0723598256

Instructiuni proprii SSM

Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca (prescurtat IPSSM sau Instructiuni proprii SSM) urmaresc eliminarea sau diminuarea cauzelor de accidentare sau imbolnavire profesionala si particularizarea si concretizarea masurilor de prevenire in comportamentul executantului in raport cu conditiile reale de desfasurare a sarcinilor de munca.

Instructiunile SSM sunt documente tehnice proprii cu aria de aplicabilitate la emitentul lor si se pot utiliza ca instrument pentru realizarea instructajului la locul de munca si periodic de catre conducatorul direct al locului de munca. De asemenea se folosesc pentru realizarea controlului si autocontrolului la locurile de munca si pentru stabilirea masurilor de prevenire care sa asigure eliminarea sau diminuarea riscurilor potentiale de accidentare la locurile de munca.

Instructiuni SSM generale

Instructiuni SSM agricultura

Instructiuni SSM comert

Instructiuni SSM alimentatie publica

Instructiuni SSM constructii

Instructiuni SSM industrie prelucratoare

Instructiuni SSM servicii diverse

Instructiuni SSM tamplarie

Instructiuni SSM telecomunicatii

Instructiuni SSM transport

Instructiuni SSM gaz metan

Cadrul legal pentru elaborarea instructiunilor SSM il reprezinta Legea 319/2006, privind securitatea si sanatatea in munca, Hotararea de Guvern 1425/2006 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 si o colectie de norme si hotarari specifice fiecarei activitati desfasurate.

Instructiunile proprii SSM se revizuiesc sau se completeaza ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa sau a conditiilor de derulare a lucrarilor.