0723598256

Hotararea de Guvern 1048 din 2006

HG privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 23 august 2006


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta hotarare stabileste cerintele minime referitoare la echipamentul individual de protectie utilizat de lucratori la locul de munca.

Art. 2. - Prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 se aplica in totalitate domeniului mentionat la art. 1, fara a aduce atingere dispozitiilor mai restrictive si/sau specifice cuprinse in prezenta hotarare.

Art. 3. - (1) In sensul prezentei hotarari, prin echipament individual de protectie se intelege orice echipament destinat sa fie purtat sau tinut de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice element suplimentar sau accesoriu proiectat in acest scop.

(2) Sunt excluse din definitia cuprinsa la alin. (1):

a) imbracamintea de lucru si uniformele obisnuite care nu sunt proiectate in mod special pentru a proteja securitatea si sanatatea lucratorului;

b) echipamentul folosit de serviciile de urgenta si salvare;

c) echipamentul individual de protectie purtat sau folosit de armata, politie ori de alte institutii de ordine publica;

d) echipamentul individual de protectie pentru mijloace de transport rutier;

e) echipamentul sportiv;

f) echipamentul de autoaparare sau de descurajare;

g) dispozitivele purtabile pentru detectarea si semnalizarea riscurilor si factorilor nocivi.

Art. 4. - Echipamentul individual de protectie trebuie utilizat atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protectie colectiva ori prin masurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii.

CAPITOLUL II
Obligatiile angajatorilor

SECTIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 5. - (1) Echipamentul individual de protectie trebuie sa respecte prevederile Hotararii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile ulterioare.

(2) Orice echipament individual de protectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie corespunzator pentru riscurile implicate, fara sa conduca el insusi la un risc marit;

b) sa corespunda conditiilor existente la locul de munca;

c) sa ia in considerare cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului;

d) sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta, dupa toate ajustarile necesare.

Art. 6. - In cazul in care prezenta unor riscuri multiple impune purtarea simultana a mai multor echipamente individuale de protectie, aceste echipamente trebuie sa fie compatibile si sa isi pastreze eficacitatea in raport cu riscul/riscurile respectiv/respective.

Art. 7. - Conditiile de utilizare a echipamentului individual de protectie, in special durata purtarii, sunt determinate in functie de gravitatea riscului, frecventa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecarui lucrator si de performanta echipamentului individual de protectie.

Art. 8. - (1) Echipamentul individual de protectie este, in principiu, destinat purtarii de catre o singura persoana. (2) Daca imprejurarile impun purtarea echipamentului individual de protectie de catre mai multe persoane, se iau masuri corespunzatoare pentru a se asigura ca aceasta utilizare nu creeaza diferitilor utilizatori nicio problema de sanatate sau de igiena.

Art. 9. - In cadrul intreprinderii si/sau unitatii trebuie sa se furnizeze si sa fie disponibile informatii adecvate privind fiecare echipament individual de protectie impus in conformitate cu art. 5 si 6.

Art. 10. - (1) Echipamentul individual de protectie se distribuie gratuit de angajator, care asigura buna sa functionare si o stare de igiena satisfacatoare prin intermediul intretinerii, repararii si inlocuirilor necesare.

(2) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei poate stabili dispozitii pe baza carora sa se impuna ca lucratorul sa contribuie la costul unui anumit echipament individual de protectie, in situatiile in care utilizarea echipamentului nu este exclusiv pentru locul de munca.

Art. 11. - Angajatorul informeaza mai intai lucratorul despre riscurile impotriva carora il protejeaza purtarea echipamentului individual de protectie.

Art. 12. - Angajatorul asigura instruirea lucratorului si, daca este cazul, organizeaza antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protectie.

Art. 13. - (1) Echipamentul individual de protectie poate fi utilizat numai in scopurile specificate si in conformitate cu fisa de instructiuni, cu exceptia imprejurarilor specifice si exceptionale.

(2) Instructiunile trebuie sa fie pe intelesul lucratorilor.

SECTIUNEA a 2-a
Evaluarea echipamentului individual de protectie

Art. 14. - (1) Inainte de a alege echipamentul individual de protectie, angajatorul trebuie sa evalueze daca echipamentul individual de protectie pe care intentioneaza sa il foloseasca indeplineste cerintele prevazute la art. 5 si 6.

(2) Aceasta evaluare cuprinde:

a) analiza si evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace;

b) definirea caracteristicilor pe care trebuie sa le posede echipamentul individual de protectie pentru a fi eficace impotriva riscurilor prevazute la lit. a), luandu-se in considerare orice riscuri pe care le poate crea echipamentul in sine;

c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protectie disponibil cu caracteristicile prevazute la lit. b).

Art. 15. - Evaluarea prevazuta la art. 14 este revizuita in functie de modificarile aduse oricarui element al echipamentului individual de protectie.

SECTIUNEA a 3-a
Reguli de utilizare

Art. 16. - (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 4-15, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei stabileste reguli generale pentru utilizarea echipamentului individual de protectie si/sau reguli care reglementeaza cazurile si situatiile in care angajatorul trebuie sa furnizeze echipamentul individual de protectie, luand in considerare reglementarile tehnice romane care transpun legislatia comunitara privind libera circulatie a acestui echipament.

(2) Aceste reguli indica, in special, imprejurarile sau situatiile de risc in care este necesara utilizarea echipamentului individual de protectie, fara a aduce atingere prioritatii care trebuie sa se acorde mijloacelor de protectie colectiva.

(3) Anexele nr. 1-3 au un caracter orientativ, contin informatii utile pentru stabilirea acestor reguli si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 17. - Atunci cand Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei adapteaza regulile prevazute la art. 16, acesta ia in considerare orice modificari semnificative ale riscului, mijloacelor de protectie colectiva si echipamentelor individuale de protectie, determinate de evolutiile tehnologice.

Art. 18. - Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei consulta organizatiile angajatorilor si lucratorilor cu privire la regulile prevazute la art. 16 si 17.

SECTIUNEA a 4-a
Informarea, consultarea si participarea lucratorilor

Art. 19. - Fara a aduce atingere prevederilor art. 16 din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, lucratorii si/sau reprezentantii acestora sunt informati cu privire la toate masurile ce trebuie luate in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, atunci cand acestia utilizeaza echipamente individuale de protectie la locul de munca.

Art. 20. - Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora cu privire la problemele la care se face referire in prezenta hotarare, inclusiv in anexele la aceasta, se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 21. - Adaptarile de natura strict tehnica ale anexelor nr. 1-3 se efectueaza de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in functie de:

a) adoptarea reglementarilor de armonizare tehnica si de standardizare cu privire la echipamentele individuale de protectie; si/sau

b) progresele tehnice, evolutia reglementarilor sau specificatiilor internationale ori a cunostintelor din domeniul echipamentelor individuale de protectie.

Art. 22. - Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei raporteaza Comisiei Europene la fiecare 5 ani cu privire la aplicarea prevederilor prezentei hotarari, indicand punctele de vedere ale partenerilor sociali.

Art. 23. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006.

Prezenta hotarare transpune Directiva 89/656/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie la locul de munca [a 3-a directiva specifica in sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE], publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L393/1989.


PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU


Contrasemneaza:

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu


Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres


Ministrul integrarii europene,

Adrian Ciocanea


Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1048.


ANEXA Nr. 1

TABEL
pentru evaluarea riscurilor in vederea selectionarii echipamentelor individuale de protectie

 
RISCURI
FIZICE CHIMICE BIOLOGICE
MECANICE TERMICE ELECTRICE RADIATII ZGOMOT AEROSOLI LICHIDE GAZE, VAPORI Bacterii patogene Virusi patogeni Ciuperci generatore de micoze Antigeni biologici nemicrobieni
Caderi de la inaltime Lovituri, taieturi, impact, strivire Intepaturi, taieturi, zgarieturi Vibratii Alunecare, cadere la acelasi nivel Caldura, foc Frig Neionizate Ionizante Pulberi, fibre Fum Ceata Imersii Improscare, stropire
PARTILE CORPULUI CAP Craniu                                          
Urechi                                          
Ochi                                          
Cai respiratorii                                          
Fata                                          
Intregul cap                                          
MEMBRE SUPERIOARE Maini                                          
Brate                                          
MEMBRE INFERIOARE Picior                                          
Gambe (parti)                                          
ALTELE Piele                                          
Trunchi abdomen                                          
Cai parenterale                                          
Intregul corp                                          

ANEXA Nr. 2

LISTA
orientativa si neexhaustiva a echipamentelor individuale de protectie

Protectia capului:

- masti si casti pentru sudura cu arc (masti de mana,

- casti de protectie pentru utilizare in industrie (mine, santiere de lucrari publice, alte ramuri industriale);

- acoperamant usor pentru protectia scalpului (caschete, bonete, plase de par, cu sau fara cozoroc);

- acoperamant pentru cap (bonete, caschete, palarii etc. din material textil, material textil tratat etc.).

Protectia impotriva zgomotului:

- antifoane interne si alte dispozitive similare;

- casti antifonice (care acopera tot capul);

- antifoane externe care pot fi montate pe casti de protectie industriale;

- antifoane externe cu receptor de joasa frecventa incorporat;

- antifoane cu comunicare audio.

Protectia ochilor si a fetei:

- ochelari cu brate;

- ochelari-masca;

- ochelari-masca impotriva radiatiilor X, ochelari-masca impotriva radiatiilor laser, ochelari-masca impotriva radiatiilor ultraviolete, infrarosii, vizibile;

- ecrane faciale (viziere);

- masti si casti pentru sudura cu arc (masti de mana, masti cu fixare pe cap sau masti care pot fi montate pe casti de protectie).

Protectia respiratorie:

- aparate filtrante impotriva pulberilor, gazelor si pulberilor radioactive;

- aparate de protectie respiratorie izolante cu aductie de aer;

- aparate de protectie respiratorie cu masca de sudura detasabila;

- aparate si dispozitive pentru scufundare;

- costume pentru scufundare.

Protectia mainii si bratului:

- manusi care asigura protectie:

• impotriva agresiunilor mecanice (intepaturi, taieturi, vibratii etc.);

• impotriva substantelor chimice;

• pentru electricieni si impotriva caldurii;

- manusi cu un deget;

- degetare;

- manecute;

- manseta de protectie a incheieturii mainii pentru munci grele;

- mitene (manusi fara degete);

- manusi de protectie.

Protectia picioarelor si a gambelor:

- pantofi, bocanci, cizme semiinalte si cizme de securitate;

- incaltaminte la care se pot scoate rapid sireturile sau carligele;

- incaltaminte cu bombeu suplimentar de protectie;

- incaltaminte si supraincaltari cu talpi rezistente de caldura;

- incaltaminte, cizme si supraincaltari rezistente la caldura;

- incaltaminte, cizme si supraincaltari termoizolante;

- incaltaminte, cizme si supraincaltari impotriva vibratiilor;

- incaltaminte, cizme si supraincaltari antistatice;

- incaltaminte, cizme si supraincaltari electroizolante;

- cizme pentru lucratorii cu ferastraie cu lant;

- saboti;

- genunchiere;

- glezniere detasabile;

- ghetre;

- talpi detasabile (rezistente la caldura, perforare sau transpiratie);

- crampoane detasabile pentru gheata, zapada sau podele alunecoase.

Protectia pielii:

- creme de protectie/unguente.

Protectia trunchiului si a abdomenului:

- veste, jachete si sorturi de protectie impotriva agresiunilor mecanice (intepare, taiere, stropi de metal topit etc.);

- veste, jachete si sorturi de protectie impotriva substantelor chimice;

- veste cu sistem de incalzire;

- veste de salvare;

- sorturi de protectie impotriva radiatiilor X;

- centuri lomboabdominale.

Protectia intregului corp

Echipament proiectat pentru a preveni caderile:

- echipament de prevenire a caderilor (echipament complet cu toate accesoriile necesare);

- echipament de franare cu absorbire a energiei cinetice (echipament complet cu toate accesoriile necesare);

- dispozitive de sustinere a corpului (centuri de securitate).

Imbracaminte de protectie:

- imbracaminte pentru lucru "de securitate" (doua piese si combinezoane);

- imbracaminte de protectie impotriva agresiunilor mecanice (intepare, taiere etc.);

- imbracaminte de protectie impotriva substantelor chimice;

- imbracaminte de protectie impotriva proiectiilor de metal topit si a radiatiilor infrarosii;

- imbracaminte de protectie rezistenta la caldura;

- imbracaminte termoizolanta;

- imbracaminte de protectie impotriva contaminarii radioactive;

- imbracaminte de protectie impotriva pulberilor;

- imbracaminte de protectie impotriva gazelor;

- imbracaminte si accesorii (banderole, manusi etc.) de semnalizare fluorescente, reflectorizante;

- paturi de protectie.

ANEXA Nr. 3

LISTA
orientativa si neexhaustiva a activitatilor si sectoarelor de activitate
care pot necesita utilizarea de echipament individual de protectie

1. Protectia capului (protectia craniului)

Casti de protectie:

- lucrari de constructii, in special activitate pe, sub sau in apropierea schelelor si locurilor de munca la inaltime, la operatii de montare si demontare a cofrajelor, de asamblare si instalare, activitate desfasurata pe schele si de demolari;

- lucrari de poduri metalice, constructii metalice inalte, stalpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, otelarii si laminoare, containere mari, conducte mari, cazane si centrale electrice;

- lucrari in fose, santuri, puturi si galerii;

- terasamente si lucrari in piatra;

- lucrari in subteran, cariere, excavari la suprafata, halde;

- lucrari cu unelte de impuscat bolturi;

- lucrari cu explozivi;

- lucrari in vecinatatea lifturilor, dispozitivelor de ridicare, macaralelor si a transportoarelor;

- lucrari la furnale, instalatii de concasare fina, otelarii, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matritare la cald si turnare;

- lucrari la cuptoare industriale, containere, masini, silozuri, buncare si conducte;

- lucrari de constructii navale;

- lucrari de manevra feroviare;

- lucrari in abatoare.

2. Protectia picioarelor

Incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie:

- lucrari de constructii, civile si rutiere;

- lucrari pe schele;

- lucrari de demolare;

- lucrari de constructii in beton si placi prefabricate, care presupun montarea si demontarea cofrajelor;

- lucrari pe santiere si in spatii de depozitare;

- lucrari pe acoperisuri.

Incaltaminte de securitate fara talpa antiperforatie:

- lucrari pe poduri metalice, constructii metalice inalte, stalpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, otelarii si laminoare, containere mari, conducte mari, cazane si centrale electrice;

- constructia de cuptoare, instalatii de incalzire si ventilare si lucrari de asamblare de metale;

- lucrari de transformare si intretinere;

- lucrari cu furnale, instalatii de concasare fina, otelarii, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matritare la cald, presari la cald si trefilare;

- lucrari in cariere si in exploatari de suprafata si halde;

- extractia si prelucrarea pietrei;

- productia, tratarea si prelucrarea produselor din sticla plata si a recipientelor din sticla;

- lucrari de manipulare a formelor in industria ceramicii;

- captusirea cuptoarelor din industria ceramicii;

- lucrari de turnare in industria produselor ceramice si a materialelor de constructii;

- transport si depozitare;

- lucrari cu blocuri de carne congelata si ambalaje metalice de conserve alimentare;

- lucrari de constructii navale;

- lucrari de manevra feroviare.

Incaltaminte de securitate cu toc sau talpa ortopedica si insertie antiperforatie:

- lucrari pe acoperisuri.

Incaltaminte de securitate cu talpi termoizolante:

- lucrari cu si pe materiale foarte fierbinti sau foarte reci.

Incaltaminte de securitate care se poate dezechipa usor:

- acolo unde exista riscul penetrarii de substante incandescente.

3. Protectia ochilor sau a fetei

Ochelari de protectie, viziere si ecrane faciale:

- lucrari de sudura, polizare si debitare;

- lucrari de gaurire si gravare;

- lucrari de taiere si prelucrare a pietrei;

- lucrari cu unelte de impuscat bolturi;

- utilizarea de masini a caror functionare se bazeaza pe indepartarea spanului in cazul prelucrarii de materiale care produc span;

- matritarea la cald;

- indepartarea si maruntirea cioburilor;

- pulverizarea de substante abrazive;

- lucrari cu solutii acide si alcaline, dezinfectanti si produse de curatare corozive;

- utilizarea de dispozitive cu jet lichid;

- lucrari cu si in apropierea materialelor incandescente;

- lucrari cu caldura radianta;

- lucrari cu laser.

4. Protectia respiratorie

Semimasti/Aparate de protectie respiratorie:

- lucrari in containere, spatii inguste si cuptoare industriale alimentate cu gaz, in cazul in care poate exista riscul intoxicarii cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficienta;

- lucrari la gura de incarcare a furnalelor;

- lucrari in apropierea convertizoarelor si a conductelor de gaz ale furnalelor;

- lucrari in apropierea oalelor de turnare, in cazul in care se pot degaja vapori de metale grele;

- lucrari pe captuseala furnalelor si a oalelor de turnare, in cazul in care se pot degaja pulberi;

- vopsirea prin pulverizare fara ventilatie corespunzatoare;

- lucrari in puturi, canale si alte spatii subterane ale sistemului de canalizare;

- lucrari in instalatii de racire in care exista riscul scurgerii agentului de refrigerare.

5. Protectia auzului

Antifoane:

- lucrari la prese de metale;

- lucrari cu dispozitive pneumatice;

- lucrari ale personalului de la sol in aeroporturi;

- lucrari de treierat;

- lucrari in industria lemnului si textila.

6. Protectia corpului, bratelor si mainilor

Imbracaminte de protectie:

- lucrari cu acizi si solutii caustice, dezinfectanti si substante de curatare corozive;

- lucrari cu sau in apropierea materialelor fierbinti si acolo unde se simt efectele caldurii;

- lucrari cu produse din sticla plata;

- lucrari de sablare;

- lucrari in camere frigorifice.

Imbracamite de protectie greu inflamabila:

- lucrari de sudura in spatii inguste.

Sorturi rezistente la perforatie:

- lucrari de dezosare si transare;

- lucrari cu cutite de mana care implica indreptarea cutitului spre corp.

Sorturi din piele:

- lucrari de sudura;

- lucrari de forjare;

- lucrari de turnare.

Protectia antebratului:

- lucrari de dezosare si transare.

Manusi:

- lucrari de sudura;

- manipularea de obiecte cu muchii ascutite, dar nu la utilizarea masinilor care prezinta riscul ca manusa sa fie prinsa;

- lucrari neprotejate cu acizi si solutii caustice.

Manusi din impletitura metalica:

- lucrari de dezosare si transare;

- utilizarea obisnuita a cutitelor de mana in productie si abatoare;

- schimbarea cutitelor la masinile de taiat.

7. Imbracaminte de protectie impotriva intemperiilor:

- lucrari in aer liber pe ploaie si vreme rece.

8. Imbracaminte reflectorizanta:

- lucrari in locuri in care lucratorii trebuie sa poata fi observati la timp.

9. Centuri de securitate:

- lucrari pe schele;

- asamblarea de piese prefabricate;

- lucrari pe stalpi.

10. Franghii de securitate:

- lucrari in cabine de macarale amplasate la mare inaltime;

- lucrari in cabine de stivuitoare si elevatoare amplasate la mare inaltime in depozite;

- lucrari in partea superioara a turnurilor de sonda;

- lucrari in puturi si canalizari.

11. Protectia pielii:

- prelucrarea materialelor de acoperire;

- lucrari de tabacarie.