- stationarea persoanelor straine in timpul manipularii partizii, frontal pe cada

- stropitul cu apa, cu apa aruncarea la intamplare a bastoanelor, aruncarea deseurilor ude.

- a se face baie in cazile de vopsit;

- lasarea fara supraveghere a cazii de vopsire fara sa se inchida robinetul de abur.

- incalzirea alimentelor in baia de vopsire.

- deschiderea robinetului de abur inainte de introducerea apei pana la nivelul prescris.

Art. 211. Stivuirea bastoanelor se va face cu atentie in locuri destinate acestui scop.

Art. 212. 1) La deschiderea robinetului de abur, vopsitorul va sta totdeauna lateral.

2) Centrifuga trebuie sa aiba marcata incarcatura maxima admisa

Art. 213. Este interzis a se utiliza autoclavele pentru fiert care sunt dotate cu aparatura de masura si control si nu sunt verificate conform prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art. 214. Ridicarea capacelor de la autoclave se va face mecanic, iar pentru a se preveni caderea capacelor deschise, se vor intrebuinta dispozitivele cu care acestea sunt dotate.

Art. 215. In timpul asezarii manuale a tesaturii in autoclava, este interzis a se deschide ventilele .Operatiile de interventie in autoclava se fac numai sub supraveghere iar personalul va fi dotat cu echipament corespunzator.

Art. 216. Depozitarea diverselor materiale, stationarea personalului pe autoclave sau blocarea supapelor de siguranta, sunt interzise.

Art. 217. Daca in timpul functionarii apar scurgeri de flota sau deformari ale peretilor, se va scoate autoclava de sub presiune si se va anunta persoana cu atributii privind remedierea defectelor.

Art. 218. Coborarea salariatilor in autoclava se va face cu ajutorul unei scari portabile.

Art. 219. Deschiderea robinetului de abur se va face treptat si numai din pozitie laterala. In tot timpul fierberii(dizolvarii) , instalatia va fi supravegheata.

Art. 220. Este interzisa indepartarea colorantilor de pe piele prin spalare cu clor sau solutii de clor.

Art. 221. Pastele ce servesc la imprimat trebuie aduse in hala in vase destinate acestui scop si transportate cu carucioare speciale.

Art. 222. In incaperea unde este montata masina de fotografiat sabloane, fumatul si folosirea flacarii deschise sunt interzise.

Art. 223. Operatorul care deserveste instalatia de copiat direct va purta in mod obligatoriu ochelari speciali cu sticla de cobalt, pentru a observa functionarea arcului electric sau camera lampilor va fi prevazuta cu vizoare de sticla de cobalt.

Art. 224. La actionarea masinii de intins sita pe sablon fumatul si folosirea flacarii deschise precum depozitarea materialelor usor inflamabile in cantitati mai mari decat consumul unei zile de lucru sunt interzise.

Imprimare cu sablon

Art. 255. 1) Este interzisa dirijarea de catre operatori a tesaturii pe banda transportoare, dupa ce panza a trecut de rolele de ghidare.2) Interventiile la masina de imprimat in timpul functionarii acestuia sunt interzise.

Art. 226. 1) Se interzice manipularea raclelor si sabloanelor de catre o singura persoana sau fara sa se asigure vizibilitatea in timpul executarii acestei operatii.

2) Sprijinirea operatorilor pe cadrul de sustinere al sabloanelor este interzisa

Art. 227. Introducerea tesaturii in mansarda de uscat se va face numai sub supraveghere.

Art. 228. Descarcarea sulurilor la debitare se va face din pozitia laterala pentru evitarea eventualelor caderi ale acestora.

Aburirea tesaturilor imprimate

Art. 229. Interventiile in interiorul vaporizatorului se pot efectua numai dupa ce temperatura in interior a scazut sub limitele prescrise .

Art. 230. Interventiile in vaporizator se efectueaza numai sub supraveghere iar durata de ramanere in interior nu trebuie sa depaseasca 15 minute.

Diazotarea si prepararea pastei

Art. 231. Pentru indepartarea vaporilor de acizi rezultati din procesul de diazotare, prepararea solutiilor si a pastei de negru de anilina se face sub o nisa prevazuta cu o instalatie de ventilare cu absorbtie mecanica.

Art. 232. Se interzice introducerea mainii in vasul cu pasta de imprimat in momentul cand acesta este sub emulgator.

Art. 233. Evacuarea eglutinantilor din cazan seva face numai dupa ce acestia s-au racit complet.

Art. 234. Este interzis a se adauga sau a se scoate substante chimice din malaxor in timp ce acesta functioneaza.

Apretarea uscata

Art. 235. Prinderea tesaturii la cuplele cu ace se face numai cu dispozitive destinate in acest scop.

Art. 236. Usa masinii de condensat, in timpul cat aceasta se afla in functiune va fi in permanenta inchisa.

Art. 237. Stergerea valturilor masinilor de calcat se va face, in mod obligatoriu, in partea de iesire a materialului.

Impregnarea si uscarea cu aer cald.

Art. 238. Ramezele trebuie sa fie inchise in camere izolate termic in care sa se mentina temperatura la valorile impuse de procesul tehnologic.

Art. 239. In timpul functionarii masinilor de fixat si uscat cu aer cald se interzice:

- deschiderea usilor de la ventilator si a usilor pentru racire.

- interventia la cuple sau la orice element in miscare ;

- tinerea materialului cu mana la introducerea in dispozitivul de intindere.

Art. 240. In sectiile de impregnat tesaturi se interzice folosirea oricaror surse de foc deschis.

Calcarea si presarea

Art. 241. La deservirea masinilor de calcat si presat se vor respecta urmatoarele:

- inlocuirea valturilor la calandre se va face cu dispozitive mecanice de ridicat;

- se interzice indreptarea cutelor tesaturii in timp ce masina functioneaza

- se interzice spalarea cilindrilor fierbinti cu apa rece;

- curatarea valturilor se executa numai cu masina oprita;

- se vor verifica periodic conductele de abur, ventilele;

- se interzice accesul persoanelor straine langa aceste masini in timpul functionarii lor.

Art. 242. Este obligatoriu ca introducerea si conducerea tesaturii intre valturi sa se efectueze cu o vergea.

Stoarcerea prin presare

Art. 243. Se interzice urcarea pe masina de stoarcere prin presare pentru introducerea tesaturii sau pentru orice interventie.

Condensarea

Art. 244. Inaintea pornirii masinii de condensat, se verifica etanseitatea instalatiei de gaze.

Art. 245. Pornirea si oprirea masinii de condensat se fac conform prevederilor din cartea tehnica.

Art. 246. Daca in timpul functionarii masinii de condensat se constata un inceput de incendiu, se stinge flacara si se intrerupe imediat alimentarea cu gaze, repornirea facandu-se numai dupa remedierea cauzei care a provocat aceasta situatie.

Art. 247. Daca in timpul functionarii cilindrilor de uscat apar scapari de abur sau deformari ale tamburelor de uscare, se va opri masina si se va anunta persoana cu atributii in remedierea defectiunilor.

Art. 248. Este interzisa depozitarea materialelor inflamabile sau explozive langa masinile de scamosat si desfibrat.

Parlirea tesaturilor

Art. 249. Aprinderea dispozitivului de ardere se va face numai dupa ce s-a pus in functiune instalatia de ventilatie pentru absorbtia gazelor arse.

Art. 250. In cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu combustibil lichid si gazos, se vor inchide imediat robinetele si ventilele.

Art. 251. Toate buteliile cu gaz combustibil vor avea capacul protector al robinetului insurubat in timp ce nu sunt in stare de functiune, indiferent daca sunt pline sau goale.

Art. 252. Masinile de parlit care utilizeaza amestecuri de carburanti precum si rezervoarele de benzina aparatele pentru pregatirea amestecului carburant si buteliile de aragaz trebuie montate si pastrate in incaperi se parate, bine ventilate. In aceste incaperi, se vor folosi instalatii electrice si corpuri de iluminat specifice mediilor cu pericol de incendiu si explozie.

Art. 253. In incaperile care se parlesc tesaturi, se interzice folosirea substantelor inflamabile si a surselor de foc deschis.

Tesatorie si crosetat articole de pasmanterie
Teserea panglicilor

Art. 254. La teserea panglicilor se vor respecta prevederile prezentului capitol completate de cele din capitolul 2.7.3. si 2.6.4.

Art. 255. La intrarea fiecarui schimb se va verifica sistemul de oprire automata a masinilor de tesut panglici.

Art. 256. La pornirea masinii de tesut panglici operatorul se va asigura ca in raza de actiune a masinii nu se afla alta persoana.

Art. 257. Se interzice taierea capetelor de fire de pe tesatura (urzeala, batatura) inainte ca aceasta sa fi trecut de bara de piept.

Art. 258. Cand se monteaza o urzela noua , tesatorul nu va mai lucra decat dupa ce au fost facute probele tehnice ale masinii de tesut.

Art. 259. Se interzice introducerea mainii in raza de actiune a acelor de inserare, de tricotat si conducatorul firului de batatura.

Art. 260. Se interzice stationarea sub greutatile de tensionare in timpul interventiei la spata din spate sau la rolele canelate, la masinile cu cos.

Art. 261. Se interzice indepartarea aparatorilor conducatoarelor firelor de batatura, la masinile de tesut panglici fara suveica, in timpul functionarii.

Art. 262. Se interzice la panglicele tesute cu sarma sa ramana capete de sarma pe marginile panglicii.

Crosetarea

Art. 263. Schimbarea canetelor cu fire de legatura si manipularea firelor in conducatoarele de fire se face numai cand masina este oprita.

Vopsirea si imprimarea in pasmanterie

Art. 264. La vopsirea si imprimarea pasmanteriei se vor respecta prevederile capitolului 2.7.4.

Art. 265. La aparatele de vopsit prevazute cu capac, se interzice punerea in functiune a sistemului de functionare a flotei inainte de inchiderea capacului inainte de incetarea agitarii flotei.

Art. 266. Se vor controla in permanenta canele de scurgere a apelor, care vor fi acoperite tot timpul cu aparatori solide si fixate in locasurile lor

Art. 267. Instalatiile de ventilatie, de conditionare precum si cele de dezagregare a cetii trebuie sa functioneze in conditii normale .

Art. 268. Curatarea si intretinerea aparatelor de vopsit se fac, la rece numai cand acestea nu sunt in stare de functiune.

Art. 269. Este interzisa folosirea galetilor deteriorate (gaurite) in scopul transportului materialelor corosive.

Art. 270. La varsarea materialelor corosive (acizi, baze etc.) se vor lua masuri de neutralizare si indepartare a acestora.

Art. 271. In sectia de mercerizare, trebuie sa existe permanent la indemana o solutie, diluata de acid pentru neutralizarea sodei.

Art. 272. Este interzisa alimentarea manuala cu soda caustica a masinii de mercerizat.

Capsarea manuala si semiautomata

Art. 273. In sectiile de capsare cu foc se interzice:

- intrarea persoanelor care nu au atributii de serviciu privind capsarea;

- intrebuintarea lenjeriei si imbracamintei din fibre (materiale) sintetice ;

- depozitarea acetatului de etil si celuloza in sectie. Acestea se vor depozita in locuri amenajate in acest scop. Este permisa pastrarea in sectie numai a cantitatilor necesare unui schimb de lucru si numai in dulapuri metalice inchise si asigurate cu cheie;

- blocarea cailor de acces si de evacuare;

- folosirea sculelor care ar putea provoca scantei.

Art. 274. La terminarea lucrului se vor raci matritele si se vor curata cu dispozitive destinate acestui scop.

Tricotarea
Preparatia firelor
Baterea sculurilor

Art. 275. In timpul functionarii sulurilor batatoare se interzice:

- interventia cu mana la diverse organe ale masinii de tricotat;

- manevrarea dispozitivului de detensionare a firelor;

- uniformizarea firelor de scul;

- reglarea sulurilor batatoare de catre operator.

Tricotarea ciorapilor

Art. 276. 1) In timpul functionarii masinii circulare de tricotat ciorapi se interzice:

- deschiderea usii de la sistemul de actionare;

- manipularea, respectiv, deschiderea si inchiderea capacului conducatorului de fire;

- reglarea mecanismelor si a lantului de comanda;

- schimbarea acelor;

- schimbarea bobinelor.

2) Schimbarea acelor de tricotat este permisa a se efectua numai cu clestele de ace.

Art. 277. Este interzis sa se umble cu cleste de schimbat ace la fontura masinii sau la alte organe in miscare.

Art. 278. In timpul functionarii masinii, este interzisa aranjarea tricotului cu mana in dispozitivul de tractiune si rolare a acestuia.

Art. 279. Este interzisa stationarea operatorilor sub macara, in timpul montarii sulurilor de urzeala.

Art. 280. Bobinele sectionale se vor monta intre capetele de prindere, numai cu siguranta de blocare, pentru a evita caderea.

Art. 281. Este interzisa demontarea arcurilor de la barele cu pasete, cu mana libera; pentru aceasta operatie sunt necesare carlige special construite

Art. 282. La tensionarea sulurilor de urzeala si a tricotului, se interzice folosirea greutatilor neasigurate impotriva caderii.

Art. 283. Pornirea masinii se face numai dupa ce s-a controlat inaltimea de ridicare a placii care conduce perdeaua in fata valtului de taiere.

Art. 284. In timpul functionarii masinii, este strict interzis sa se puna mana intre valtul de taiere si placa de conducere a perdelei.

Art. 285. Este interzisa conducerea perdelei cu mana in cazul cand formeaza cute la margine; se va folosi o lopatica de intindere pentru margine.

Art. 286. Trecerea innaditurii perdelei seva face numai dupa ce valtul de taiere a fost oprit, iar placa conducatoare lasata jos.

Art. 287. Sulurile de material vor fi manevrate de catre doi muncitori.

Finisarea chimica si umido-termica

Art. 288. Este interzisa introducerea mainilor in camera de prefixare; existand pericol de arsuri, scoaterea saniei cu ciorapi se va face cu o tija metalica si cu manusi de protectie.

Art. 289. In timpul lasarii clopotului, operatorul va sta la o distanta de 50 cm de acesta, urmarind functionarea masinii.

Art. 290. La blocarea clopotului, se va opri masina punerea ei in functiune se va face numai dupa repararea defectului.

Art. 291. Este interzisa manipularea, respectiv scoaterea sau asezarea ciorapilor pe formele in miscare.

Art. 292. Scoaterea si asezarea ciorapilor se efectueaza numai in timpul in care masina este oprita, conform programatorului automat.

Art. 293. In momentul cand usile camerei de termofixare se deschid, stationarea in fasa lor este interzisa.

Art. 294. In cazul unor reparatii sau interventii care necesita intrarea in interiorul masinii, acestea se vor efectua numai cand temperatura din interior a scazut sub + 40 grade.

Art. 295. In fata masinilor si a meselor cu forme vor fi prevazute gratare de lemn.

Art. 296. Formele electrice vor fi legate la centura de impamantare si vor fi amplasate pe mese la distante de minimum 400 mm.

Art. 297. Este interzisa introducerea tricotului cu mana intre valturile calandrului; pentru aceasta, se vor folosi lopeti speciale de lemn.

Art. 298. Cand se introduce tricotul intre valturi, ventilul de abur trebuie inchis; deschiderea se face numai dupa ce capatul tricotului s-a infasurat pe axul de rulare.

Art. 299. 1) Masina de finisat tricotul va fi deservita de doua persoane. Operatorul care manevreaza dispozitivele de comanda ale masinii pentru pornire si aburire va executa manevrele numai l cererea celuilalt operator.

2) In vederea efectuarii manevrelor la nivelul valturilor la calandrare, la ambele capete ale calandrului se vor amenaja postamente de lemn cu inaltimea de circa 40 cm.

3) Presiunea aburului pe coloana nu trebuie sa depaseasca 1,5 at.

Art. 300. Pentru curatarea scamei care se depune pe valturi sau pe tamburul cardelor, se vor folosi carlige speciale, fiind interzis sa se faca aceasta operatie cu mana.

Netesute

Art. 301. Inainte de inceperea lucrului la masina de destramat se va verifica functionarea dispozitivului de antistatizare si existenta solutiei de emulsie, a dispozitivului antiincendiu, a detectorului de metale si a altor dispozitive speciale cu care este dotat utilajul.

Art. 302. 1) Se interzice oprirea instalatiilor de conditionare si desprafuire aferente sectiilor de destramat, cu degajari de praf si pulberi textile, pentru curatare verificare, reglaje, reparatii etc. inainte de oprirea masinilor din sectie.

2) Oprirea instalatiilor de conditionare se va face dupa cel putin 10 minute de la oprirea masinilor de prelucrare.

Camere de filtrare

Art. 303. In camerele de filtrare este interzis accesul persoanelor straine precum si stationarea in aceste camere in timpul functionarii destramatoarelor.

Art. 304. Inainte de pornirea instalatiei de filtrare se va verifica etanseitatea sacilor de filtrare.

Art. 305. In camerele de filtrare se vor intocmi grafice pentru curatenie.

Camere de amestec

Art. 306. Se interzice deschiderea usilor camerelor de amestec in timpul functionarii acestora.

Art. 307. Se interzice folosirea camerelor de amestec pentru odihna sau pentru servitul mesei.

Art. 308. Inaintea fiecarui repaus de lunga durata (duminici sau sarbatori legale) vor fi verificate toate camerele in prezenta pompierului de serviciu pentru depistarea unor inceputuri de incendiu.

Art. 309. In caz de schimbare a materialului fibros din lada de alimentare a cardei garneta, este obligatorie curatarea lazii fara a se atinge panza cu cuie.

Art. 310. In caz de infundare a zonei de detasare, este interzisa folosirea batului, desfundarea se va efectua numai cu masina oprita.

Art. 311. In cazul blocarii pietrei rotative, in cazul infundarii condensatorului sau la caderea curelelor de transmisie va fi anuntata persoana cu atributii de decizie in vederea remedierii defectiunilor.

Art. 312. La alimentarea masinii de intertesere nu este permisa apropierea mainii la o distanta mai mica de 15 cm de cilindrul alimentator si de placa cu ace.

PREVEDERI DE PROIECTARE

Art. 313. Rastelele pentru suluri de urzeala trebuie sa fie ancorate si cimentate si sa fie prevazute cu aparatori metalice.

Art. 314. Atelierele de spete trebuie sa fie separate de alte ateliere si vor fi dotate, obligatoriu , cu o ventilatie corespunzatoare.

Art. 315. Razboaiele de tesut trebuie fixate pe postamente si asezate pe pardoseala astfel incat sa impiedice miscarea lor in timpul functionarii.

Art. 316. 1) Razboaiele mecanice ( indiferent de sistemul de bataie) vor fi prevazute cu aparatori din plase metalice dispuse pe partile laterale si cu aparatori montate pe capacul vatalei pentru protectie, in cazul saririi suveicii din rost. Aparatorile laterale din plasa trebuie sa aiba dimensiunile de cel putin 70 X 60 cm , iar plasa trebuie sa fie facuta din sarma cu diametrul de 2- 2,5 mm. Ele trebuie bine fixate pe pardoseala ori pe peretii razboiului sau in asa fel incat sa asigure oprirea suveicii, in cazul saririi acesteia .Ochiurile plasei sa nu depaseasca dimensiunile maxime de 20 x 20 mm .

2) Razboaiele automate vor fi prevazute numai cu aparatori montate pe capacul vatalei.

3) La reglarea razboaielor automate, protectia se va asigura prin aparatori laterale portative.

Art. 317. La razboaiele Jacguard, se vor prevedea poduri sub prisma.

Art. 318. La razboaiele de panglici pentru tesut catifea se vor monta aparatori de protectie transparete pe toata latimea de lucru a cutitului de taiat catifea.

Art. 319. In sectiile cu razboaiele pentru tesut covoare de plus tip Axminster, distanta dintre ele trebuie sa fie de minimum 1,40m.

Art. 320. Masinile de piuat trebuie prevazute, in mod obligatoriu, cu dispozitive de oprire automata, pentru a nu li se permite sa se roteasca in virtutea inertiei.

Art. 321. Masinile de imprimat trebuie dotate cu dispozitive de avertizare cu semnalizare sonora si optica, care sa-i previna pe muncitori la punerea in functiune.

Art. 322. La masinile de calcat (calandre, filt- calandre, papir-calandre si similare) , dispozitivele de blocare automata se vor folosi atat in fata, cat si in spatele masinilor.

Art. 323. Cutitele spirale care se rotesc cu viteze mari vor fi acoperite cu aparatori de protectie.

Art. 324. Masinile de tuns si de scamosat vor fi prevazute cu ventilatie corespunzatoare in toate locurile de munca.

Art. 325. Jiglerele vor fi prevazute cu dispozitive de oprire, care pot fi actionate pe ambele laturi de deservire a masinii.

Art. 326. Masinile centrifuge trebuie prevazute cu o tablita pe care se va nota incarcatura maxima admisa.

Art. 327. Capacul centrifugei trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv de blocare ( mecanic sau electric) care sa nu permita deschiderea lui in timpul functionarii.

Art. 328. Distanta dintre valturi, la iesirea materialului, trebuie asigurata cu dispozitive de protectie, care sa impiedice introducerea mainilor intre valturi.

Art. 329. Masinile de urzit vor fi prevazute cu sisteme de oprire de la postul de lucru.

Art. 330. 1) Carligele de suspendare a sulurilor vor fi prevazute cu clape de siguranta.

2) Pentru evitarea prabusirii sulurilor rastelele vor fi prevazute cu aparatori rigide, evitandu-se stationarea in zona de lucru a acestora si in raza aparatorii rastelului.

Art. 331. Rastelele pentru pastrarea sulurilor de urzeala, mecanizate vor fi bine consolidate cu ciment si vor fi ancorate.

Art. 332. Carcasele reductoarelor vor fi dotate cu supape de presiune.

Art. 333. Atelierele de reparat spete trebuie separate de alte incaperi si vor fi dotate cu instalatii de ventilatie de mare capacitate.

Art. 334. La masinile de tesut " Jacard " barele de pornire-oprire trebuie dotate cu aparatori de siguranta, cu care se va bloca masina de tesut in cazul unor interventii.

Art. 335. Canalele de scurgere a apelor din sectiile de vopsitorii vor fi dotate in mod obligatoriu cu capace solide si cu guri de vizitare protejate si, vor fi controlate in permanenta.

Art. 336. Pentru o interventie rapida, in caz de dereglare sau accident, jigherele vor fi prevazute pe ambele parti cu organe de comanda pentru oprirea de urgenta.

Art. 337. Sectia sau atelierul de vopsitorie vor fi prevazute cu instalatii de ventilatie si de dezagregare a cetii.

Art. 338. In locurile de deservire a jigherelor pardoseala trebuie sa fie acoperita cu gratare de lemn, pentru a evita alunecarile datorate umezelii. Pentru a se evita raspandirea pe pardoseala a apei, jigherele trebuie prevazute cu dispozitive de preaplin . Santurile de scurgere vor fi acoperite cu placi de materiale rezistente.

Art. 339. Cazile de vopsitor fi prevazute cu hote pentru absorbtia nocivitatilor, care vor fi cuplate la o instalatie de ventilatie cu absorbtie mecanica.

Art. 340. Pentru evitarea revarsarii lichidelor peste marginile cazilor, acestea vor fi prevazute cu dispozitive de preaplin.

Art. 341. Capacul centrifugei trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv de blocare (mecanic sau electric) care sa nu permita deschiderea lui in timpul folosirii.

Art. 342. Autoclavele sunt prevazute cu platforme speciale, cu scari fixe si cu balustrade, avand inaltimea de cel putin 1 m. Conductele si supapele fierbinti sunt izolate cu material termoizolant.

Art. 343. Toate conductele imbinate cu flanse vor fi prevazute in mod obligatoriu cu bratari metalice.

Art. 344. Serpentina de abur din interiorul rezervorului va fi prevazuta in mod obligatoriu cu doua robinete. Cel de al doilea robinet este necesar pentru evitarea stropirilor in cazul defectarii primului robinet si este amplasat la minimum 2 m de recipient.

Art. 345. Pardoseala salii de imprimat trebuie sa fie neteda si prevazuta cu canale de scurgere pentru spalarea periodica.

Art. 346. Halele de imprimat trebuie sa fie prevazute cu instalatie de ventilatie si conditionare.

Art. 347. Camera obscura va fi prevazuta cu ventilatie mecanica sub actiunea arcului electric.

Art. 348. Masinile de imprimat trebuie sa fie dotate cu dispozitive de avertizare cu semnalizare sonora si optica.

Art. 349. In sectiile de imprimat unde exista mai multe masini in aceeasi incapere, peretii vor fi acoperiti cu materiale termoizolante.

Art. 350. Intervalul dintre valturi, la iesirea materialului, trebuie prevazut cu dispozitive de protectie si piese triunghiulare care sa impiedice prinderea mainilor intre valturi.

Art. 351. Sala in care este amplasata masina de electroplusat va fi dotata in mod obligatoriu cu instalatie de ventilatie si de conditionare.

Art. 352. Masina de aburit tesaturi imprimate trebuie asezata in incapere separata dotata cu o ventilatie de absorbtie locala, la locul iesirii tesaturii din aparat, si cu ventilatie generala pentru intreaga incapere, insotite de o instalatie de aducere a aerului curat in zona de lucru. Camera vaporizatorului trebuie izolata termic.

Art. 353. La vaporizator, suprafetele fierbinti trebuie izolate, iar transmisiile de roti dintate si curelele trebuie protejate prin aparatori de protectie.

Art. 354. Masinile de tuns si de scamosat vor fi prevazute in mod obligatoriu, cu ventilatie corespunzatoare.

Art. 355. Vasele pentru prepararea apretului trebuie prevazute cu capace pentru a evita stropirea cu apret in timpul fierberii.

Art. 356. Scarile care deservesc malaxoarele vor fi prevazute cu balustrade care vor fi bine fixate.

Art. 357. Cuplungurile de la pompele de distribuire a apretului in conducte vor fi prevazute cu aparatori de protectie.

Art. 358. La ambele capete ale masinii de impregnat sau similare trebuie sa existe instalatii de semnalizare acustica sau optica.

Art. 359. Masinile de impregnat sau similare vor fi prevazute cu manometre, care vor indica presiunea aburului in elementele de radiator din cuptor si pe coloana.

Art. 360. Pentru o interventie rapida in caz de defectiune, masinile de stors prin presare vor fi prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta, care sa functioneze din orice parte si pe toata lungimea lor .

Art. 361. Cilindrii de uscat vor fi prevazuti cu hota si cu un ventilator exhaustor pentru absorbtia vaporilor de apa.

Art. 362. Cilindrii de uscat vor fi protejati contra radiatilor calorice prin inchiderea cu tablii de lemn, prevazute cu geamuri si cu usi glisante, pentru a se putea urmarii mersul materialului si a se putea interveni la nevoie.

Art. 363. Pentru indepartarea pufului de la perii, in partea de jos a masinii de scamosat si desfibrat se va monta un absorbitor cuplat cu un ventilator.

Art. 364. Incaperile in care se afla masini de scamosat si desfibrat vor fi prevazute cu instalatii de ventilatie si de introducere a aerului proaspat care , iarna, se va incalzi.

Art. 365. Masinile de tuns cu cutitele asezate in partea superioara trebuie sa fie prevazute cu o instalatie de ventilare mecanica, care sa absoarba scama si praful de la fiecare cutit.

Art. 366. Masinile de parlit vor fi prevazute cu instalatie mecanica de ventilatie pentru absorbtie.

Art. 367. Masina de parlit trebuie amplasata intr-o incapere separata de restul sectiilor productive. Incaperea va fi prevazuta cu o instalatie de ventilatie pentru introducerea aerului proaspat din exterior.

Art. 368. Masinile de tesut catifea vor fi prevazute cu aparatori de protectie transparente, mobile pe toata lungimea cutitului de taiat catifeaua.

Art. 369. Valturile storcatoare vor fi prevazute in mod obligatoriu cu bare sau role de protectie, in sensul intrarii marfii intre valturi.

Art. 370. Masinile de scamosat trebuie sa fie prevazute cu exhaustoare pentru absorbtia scamei.

Art. 371. Masinile de vopsit trebuie prevazute cu dispozitive de oprire automata a motorului electric in momentul incarcarii materialului si la suprasolicitare.

Art. 372. Geamurile de la masinile de vopsit (haspeluri) trebuie sa fie din securit.

Art. 373. Cupele de recuperare a flotei din bazine vor fi prevazute cu aparatori de protectie.

Art. 374. Lanturile de transmisie de la valturile si furcile leviatanului vor fi prevazute cu aparatori de protectie bine fixate si inchise in permanenta.

Art. 375. Masa de alimentare a masinii de desprafuit va fi dotata cu un valt de protectie montat inaintea cilindrilor zdrobitori.

Art. 376. Canalele de scurgere la haspele, vor fi prevazute cu capace sau gratare solide si bine fixate.

Art. 377. Conductele de abur din sectiile de vopsitorie vor fi izolate termic iar flansele si imbinarile protejate cu coliere de tabla.

Art. 378. Capacul aparatelor de vopsit va fi dotat cu dispozitiv care sa nu permita deschiderea acestuia in timpul lucrului.

Art. 379. Circularul de taiat zdrente va fi dotat cu instalatie de absorbit praful si pulberile textile, degajate prin taiere.

Art. 380. Rotile din fata ale caruciorului sellftractoarele trebuie sa aiba aparatori mobile din otel, iar rotile din spate, aparatori fixe.

ANEXA1

NORME CONEXE

1. Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.

2. NSSM pentru fabricarea, stocarea , transportul si utilizarea oxigenului si azotului.

3. NSSM pentru fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului.

4. NSSM pentru prelucrarea metalelor prin aschiere

5. NSSM pentru transportul intern.

6. NSSM pentru manipulare, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor

7. NSSM pentru utilizarea energiei electrice in medii normale

8. NSSM pentru activitatea de evacuare a apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice.

9. NSSM pentru producerea aerului comprimat

0. NSSM pentru prelucrarea plantelor textile (in canepa si bumbac)

1. NSSM pentru activitatea de vopsire.

2. NSSM pentru distribuirea si utilizarea gazelor.

3. NSSM pentru transportul, distributia si utilizarea energiei termice.

4. NSSM pentru lucrul la inaltime

5. NSSM pentru laboratoare de analize fizico-chimic si mecanice.

6. MMPS Prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/ sau sanatate la locul de munca.

ANEXA 2

STANDARDE CONEXE

1 SR ISO 2205: 1996 Masini textile si accesorii Sisteme de laminare pentru masinile din filatura Terminologie.

2 STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarii. Limite admise

3 STAS 12604/4-89 Protectia impotriva electrocutarilor . Instalatii electrice fixe. Prescriptii

4 STAS 12604-87 Protectia impotriva electrocutarii Prescriptii generale.

5 SR EN 294:1997 Securitatea masinilor. Distante de securitate pentru prevenirea patrunderii membrelor superioare in zonele periculoase.

6 SR EN 349: 1996 Securitatea masinilor Distante minime pentru prevenirea strivirii partilor corpului uman.

7 SR ISO 9920:1997 Acustica masinilor textile. Determinarea nivelurilor de presiune acustica si a nivelurilor de putere acustica emise de masinile textile. Metode tehnice si de control.

8 STAS 9779-82 Acustica psihofiziologica. Evaluarea efectelor zgomotului asupra omului. Indicatii generale.

9 STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.

10. STAS 297/2-92 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari

11. SR EN 292-1:1996 Securitatea masinilor. Conceptie de baza, principii generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de baza, metodologie

12. SR EN 292-2+A 1:1998 Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii si conditii tehnice

13. SR EN 457:1996 Securitatea masinilor. Semnale acustice de pericol. Cerinte generale.

14. SR EN 418:1996 Securitatea masinilor. Echipament pentru oprirea de urgente, aspecte functionale. Principii de proiectare

15. STAS 8138-83 Echipament electric pentru masini industriale. Conditii tehnice generale

Nota: In cazul revizuirilor sau amendamentelor ulterioare, la oricare dintre aceste standarde, se aplica ultima editie in vigoare.

ANEXA 3

GHID DE TERMINOLOGIE DE SECURITATE A MUNCII
NOTIUNI DE BAZA

1. Accident de munca

Accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitatea temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.

2. Boala profesionala

Afectiuni care produc, ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzate de factorii nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul muncii.

3. Dispozitiv de protectie

Dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau in asociere cu un protector, riscul de accidentare.

4. Echipament individual de lucru

Totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice sau fizice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

5. Echipament individual de protectie

Totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

6. Echipamente tehnice

Masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii.

7. Instructaj de protectie a muncii

Modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

8. Instructiuni specifice de protectie a muncii

Componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate) , este obligatorie atunci cand normele generale de protectie a muncii si normele specifice de protectie a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate sau voluntara, atunci cand conducerea persoanei juridice considera necesar, pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

9. Instructiuni de utilizare

Instructiunile a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrata a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si a asigurarii securitatii muncii.

10. Mijloc individual de protectie

Mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

11. Noxa (sinonim factor nociv)

Agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediu luat in considerare.

12. Prevenire

Ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

13. Risc

Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

14. Risc profesional

Risc in procesul de munca.

15. Situatie periculoasa

Orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

16. Zona periculoasa a unui echipament tehnic.

Orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului tehnic, in care o persoana este expusa riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala.