0723598256

Hotararea de Guvern 1091 din 2006

HG privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 30 august 2006


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta hotarare stabileste cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, asa cum este definit la art. 4.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotarari nu se aplica:

a) mijloacelor de transport utilizate in afara intreprinderii si/sau unitatii sau locurilor de munca din interiorul mijloacelor de transport;

b) santierelor temporare sau mobile;

c) industriilor extractive;

d) vaselor de pescuit;

e) campurilor, padurilor si altor terenuri care apartin unei intreprinderi agricole sau forestiere, dar sunt situate in afara ariei cladirilor intreprinderii.

Art. 3. - Prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 se aplica in totalitate domeniului prevazut la art. 1, fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice din prezenta hotarare.

Art. 4. - In sensul prezentei hotarari, prin loc de munca se intelege locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau a unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii.

Art. 5. - Se considera ca un lucrator lucreaza in conditii de izolare atunci cand nu are contact vizual si comunicare verbala directa cu alti lucratori, in cele mai multe cazuri pentru o perioada de timp mai mare de o ora, si cand nu este posibil sa i se acorde ajutor imediat in caz de accident sau cand se afla intr-o situatie critica.

Art. 6. - Locurile de munca utilizate pentru prima data dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari trebuie sa indeplineasca cerintele minime de securitate si sanatate prevazute in anexa nr. 1.

Art. 7. - Locurile de munca aflate deja in folosinta inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari trebuie sa indeplineasca cerintele minime de securitate si sanatate prevazute in anexa nr. 2.

CAPITOLUL II
Obligatii generale

Art. 8. - In scopul asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor, angajatorul trebuie sa ia toate masurile ca:

a) sa fie pastrate in permanenta libere caile de acces ce conduc spre iesirile de urgenta si iesirile propriu-zise; b) sa fie realizata intretinerea tehnica a locului de munca si a echipamentelor si dispozitivelor, in special a celor mentionate in anexele nr. 1 si 2, iar orice neconformitati constatate si susceptibile de a afecta securitatea si sanatatea lucratorilor sa fie corectate cat mai curand posibil;

c) sa fie curatate cu regularitate, pentru a se asigura un nivel de igiena corespunzator locului de munca, echipamentele si dispozitivele, in special cele mentionate la pct. 6 din anexa nr. 1 si la pct. 6 din anexa nr. 2;

d) sa fie cu regularitate intretinute si verificate echipamentele si dispozitivele de securitate destinate prevenirii sau eliminarii pericolelor, in special cele prevazute in anexele nr. 1 si 2.

Art. 9. - Atunci cand locurile de munca sufera modificari, extinderi si/sau transformari dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, angajatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca aceste modificari, extinderi si/sau transformari sunt in concordanta cu cerintele minime corespunzatoare prevazute in anexa nr. 1.

CAPITOLUL III
Informarea, consultarea si participarea lucratorilor

Art. 10. - Fara a aduce atingere prevederilor art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006, referitoare la informarea lucratorilor, lucratorii si/sau reprezentantii acestora trebuie sa fie informati cu privire la toate masurile ce trebuie luate in domeniul securitatii si sanatatii la locul de munca.

Art. 11. - Personalul care lucreaza in conditii de izolare trebuie sa fie informat cu privire la:

a) manevrarea echipamentului de munca, starea acestuia (fiabilitate si accesibilitate);

b) riscurile de accidentare si modul de actiune in caz de aparitie a acestora;

c) comportamentul adecvat in cazul producerii unei avarii sau al aparitiei unei situatii critice;

d) utilizarea echipamentului individual de protectie;

e) primul ajutor;

f) utilizarea sistemului de supraveghere si de legatura cu exteriorul.

Art. 12. - Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora cu privire la problemele la care se face referire in prezenta hotarare trebuie sa se desfasoare in conformitate cu prevederile art. 18 si 19 din Legea nr. 319/2006.

CAPITOLUL IV
Sanctiuni

Art. 13. - Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea contraventionala, civila sau penala, potrivit Legii nr. 319/2006.

Art. 14. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca din cadrul inspectiei Muncii si de catre inspectorii de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii Publice.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Art. 15. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 16. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006.

Prezenta hotarare transpune Directiva 1989/654/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locuri de munca, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989.


PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU


Contrasemneaza:

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu


Ministrul economiei si comertului,

Codrut ioan Seres


Ministrul sanatatii publice,

Gheorghe Eugen Nicolaescu


Ministrul mediului si gospodaririi apelor,

Sulfina Barbu


Ministrul integrarii europene,

Adrian Ciocanea


Bucuresti, 16 august 2006.

Nr. 1091.


ANEXA Nr. 1

CERINTE MINIME
de securitate si sanatate pentru locurile de munca utilizate pentru prima data conform art. 6 din hotarare

1. Observatie preliminara

Obligatiile mentionate in prezenta anexa se aplica ori de cate ori caracteristicile locului de munca, activitatea, imprejurarile sau un risc impun acest lucru.

2. Stabilitate si rezistenta

Cladirile care adapostesc locuri de munca trebuie sa aiba o structura si o rezistenta corespunzatoare naturii utilizarii lor.

3. Instalatii electrice

Instalatiile electrice trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa nu prezinte un pericol de incendiu sau explozie. Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva riscului de accidentare prin atingere directa si/sau atingere indirecta. Proiectarea, constructia si alegerea materialului si dispozitivelor de protectie trebuie sa tina seama de tensiunea nominala, influenta conditiilor externe si de competenta lucratorilor care au acces la partile componente ale instalatiei.

4. Cai si iesiri de urgenta

4.1. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa ramana in permanenta libere si sa conduca in mod cat mai direct posibil in aer liber sau in spatii sigure.

4.2. In caz de pericol, trebuie sa fie posibila evacuarea rapida si in conditii cat mai sigure a lucratorilor de la toate posturile de lucru.

4.3. Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta depind de utilizare, de echipament si de dimensiunile locurilor de munca, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente.

4.4. Usile de iesire in caz de urgenta trebuie sa se deschida spre exterior. Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate sau fixate astfel incat sa nu poata fi deschise imediat si cu usurinta de catre orice persoana care ar avea nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta. Usile glisante sau turnante nu sunt permise in cazul in care acestea au destinatia de iesiri de urgenta.

4.5. Caile si iesirile de urgenta speciale trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. Aceasta semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistenta si sa fie plasata in locurile corespunzatoare.

4.6. Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate.

Caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si usile de acces spre acestea trebuie sa fie eliberate de orice obstacole, astfel incat sa poata fi utilizate in orice moment fara dificultate.

4.7. Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminat de siguranta/urgenta de intensitate suficienta, in cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica.

5. Detectarea si prevenirea incendiilor

5.1. In functie de dimensiunile si destinatia cladirilor, de echipamentele pe care acestea le contin, de proprietatile fizice si chimice ale substantelor prezente si de numarul maxim potential de persoane prezente, locurile de munca trebuie prevazute cu dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor si, daca este cazul, cu detectoare de incendii si sisteme de alarma.

5.2. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie usor accesibile si simplu de manevrat. Acestea trebuie sa fie semnalizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 971/2006. Aceste semnalizari trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate in locuri corespunzatoare.

6. Ventilatia locurilor de munca in spatii inchise

6.1. La locurile de munca in spatii inchise trebuie luate masuri pentru a asigura suficient aer proaspat, avandu-se in vedere metodele de lucru utilizate si cerintele fizice impuse lucratorilor. In cazul utilizarii unui sistem de ventilare fortata, acesta trebuie sa fie mentinut in stare de functionare. Orice avarie trebuie semnalizata de un sistem de control, daca acest lucru este necesar pentru sanatatea lucratorilor.

6.2. Daca se utilizeaza instalatii de ventilare mecanica sau de aer conditionat, acestea trebuie sa functioneze astfel incat sa nu creeze disconfort prin expunerea lucratorilor la curenti de aer. Orice depunere sau impuritate ce poate crea un risc imediat pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea atmosferei trebuie eliminata fara intarziere.

7. Temperatura in incaperi

7.1. In timpul programului de lucru, temperatura din incaperile ce cuprind posturi de lucru trebuie sa fie adecvata organismului uman, tinandu-se seama de metodele de lucru utilizate si de cerintele fizice impuse lucratorilor.

7.2. Temperatura in camerele de odihna, in incaperile pentru personalul de serviciu permanent, in grupurile sanitare, in cantine si in incaperile pentru acordarea primului ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice a acestor incaperi.

7.3. Ferestrele, luminatoarele si glasvandurile trebuie sa permita evitarea luminii solare excesive la locurile de munca, in functie de natura muncii si de locul de munca.

8. Iluminatul natural si artificial

8.1. In masura in care este posibil, locurile de munca trebuie sa aiba iluminat natural suficient si sa fie prevazut un iluminat artificial adecvat pentru sanatatea si securitatea lucratorilor.

8.2. Instalatiile de iluminat din incaperile cu posturi de lucru si de pe caile de acces si de circulatie trebuie amplasate in asa fel incat sa nu existe riscul de accidentare a lucratorilor ca rezultat al tipului de iluminat montat.

8.3. Locurile de munca in care lucratorii sunt in mod deosebit expusi riscurilor in caz de intrerupere a iluminatului artificial trebuie sa fie prevazute cu iluminat de siguranta/urgenta de o intensitate suficienta.

9. Pardoseli, pereti, plafoane si acoperisuri ale incaperilor

9.1. Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri inclinate periculoase si trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase.

Incaperile care cuprind posturi de lucru trebuie sa fie izolate termic in mod corespunzator, tinandu-se seama de tipul de intreprindere si de activitatea fizica a lucratorilor.

9.2. Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelor din incaperi trebuie sa fie curatate si renovate pentru a se obtine conditii de igiena corespunzatoare.

9.3. Peretii transparenti sau translucizi, in special peretii despartitori realizati integral din sticla, din incaperi sau din vecinatatea posturilor de lucru si a cailor de circulatie trebuie sa fie semnalizati clar si construiti din materiale securizate sau sa fie separati de aceste posturi de lucru si cai de circulatie, pentru a preveni intrarea in contact a lucratorilor cu peretii si ranirea cauzata de spargerea lor in bucati.

9.4. Accesul pe acoperisurile construite din materiale cu rezistenta insuficienta trebuie permis numai daca exista echipamente care sa asigure executarea lucrarii in conditii de securitate.

10. Ferestre si luminatoare

10.1. Lucratorii trebuie sa aiba posibilitatea sa deschida, sa Inchida, sa regleze sau sa fixeze ferestrele, luminatoarele si ventilatoarele in conditii de securitate. Cand sunt deschise, acestea trebuie pozitionate si fixate astfel incat sa nu constituie un pericol pentru lucratori.

10.2. Ferestrele si luminatoarele trebuie sa fie concepute in raport cu echipamentul sau trebuie prevazute cu dispozitive care sa permita curatarea lor fara riscuri pentru lucratorii care executa aceasta munca sau pentru lucratorii prezenti in cladire sau in jurul acesteia.

11. Usi si porti

11.1. Pozitia, numarul si dimensiunile usilor si portilor, precum si materialele care se folosesc la constructia acestora sunt determinate de natura si utilizarea incaperilor sau incintelor.

11.2. Usile transparente trebuie sa fie marcate corespunzator, la inaltimea vederii.

11.3. Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa aiba un panou transparent.

11.4. Daca suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor nu sunt construite dintr-un material securizat si daca exista pericolul ca lucratorii sa fie raniti in cazul spargerii unei usi sau porti, suprafetele trebuie sa fie protejate impotriva spargerii.

11.5. Usile glisante trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice iesirea de pe sine si caderea lor.

11.6. Usile si portile care se deschid in sus trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice caderea lor.

11.7. Usile si portile situate de-a lungul cailor de salvare trebuie sa fie marcate corespunzator. Trebuie sa fie posibila deschiderea lor din interior in orice moment, fara ajutor special. Trebuie sa fie posibila deschiderea usilor atunci cand locurile de munca sunt ocupate.

11.8. In vecinatatea imediata a oricaror porti destinate in principal circulatiei vehiculelor trebuie sa existe usi pentru pietoni, cu exceptia cazului in care utilizarea de catre pietoni a acestor porti nu prezinta un pericol; astfel de usi trebuie sa fie marcate clar si degajate in permanenta.

11.9. Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara sa prezinte un risc de accidentare pentru lucratori. Acestea trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta accesibile si usor de identificat si, daca nu se deschid automat in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica, sa poata fi deschise manual.

12. Caile de circulatie - zone periculoase

12.1. Caile de circulatie, inclusiv treptele, scarile fixe, cheiurile si rampele de incarcare trebuie sa fie amplasate si dimensionate astfel incat sa asigure un acces usor, sigur si adecvat pentru pietoni si vehicule fara a pune in pericol lucratorii aflati in vecinatatea acestor cai de circulatie.

12.2. Caile utilizate pentru circulatia pietonala si/sau pentru transportul intern trebuie sa fie dimensionate in concordanta cu numarul potential de utilizatori si tipul de activitate. Daca pe caile de circulatie sunt utilizate mijloace de transport, trebuie sa fie asigurate distantele minime de securitate pentru pietoni.

12.3. Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta suficienta fata de usi, porti, treceri pentru pietoni, culoare si scari.

12.4. Atunci cand echipamentele din incaperi si utilizarea acestora impun protectia lucratorilor, caile de circulatie trebuie sa fie marcate clar.

12.5. Daca locurile de munca includ zone periculoase in care, data fiind natura activitatii, exista riscul caderii lucratorului sau a unor obiecte, aceste locuri trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor neautorizati in aceste zone. Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii care sunt autorizati sa patrunda in zonele periculoase. Zonele periculoase trebuie marcate clar.

13. Masuri specifice pentru scari rulante si transportoare

Scarile rulante si transportoarele trebuie sa functioneze in conditii de securitate. Acestea trebuie prevazute cu dispozitive de securitate necesare si dotate cu dispozitive de oprire de urgenta accesibile si usor de identificat.

14. Cheiuri si rampe de incarcare

14.1. Cheiurile si rampele de incarcare trebuie sa corespunda dimensiunilor incarcaturilor care se transporta.

14.2. Cheiurile de incarcare trebuie sa aiba cel putin un punct de iesire. Daca este posibil din punct de vedere tehnic, docurile care depasesc o anumita lungime trebuie sa aiba cate un punct de iesire la fiecare capat.

14.3. Rampele de incarcare trebuie sa fie sigure pentru a preveni caderile lucratorilor.

15. Dimensiunile incaperilor si volumul de aer in incaperi - libertatea de miscare la postul de lucru

15.1. Incaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata, o inaltime si un volum de aer suficiente, care sa permita lucratorilor sa isi indeplineasca sarcinile de munca fara riscuri pentru securitatea, sanatatea sau confortul acestora.

15.2. Dimensiunile zonei neocupate a postului de lucru trebuie sa fie calculate astfel incat sa permita lucratorilor sa aiba suficienta libertate de miscare pentru a-si indeplini sarcinile de munca. Daca acest lucru nu este posibil din motive specifice postului de lucru, lucratorul trebuie sa aiba suficienta libertate de miscare in apropierea postului sau de lucru.

16. Incaperi pentru odihna

16.1. Daca securitatea sau sanatatea lucratorilor, in special datorita tipului activitatii sau prezentei unui numar mare de angajati, impun acest lucru, lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie incaperi pentru odihna usor accesibile. Aceasta prevedere nu se aplica daca lucratorii sunt angajati in birouri sau in incaperi de lucru similare care ofera posibilitati echivalente de relaxare in timpul pauzelor.

16.2. Incaperile pentru odihna trebuie sa fie suficient de mari si prevazute cu un numar de mese si scaune cu spatar corespunzator numarului de lucratori.

16.3. In incaperile pentru odihna trebuie luate masuri corespunzatoare pentru protectia nefumatorilor impotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun.

16.4. Daca orele de lucru sunt cu regularitate si frecvent intrerupte si nu exista o incapere pentru odihna, trebuie sa fie asigurate alte incaperi in care lucratorii sa poata sta in timpul unor astfel de intreruperi, ori de cate ori este necesar pentru securitatea sau sanatatea lor. Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru protectia nefumatorilor impotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun.

17. Femei gravide si mame care alapteaza

Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie sa aiba posibilitatea de a se odihni in pozitie culcat in conditii corespunzatoare.

18. Instalatii sanitare

18.1. Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte

18.1.1. Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte imbracaminte de lucru speciala si daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.

Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba o capacitate suficienta si sa fie prevazute cu scaune.

18.1.2. Vestiarele trebuie sa aiba dimensiuni suficiente si sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi incuie imbracamintea in timpul programului de lucru. Daca este cazul (de exemplu, existenta substantelor periculoase, umiditate, murdarie), dulapurile pentru mbracamintea de lucru trebuie sa fie separate de cele pentru vestimentatia si efectele personale.

18.1.3. Trebuie sa existe vestiare separate sau o utilizare separata a vestiarelor pentru barbati si femei.

18.1.4. Daca vestiarele nu sunt necesare in sensul primului paragraf al pct. 18.1.1, trebuie prevazut pentru fiecare lucrator un loc in care sa isi tina imbracamintea personala sub cheie.

18.2. Dusuri si chiuvete

18.2.1. Trebuie prevazute pentru lucratori dusuri corespunzatoare si in numar suficient, daca acest lucru este impus de natura activitatii sau din motive de sanatate. Trebuie prevazute sali de dusuri separate sau o utilizare separata a salilor de dusuri pentru barbati si pentru femei.

18.2.2. Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de incapatoare incat sa permita fiecarui lucrator sa isi faca toaleta fara sa fie deranjat si in conditii de igiena corespunzatoare. Dusurile trebuie prevazute cu apa curenta rece si calda.

18.2.3. Atunci cand dusurile nu sunt necesare in sensul primului paragraf al pct. 18.2.1, trebuie sa fie prevazute chiuvete cu apa curenta (si cu apa calda, daca este necesar) adecvate si in numar suficient si care sa fie amplasate in apropierea posturilor de lucru si a vestiarelor. Din motive de decenta, trebuie sa existe chiuvete separate sau sa fie asigurata utilizarea separata a acestora pentru barbati si pentru femei.

18.2.4. Daca incaperile cu dusuri sau chiuvete sunt separate de vestiare, trebuie sa existe o cale usoara de comunicare intre ele.

18.3. Cabine de WC-uri si chiuvete in apropierea posturilor de lucru, a incaperilor de odihna, a vestiarelor si a salilor de dusuri sau chiuvete, lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de WC-uri si de chiuvete. Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate pentru barbati si pentru femei sau utilizarea separata a acestora.

19. Incaperi pentru acordarea primului ajutor

19.1. In functie de dimensiunile spatiilor de lucru, de tipul de activitate desfasurata si de frecventa accidentelor, trebuie sa fie asigurate una sau mai multe incaperi pentru acordarea primului ajutor.

19.2. Incaperile pentru acordarea primului ajutor trebuie echipate cu instalatii si dispozitive indispensabile pentru primul ajutor si trebuie sa permita accesul cu brancarde.

Acestea trebuie sa fie semnalizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 971/2006.

19.3. De asemenea, echipamentul de prim ajutor trebuie sa fie disponibil in toate locurile unde conditiile de lucru o cer.

Acest echipament trebuie sa fie marcat corespunzator si sa fie usor accesibil.

20. Lucratori cu dizabilitati

La organizarea locurilor de munca trebuie sa se tina seama de lucratorii cu dizabilitati, daca este necesar. Aceasta prevedere se aplica in special in ceea ce priveste usile, caile de comunicatie, scarile, dusurile, chiuvetele, WC-urile si posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de persoanele cu dizabilitati.

21. Locuri de munca in aer liber (dispozitii speciale)

21.1. Posturile de lucru, caile de circulatie si alte zone sau instalatii in aer liber, utilizate sau ocupate de lucratori in cursul activitatii lor, trebuie sa fie organizate astfel incat pietonii sau vehiculele sa circule in conditii de securitate. Prevederile pct. 12, 13 si 14 se aplica, de asemenea, cailor de circulatie principale aflate in perimetrul intreprinderii (cai de circulatie care conduc la posturi de lucru fixe), cailor de circulatie utilizate pentru intretinerea curenta si supravegherea instalatiilor intreprinderii si spatiilor de incarcare. Prevederile pct. 12 se aplica, de asemenea, locurilor de munca in aer liber.

21.2. Locurile de munca in aer liber trebuie sa fie iluminate corespunzator cu un sistem de iluminat artificial, daca lumina naturala nu este suficienta.

21.3. Cand lucratorii sunt angajati la posturi de lucru in aer liber, astfel de posturi de lucru trebuie sa fie amenajate pe cat posibil astfel incat acestia:

a) sa fie protejati impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile si, daca este necesar, impotriva caderii obiectelor;

b) sa nu fie expusi unui nivel de zgomot daunator, nici unor influente exterioare vatamatoare, cum ar fi gaze, vapori sau praf;

c) sa isi poata parasi posturile de lucru rapid in eventualitatea vreunui pericol sau sa poata primi rapid asistenta;

d) sa nu poata aluneca sau cadea.

22. Locuri de munca in conditii de izolare (dispozitii speciale)

22.1. Angajatorul va numi prin decizie o persoana cu atributii concrete care sa supravegheze lucratorii care lucreaza in conditii de izolare.

22.2. Pentru a se putea interveni in timp util in caz de accident sau avarie la locurile de munca in conditii de izolare, acestea vor fi dotate cu mijloace tehnice care permit legatura cu persoana care asigura supravegherea: a) constant automat (centrale de supraveghere, dispozitive de alarmare prin unde radio);

b) periodic automat (radio-telefon, telefon);

c) periodic prin intermediul unei persoane (apeluri telefonice, radio-telefon, camera de luat vederi si monitor).

23. Principii ergonomice

23.1. Dimensiunea locului de munca se realizeaza in functie de particularitatile anatomice, fiziologice, psihologice ale organismului uman, precum si de dimensiunile si caracteristicile echipamentului de munca, ale mobilierului de lucru, de miscarile si deplasarile lucratorului in timpul activitatii, de distantele de securitate, de dispozitivele ajutatoare pentru manipularea maselor, ca si de necesitatea asigurarii confortului psihofizic.

23.2. Eliminarea pozitiilor fortate, nenaturale, ale corpului lucratorului si asigurarea posibilitatilor de modificare a pozitiei in timpul lucrului se realizeaza prin amenajarea locului de munca, prin optimizarea fluxului tehnologic si prin utilizarea echipamentelor de munca care respecta prevederile reglementarilor in vigoare.

23.3. Locurile de munca la care se lucreaza in pozitie asezat se doteaza cu scaune concepute corespunzator caracteristicilor antropometrice si functionale ale organismului uman, precum si activitatii care se desfasoara, corelandu-se inaltimea scaunului cu cea a planului de lucru.

23.4. La locurile de munca unde se lucreaza in pozitie ortostatica trebuie asigurate, de regula, mijloace pentru asezarea lucratorului cel putin pentru perioade scurte de timp (de exemplu, scaune, banci).

23.5. Echipamentele de munca, mesele si bancurile de lucru trebuie sa asigure spatiu suficient pentru sprijinirea comoda si stabila a membrelor inferioare in timpul activitatii, cu posibilitatea miscarii acestora.

23.6. Inaltimea planului de lucru pentru pozitia asezat sau ortostatica se stabileste in functie de distanta optima de vedere, de precizia lucrarii, de caracteristicile antropometrice ale lucratorului si de marimea efortului membrelor superioare.

23.7. Pentru evitarea miscarilor de rasucire si aplecare ale corpului, precum si a miscarilor foarte ample ale bratelor, trebuie luate masuri de organizare corespunzatoare a fluxului tehnologic, de manipulare corecta a materiilor prime si a produselor la echipamentele de munca la care lucratorul intervine direct.

ANEXA Nr. 2

CERINTE MINIME
de securitate si sanatate pentru locurile de munca aflate deja in folosinta, dupa cum se mentioneaza in art. 7 din hotarare

1. Observatie preliminara

Obligatiile mentionate in prezenta anexa se aplica ori de cate ori caracteristicile locului de munca, activitatea, imprejurarile sau un risc impun acest lucru.

2. Stabilitate si rezistenta

Cladirile care adapostesc locuri de munca trebuie sa aiba o structura si o rezistenta corespunzatoare naturii utilizarii lor.

3. Instalatii electrice

Instalatiile electrice trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie; lucratorii trebuie sa fie protejati in mod adecvat impotriva riscului de accidentare prin atingere directa si/sau atingere indirecta.

Instalatiile electrice si dispozitivele de protectie trebuie sa corespunda tensiunii nominale, conditiilor exterioare si competentei persoanelor care au acces la parti ale instalatiei.

4. Cai si iesiri de urgenta

4.1. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa ramana in permanenta libere si sa conduca in mod cat mai direct posibil in aer liber sau in spatii sigure.

4.2. In caz de pericol, trebuie sa fie posibila evacuarea rapida si in conditii cat mai sigure a lucratorilor de la toate posturile de lucru.

4.3. Trebuie sa existe un numar corespunzator de cai de salvare si iesiri de urgenta.

4.4. Usile de iesire in caz de urgenta trebuie sa se deschida spre exterior. Usile glisante sau turnante nu sunt permise in cazul in care acestea au destinatia de iesiri de urgenta. Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate sau fixate astfel incat sa nu poata fi deschise imediat si cu usurinta de catre orice lucrator care ar avea nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta.

4.5. Caile si iesirile de urgenta speciale trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 971/2006. Aceasta semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistenta si sa fie amplasata in locurile corespunzatoare.

4.6. Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate. Caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si usile de acces spre acestea trebuie sa fie eliberate de orice obstacole, astfel incat sa poata fi utilizate in orice moment fara dificultate.

4.7. Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminat de siguranta/urgenta de intensitate suficienta in cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica.

5. Detectarea si prevenirea incendiilor

5.1. In functie de dimensiunile si destinatia cladirilor, de echipamentele pe care acestea le contin, de proprietatile fizice si chimice ale substantelor prezente si de numarul maxim potential de persoane prezente, locurile de munca trebuie prevazute cu dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor si, daca este necesar, cu detectoare de incendii si sisteme de alarma.

5.2. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie usor accesibile si usor de manevrat. Acestea trebuie sa fie semnalizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 971/2006. Aceste semnalizari trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate in locuri corespunzatoare.

6. Ventilatia locurilor de munca in spatii inchise

Trebuie luate masuri pentru a asigura suficient aer proaspat la locurile de munca in spatii inchise, avandu-se in vedere metodele de lucru utilizate si cerintele fizice impuse lucratorilor. In cazul utilizarii unui sistem de ventilare fortata, acesta trebuie sa fie mentinut in stare de functionare. Orice avarie trebuie semnalizata de un sistem de control, daca acest lucru este necesar pentru sanatatea lucratorilor.

7. Temperatura in incaperi

7.1. In timpul programului de lucru, temperatura din incaperile ce contin posturi de lucru trebuie sa fie adecvata organismului uman, tinandu-se seama de metodele de lucru utilizate si de cerintele fizice impuse lucratorilor.

7.2. Temperatura in camerele de odihna, incaperile pentru personalul de serviciu permanent, in incaperile sanitare, in cantine si in incaperile pentru acordarea primului ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice a acestor incaperi.

8. Iluminatul natural si artificial

8.1. In masura in care este posibil, locurile de munca trebuie sa aiba iluminat natural suficient si sa fie prevazut un iluminat artificial adecvat pentru sanatatea si securitatea lucratorilor.

8.2. Locurile de munca in care lucratorii sunt in mod deosebit expusi riscurilor in caz de defectiune la iluminatul artificial trebuie sa fie prevazute cu iluminat de siguranta/urgenta de intensitate suficienta.

9. Usi si porti

9.1. Usile transparente trebuie sa fie marcate corespunzator, la inaltimea vederii.

9.2. Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa aiba un panou transparent.

10. Zone periculoase

Daca locurile de munca includ zone periculoase in care, data fiind natura activitatii, exista riscul caderii lucratorului sau a unor obiecte, aceste zone trebuie sa fie prevazute, in masura in care este posibil, cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor neautorizati in aceste zone. Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii care sunt autorizati sa patrunda in zonele periculoase. Zonele periculoase trebuie marcate clar.

11. Incaperi si zone pentru odihna

11.1. Daca securitatea sau sanatatea lucratorilor, in special datorita tipului activitatii sau prezentei unui numar mai mare de angajati decat cel prevazut, impun acest lucru, lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie incaperi pentru odihna usor accesibile sau zone pentru odihna corespunzatoare. Aceasta prevedere nu se aplica daca lucratorii sunt angajati in birouri sau in incaperi de lucru similare care ofera posibilitati echivalente de relaxare in timpul pauzelor.

11.2. Incaperile si zonele pentru odihna trebuie prevazute cu mese si scaune cu spatar.

11.3. In incaperile si zonele pentru odihna trebuie luate masuri corespunzatoare pentru protectia nefumatorilor impotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun.

12. Femei gravide si mame care alapteaza

Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie sa aiba posibilitatea de a se odihni in pozitie culcat in conditii corespunzatoare.

13. Instalatii sanitare

13.1. Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte

13.1.1. Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte imbracaminte de lucru speciala si daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu. Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile si sa aiba capacitate suficienta.

13.1.2. Vestiarele trebuie sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi incuie imbracamintea personala in timpul programului de lucru. Daca este cazul (de exemplu, existenta substantelor periculoase, umiditate, murdarie), vestiarele pentru imbracamintea de lucru trebuie sa fie separate de vestiarele pentru vestimentatia si efectele personale.

13.1.3. Trebuie sa existe vestiare separate sau o utilizare separata a vestiarelor pentru barbati si pentru femei.

13.2. Dusuri, cabine de WC-uri si chiuvete

13.2.1. Locurile de munca trebuie dotate astfel incat lucratorii sa aiba in apropierea lor:

- dusuri, daca natura activitatii lor impune acest lucru;

- locuri speciale prevazute cu un numar corespunzator de cabine de WC-uri si chiuvete.

13.2.2. Dusurile si chiuvetele trebuie prevazute cu apa curenta rece (si apa calda, daca este necesar).

13.2.3. Trebuie prevazute dusuri separate sau trebuie asigurata utilizarea separata a dusurilor pentru barbati si pentru femei. Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate sau trebuie asigurata utilizarea separata a cabinelor de WC-uri pentru barbati si pentru femei.

14. Echipamente de prim ajutor

Locurile de munca trebuie dotate cu echipamente de prim ajutor. Echipamentele trebuie sa fie marcate corespunzator si sa fie usor accesibile.

15. Lucratori cu dizabilitati

La organizarea locurilor de munca trebuie sa se tina seama de lucratorii cu dizabilitati, daca este necesar. Aceasta prevedere se aplica in special in ceea ce priveste usile, caile de comunicatie, scarile, dusurile, chiuvetele, WC-urile si posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de lucratorii cu dizabilitati.

16. Circulatia pietonilor si vehiculelor

Locurile de munca in spatii inchise sau in aer liber trebuie organizate astfel incat pietonii si vehiculele sa poata circula in conditii de securitate.

17. Locuri de munca in aer liber (dispozitii speciale)

Cand lucratorii sunt angajati la posturi de lucru in aer liber, astfel de posturi de lucru trebuie sa fie amenajate pe cat posibil astfel incat acestia:

a) sa fie protejati impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile si, daca este necesar, impotriva caderii obiectelor;

b) sa nu fie expusi unui nivel de zgomot daunator, nici unor influente exterioare vatamatoare, cum ar fi gaze, vapori sau praf;

c) sa isi poata parasi posturile de lucru rapid in eventualitatea unui pericol sau sa poata primi rapid asistenta;

d) sa nu poata aluneca sau cadea.

18. Locuri de munca in conditii de izolare (dispozitii speciale)

18.1. Angajatorul va numi prin decizie o persoana cu atributii concrete care sa supravegheze lucratorii care lucreaza in conditii de izolare.

18.2. Pentru a se putea interveni in timp util in caz de accident sau avarie la locurile de munca in conditii de izolare, acestea vor fi dotate cu mijloace tehnice care permit legatura cu persoana care asigura supravegherea: a) constant automat (centrale de supraveghere, dispozitive de alarmare prin unde radio);

b) periodic automat (radio-telefon, telefon);

c) periodic prin intermediul unei persoane (apeluri telefonice, radio-telefon, camera de luat vederi si monitor).

19. Principii ergonomice

19.1. Dimensionarea locului de munca se realizeaza in functie de particularitatile anatomice, fiziologice, psihologice ale organismului uman, precum si de dimensiunile si caracteristicile echipamentului de munca, ale mobilierului de lucru, de miscarile si deplasarile lucratorului in timpul activitatii, de distantele de securitate, de dispozitivele ajutatoare pentru manipularea maselor, ca si de necesitatea asigurarii confortului psihofizic.

19.2. Eliminarea pozitiilor fortate, nenaturale, ale corpului lucratorului si asigurarea posibilitatilor de modificare a pozitiei in timpul lucrului se realizeaza prin amenajarea locului de munca, prin optimizarea fluxului tehnologic si prin utilizarea echipamentelor de munca care respecta prevederile reglementarilor in vigoare.

19.3. Locurile de munca la care se lucreaza in pozitie asezat se doteaza cu scaune concepute corespunzator caracteristicilor antropometrice si functionale ale organismului uman, precum si activitatii care se desfasoara, corelandu-se inaltimea scaunului cu cea a planului de lucru.

19.4. La locurile de munca unde se lucreaza in pozitie ortostatica trebuie asigurate, de regula, mijloace pentru asezarea lucratorului cel putin pentru perioade scurte de timp (de exemplu, scaune, banci).

19.5. Echipamentele de munca, mesele si bancurile de lucru trebuie sa asigure spatiu suficient pentru sprijinirea comoda si stabila a membrelor inferioare in timpul activitatii, cu posibilitatea miscarii acestora.

19.6. Inaltimea planului de lucru pentru pozitia asezat sau ortostatica se stabileste in functie de distanta optima de vedere, de precizia lucrarii, de caracteristicile antropometrice ale lucratorului si de marimea efortului membrelor superioare.

19.7. Pentru evitarea miscarilor de rasucire si aplecare ale corpului, precum si a miscarilor foarte ample ale bratelor, trebuie luate masuri de organizare corespunzatoare a fluxului tehnologic, de manipulare corecta a materiilor prime si a produselor la echipamentele de munca la care lucratorul intervine direct.